MMAF Forum

Yhdistyksen kanavat => Uutiset => Aiheen aloitti: Santtu - 09 Toukokuu 2011, 12:55:10



Otsikko: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 09 Toukokuu 2011, 12:55:10
ITS eli Intelligent Transport Systems (liikenteen älyjärjestelmä) nostaa Euroopassa jatkuvasti päätänsä. Sitä markkinoidaan kuluttajille hiljalleen erilaisina palveluina sekä ympäristön ja turvallisuuden parannushankkeina. Myös nykymuotoinen ajoneuvojen verotus joka pohjaa pääosin hankinnan, omistamisen ja polttoaineen verotukseen on tiensä päässä, varsinkin jos halutaan ohjata kansalaisten hankintoja ja käyttötapoja ympäristön kannalta nykyistä parempiin vaihtoehtoihin verotuksen keinoin.

Liikenteen kokonaisverotuksesta ei nähdäkseni käydä missään kunnollista kokonaisvaltaista keskustelua johon myös kuluttajat tai edes kuluttajien etujärjestöt voisivat ottaa osaa. Liikenteen (verotuksen) kehityshankkeita, tietulleja, veromuutoksia ja vaikkapa otsikon mukaista ITS:ää ajetaan sisään yksittäisinä hankkeina ja vieläpä usein kovin teknologiapainotteisesti.

Nykymallilla myös sähköajoneuvojen käyttäminen on verotukselliselta kannalta ’liian halpaa’, täysi tankki kun maksaa vain muutamia euroja. Järjestelmää on muutettava ja kehitettävä ennen kuin sähköajoneuvoista tulee oikeasti yleisiä ja suosittuja, tai valtion verotuloihin tulee liian iso lovi.

Kotimaisia ITS-hankkeita

Liikenneministeriö on ehdottanut, että yksityisautoilu on hinnoiteltava kilometriperusteisesti (HS 17.1.2011 (http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135263090761/)). Ajatuksen takana on saattaa voimaan ruuhkamaksut sekä edistää ITS-pohjaisen järjestelmän kehittämistä. Uusin koukku ITS:n ajamiseksi on eräänlainen kaaharilukko (HS 8.5.2011 (http://www.hs.fi/autot/artikkeli/1135265979469)). Ministeriöllä ja TraFi:lla on menossa (verovaroin kustannettu ja kallis) pilotti jossa näitä järjestelmiä testataan Trafi:n omissa autoissa.

Trafi:lla on myös motoristeille oma pilottihanke. Oivallisesti nimetty EcoIST-hankkeen ajatuksena on kehittää moottoripyörille soveltuva ”turvallinen ja ympäristöystävällinen liikenne” (EcoIST (http://www.trafi.fi/ecoist)). Hanke on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ekassa vaiheessa paikkatietoa kerätään jo keskitetysti (joka on iso ongelma yksityisyydelle) ja tavoitteena on kerätä liikkumistietoa (!) ja antaa kuljettajalle entistä parempaa tietoa ajotavoista ja kulutuksesta. Toisessa vaiheessa pyörään ja ajoasuun integroidaan 112 eCall systeemi joka onnettomuustilanteessa hälyyttää automaattisesti apua. Kolmannessa vaiheessa moottoripyörä varustetaan liikenteen suoriteperustaisen maksamisen edellyttämillä laitteistoilla.

Kaikenlaisia hankkeita (katsastuspakko, roplauskielto, ITS jne.) ajetaan liikenneturvallisuuden ja ympäristön parantamisen argumenteilla. Asiaa kritisöivä ja vastustava tulee näennäisesti vastustaneeksi turvallisuusparannuksia tai ympäristön parantamishankkeita, mikä on poliittisesti arkaluontoista. Koska jokaisella hankkeella on nykyään nämä samat myyntiargumentit pitää siis kysyä, mitä osa-aluetta liikenneturvallisuuden tai ympäristön parantamisen osa-alueilla halutaan korjata ja mikä olisi siihen oikeasti kustannustehokkain keino. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ei saa uhrata muita tärkeitä periaatteita, kuten esimerkiksi vapaan yhteiskunnan, mielipiteen ja liikkuvuuden oikeusperiaatteita tai vaikkapa verotuksen läpinäkyvyyden ja ennakoitavuuden tarvetta.

Mitä haittaa ITS:stä sitten olisi?

ITS on itse asiassa kaksipuolinen käsite joista tässä on ollut esillä vain toinen. ITS perustuu ajoneuvojen liikkumistiedon keskitettyyn keräämiseen erilaisia tarpeita varten: Liikennejärjestelmän kehittäminen, verotus, ruuhkamaksut, sakottaminen ja vaikkapa henkilöhaut onnistuvat tältä pohjalta vaivattomasti. Se toinen puoli on sitten ajoneuvon automatisoitu reagoiminen ITS:n antamaan palautteeseen, esimerkiksi autojonojen ja ruuhka-aikojen tai vaikkapa tien lähistöllä liikkuvien hirvien takia nopeusrajoitukset joita ajoneuvolla ei voikaan ylittää, mutkakohtaisia nopeuden pudotuksia, ajoneuvo ei kulje kiellettyyn ajosuuntaan, tieltä poistuminen ei ole mahdollista ja tuhansia muita vaihtoehtoja joita ei vielä ole edes keksitty.

Kaikkeen kerättyyn tietoon pätee aina muutama nyrkkisääntö: 1) Kerättyä tietoa ei varmuudella saa koskaan pois ja 2) kerätylle tiedolle kaikkein houkuttelevin ja todennäköisin ensimmäinen käyttö on tiedon väärinkäyttö. ITS:n puolustajat heittävät tähän usein, että onhan meillä jo nyt tällaisia tiedon keruun keskitettyjä järjestelmiä vaikkapa terveydenhuollon tai jokaisen ihmisen taskussa olevan kännykkäjärjestelmän kautta.

Potilastietojen vuotamisten ja väärinkäyttöjen lähihistoriaa ei tarvinne selitellä. Myös mobiiliverkko on luonteeltaan erilainen kuin ITS olisi: Tieto on hajallaan toisistaan erillisten operaattoreiden järjestelmissä, viranomaisella ei ole siihen suoraa pääsyä, kuluttaja voi halutessaan käyttää vaikka prepay -anonyymiliittymää tai jopa sulkea koko puhelimen pois päältä. Sen sijaan suunniteltu ITS olisi lakisääteinen ja pakollinen, kiinteästi jokaiseen ajoneuvoon liitetty järjestelmä jonka tiedonkeruu ja –käsittely olisi keskistettyä.

Jokainen historiaa tunteva tietää, kuinka nopeasti yhteiskuntajärjestelmä voi muuttua vapaasta demokratiasta totalitääriseksi hirmuhallinnoksi. Kaatuneiden kommunistivaltioiden turvallisuuspoliiseissa nähtiin paljon vaivaa huomattavasti vaatimattomampien seurantajärjestelmien luomiseksi. Luotua valvontajärjestelmää on erittäin vaikea purkaa pois jos poliittinen tilanne Suomessa tai muualla Euroopassa vähitellen tai muuttuisi. Tällainen järjestelmä hirmuhallinnon käsissä olisi todellinen painajainen, ja ennaltaehkäisevästi meillä onkin jo voimassa mm. laki yksityisyyden suojasta sekä tietosuojalaki. Myös perustuslaki takaa jokaisen kansalaisen yksityisyyden ja koskemattomuuden.

Onneksi sentään ainakin tietosuojavaltuutettu näyttää olevan hereillä. Hänen mukaansa kaavailtu GPS-pohjainen seurantajärjestelmä olisi vakava uhka yksityisyyden suojalle. Tässä yhteydessä on myös hyvä havainnoida Hesarin linja: Kaikki ITS:ää edistävät positiiviset uutiset näytetään uutisoitavan hanakasti. Tällainen virkakriittinen vapaan lehdistön uutisoima ITS:n kannalta negatiivinen asia nousi kuitenkin otsikoihin maakuntalehdissä (HS 1.2.2011 (http://www.hs.fi/autot/artikkeli/1135263461779)).

