MMAF Forum

Yhdistyksen kanavat => Uutiset => Aiheen aloitti: Santtu - 14 Toukokuu 2007, 13:33:10Otsikko: Milloin moottoripyörä pitäisi muutoskatsastaa?
Kirjoitti: Santtu - 14 Toukokuu 2007, 13:33:10
Rautiksen erinomaisen artikkelin pohjalta

Motoristien ja usein myös viranomaisten keskuudessa on epäselvyyttä siitä, milloin moottoripyörä tulisi muutoskatsastaa ja mitä tässä katsastuksessa oikeastaan pitäisi tehdä. Tämän vuoksi olemme koonneet tähän yhteenvedon muutoskatsastamisesta. Artikkelissa kuvataan nykytilaa sen laajemmin puuttumatta siihen, mitkä asiat ovat pielessä ja miten niitä tulisi jatkossa korjata.

Yleistä muutoskatsastamisesta

Muutoskatsastusta koskevia vaatimuksia löytyy neljästä eri säädöksestä. Säädökset ovat hajallaan, yksityiskohdista säädetään monessa eri paikassa ja osasta asioista säädetään ainakin kahdessa paikassa. Muutoskatsastuksen suorittaminen perustuu rekisteröintikatsastukseen. Moottoripyörien muutoskatsastaminen on yhä verrattain harvinaista ja yhdelle konttorille näitä toimenpiteitä ei osu keskimäärin kuin muutamien vuosien välein. Käytännössä voikin olla melko epäselvää mihin katsastukseen on menossa tai milloin ja mitä siellä konttorilla oikeastaan pitäisi tehdä.

Päävaatimukset muutoskatsastukselle on asetettu ajoneuvolaissa. Määritelmän mukaisesti muutoskatsastuksella tarkoitetaan ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettavaa tarkastusta.

Muutoskatsastus suoritetaan aina katsastuskonttorilla. Siinä missä rekisteröintikatsastus suoritetaan ajoneuvolle ennen sen ensimmäistä rekisteröintiä tai ennen uudelleenrekisteröintiä, niin muutoskatsastus tehdään aina rekisterissä jo olevalle ajoneuvolle ja aina silloin kun säädösten mukaan sellaista edellytetään. Tien varressa suoritettu tienvarsitarkastus eli ”puskatsekki” ei korvaa muutoskatsastusta mutta voi sellaisen kyllä määrätä (ks. seuraukset).

Muutoskatsastusvelvollisuus on ajoneuvon omistajalla tai haltijalla. Jos ajoneuvoon on myyjäliikkeen toimesta vaihdettu sellaisia osia, jotka edellyttävät muutoskatsastusta, kannattaa varmistaa, että myös nämä muutokset on muutoskatsastettu. Samalla on syytä sopia myös siitä kuka muutoskatsastuksen maksaa.

Tämä on hyvä panna merkille erityisesti uusien ajoneuvojen kohdalla. Uudet ajoneuvot on usein ensirekisteröity tehtaan papereilla ennakkoilmoitusmenettelyn mukaisesti ilman konttorilla käyttämistä. Varsinaista rekisteröintikatsastusta, jossa myös muutokset olisi selvitetty, ei siis ole tarvinnut tehdä. Uusi mutta muunneltu pyörä suoraan kaupasta saattaa siis olla heti kättelyssä lainsuojaton.

Milloin moottoripyörä pitäisi muutoskatsastaa?

Perusehto sille, milloin ajoneuvo on muutoskatsastettava täyttyy, jos:
 • Ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti.
 • Siihen liitetään tai siitä poistetaan osia tai varusteita, jotka muuttavat merkittävästi ajoneuvon ominaisuuksia tai käyttötarkoitusta.
 • Ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun edellytykset (esim. identiteetti) muuttuvat.

