MMAF Forum

Yhdistyksen kanavat => Uutiset => Aiheen aloitti: MMAF Puheenjohtaja - 09 Syyskuu 2009, 15:18:00Otsikko: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: MMAF Puheenjohtaja - 09 Syyskuu 2009, 15:18:00
Niin sanottu APU2-työn mukainen asetuspaketti saapui lausuntokierrokselle kesäkuun lopussa. APU2:n tärkeintä antia rakentajille ovat vaihtoehtoisten testausmenetelmien määrittelyt sellaisille osakokonaisuuksille, joiden muuntelu on nykylainsäädännön puitteissa hankalaa tai jopa mahdotonta.

Nykypykälien valossa esimerkiksi ahtaminen on sallittua mutta kyseinen moottorin muutos vaatii uudemmilta pyöriltä tietyn testausmenettelyn ja –syklin mukaisen päästötodistuksen jota taas ei saa mistään. Kyseessä on siis epäsuora rakentelun este. Vastaavia muita epäsuoria esteitä ja ongelmakohtia löytyy mm. sähkömagneettisen säteilyn (EMC) ja jarrujen tiimoilta. Muitakin pikkuhankaluuksia on mutta nämä ovat omavalmisteiden tai muuntelun kannalta ne suurimmat ongelmat.

APU2-työ tehtiin 2006-08 ja sen tavoitteena oli siis etsiä sellaisia testausmenetelmiä ja teknisiä rajoja, joiden mittaaminen onnistuu e-tyyppihyväksyntämenetelmiä helpommin ja halvemmalla mutta kuitenkin niin, että liikenneturvallisuus tai ympäristö ei tällaisesta kärsi. Työ onnistui hyvin ja olemme nyt jo yli vuoden verran odotelleet, että loppuraportin mukaiset asetusehdotukset saataisiin voimaan. Asiassa on nyt siis otettu merkittävä askel eteenpäin.

Ahtimet ja turbot kunnolla mahdollisiksi aina 2002-pyöriin asti

Vuoden 1991 alussa tuli voimaan ECE 40-01 säännön mukaiset päästövaatimukset. Vaatimukset on kirjoitettu niin, että ne soveltuvat tyyppihyväksynnän tarpeisiin. Valitettavasti säännön mukaisia päästöjä ei voi mitata esimerkiksi konttoreiden laitteilla. Jos siis 1991 tai sen jälkeen käyttöönotettuun pyörään vaihtaa äänenvaimentimen tai asentaa ahtimen tai turbon, niin muutoskatsastuksessa pitäisi osoittaa, että pyörä yhä täyttää tämän ECE 40-01 vaatimustason.

Suomessa on tiettävästi vain yksi yritys jolla on ollut tarvittava osaaminen sekä laitteisto direktiivin mukaisen mittaussyklin suorittamiseksi. Mittauksia ei muutamaan vuoteen tehty yksityishenkilöille ollenkaan ja tälläkin hetkellä saatavuus on huhujen varassa. Samalla kustannukset ovat karanneet harrastajan käsistä, Tukholman eteläpuolella on seuraava lähin mittauspiste jossa pelkkä testi maksaa noin 2500 ,- € per laaki. Tästä kaikesta on seurannut se, että rakentelu on ohjautunut 1990 tai vanhempiin pyöriin ja uudempien pyörien kuskit ovat ajaneet muutoskatsastamattomilla eli laittomilla peleillä. Josta taas on seurannut kaikenlaista päänsärkyä puskarysässä…

Toinen ongelma tehon nostossa on ollut vaatimaton 20% raja tehon maksiminostolle. Tämä raja jäänee yhä voimaan mutta sitä tarkennetaan verrattavaksi mallisarjan tehokkaimpaan malliin. Samalla tämän 20% rinnalle saadaan teho/paino-suhteeseen perustuva maksimiteho. Näistä kahdesta sitten sovelletaan sitä, kumpi vaihtoehto sallii suuremman tehon. Tehon noston muutoskatsastus vaatii siis jatkossakin dynottamista. Käytännössä jo alun perin tehokkaille ja kevyille pyörille tehonnoston raja on yhä se 20% mutta alun perin painavien ja matalaviritteisten pyörien tehon nostolle saadaan mielekkäämmät pykälät.

Teimme SMOTOn avulla laajoja päästömittauksia vuonna 2006. Tämän työn seurauksena päädyimme ehdottamaan päästörajoja ja -menetelmiä, jotka voidaan todeta jokaisella konttorilla olevilla laitteistoilla. Nyrkkisääntönä voinee sanoa, että pyörä jossa ei ole katalysaattoria voidaan tulevaisuudessa mitata konttoreiden laitteilla. Sen sijaan ehdotuksen sanamuoto muiden pyörien päästömittausten ja –todistelujen osalta vaatii vielä tutkimista.

Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa siis sitä, että jos asetusehdotus tulee voimaan saadaan ahtamisen ja turbottamisen piiriin 10 vuotta entistä nuorempia pyöriä, kunhan niissä ei ole uutena ollut kattia. Samalla testaus- ja todistelukustannukset putoavat nipulla satasia. Sitten on ahtajillakin varaa ostella MMAF-paitoja.

Melulle helppo mittausmetodi

Asetuspaketti tuo mukanaan myös metodin mitata melua. Metelin mittaaminenhan on ollut samalla tavalla haasteellista koska direktiivin mukainen tyyppihyväksyntämittaus pitää suorittaa hyvin tarkoin valvotuissa olosuhteissa, tietynlaisella alustalla jne. Äänien tarkka mittaaminen tien varressa ei käytännössä ole edelleenkään mahdollista mutta riittävä tarkkuus sille, pitäisikö peli passittaa katsastukseen vai ei voidaan saavuttaa.

Äänenvaimentimen vaihtaminen on melko yleinen muutos ja moni ei ole mieltänyt, että kyseinen vaihto pitäisi muutoskatsastaa. Nyt kun päästöille ja metelille saadaan käytönaikaiset, käyttöönottopäivään ja moottorin kokoon perustuvat rajat niin asiaan voidaan puutua. Seuraavien vuosien kuluessa onkin odotettavissa rökäritalkoita. Tästä aiheesta tulemme vielä kirjoittamaan monta artikkelia.

Lausuntoja jarrumuutoksista, akseliväli, keulakulma ja muuta

Jo aikaisemmissa lakimuutoksissa on mahdollistettu teknisen asiantuntijan rooli. Tämän avulla voidaan muutoskatsastuksessa asiantuntijan lausunnon perusteella todeta tiettyjen komponenttien vaatimustenmukaisuus. Käytännössä näiden lausuntojen kirjoittaminen on kuitenkin odottanut vaihtoehtoisien testausmenetelmien siunaamista pykälistöön. Suomeksi tämä siis tarkoittaa sitä, että odotamme tämän nyt lausuntokierrokselle tulleen lakipaketin voimaantuloa.

Ajodynamiikan ja ohjausgeometrian säädösten osalta nykypykälät ovat epäloogisia ja rajoittavia. Tällä hetkellä vielä voimassaolevien pykälien rajoissa rakentamalla ei voida taata turvallisia ajo-ominaisuuksia. Teimme jo vuonna 2005 laajahkon selvityksen moottoripyörän geometriasta muuntelun ja itse valmistamisen tarpeita ajatellen. Selvityksen perusteella APU2:ssa ehdotettiin koko joukko muutoksia. Mm. akselivälin kahden metrin ja keulakulman 47 asteen rajoitukset ehdotettiin poistettavaksi ja korvattavaksi muilla mitoilla ja testeillä. Myös rengaskokojen muutoksien epäkohtiin ehdotettiin parannuksia. Asetuspaketissa nämä asiat on huomioitu hyvin, myös tällä saralla asioihin on siis odotettavissa merkittävää parannusta.

Ehdotuksessa on koko joukko muita helpotuksia sekä muutamia epäkohtia. Koska asetuspaketti on lausuntovaiheessa niihin ei tässä vaiheessa kannata puuttua tarkemmin. Paketin tullessa voimaan kirjoitamme sen mukanaan tuomista muutoksista laajemmin.

Aikataulu ja voimaantulo

Tämän asetuskapetin voimaantulo edellyttää vielä nyt käynnissä olevan lausuntokierroksen käymistä loppuun. Käytännössä tämä kierros kestää ainakin syyskuun loppuun asti. Jos kukaan lausunnonantajista ei huomaa merkittäviä esteitä tai ongelmia ja pakettiin ei tarvitse merkittäviä muutoksia ministeriö voi siis antaa asetuspaketin liikenneministerin allekirjoitettavaksi loka- marraskuussa. Käytännössä pykälät saataisiin siis voimaan ensi ajokaudelle.


SMOTO:n ja MMAF:n yhteinen lausunto APU2 asetuspakettiin 28.8.2009: http://www.mmaf.fi/documents/Lausunto_SMOTO_LVM071_00_2009.pdf (http://www.mmaf.fi/documents/Lausunto_SMOTO_LVM071_00_2009.pdf)


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 09 Syyskuu 2009, 15:23:28
Tähän lisättäköön, että asiassa on käynnissä ns. notifikaatiomenettely EU:ssa - kaikki kansalliset tekniset lait on notifioitava komissiolle. Notifikaatioaika päättyy lokakuun alussa. Ellei EU:n suunnalta tule huomautettavaa, säädöspaketti on periaatteessa ministerin esittelyä vaille valmis. Toki hienosäätöä voidaan vielä ennen esittelyä tehdä.