Järjestelmän saatua kritiikkiä tietosuojavaltuutetulta asian tiimoilta elettiin hiljaiseloa muutamia kuukausia (joka ylittää kansalaisten mediamuistin rajat). Sitten pöydälle tuodaan kaaharilukko. Muistaako kukaan miten DNA-rekisteriä tai sormenjälkiä kerättiin aluksi vain rajoitettua käyttöä, esim. biopasseja varten. Ja miten näitä luotaessa varoittavat tuomaat huutelivat, että kohta tästä tulee jokapäiväistä ja pian vaaditaankin kaikkien kansalaisten rekisterin luomista ja käyttöä myös muihin, ennalta kovasti kiellettyihin tarkoituksiin? Näin se yksityisyyden suoja murenee ja vahtaajavaltio kehittyy ihan huomaamatta.

On muuten sinänsä mielenkiintoista, että liikenneministeriöstä esitetään ehdotuksia verotuksen malliksi kilometripohjaisuutta. Tämä verotuspolitiikkahan on eduskunnan tehtävä, ja sen toteuttaminen valtionvarainministeriön heiniä. Kilometripohjainen verotus suosisi suurissa väestö- ja työpaikkakeskittymissä asuvia hyvätuloisia kansalaisia. Tällaisen verotusmallin ohjaustavoite esimerkiksi turvallisempiin ja vähemmän kuluttaviin ajoneuvoihin ei toteutuisi.

Toinen asia on, että miksi Suomi on tällaisen kehityksen kärkimaana? Miksi meidän veroilla kehitetään ja testataan globaaliin käyttöön järjestelmää, joka ei ole edes kuluttajien edun mukaista. Ja pitäisikö SMOTOn pyrkiä mukaan työryhmään asiaa valmistelemaan? Toisaalta ei haluttaisi olla mukana edistämässä tällaisten järjestelmien edistymistä, toisaalta niihin vaikuttaminen on lähes mahdotonta ulkopuolelta käsin.

Miten ITS voisi olla hyväksyttävissä?

Olen keskustellut suoraan ITS-kehittäjien kanssa siitä miten tällainen järjestelmä olisi helposti toteutettavissa ilman näitä yksityisyyden suojan ongelmia. Tämä vaatisi ajoneuvoon asennettavalta ITS-boksilta hieman kaavailtua enemmän älyä siten, että laskentaa ei tehtäisi keskitetysti vaan boksi tekisi sen ja jatkuvan liikkumistiedon mukaan raportoisi vain esimerkiksi kustannuksia. Jostain syystä tällainen avoimempi järjestelmä ei kuitenkaan ole pilotteja masinoivien ja ohjaavien virkamiesten vaatimuslistalla.

ITS:n adaptoituvaa puolta, siis sitä että osa ajoneuvon ohjaamisesta annetaan ITS-järjestelmän vastuulle ohi kuljettajan vastuuta, ei nykytegnologian avulla ole ratkaistavissa moottoripyöräilijöitä tyydyttävällä tavalla. Mutta erilaiset kaksipyöräisten luistonesto- ja hallintajärjestelmät kehittyvät nekin huimaa vauhtia, joutunemme palaamaan myös tähän osaan ITS:ää vielä tällä vuosikymmenellä.

Kuvat

(http://4.bp.blogspot.com/-uoByiZgY5qs/TWJB3JiXSTI/AAAAAAAAAWg/rqtDGbPJYZw/s1600/20110216_003.jpg)
Indagon valmistama ITS-boksi mahtuu taskuun

(http://4.bp.blogspot.com/-m3pKZHEmzQI/TWJB3SC64II/AAAAAAAAAWo/nDMvusKDSiQ/s1600/20110216_004.jpg)
Järjestelmään voi tehdä useita erilaisia hakuja

(http://4.bp.blogspot.com/-rhJoIZaHZ6g/TWJB3ZeeNRI/AAAAAAAAAWw/KfjstfXD3Xg/s1600/20110216_005.jpg)
Ruuhkka-alueen sisä- ja ulkopuolella ajetut metrin on helppo erotella toisistaan

(http://3.bp.blogspot.com/-Ue14pnOPoXc/TWJB3SUdnLI/AAAAAAAAAW4/h9J7rxH5r7U/s1600/20110216_006.jpg)
Joka ikinen tie, paikka ja aika logataan.

(http://4.bp.blogspot.com/-HChR9fKzQ6c/TWJB3qgFujI/AAAAAAAAAXA/RcTDgxrDEQI/s1600/20110216_008.jpg)
Tietoja voidaan jakaa myös kellonaikojen suhteessa.

(http://3.bp.blogspot.com/-bDixcvnq0gE/TWJC98D9F3I/AAAAAAAAAXI/IDCsEDc-uXM/s1600/20110216_009.jpg)
Jokaisen ajoneuvon paikka tiedetään joka hetki.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 09 Toukokuu 2011, 20:10:46
Tämän touhun kulissien takana asuu sen luokan PETO, että oksat pois. Se on nimeltään GVSV, eli Globaali Vipstaakkelien ja Softan Väkisinkauppa (enkuksi GFSVS Global Forced Sales of Vipstacles and Softa).

Jotakuinkin jokaisella sektorilla niin tuotantokoneisto kuin ihmisten elämä pakotetaan bittiohjattujen vimpainten ja ohjelmistojen orjuuteen. Orjuutus tapahtuu myymällä päätöksentekijöille vimpainten avulla saavutettavia kauniita tavoitteiden toteuttamisvisioita ja huimia tehokkuushyötyjä. Joku vimpainten ja softan Kuukkeli tämän kaiken takana tähtää käärivänsä aivan saatanallisesti tuohta. Tästä prosessista on ihmisten elämän parantamispolitiikka hyvin hyvin kaukana. Kuten se myös loitontaa meidät mielekkäästä elämästä.

Juupe
Peace & Love Maker


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 09 Toukokuu 2011, 20:17:45
Tuo EcoIST hienosti kiteyttää sen, mikä näiden asioiden "markkinoinnissa" on vialla. "Turvallisuus ja ympäristöystävällisyys" luetaankin "tiedonsiirto- ja paikannusjärjestelmä, ajotavan seuranta, moottoripyörän liikkeitä ja nopeuden muutoksia mittaava, rekisteröivä ja välittävä laitteisto, moottoripyörän ja kuljettajan äkillisiä liikkeitä rekisteröivä ja analysoiva ratkaisu sekä liikenteen suoriteperustaisen maksamisen edellyttämä laitteisto."


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 09 Toukokuu 2011, 20:37:00
Foucault ei itsekään ymmärtänyt, miten oikeassa oli teoksessaan "Tarkkailla ja rangaista".


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: annek - 09 Toukokuu 2011, 21:17:45
Näitä kyttäyksen kaupallisia sovelluksiakin on jo useampia, tässä nyt vaan yksi: https://www.pocum.com/Public/fi/Introduction/GPS.aspx?gclid=CN7O8PnI26gCFQWDDgodenLf6A (https://www.pocum.com/Public/fi/Introduction/GPS.aspx?gclid=CN7O8PnI26gCFQWDDgodenLf6A)

Ensimmäinen ajatus tietysti on että nytpä loppuu vaivalloinen kilometrien kirjaaminen, mutta mutta  >:(


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 10 Toukokuu 2011, 08:59:23
Jos Orwell on jo luettu niin suosittelen toista hiuksia nostattavaa luettavaa:

Kirjailija: Ben Elton
Kirjan nimi: Blind Faith
Kieli: English, ei taida ola olemassa suomenkielistä versiota?
ISBN: 978-0593058008 (first edition, hardback)

Kirjassa kuvataan yhteiskuntaa jossa oman elämän tapahtumien, paikkojen ja kokemusten jakaminen osa yhteiskunnan perustoiminnallisuutta. Kuka tahansa vvoi seurata ketä tahansa, milloin vain. Ja kaikki talletetaan, indeksoidaan ja linkitetään ristiin. Koulutus on lopetettu, tilalla on uskonto. Pelottava kirja...
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4c/BlindFaith.jpg/200px-BlindFaith.jpg)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Jack - 11 Toukokuu 2011, 07:34:13
Jos Orwell on jo luettu niin suosittelen toista hiuksia nostattavaa luettavaa:

Kirjailija: Ben Elton
Kirjan nimi: Blind Faith
Kieli: English, ei taida ola olemassa suomenkielistä versiota?
ISBN: 978-0593058008 (first edition, hardback)

Kirjassa kuvataan yhteiskuntaa jossa oman elämän tapahtumien, paikkojen ja kokemusten jakaminen osa yhteiskunnan perustoiminnallisuutta. Kuka tahansa vvoi seurata ketä tahansa, milloin vain. Ja kaikki talletetaan, indeksoidaan ja linkitetään ristiin. Koulutus on lopetettu, tilalla on uskonto. Pelottava kirja...
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4c/BlindFaith.jpg/200px-BlindFaith.jpg)

tuohan on jo totta, te feisbuukkaajat fariseukset  ;D


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 12 Toukokuu 2011, 08:53:48
Näitä kyttäyksen kaupallisia sovelluksiakin on jo useampia

Tässä toinen: http://www.tramigo.net/t22_moto.asp (http://www.tramigo.net/t22_moto.asp)

Tämäkin on Suomalainen tuote. Sama teknologia voi siis tuottaa kuluttajalle jotain arvokastakin, kuten tässä tapauksessa vaikka varkaille ikävän yllätyksen. Kysehän on siitä kuka tietoa kerää, ja mihin tarkoitukseen.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: annek - 12 Toukokuu 2011, 20:40:04
^Ja tämä http://www.maxtech.fi/index.php?doc=5_products/3_drivers_journal.link.php (http://www.maxtech.fi/index.php?doc=5_products/3_drivers_journal.link.php) Suomalaiset näemmä tykkäävät näistä.