Erikseen mainitut muutokset, jotka tulee L-luokan ajoneuvoissa muutoskatsastaa, ovat:
 • Ajoneuvoluokan tai -ryhmän muutos. Esimerkiksi sivuvaunun asentaminen tai muutos trikeksi.
 • Ajoneuvon massan tai akselimassan muutos. Tälle ei kuitenkaan ole moottoripyörien osalta määritelty tarkkoja rajoja, homma perustuu maalaisjärjelä arviointiin siitä mikä on merkittävä muutos ja mikä ei.
 • Ajoneuvon akselisto- tai korirakenteen tai ulkomittojen muutos. Esimerkiksi jäykkäperä- tai akselivälimuutokset.
 • Henkilöpaikkaluvun muutos; vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin ennen 17 päivää kesäkuuta 2003 käyttöön otetun L3e-luokan ajoneuvon istuinpaikkaluvun muutos. Tällä korjataan taannoin huomattuja virheitä rekisteriotteissa, osassa vanhempien pyörien otteissa kun lukee situmapaikkaluvun kohdalla virheellisesti ”yksi”.
 • Ajoneuvon varustaminen iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla taikka ajoneuvon pakokaasujärjestelmän tai käyttövoiman muutos. Ahtimen asentaminen tai tehoputken eli ”sliparin” vaihtaminen vaatii siis muutoskatsastamista, sensijaan pelkkä ilmanputsarin tai kaasutimen mallin vaihtaminen ei.
 • Ajoneuvon moottorin vaihtaminen samanlaiseen jos moottorissa on yksilöintietiedot, esim. meistetty sarjanumero lohkossa.
 • Ajoneuvon laitteiden ja varusteiden muutos tai täydennys niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.
 • Ajoneuvoa ryhdytään käyttämään (ammattimaiseen) kuljettajaopetukseen.
 • Vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen. Vähäisiksi muutoksiksi, jotka eivät edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin kulutusosien vaihtaminen tämän prosenttiluvun jo ylityttyä.
 • Ajoneuvon verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa taikka ajoneuvon laji-, luokittelu- tai ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa.

Lisäksi kopterilaki eli liikenneministeriön päätös moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta vaatii muutoskatsastusta jos:
 • Rungon tai pyöräntuentalaitteiden rakennetta muutetaan, taikka vaihdetaan malliltaan alkuperäisestä poikkeavaan. Runkoa korjataan oikaisemalla tai hitsaamalla tai uusimalla vaurioitunut osa. Esimerkkisi iskarit saa siis vaihtaa alkuperäistä vastaaviin ja samaan malliin tarkoitetuiksi ilman muutoskatsastusta. Sensijaan jos samalla esimerkiksi akseliväli muuttuu tai maavara putoaa täytyy ajoneuvo muutoskatsastaa (ks. alla).
 • Etuhaarukan muutokset. Tätä on yleensä tulkittu vapaammin niin, että etuhaarukan saa vaihtaa jos sen oleelliset komponentit sekä mitat pysyvät alkuperäistä vastaavina. Keulakulma, etujättö tai heilahduksenvaimennus ei siis saa muuttua ilman muutoskatsastusta.
 • Pyörien (koon) muutokset. Säädetyissä enimmäismuutosten rajoissa on paljon puutteita ja epäloogisuutta joihin pyrimme saamaan parannuksia. Tämä on yksi ”ongelmapykälistä”.
 • Jarrulaitteen muutokset. Pelkkien jarruletkujen vaihtamista esim. teräspunosletkuiksi ei yleensä ole tulkittu muutoskatsastamista vaativaksi mutta tästäkin on valitettavasti eri tulkintoja.
 • Pakoputken ja äänenvaimentimen muutokset.
 • Maavaran ja kallistamista rajoittavien osien muutokset.

Nyrkkisääntönä muutoskatsastamiselle voisi siis sanoa, että jos rekisteriotteen tiedot muuttuvat tai ajodynamiikkaan tehdään muutoksia, niin ajoneuvo tulee aina muutoskatsastaa.

Kulutusosalla tarkoitetaan ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelmassa ennalta määrätyin ajokilometri- tai aikavälein kulumisen tai muun välittömästi liikenneturvallisuuteen vaikuttavan seikan takia vaihdettavaksi tarkoitettua alkuperäisen kanssa samanlaista osaa. Kulutusosaksi luetaan myös yksittäinen lasi, valaisin, heijastin ja tiiviste ja muu vastaava tavanomaisessa ajokäytössä epäkuntoon mennyt yksittäinen osa.