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: MMAF Puheenjohtaja - 09 Syyskuu 2009, 15:34:20
Wanjoiha juttuja samasta aiheesta:
  • Testaustyörymän APU-2 raportti lausuntokierrokselle (29.10.2008) (http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=654.0)
  • Testaustyöryhmän loppuraportti valmis (9.7.2008) (http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=518.0)


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 16 Lokakuu 2009, 15:16:19
Komission notifikaatioaika on päättynyt. Komissio tai muut EU-jäsenmaat eivät ottaneet minkäänlaista kantaa lakipakettiin, toisin sanoen kellään ei ollut huomautettavaa.

Asia on nyt enää liikenneministeriön käsissä. Toivokaamme, että LVM korjaa ne pikku bugit, joita paketissa oli ja joista omassa lausunnossamme huomautimme. Tämän jälkeen seuraa säädösten kielentarkistus ja kääntäminen tåiselle kåtimaiselle. Sitten ministerin esittely, ja se on siinä. Arvioitu laskeutumisaika on 1.1.2010.


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: shoveltimppa - 16 Lokakuu 2009, 22:38:08
Hyvältä kuulostaa, toivotaan parasta.


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: Cromfel - 16 Lokakuu 2009, 23:07:47
Helekatin hyvää työtä  ;D


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: M72 - 20 Lokakuu 2009, 14:32:18
Hieno homma , hyvin työ veätte...


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: hoodee - 11 Marraskuu 2009, 16:55:19
loistavaa toimintaa!! kyllä meidän kelpaa kun on ihmisiä jotka taistelee oikeuksien puolesta! KIITOS TEILLE ;D


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: Hemuli - 16 Marraskuu 2009, 16:39:44
Hienoa kuulla kiitoksia jotka kerrankin tulevat aiheesta ;D - muistakaa kuitenkin että tämä touhu pyörii todella pienen porukan harteilla ja lisää vapaaehtoisia ei ole ihan tungokseen asti ilmoittautunut. Eli jos moottoripyörien rakentelun edunvalvonta merkkiin katsomatta kiinnostaa niin joukkoon varmasti mahtuu mukaan. Ei tarvitse olla insinööri tai lakimies, tarvitaan me fiksujakin kavereita ;D... Aina tietysti helpottaa jos on lukenut ja sisäistänyt rakentelusäädökset sekä niihin tulleet muutokset viime aikoina, tosin ei ne meikäläiselläkään pysy päässä - aina joutuu jostain lunttaamaan. Mutta ei sekään haittaa, aina löytyy joku jolta kysyä.

MMAF:n hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia, niihin voi tulla jos asia on sydäntä lähellä.


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: Rezi - 16 Marraskuu 2009, 18:18:45
Pakko kysyä, kun ei tiedä olenko ymmärtänyt oikein. APU-2 on asetuspaketti lähinnä omavalmisteille, mutta osin myös identiteetin omaaville pyörille (mm. pidemmälle akselivälille MMAF testin avulla).

Jos ja kun APU-2 menee läpi, muuttuvatko esimerkiksi rengaskokosäädökset automaattisesti kaikille pyörille? Siis korvautuuko nykyinen laki näillä asetuksilla?Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 16 Marraskuu 2009, 18:33:58
APU II sisältää apua myös muutoskatsastuksiin. Vanha kopterilaki korvataan uudella.


Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: Rezi - 24 Marraskuu 2009, 21:36:19
Mitkä ovat niitä sääntöhelpotuksia, joiden käyttöönotto vaatii MMAF:n testin? Ilmeisesti ainakin alselinvälin kasvatus yli 2 metrin ja keulakulman loivennus yli 47 asteen. Siis pyörän hallittavuuteen vaikuttavia juttuja. Mutta onko muita asioita kuin nuo kaksi? Esimerkiksi rengaskoon muutos yli 51mm tai takarengasta pienempi eturengas?

Ja tarkoitan nyt identiteetin omaavaa pyörää.

Huomattaisin vielä, että en missään nimessa halua kuulostaa negatiiviselta, kun sanon "vaatii MMAF:n testin". Testimahdollisuushan vapauttaa meitä rakentamaan mieleisiämme pyöriä  ;D
Otsikko: Vs: APU2-hanke etenee, lausuntokieros päättynyt
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 24 Marraskuu 2009, 23:04:27
Siinäpä nuo, mitä muutoskatsastuksen osalta kuuluu MMAF:n testausvastuulle, akseliväli yli 2 m tai keulakulma yli 47 astetta.

Omavalmistepuolella MMAF testaa jarrut ja nopeusmittarin, näillä näkymin mittaa myös äänet.