Ero on kait siinä että keräätkö itse sitä tietoa (esim. juuri varkaustapauksissa) vai keräävätkö sitä erinäiset isovelitahot, halusit tai et.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Vallu - 15 Toukokuu 2011, 10:33:46
Santun artikkeli on erinomainen. Haluamatta puuttua sen sisältöön nostan esiin kysymyksen, miten tällainen kehitys on mahdollista?
Jos kansamme poliittinen johto on valveutunutta, eikä kannata moista kehitystä, niin sehän loppuu siihen. Eli kääntäen, me olemme valinneet sellaisen eduskunnan kun itse olemme halunneet. Suomen kansa  nimenomaan rakastaa kieltoja, määräyksiä ja tiukasti kontrolloivaa virkavaltaa.
Kuvaavaa oli viime vaalit. Kauhea meteli joistakin takauksista ym. mitkä kuitenkin ovat melkoisen mitättömiä asioita kokonaisuutta arvioitaessa. Näin meitä johdatellaan näppärästi sivuraiteille.

Nostan vielä esiin yhden omituisen yksityiskohdan, liikenteen verottamisen. Puhutaan käytön verottamisesta ja ympäristön suojelusta etc. ja niitä varten tarvittavasta tekniikasta. Milestäni tämäkin asia on jo käytössä eli keksitty. Sen nimi on polttoainevero! Mitä enemmän ajat, sitä enemmän maksat veroa. Mitä enemmän saastutat eli kulutat, sitä enemmän maksat veroa. Mihin peppuun tarvitaan jotain satelliittijärjestelmää?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Kkallioj - 16 Toukokuu 2011, 16:18:49
Puhutaan käytön verottamisesta ja ympäristön suojelusta etc. ja niitä varten tarvittavasta tekniikasta. Milestäni tämäkin asia on jo käytössä eli keksitty. Sen nimi on polttoainevero! Mitä enemmän ajat, sitä enemmän maksat veroa. Mitä enemmän saastutat eli kulutat, sitä enemmän maksat veroa. Mihin peppuun tarvitaan jotain satelliittijärjestelmää?

Tässä varmaan ennakoidaan sitä, että jonain päivänä ei välttämättä ole polttomoottoreita, ainakaan kaikilla.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 16 Toukokuu 2011, 19:29:23
Mihin peppuun tarvitaan jotain satelliittijärjestelmää?

Vallu-vaari on sen verran kokenut mies, että osaa tähän vastata itsekin. Mä en pysty, muuten katkeaa joku verisuoni päästä. ::)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: MakeH - 16 Toukokuu 2011, 21:30:56
Tässä varmaan ennakoidaan sitä, että jonain päivänä ei välttämättä ole polttomoottoreita, ainakaan kaikilla.

http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1586.0 (http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1586.0)

niin tässäkin  :P


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 21 Toukokuu 2011, 07:55:21
Imperiumin  vastaisku:
Lainaus käyttäjältä: http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135266306582
Satelliittipaikannuksen saa sekaisin häirintälaitteella
21.5.2011 0:27, Aleksi Moisio, Helsingin Sanomat

Internetin keskustelupalstoilla puhutaan yhä useammin laitteista, joilla on mahdollista häiritä gps-signaalia.

Tällainen laite toimii siten, että se lähettää ympäristöön häirintäsignaaliaan, joka peittää alleen satelliiteista saapuvan heikon gps-signaalin. Tämä puolestaan johtaa siihen, etteivät lähistöllä sijaitsevat paikannuslaitteet toimi.

Kiinnostus gps-häirintälaitteita kohtaan on kasvanut muun muassa pääkaupunkiseudun liikenteeseen suunniteltujen ruuhkamaksujen takia.

Osassa suunnitelmista on ehdotettu, että mahdollinen ruuhkamaksujärjestelmä voisi pohjautua gps-paikannukseen.

Viranomaiset torjuvat yksiselitteisesti gps-paikannuksen häiritsemisen. Viestintäviraston radiotarkastusyksikön päällikkö Pentti Lindfors sanoo häirintälaitteiden olevan laittomia.

Lindforsin mukaan Viestintäviraston tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa gps-häirintälaitteita on käytetty. Tapaukset ovat yleensä liittyneet rikoksiin. Rikolliset ovat yrittäneet peittää jälkensä tai estää jäljittämästä kaappaamaansa arvo-omaisuutta.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: streamliner - 24 Toukokuu 2011, 10:56:05
Google.com -> GPS Jammer.

Noin 50 euroa ja postimaksu.

(http://cdn1.iofferphoto.com/img/item/359/622/46/o_GPS_jammer.jpg)

Myös youtubesta löytyy miten häirintälaite toimii käytännössä.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 24 Toukokuu 2011, 11:07:30
Google.com -> GPS Jammer.

Varoituksen sana: Rikoslaki
Lainaus käyttäjältä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
38 luku, 5 § (21.4.1995/578)
Tietoliikenteen häirintä

Joka puuttumalla postiliikenteessä taikka tele- tai radioviestinnässä käytettävän laitteen toimintaan, lähettämällä ilkivaltaisessa tarkoituksessa radiolaitteella tai televerkossa häiritseviä viestejä tai muulla vastaavalla tavalla oikeudettomasti estää tai häiritsee postiliikennettä taikka tele- tai radioviestintää, on tuomittava tietoliikenteen häirinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava. (11.5.2007/540)

38 luku, 6 § (21.4.1995/578)
Törkeä tietoliikenteen häirintä

Jos tietoliikenteen häirinnässä

1) rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa teletoimintalaissa tarkoitetun yleistä teletoimintaa, kaapelilähetystoiminnasta annetun lain (307/87) mukaista kaapelilähetystoimintaa tai yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa taikka

2) rikoksella estetään tai häiritään hätäkutsujen radioviestintää tai muuta sellaista tele- tai radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi,

ja tietoliikenteen häirintä on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava. (11.5.2007/540)
Koska myös hälyytysajoneuvot ja muut yhteiskunnan kriittiset osat käyttävät GPS:ää veikkaan, että tästä yritettäisiin tuomita törkeänä.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: streamliner - 24 Toukokuu 2011, 12:25:48
Hälytysajoneuvon navigaattori menettää paikkatietonsa jos ajaa liikennevaloissa viereen -> 4 kk linnaa? Tuskinpa.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 18 Kesäkuu 2011, 07:55:56
Jaaha, vihreät ovat saaneet satelliittipaikannuksen hallitusohjelmaan. Tervetuloa vuoteen 1984.

http://www.talouselama.fi/uutiset/article644708.ece (http://www.talouselama.fi/uutiset/article644708.ece)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 29 Kesäkuu 2011, 11:50:43
Lisää poliittista kannatusta, tyhjiä lupauksia ja ymmärtämättömyttä:
http://www.talouselama.fi/uutiset/oras+tynkkynen+puolustaa+autoilijoiden+satelliittivalvontaa+autovero+poistuisi/a648806 (http://www.talouselama.fi/uutiset/oras+tynkkynen+puolustaa+autoilijoiden+satelliittivalvontaa+autovero+poistuisi/a648806)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 08 Syyskuu 2011, 07:11:23
Voi nyt sentään. Liikenneministeri tahtoo kyttäyksestä uuden Nokian:
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/09/liikenneministerio_suunnittelee_kaikkien_autoilijoiden_tiemaksua_2854050.html (http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/09/liikenneministerio_suunnittelee_kaikkien_autoilijoiden_tiemaksua_2854050.html)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: shoveltimppa - 08 Syyskuu 2011, 09:47:38
Kyllä, Suomi tahtoo näköjään näyttää esimerkkiä nykyajan isovelivalvoo yhteiskunnasta.  >:(