Pakoputken ja äänenvaimentimen muutosten edellytyksenä on, että korvatun tai muutetun pakoputkiston ja äänenvaimentimen suuntaus ja mitoitus vastaavat katsastushetkellä voimassa olevia määräyksiä ja että moottorin äänenvoimakkuus ja pakokaasupäästöt eivät muutoksen jälkeen ylitä moottoripyörän käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita rajoituksia. Tarkkaan ottaen siis lähes kaikki slip-on-vaimentimilla varustetut mutta muutoskatsastamattomat moottoripyörät ovat laittomia. Tähän ei vain toistaiseksi ole haluttu/voitu puuttua.

Muutoskatsastukseen ei tarvitse esittää ylläolevien kohtien ulkopuolella tehtäviä muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisimpien lisävarusteiden tai lokasuojien, bensatankin ja ohjaustangon muutokset. Ohjaustangon tilalle saa vaihtaa toisen mallisen edellyttäen, että uusi stonga on yksiosainen, riittävän jäykkä ja täyttää muutoin ohjaustangosta annetut määräykset. Alkuperäisen, kaksiosaisen clip-on tangon tilalle ei siis epäloogisesti saa vaihtaa toista kaksiosaista clip-on tankoa.

Muutoskatsastuksessa tarkastetaan muutoskohteen lisäksi muutakin

Muutoskatsatus perustuu rekiströintikatsastukseen. Siten muutoskatsastus suoritetaan osittain samoin kuin rekisteröintikatsastus. Muutoskatsastuksessa tulee esittää (tyyppi)rekisteriote, vaatimustenmukaisuustodistus tai sellainen selvitys ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmukaisuudesta, johon halutaan vedota.
Katsastustoimipaikka on kiinnostunut muutosten vaatimustenmukaisuudesta. Tämä tekninen vaatimustaso määräytyy ensirekisteröinti- tai ensimmäisen käyttöönottopäivän mukaan. Kuten edellisessä numerossa kirjoitimme, tässä saattaa olla tiedossa käytettynä maahantuotavien tai erityisesti ylivuotisten ajoneuvojen kohdalla ongelmia.

Katsastustoimipaikka pyrkii vakuuttumaan ajoneuvon tai sen osan vatimustenmukaisuudesta sille esitettyjen selvitysten taikka suorittamansa teknisen tarkastuksen perusteella. Koska konttoreilla on rajalliset laitteet ja resurssit pohjaa muutosten tarkastus paljolti kirjallisten todistusten varaan.

Näitä kirjallisia selvityksiä voi kirjoittaa joko ajoneuvon, sen osan tai muutoksen valmistaja tai akreditoitu riippumaton tutkimuslaitos. Yksityishenkilöiden todistuksia, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, ei yleensä ole hyväksytty. AKE:lla on kuitenkin valta hyväksyä näitä todistuksia, esimerkiksi MMAF pyrkii asemaan jossa voisimme kirjoitaa valikoiduista komponenteista lausuntoja katsastusta varten.

Muutoskatsastuksessa tarkastetaan muutoskohteen lisäksi myös rekisteröintikatsastuksessa tarkastettavat kohteet. Tämä on uutta viime vuosien käytäntöön nähden jossa muutoskatsastuksessa tarkastettiin vain muutoskohde. Ajoneuvon yksilöintitietojen on oltava oikeat ja ajoneuvon rakenteen ja varusteiden sekä mittojen ja massojen on vastattava niistä annettuja säännöksiä. EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon tulee vastata vaatimustenmukaisuustodistuksen tietoja.

Hyväksytystä muutoskatsastuksesta tulee aina uusi rekisteriote. Otteeseen tulee itse muutostietojen lisäksi myös muutosprosentit. Katsastustoimipaikan on ilmoitettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos myös ajoneuvorekisteriin.

