Aikaformaatti
Täällä voit valita missä muodossa aika näytetään. Merkkejä on lukuisia, mutta silti asetus on yksinkertainen. Merkit noudattavat PHP:n strftime toimintoa, kuten alla olevassa listassa näkyy (lisätietoja tarjoaa php.net).

Voit käyttää seuraavia merkkejä:
  %a - viikonpäivä lyhennettynä
  %A - viikonpäivä
  %b - kuukausi lyhennettynä
  %B - kuukausi
  %d - kuukaudenpäivä (01 - 31)
  %D* - sama kuin %m/%d/%y
  %e* - kuukaudenpäivä (1 - 31)
  %H - 24-tunnin kello (00 - 23)
  %I - 12-tunnin kello (01 - 12)
  %m - kuukausi numerona (01 - 12)
  %M - minuutti numerona
  %p - joko "am" tai "pm" riippuen ajasta (Englantilainen järjestelmä)
  %R* - aika 24 tunnin merkkijärjestelmällä
  %S - sekunti desimaaleina
  %T* - nykyinen aika, sama kuin %H:%M:%S
  %y - kaksinumeroinen vuosiluku (00 - 99)
  %Y - neljänumeroinen vuosiluku
  %Z - aikavyöhyke tai lyhennys
  %% - varsinainen %-merkki

* Ei toimi Windows-pohjaisilla servereillä.


Sulje ikkuna