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 08 Syyskuu 2011, 10:36:00
Voi nyt sentään. Liikenneministeri tahtoo kyttäyksestä uuden Nokian:
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/09/liikenneministerio_suunnittelee_kaikkien_autoilijoiden_tiemaksua_2854050.html (http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/09/liikenneministerio_suunnittelee_kaikkien_autoilijoiden_tiemaksua_2854050.html)

Uutisesta lainattua:
Lainaus
Nykyinen autoihin kohdistuva verotus uusittaisiin, ja tiemaksu olisi nykyisten ajoneuvoverojen kokonaisuutta.

toisinsanoen samalla mietittäisiin ajoneuvvojen verotuksen kokonaisuutta eikä vain tuotaisi uusia maksuja edellisten, osittain päällekkäisten ja sekavien maksujen päälle. Tämähän on hyvä uutinen. Kerrankin siis avataan kokonaisuus.

Huono uutinen on tuon ITS-ajattelun voimistuminen.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 08 Syyskuu 2011, 13:16:45
Niin. En vaan ymmärrä kiimaa tuon ITS:n suhteen. Polttoainevero on vallan mainio käyttöperusteinen verotus.

...tai no tietty ymmärrän, tällähän ennakoidaan sähkökäyttöisten ajoneuvojen esiinmarssia.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 08 Syyskuu 2011, 13:34:03
Ehkä meidän kannattaisi ITS:n kritisoimisen sijaan keskittää voimat ITS:n muuttamiseksi sellaiseksi, että tietoa olinpaikoista ei kerätä keskitetysti vaan laite toimittaa vain kertyneitä tariffitietoja, kuten tuolla alussa ekassa artikkelissa kirjoittelin...?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 08 Syyskuu 2011, 13:56:44
Nyt ehkä mennään jo hieman foliohattuosastolle, mutta ongelma on läpinäkyvyys. Laitteen pitää joka tapauksessa kerätä paikkatietoja, jotta kansalainen voi tarkistaa verotuksen paikkansapitävyyden. Se, millaisia raportteja lähetetään, on eri asia, mutta silti
Kaikkeen kerättyyn tietoon pätee aina muutama nyrkkisääntö: 1) Kerättyä tietoa ei varmuudella saa koskaan pois ja 2) kerätylle tiedolle kaikkein houkuttelevin ja todennäköisin ensimmäinen käyttö on tiedon väärinkäyttö.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Arttu - 09 Syyskuu 2011, 08:42:45
Valitettavasti joudun olemaan aika pitkälti samaa mieltä squidin kanssa. Näissä ihmisten valvontaa lisäävissä hankkeissa näyttää olevan edistämistyylinä vaiheittainen hivuttaminen. Ensin ehdotetaan jotain ihan posketonta ja sitten jos/kun se herättää vastustusta "tyydytään" johonkin huomattavasti vähäisempään. Mutta heti kun laki on saatu sorvattua aletaan uudestaan lobbaamaan alkuperäisiä vaatimuksia ja kohta taas ollaan "kompromissinä" askel lähempänä tavoitetta.

Tässä ITS:n tapauksessa näkisin kriittiseksi vaiheeksi paikantimien määräämisen pakollisiksi kaikkiin ajoneuvoihin. Vaikka aluksi olisi luvattu tai säädetty mitä tahansa tietojen keräämisestä, niin se on enää pieni ilmoitusluonteinen juttu laajentaa tiedon käyttöä kun purkit ovat jo olemassa jokaisessa kulkuneuvossa.

Eli mielestäni viisain toimintatapa olisi yrittää torpata koko hanke alkuunsa. Toki se on huomattavasti hankalampaa, mutta pahasti pelkään, että kaikesta mukana vaikuttamisesta huolimatta lopputulos tulee pidemmällä tähtäimellä olemaan huono jos prosessi pääsee liikkeelle. Argumentteina voisi ehkä painottaa vähäisiä todellisia hyötyjä ja yksityisyyden kärsimistä. Kustannukset ja tekniset ongelmat ovat pidemmällä tähtäimellä vähän huonoja argumentteja koska tekniikan kehittyminen hoitaa ne ennemmin tai myöhemmin.

Yleisesti ottaen pidän aika huolestuttavana nykyistä trendiä, jossa ollaan valmiita tekemään melko suuriakin uhrauksia ihmisten perusoikeuksista, jotta saadaan hyvinkin pieniä ja monesti näennäisiä parannuksia turvallisuuteen tai ympäristöystävällisyyteen. Ja erityisen huolestuttavaa on se, että mediassa näkyy hyvin harvoin pohdintaa tämän kehityksen mielekkyydestä.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 09 Syyskuu 2011, 09:15:35
Yleisesti ottaen pidän aika huolestuttavana nykyistä trendiä, jossa ollaan valmiita tekemään melko suuriakin uhrauksia ihmisten perusoikeuksista, jotta saadaan hyvinkin pieniä ja monesti näennäisiä parannuksia turvallisuuteen tai ympäristöystävällisyyteen. Ja erityisen huolestuttavaa on se, että mediassa näkyy hyvin harvoin pohdintaa tämän kehityksen mielekkyydestä.

Täsmälleen näin on asia. Näin internjet-aikakaudella "media" ei ole kuitenkaan enää aivan yhtä yksipuolista kuin aikaisemmin, jolloin Pravda ja pari muuta inkvisitorista julkaisua olivat ainoat mediat. Keskustelu käy monella eri foorumilla ja hyvä niin.

Sen sijaan sitä mekanismia, joilla nämä kyttäys-, holhous- sun muut toimenpide-ehdotukset saadaan myytyä päättäjille, en kertakaikkiaan ymmärrä. Liioin en ymmärrä niiden ihmisten järjenjuoksua, jotka näitä kehittelevät.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 09 Syyskuu 2011, 09:28:21
Liioin en ymmärrä niiden ihmisten järjenjuoksua, jotka näitä kehittelevät.

Taloudessa ajatus ei kanna 3kk pidemmälle.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 09 Syyskuu 2011, 09:52:38
Aiheesta kysyttiin autoliiton vaalikoneessa jossa löytyy paljon ehdokkaita joista moni pääsi ehdokkaaksi asti. Listaus on vielä käytössä. Työ on valtava jos sieltä haluaa kaivaa yhteystiedot ja lähetellä viestiä heille. Kannattaako? Voisiko hommaa jakaa?

Aihe on tyrmätty lähes kaikissa kyselyissä joten uskoisin että asia kiinostaisi politiikkojakin mikäli se tehtäisiin kiinostavaksi. Kaatuihan se jätevesiasetus kun mökin mummot laitti haisemaan ;) Ollaanko me mummoja huonompia  :o

Oli muuten tekniikka&talouden uratiessä hiljan haussa ITS asiantuntijan paikka  ???


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 09 Syyskuu 2011, 10:27:19
Enempi käytännön henkilönä tulee mietittyä käytännön ongelmia suunnitellussa valvonnassa. Jos ajoneuvo seisoo pitkät ajat tallissa johon ei ole satelliittiyhteyttä, tai vaikka olisikin, niin tiedusteleeko viranomainen että onko paikannin epäkunnossa vai ihanko on veronkierto käynnissä.

Mätkähtääkö tienkäyttömaksu jos lastaat ajoneuvosi junaan tai trailerille ja kuljetat sen vaikka huoltoon tai lomapaikkakunnalle vai pitääkö tehdä siirtoanomus ettei mätkähdä?
Tai jos yhteys on poikki vian takia ja ajoneuvo on siirtynyt mahdollisesti pitkänkin matkaa sillä aikaa. Kellä on todistusvastuu?