Muutoskatsastuksessa saatetaan myös vaatia selvitystä siitä, mitkä osat ovat peräisin kanta-ajoneuvosta. Tällaisen selvityksen voi laatia ja allekirjoittaa katsastukseen esittäjä sekä omistaja/haltija. Selvitystä varten saa valmiin AKE:n hyväksymän lomakkeen katsastustoimipaikalta. Katsastaja voi myös vaatia luotettavaa selvitystä uusien muiden kuin kanta-ajoneuvon osien alkuperästä. Tällainen selvitys on esimerkiksi kauppalasku, tulliselvitys tai muu vastaava paperi jossa kuvataan esimerkiksi itse tehdyn osan valmistamista (ja vaatimustenmukaisuutta).

Edelläkuvatun lisäksi muutoskatsastamisen hyväksymisen edellytyksenä on, että
 • ajoneuvo on yksilöitävissä
 • verot ja muut vastaavat maksut on maksettu
 • liikennevakuutusmaksu on hoidettu, jos vakuutusta tarvitaan; ja
 • siinä ei ole havaittu liikenneturvallisuuden kannalta merkittävää taikka ympäristön kannalta huomattavaa vikaa tai puutteellisuutta;

Jos katsastuksessa havaittu vika tai puutteellisuus aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvo on katsastuksessa hylkäämisen lisäksi määrättävä ajokieltoon.
Ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin katsastuksessa havaitut viat ja puutteellisuudet on korjattu ja ajoneuvo on hyväksytty tai ympäristöhaitan vuoksi määrätty ajokielto on poistettu katsastuksessa.

Muutoskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa muutoskatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia. Jälkitarkastuksessa ei siis ole tarvetta tehdä uudelleen koko katsastusrutiinia.

Ongelmat uudehkojen, kokonaisuutena tyyppihyväksyttyjen pyörien kanssa

Nykysäädösten mukaan moottoripyörä, sen rakenneosa, varuste tai ominaisuus, jonka käyttöönottoajankohtana edellytetään olevan EY-tyyppihyväksytty tai E-hyväksytty, ei saa käytössä muuttaa eikä sen osia vaihtaa siten, etteivät käyttöönottoajankohtana vaaditun EY-tyyppihyväksynnän tai E-hyväksynnän edellyttämät vaatimukset tai niitä uudemmat vaatimukset täyty.

EY-tyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttämisen osoittamiseksi ei vaadita EY- tai E-hyväksynnän hankkimista muutoksille. Tämä tarkoittaa käytännössä, että niiden ominaisuuksien, jotka kuuluvat EY-sääntelyn piiriin, muuttaminen on käytännössä hyvin rajattua. Direktiivien puitteissa muuntelu on jossain määrin mahdollista esim. valaisinlaitteiden osalta. Direktiivien vaatimukset uudempien ajoneuvojen päästöjen ja melun osalta ovat niin tiukat, että EY-vaatimusten edellyttäminen käytännössä kieltää uudemmilta moottoripyöriltä laajemmat moottoriremontit.

Direktiivit on laadittu sarjavalmistusta silmälläpitäen ja varten. Onkin kohtuutonta, että niitä käytetään yksittäisten ajoneuvojen muutosten vaatimuksina. Vaikka pykälät asian tiimoilta ovatkin tiukat, niin onneksi monelta katsastuasemalta tuntuu löytyvän käytännön maalaisjärkeä. MMAF työstää yhdessä viranomaisten kanssa näihin yksityiskohtiin muutoksia vaikka juuri nyt fokus onkin vanhempien pyörien ongelmissa.

Seuraamukset – Huomautus, sakko, katsastukseen määräys, kilpien vienti ja ajokielto

Laissa sanotaan melko yksiselitteisesti, että ”muutoskatsastusvelvoitteen laiminlyönnistä on tuomittava, jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneuvorikkomuksesta sakkoon”. Tämän lisäksi on kuitenkin syytä tietää, että lainsäädännössä käytetään myös ns. suhteellisuusperiaatetta. Myös omaisuudella ja sen käyttöoikeudella on lainsäädännössä erittäin vahva suoja.