Muitakin, vielä arvaamattomia, omituisuuksia voi tulla vastaan.
Arvaisin että ensimmäisenä olisivat kaupalliset tahot haluamassa liikennöintitietoja kohdistaessaan markkinointia tai halutessaan ottaa joidenkin tahojen kustannuksiin osaa. Jotkin firmat varmaankin maksaisivat työntekijöidensä tai asiakkaidensa liikennöintikuluja. Tämä on omiaan lisäämään eriarvoisuutta. Eikä ole läpinäkyvää.

Ihmetyttää myös että miksi eräs kotimainen moottoripyöräilytaho on mukana tässä kehityksessä nimenomaan kehittäjän roolissa?

mm


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 09 Syyskuu 2011, 11:52:08
Ihmetyttää myös että miksi eräs kotimainen moottoripyöräilytaho on mukana tässä kehityksessä nimenomaan kehittäjän roolissa?

Tapasin erään näissä hankkeissa puuhaavan MP69:n edustajan tuossa kesällä ja kysyin että "mitä vittua?" ja kerroin oman mielipiteeni näistä järjestelmistä.

Ainoa saamani järkevä perustelu oli eCall-systeemi, mutta kun totesin, että olen valmis ottamaan riskin, loppui keskustelu asiasta siihen.

Toivotaan, että ovat siellä kuitenkin tuomassa järkeä tähän paskaan.


Ei muuta kuin asiallista ja perusteltua palautetta lähettämään: merja.kyllonen@lvm.fi

Materiaalia löytyy tämän aiheen lisäksi ainakin allekirjoittaneen ja Santun blogeista.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: jussi - 10 Syyskuu 2011, 08:24:38
Aiheeseen liittyen artikkeli Feman sivuilta

http://www.fema-online.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=241&cntnt01returnid=15 (http://www.fema-online.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=241&cntnt01returnid=15)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 13 Syyskuu 2011, 14:06:23
Löytyipä tuossa varsin mainio Elina Lepomäen blogikirjoitus

http://elepomaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/82806-satelliittipaikannettu-alyttomyys (http://elepomaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/82806-satelliittipaikannettu-alyttomyys)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: annek - 13 Syyskuu 2011, 20:06:26
Tässä vielä yksi :-X
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1135 (http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1135)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 13 Syyskuu 2011, 23:19:38
ja siellä linkki:http://www.vtt.fi/files/sites/pastori/Hinnoitteluseminaari31082010.pdf (http://www.vtt.fi/files/sites/pastori/Hinnoitteluseminaari31082010.pdf)

Voisiko MMAF antaa tukensa tuolle blogistille joka on kokomuksen varaedustaja? Ja tietysti kaikille politikoille jotka vastustavat näitä isovelihankkeita.

Yksittäiset käyttäjät voisivat tehdä kaikkensa, että tieto leviäisi.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: jussi - 14 Syyskuu 2011, 07:27:20
Mielestäni tuo Lepomäen kirjoitus ei suoranaisesti liity tähän alkuperäiseen aiheeseen, vaikka valvonnan välineet pitkälti samanlaiset ovatkin. Mahdollinen tienkäyttömaksu on mielestäni hiukan erillinen asia. Tässä pitäisi ehkä enemmän keskittyä asiaan moottoripyörän näkökulmasta ja siihen, mitä kaikkea sillä rintamalla on suunnitteilla. Pahimmat suunnitelmat eivät välttämättä liity valvontaan.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 14 Syyskuu 2011, 14:40:32
Seurantateknologia vängätään mitä oletettavimmin standardiksi ihan ilman tiemaksuja ja ii-koolleja. Yksityiskohtiin menemättä tiemaksu on itse asiassa niin haasteellinen juttu, että sen vuoksi en ainakaan minä menetä yöunia.

Seurantateknologia vängätään standardiksi siksi, että siihen halutaan panostaa softanvääntö- ja vipstaakkeliteollisuuden T&K:ssa. Ei tällä oo paljoakaan tekemistä liikenteen laadun parantamisen kanssa, kunhan sillä nyt vaan ratsastetaan keppihevosena aikansa. Standardeja on ennenkin pätkäisty kansalaisen vinkkelistä katsottuna ihan vaan pätkäisemisen vuoksi. Kansalainen jää ainiaaksi selitystä vaille. T&K-panostuksia tehdään ja naruja kiskotaan kulissien takana Big Fyrkan ja myös silkan naivin teknologiahurmoksen vuoksi. Nämä kytkeytyvät tietenkin kansalliseen taloudellisen pärjäämisen paineeseen, joka on taustavaikuttimena todella vahva. Teknologiahurmosta toki pääsee moni propellipää kokemaan, mutta sen Big Fyrkan kyllä nappaa joku toinen meiltä Impivaaran Hyväuskoisilta. Ja me rahvas päästään testausalustaksi. Blogistit ei käännä tätä kelkkaa. Kusessa ollaan.

Olispa lööpeissä joskus joku hyvä uutinen. Semmoinen, missä ei kuristettaisi ihmistä entistä vähemmälle hapelle.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 14 Syyskuu 2011, 22:39:58
Blogistit eivät tietenkään kelkkaa käännä vaan sen on meidän kaikkien tehtävä. Siinä voisi koko jäsenistö antaa tukensa yksiläinä tai järjestönä kun joku julkeaa olla meidän puolella. Niin ne mökin mummotkin teki kun se jätevesiasetus alkoi ahdistamaan ja saivat tulosta aikaan. Mikä v¤ttu siinä on että tielläliikkujista ole samaan?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 15 Syyskuu 2011, 07:16:17
Harmi olla surun lietsoja tässä asiassa, mutta vihollisen luonne on syytä tuntea taistossa. Jätevesiasetus on nurkkakuntainen pikkuasia, joka on hoidettavissa täällä maailman nurkassa.

Kansainväliset ajoneuvostandardit (nyt siis ollaan ensisijaisesti ja ensivaiheessa autojen maailmassa) suunnitellaan, normeerataan ja juonitaan tuotantolinjalle globaalilla tasolla. Yksi innostunut pikkumaa voi mukavasti vauhdittaa prosessia, mutta jarrutuspuolella teho on taas...

Joka tapauksessa onnea ja menestystä aktiivisille. Seurantahelvetin vastenmielisyyden luulisi olevan sinänsä vahva yhdistävä tekijä.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 22 Syyskuu 2011, 19:00:24
Ehkä tätä taustaa vasten uusien ajoneuvoihin liittyvien tietoteknisten järjestelmien virittämisen suhteen olisi syytä olla suhteellisen konservatiivinen. Valtiontalouden tarkastusviraston selonteoista poimittua (by Iltalehti):

"99,4 miljoonaa

Mikä: Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) PALKO-hanke.

Mistä kyse: AKEn palvelujen useista kehitysprojekteista koostuva kokonaisuudistus

Tavoitteet: Hanke aloitettu syksyllä 1999, valmis vuoden 2003 loppuun mennessä.

Miten kävi: Ajoneuvotietojärjestelmien uudistus valmistui vuonna 2007. Koko hankkeen on ennakoitu valmistuvan vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kustannukset: Alkuvaiheen kustannusarviot vaihtelivat 15-27 miljoonaan euroon. Toteutuneet kustannukset vuosina 2000-2008 olivat jo 49 miljoonaa euroa. Ylläpito- ja käyttökustannusten sekä laite- ja ohjelmistohankintojen jälkeen kulut nousevat 99,4 miljoonaan eikä tähän sisälly AKEn oman työn osuutta.

VTV:n sanomaa: Hankkeessa toiminut suuri määrä erilaisia johto-, ohjaus-, valvonta- ja projektiryhmiä, joiden toiminta on ollut monin osin päällekkäistä. Kustannusarvioiden esittäminen valtion talousarvioissa on ollut monin osin puutteellista ja epäselvää."




Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 22 Syyskuu 2011, 21:40:13
On se kyllä jännää.
Näinhän pyrkii käymään että joskus jo 300% ylitys budjetoidusta riittää. Tai jos ei riitä niin homma ei silti toimi. Julkisella sektorilla toiminta tuntuu hyvin pitkälti oleva tätä. Vrt VR:n viimeisimmät saavutukset.

Tärkeintä on saada projekti käyntiin ja sitten laajentaa sitä ja kaverinkin firmalle lohkaista jokin asiantuntijatyö ja sille erillisrahoitus koska tietenkin ilman sitä koko prosessi pysähtyisi. Vrt Destian kilpailutukset pari vuotta sitten.

Näitä esimerkkejä olisi vielä monta. Esim Tampereen ratikkahanke joka maksaisi itsensä muutamassa vuodessa...

ITS-hankkeelle käy todennäköisesti samalla lailla. Kun kerran homma on aloitettu niin se viedään loppuun koska se on veromaksajien tahto ja siten mainittu jo hallitusohjelmassa vuonna 2011. Maksoi mitä maksoi ja työllistämisvaikutukset puoltaa hanketta.

Pitäisiköhän muuttaa kaikki omaisuus rahaksi ja ostaa Kreikasta pieni asunto ja muuttaa sinne? Siellä kuulemma kiinteistöjen arvot ovat laskemaan päin.

Seuraan asiaa mielenkiinnolla...

mm


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 22 Syyskuu 2011, 21:44:53
Heh, mä olen joskus käyttäny tota Palko-hanketta esimerkkinä koulutuksissa: Suomen toiseksi huonoimmin hoidettu julkinen hankinta... ;D


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 23 Syyskuu 2011, 08:45:05
Kuka kaipaa vaikutusmahdollisuutta, niin esim. tuonne LVM pyytää kannanottoja:

http://www.otakantaa.fi/aihe/keskustelussa-tulevaisuuden-liikenne (http://www.otakantaa.fi/aihe/keskustelussa-tulevaisuuden-liikenne)

Tietojärjestelmä (edullinen?) on valjastettu kuuntelemaan kansalaisen murheita, hee... Ehkä tietojärjestelmä rakentaa kannanotoista algoritmin, jonka pohjalta tulevaisuuden liikennettä koskevat päätökset voidaan tehdä suoraan virkamiehiä ja eduskuntaa vaivaamatta... HEE... Eihän mielipiteistä siis ole hyötyä, jos niillä ei ole vaikutusta päätöksentekoon...HEE HEE...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 23 Syyskuu 2011, 16:23:39
Ja lainauksia päivän Tekniikka & Talous -lehdestä:

"Hallitusohjelma lupaa lähteä toteuttamaan tuoretta älyliikennestrategiaa, jonka mukaan valtion budjetista lohkaistaan 325 miljoonaa euroa älyliikennehankkeisiin".

"Älyliikenteestä voi kasvaa Suomeen samantapainen uusi vientiala kuin peliteollisuudesta."

Notta hyvää viikonloppua...vaikka vähemmän älykkään liikenteen parissa, kun vielä voi.





Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: shoveltimppa - 23 Syyskuu 2011, 19:21:27
Onnittelut älyliikenteen tutkijoille ja firmoille... edustamani organisaatio mukaan lukien. Organisaatio kuuluu tähän samaan julkishallinnon kaartiin jossa on "onnistuneesti" otettu käyttöön uusia toiminnanohjausjärjetelmiä ja muita mukavuuksia.

Tulevaisuus näyttää välillä yhtä synkältä ja pimeältä, kuin sateinen syysilta keskellä maaseutua, kaukana kaupunginvaloista.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 23 Syyskuu 2011, 20:42:10
Älä herjaa kaupunginvalottomuutta ja syrjää. Siellä voi olla rauhassa ja ainakin kuvitella sahtipänikän, takkatulen ja piian kanssa että mikään ei ole väärin ja maailma on tullut valmiiksi.
Se kuvitelmista.

Ikää on tullut jo sen verran (53v) että kun saavat nuo valvontakyttäysverotusajonhallintaraittiusliikennerajoitujärjestelmänsä valmiiksi niin taidan olla kypsää kauraa ja mustalla autolla liikkeellä kohti kalmistoa. Mutta jotenkin se lohduttaa että miljardi on siihen kulunut.

Jaa että minäkö masentunut? Siitä on kolmen lääkärin valaehtoinen todistus paperilla. Tosin Kelan lääkäri totesi että kyse lieneekin vain työuupumuksesta. Ei korvausta.
Auttaakin hyvästi...

Silti nämä kollektiivisen ihmismielen syvimmistä syövereistä siinneet ajatukset kiehtovat niin että kiinnostaa seurata kuinka tämä asia saadaan kansakunnille syötettyä. Ilmeisesti lahjomalla, kiristämällä, pelottelemalla ja viime kädessä pakolla.

Kumma kun tähän asiaan ei olla otettu vielä mukaan terrorismin torjuntaa...

mm


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: shoveltimppa - 24 Syyskuu 2011, 07:20:52
En mä maaseutua herjannutkaan, käytin vain eilisen illan pimeyttä vertauskuvana ; ) Mä viihdyn oikein hyvin täällä kaupunginvalojen ulkopuolella, vanhassa talossa ja notkuvien ulkorakennusten pihapiirissä.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 24 Syyskuu 2011, 08:21:05
Samaan aikaan valtiovarainministeriössä otetaan miljardikaupalla uutta velkaa vanhan päälle. Tämän yhteiskunnan päätöksenteko on ihan hullun hommaa. Onneksi olen havainnut, että kansalaiset enemmän ja enemmän ymmärtävät, miten heitä viedään kuin pässiä narussa. Jonain päivänä se malja vuotaa yli.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 02 Lokakuu 2011, 14:59:33
Aiheeseen hyvin löyhästi liittyen, noin niinkuin kontrollin ja tiedon keräämisen kannalta:

Muistanette kuinka biopassikuvio ajettiin läpi niin, että passeihin kerättävää tietoa ei missän nimessä eikä tietenkään käytetä mihinkään muuhun kuin passien tarpeisiin ja rajalla tunnistamiseen.

Ja silloin pelättiin, että kun tietokanta on sitten olemassa niin vähitellen ja pala palalta sitä halutaan sitten käyttää vaikka mihin. Mikä nyt milloinkin on yhteiskunnan valtaeliitin mukaan vaikka rikollista.

Lainaus käyttäjältä: http://www.hs.fi/politiikka/a1305546324343
Sisäministeri sallisi passien sormenjälkien käytön rikostutkinnassa

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) antaisi poliisille oikeuden käyttää passeja varten kerättyjä sormenjälkiä vakavien rikosten selvittelyssä.

Hänen mukaansa tämä olisi tarpeen yhteiskunnan yleisen edun vuoksi.

"Itse ajattelen, että sormenjälkitietojen hyväksikäyttäminen voisi olla tarkoituksenmukaista nimenomaan vakavissa rikoksissa", hän sanoo.

Perustuslakivaliokunta on suhtautunut mahdollisuuteen nuivasti. Valiokunnan mukaan passien sormenjäljistä koottua rekisteriä ei pitäisi merkittävissä määrin käyttää muihin tarkoituksiin kuin siihen, mitä varten se alun perin kerättiin.

Räsäsen mielestä rekisterin käyttö harvakseltaan rikosten selvittelyssä ei olisi vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa.

Sormenjälkien käyttöä pohtinut työryhmä luovuttaa mietintönsä Räsäselle marraskuussa. Selvityksen mukaan jäljistä voisi olla apua noin kahdensadan pimeänä olevan vakavan rikoksen ratkaisemisessa.

Passin hakijoilta on kerätty Suomessa sormenjälkitunniste noin kahden vuoden ajan. Suunnilleen viiden vuoden päästä kaikki passit ovat sormenjälkipasseja.

Räsänen on isoveli-palkintonsa ansainnut.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 06 Lokakuu 2011, 09:02:00
Palataanpa liikenteeseen:
Tämän aamun Aamulehdessä yleisönosastolla on palaute taannoiseen kirjoitelmaan ITS:stä, josta tuolla ketjussa aiemmin oli juttua.

Vasteen on laatinut toimitusjohtaja Vesa Helkkula Aplicom Oy:stä. Vaikuttaa siltä että hänen palleilleen on astuttu raskaasti. http://www.aplicom.com/ (http://www.aplicom.com/)

Joku muu voi jutun referoida tai linkittää tänne. Mulla on kovin hidas tämä yhteys niin on hituraista tehdä ko manööverejä.

Helkkula aloittaa tuomitsemalla artikkelin (19.9) "Hölmö satelliittivalvonta" asenteelliseksi.

Sisältö on se että Liikenneministeri on oikealla asialla ja sille on annettava kaikki tuki koska se lisää tasa-arvoisuutta liikenteessä ja mahdollistaa tiedon keruun sitä tarvitseville tahoille. Kuten vakuutusyhtiöille, asia jota hän korostaa kahteen kertaan, ja viranomaisille.
Pelko siitä että sijaintitietoja tultaisiin tallentamaan on turha koska sen estää Suomen Laki. No, mehän tiedämme että lakeja voi muuttaa tarpeen mukaan...