Poliisin ei siis tarvitse kirjoittaa rakentelusakkoa muutoskatsastuksen puuttumisesta jos puute tai muutos on vähäinen, ajoneuvo on esimerkiksi hiljattain hankittu ja omistaja ei ole tietoinen tästä puutteesta. Tässä on myös huomattava, että ns. rakentelusakko vaikuttaa suoraan ajokortin hyllyttämiseen vaikuttavien sakkojen kertymään. Sakkoja ei aina kannata vain yksinkertaisesti niellä.

Muutoskatsastamaton ajoneuvo voidaan määrätä ajokieltoon ottamalla pois rekisterikilvet, siirtomerkit, rekisteröinnistä annetun todistuksen, koenumerotodistuksen, siirtoluvan taikka käyttämällä muunlaisia tarvittavia keinoja. Huomaa, että paino on ensimmäisen lauseen sanalla ”voidaan”. Ajokieltotapauksessa poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi antaa kirjallisen luvan kuljettaa ajoneuvo määräpaikkaan, korjattavaksi tai katsastettavaksi.

Kilpiä ei kuitenkaan ole pakko ottaa pois. Poliisi etc. voi arvioida, että puutteellisuus ei aiheuta välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle ja määrätä ajan, jonka kuluessa puutteellisuus on korjattava sekä mahdollisesti näytettävä konttorilla.

Lisää puuduttavaa mutta hyödyllistä luettavaa

AKE:n ohjeet:
 •  Moottoripyörän tehon rajoittamisen muutoskatsastuksesta  (http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/A699FBD7-1A3F-482A-B570-C15199185593/0/11692082006.pdf)
 •  Moottoripyörän moottorin vaihtaminen ja muuttaminen  (http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Mopojen+ja+moottoripy%F6rien+rakennemuutokset/Moottoripy%F6r%E4n+moottorin+vaihtaminen+ja+muuttaminen.htm)
 •  Moottoripyörien ja L5-luokan ajoneuvojen lukkolaitteen ja nopeusmittarin määräystenmukaisuus  (http://www.ake.fi/pdf/156-208-2004.pdf)
 •  Piensarjatyyppihyväksytyn sekä yksittäiskappaleena valmistetun ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden toteaminen katsastuksessa  (http://www.ake.fi/pdf/2434-208-2003.pdf)
 •  Vaurioituneen ja kunnostetun tai osista kootun ajoneuvon katsastus 1.1.2007 jälkeen  (http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/567D1D14-6254-48D1-8C6E-EB0EAF53C700/0/25892082006Vaurioituneenjakunnostetuntaiosistakootunajoneuvonkatsastus.pdf)
'
Muutoskatsastusta koskevat säädökset:
 •  Ajoneuvolaki (1090/2002) 3 ja 61§  (http://www.finlex.fi/linkit/ajansd/20021090)
 •  Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä (1244/2002) 25  §  (http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2002/20021244)
 •  Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista (1258/2002) 6 §  (http://www.finlex.fi/linkit/ajansd/20021258)
 •  Liikenneministeriön päätös moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta (332/1992)  (http://www.finlex.fi/linkit/sd/19920332)
'
Kun säädöksiin joskus tulee muutoksia joudumme vastaavasti korjaamaan tätä artikkelia, tai luomaan kokonaan uuden. Koko prosessia tulisi kehittää siten, että harrastajien kynnys katsastaa ajoneuvojen muutoksia olisi nykyistä matalampi. Tämä tarkoittaa kustannusten, pykälistön ja koko prosessin vähittäistä kehittämistä.  Siihen asti onnea muutoskatsastukseen…


Otsikko: Vs: Milloin moottoripyörä pitäisi muutoskatsastaa?
Kirjoitti: TEKE - 21 Helmikuu 2014, 23:48:57
Noi linkit akeen ei toimi


Otsikko: Vs: Milloin moottoripyörä pitäisi muutoskatsastaa?
Kirjoitti: jsantala - 22 Helmikuu 2014, 11:53:55
Noi linkit akeen ei toimi

Kun AKEsta tuli Trafi niin puolet vapaasti saatavilla informaatiosta taisi hävitä mukavasti bittiavaruuteen.