Tavoitteista Helkkula viittaa ympäristöystävällisyyden kehittämiseen. Koska järjestelmällä voidaan ohjata ja ajoittaa liikennettä niin että päästökuorma minimoituu.

Tuolla tiedolla haän juuri kumosi edellisessä värssyssä  mainitsemansa paikkatietojen keräämättömyyden.
Tuollainen liikenteen "tasaisen kuormituksen teoria" (termi on oma) aiheuttaisi pitkälle vietynä sen että joutuisi odottamaan, tai varaamaan ajan, että pääsee "edullisesti" mukaan liikennevirtaan.

Tulee mieleen Anne Pitkäsen (Nyk. Puuska) esittämä tarina Mäntsälän Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä -tapahtuman yhteydessä. Santulla tai Hanskilla lienee se jossain tallessa?

Myös Helkkula näkee tässä vientituotteen ja työllistäviä vaikutuksia. Työllistihän Stasikin väkeä oikein mukavasti...

Veri kiertää taas tänään!

Taidanpa mennä tallille säätään taas jotain pieleen.

mm


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 06 Lokakuu 2011, 09:30:59
Tulee mieleen Anne Pitkäsen (Nyk. Puuska) esittämä tarina Mäntsälän Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä -tapahtuman yhteydessä. Santulla tai Hanskilla lienee se jossain tallessa?

Viitannet tähän 2004 kirjoitettuun tarinaan joka silloin kirjoitettiin 10 vuoden päähän: http://www.bajahill.net/mpuutiset0403.html#vuonna2015 (http://www.bajahill.net/mpuutiset0403.html#vuonna2015)
Lainaus
Moottoripyörällä vuonna 2015
Texas 21.4.2015

Moottoripyörällä ajaminen on mahtavaa! Talvi on ollut pitkä mutta nyt pyöräilykausi on vihdoin saapunut. On aika kaivaa kaksipyöräinen esiin ja viedä se ajelulle.

Ennen kauden ensimmäistä ajelua on tietenkin ollut paljon tekemistä. Onneksi aloitin paperityöt hyvissä ajoin muutama kuukausi sitten. Nyt minulla on virallinen lääkärintodistukseni, joka todistaa kaikille, että olen läpäissyt jokavuotisen lääkärintarkastuksen. Olin hieman huolissani, kun tarkastuksessa todettiin kolesterolini nousseen hieman edellisestä vuodesta. "Emmehän me voi sallia motoristin saavan sydänkohtausta kesken ajon ja vaarantavan muita tienkäyttäjiä", he sanoivat. Onneksi kolesterolini on edelleen selvästi raja-arvojen alapuolella.

Sitten oli tietysti vielä se 30000,- euron takuumaksu, joka minun oli maksettava ennakkoon sairausvakuutuksen omavastuuna, jotta en olisi yhteiskunnalle taakaksi mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Summa olisi ollut miljoona, mutta minulla on vapaaehtoinen "Ei elvytystä" -kaulapanta, jolla saan ison alennuksen. Lisäksi saan vielä 5 prosentin alennuksen, koska ilmoittauduin elimenluovuttajaksi.

Vihdoin ja viimein, kaiken tuon jälkeen, istuuduin tänä aamuna tietokoneeni ääreen lähettääkseni matkasuunnitelmani liikkuvan poliisin pääkonttoriin. Heidän tietokoneeltaan meni alle minuutti sen käsittelemiseen ja hylkäävän vastauksen lähettämiseen.

Hetkinen! Luulin olleeni todella tarkka, välttäneeni kaikki kielletyt tiet ja alueet, mikä ei muuten ole täällä, missä minä asun, ihan helppoa. Tutkittuani kaikki tiedot Digiroad järjestelmästä uudestaan huomasin, että viranomaiset olivat sulkeneet yhden metsän halki kulkevan tien moottoripyöriltä edellisellä viikolla.

Tunsin itseni aika noloksi. Tapanani on lukea kaikki "Tiedotukset moottoripyöräilijöille", joita liikkuva poliisi päivittäin julkaisee web-sivuillaan. Tuollaisesta virheestä kiinni jääminen otti todella päähän. Valitsin kiertotien vanhan kuparikaivoksen kautta kaupungin pohjoispuolelta ja lähetin matkasuunnitelmani uudelleen. Tällä kertaa sen käsittely kesti hieman kauemmin, mutta sain lopulta Ajo-oikeus koodini, joka minun pitää naputella pyöräni tietokoneeseen, jotta saan sen käyntiin. Tässä systeemissähän on se hieno puoli että voin selailla poliisin www -palvelimelta kaikki viimeisen 10 vuoden aikana ajamani moottoripyöräreissut ja niiden reitit, tiemaksut ja muut kustannukset, hyvää asiakaspalvelua poliisilta, sanon minä.

Ei sitten muuta kuin ajohaalari päälle ja matkaan! Pujottaudun neon-keltaiseen, liikenneministeriön hyväksymään turvapukuuni. Seuraavaksi vedän päälleni itsestään täyttyvän turvatyynyliivini (kirkkaan keltaisen, tietenkin, jotta poliisi voi todeta minun noudattavan määräyksiä). Lopuksi puen viranomaisten hyväksymät saappaat, ajohanskat ja kypärän, ja suuntaan pyörälleni.

Määräysten mukaiset turvakaaret aiheuttavat minulle aina pieniä ongelmia. Koska olen aika pitkä, minun pitää kyyristyä, että mahdun noiden kahden suojaavan putken alle. Mutta ei minulla ole valittamista: jos olisin viisi senttiä pidempi, minun pitäisi anoa erillistä ylisuurten kuljettajien ajolupaa saadakseni ajokortin. Asetun istuimelle, kytken turvatyynyn käynnistysjohdon, kiinnitän turvavarusteet ja näppäilen ajo-oikeus koodini. Sitten painan käynnistystä...

Toinen, tosin aprillipila: http://www.bajahill.net/mpuutiset0404.html#mpsiru (http://www.bajahill.net/mpuutiset0404.html#mpsiru)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 06 Lokakuu 2011, 10:08:25
Näin siis Teksasissa. Onneksi se on kaukana täältä...

mm


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 17 Lokakuu 2011, 17:05:47
Terveiset voi lähettää myös http://www.otakantaa.fi/aihe/keskustelussa-tulevaisuuden-liikenne (http://www.otakantaa.fi/aihe/keskustelussa-tulevaisuuden-liikenne) keskusteluun. On siis oikeusministeriön nettikeskustelu, missä kysytään kansalaisten mielipiteitä. Kannattaa kirjoittaa edes yksi lause, jossa ITS:ää vastustaa...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 20 Lokakuu 2011, 08:40:32
Tämän aamuisessa Aamulehdessä, Henkilöt-sivulla on toimittaja Ville Vaarneen artikkeli henkilöstä nimeltä Hannu Suhonen. Hän tekee työkseen liikenteen onnettomuustutkintaa.

Suhonen kokee ongelmaksi autoissa yleistyneet ajotietokoneet ja älytoiminnot jotka valvovat auton kulkua, kuten kaistavahdit. Suhosen mielestä tämä on huono kehityssuunta: kuljettajille jää aikaa tehdä kaikkea ajotapahtumaan kuulumatonta.

mm


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 20 Lokakuu 2011, 10:12:11
Näissä teknisissä turvallisuusuudistuksissa vallitsee aika perustavanlaatuinen ajatteluvirhe (tai oikeastaan useampikin). Jotta siitä päästäisiin eroon, pitäisi visiointiviranomaisissa uudistaa miehitystä aika tavalla ja ottaa koko keskustelussa monta askelta taaksepäin.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: annek - 20 Lokakuu 2011, 20:06:34
Tällaisia tuolla Oikeusministeriön nettikeskustelussa on sitten äänessä: "Satelliittivalvonta on helpompaa ja halvempaa kuin mikään muu valvonta taatusti viimeistään vuonna 2022. Ellei ole, silloin on suurin osa muistakin mukavuuksista lakannut olemasta käytettävissä.Yksityisyysruikutus on pikkupoikien parkumista. Ensinnäkään YK ei ole julistanut vapaata yksityisautoilua ihmisoikeudeksi, ja toiseksi länsimaisella yhteiskunnalla on sekä oikeus että täysi syy valvoa, kuka tukkii katuja (ruuhka) ja kuka pitää käsissään tappavaa asetta (ylinopeus)."

Eli menkääs nyt kiireesti edes painelemaan noita samaa mieltä/eri mieltä namiskoita, jos ei tekstiä irtoa. Huomenna (pe 21.10.) on viimeinen päivä antaa palautetta.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 20 Lokakuu 2011, 23:07:08
http://www.iltasanomat.fi/autot/ksml-liikenneministeri-kyllonen-aikoo-runnoa-tiemaksun-lapi/art-1288422119503.html#comments-anchor (http://www.iltasanomat.fi/autot/ksml-liikenneministeri-kyllonen-aikoo-runnoa-tiemaksun-lapi/art-1288422119503.html#comments-anchor)  :'( :'( :'(

Kiitos annek että sinäkin yrität!

Autoliiton vaalikoneessa kysyttiin aiheesta ja moni ehdokas ja nykyinen edustaja oli eri mieltä. Vaalikone löytyy vielä ja ehdottaisin että tekisimme analyysiä porukalla, kukin yhdestä vaalipiiristä ettei yhdelle tule liikaa hommaa. Sitten pommitusta otolliseen maaperään...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 21 Lokakuu 2011, 08:49:40
DEVIL IN THE SKY

Ensimmäinen yhteiseurooppalainen Galileo-satelliitti kiksaistaan taivaalle näinä päivinä. Jahka tai jos niitä on saatu taivaalle parikolmekymmentä vuoteen 2020 mennessä, niin kuin on pyrkimys, niin sitten on kapasiteettia kuikkia sondia vaikka jokaisen otsasta. And there's no hiding place...

Galileo on siis budjetteja pelkäämätön Euroopan virkamiesvastine usalaisten paksulaisten GPS:lle.

Sais tulla joku satelliiteille perso monsteri Marsin takaa ja syödä yksitellen jokaisen mokoman...



Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 21 Lokakuu 2011, 13:28:40
Liikenneministeriön kansliapäällikkö vakuuttaa tietoturvaa:

http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/isonveljen-tiemaksu/712594 (http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/isonveljen-tiemaksu/712594)

Hee, kyllähän ne savon sanomiset tiedetään...

No onhan katsauksessa todella paljon perää. Yksityisyys on myyty ja Isoveli voitti jo ajat sitten. Sorry boys and girls. Mutta kyse on nyt siitä, että tartteeko aivan varmasti saattaa aivan kaikki ihmiset toiminnot satelliittipannan alaiseen seurantaan.



Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Jack - 24 Lokakuu 2011, 08:13:41
mulla on sitten alumiinifolioo halvalla... ;D


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 24 Lokakuu 2011, 08:42:06
Itse olen käyttänyt alumiinifoliota lippalakin alla mutta niin että kiiltävä puoli on sisäänpäin. Tavoitteena säilyttää vähäinenkin jäljellä oleva järjen säteily.
Ihmeen paljon tuolle satelliittivalvonnalle/rahastukselle riittää puolestapuhujia. Erityisesti niissä ryhmissä jotka eivät käytä yksityisajoneuvoja omaan liikkumiseensa.

mm


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 24 Lokakuu 2011, 10:36:44
Ja eikun vettä myllyyn:

Vihreä älytie palvelisi autoilijoita ja ympäristöä

http://www.yle.fi/alueet/kymenlaakso/2011/10/vihrea_alytie_palvelisi_autoilijoita_ja_ymparistoa_2971056.html (http://www.yle.fi/alueet/kymenlaakso/2011/10/vihrea_alytie_palvelisi_autoilijoita_ja_ymparistoa_2971056.html)


Yks päivä taannoin ymmärsin artikkelin mainitseman kaupallisen jutskan jo ihan omin päin ilman foliota. Kauppaväki haluaa, että satelliitti bongaa sopivin ominaisuuksin tietokantaan rekisteröidyn ihmisen kun hän hiihtelee markkinapaikan ohi. Elikkä viinalle persoksi tiedettyä ohikulkijaa täsmähoukutellaan Alkoon tai baariin ja pullan suurkuluttajaksi tunnettua houkutellaan pullakauppaan. Naisille persolle kuiskutellaan naistentansseista... Ja vaikka tämä saattaa nyt naurattaa, niin eipä naurata vuonna 2025 kun se on totta.

Todennäköisesti folio päässä kulkeminen kielletään tietoliikenteen haittaamista koskevan lain lisämomentilla.

Tyhmätie on parempi.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: eastway - 24 Lokakuu 2011, 19:27:49
Paikannuksessa alkaa olla sen verran jo pelissä eri intressiryhmillä ettei sillä ole väliä miten se pelaa - kunhan sen joku maksaa. Katotan sitte ku homma on tehty miten tuli, niinku DikiTV joka toi vuorovaikutteisen TVn jokaisen kansalaisen kotiin. Siitä vaan soffalta surffailet. Kaikkea selitettiin suut vaahdossa ja silmät soosivateina. Paskaa ohjelmaa vaan edelleen pukkaa ja vuorovaikutteisuus rajottuu TV lupaan. Koittivat sitä mediamaksuakin kaikille tyrkätä katoit TVtä eli et. Se siitä.

Sama homma paikannuksessa. Sateliittiä taivaalle ja sumutusta kansalle. Sitte rahat pois verotuksen nimissä. Kaikille asennetaan kalliit vimpaimet minkä jälkeen vähän ajavat maksaa 190€ ja paljon ajavat 195€ vuodessa. Kukkahattu tädit näitä ajaa, eikä mulla niitä vastaan periaatteessa mitään oo. Naiset on kivoja, kukkahattusinaki. Sitte ku setä vetää kukkahatun päähän ja tulee selittään maailman parantumsita alkaa puuro kuplimaan.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Natking - 29 Marraskuu 2011, 04:22:24
American Motorcycle Dealer aviisi on myos noteerannut Euvostoliiton unioonin suunnitelmat.
http://www.dealer-world.com/issues/amd149 (http://www.dealer-world.com/issues/amd149)
Sivulla 9 pikku juttu.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 13 Joulukuu 2011, 21:53:52
Voittaisiko järki kuitenkin  ::)

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maaseutu/valtiovarainministeri%C3%B6-tyrm%C3%A4%C3%A4-tiemaksut-1.7925 (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maaseutu/valtiovarainministeri%C3%B6-tyrm%C3%A4%C3%A4-tiemaksut-1.7925)
Lainataampa vielä teksti tähän jos joskus poistuu mt:n sivuilta
Lainaus
Valtiovarainministeriö tyrmää tiemaksut
Maaseutu
13.12 08:00
Tekstin koko: A A A
Jaana Kankaanpää

    *
      Kuva: Jaana Kankaanpää

Satelliittipaikannukseen perustuva järjestelmä tulisi liian kalliiksi.

Valtiovarainministeriö (VM) ei kannata liikenneministeri Merja Kyllösen (vas.) esittämiä satelliittiperusteisia tienmaksuja. Ministeriön mukaan tiemaksuhanke on turha, kallis ja kansalaisten perusoikeuksiin nähden ongelmallinen.

”Satelliittiperusteiselle tiemaksuhankkeelle ei ole kunnollisia perusteita. Veronkanto sen kautta tulisi erittäin kalliiksi nykyiseen verrattuna”, toteaa neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen .

Parkkonen ei pidä mielekkäänä asentaa lähes kolmeen miljoonaan autoon kallista seurantalaitetta veronkeruuta varten.

Järjestelmän rakentaminen veisi huomattavasti aikaa ja rahaa.

”Satelliittiseuranta ja tiemaksut tuovat hyvin vähän lisää nykyiseen järjestelmään. Siitä ei kannata noin paljon maksaa.”

Kaiken lisäksi satelliittiseuranta on ongelmallinen kansalaisten perusoikeuksien kannalta.

”Sen ymmärrän, että rekkojen liikennettä voi seurata. Yksittäiset ihmiset ovat eri asia.”

Vaikka hanketta myydään tiemaksun nimellä, kyseessä on vero. Sellaisen tuottoa ei voi sitoa esimerkiksi tienpitoon, kuten jossain on esitetty.

”Jos se voitaisiin sitoa teiden ylläpitoon, silloin suurimmat maksut kohdistuisivat maaseudulle, jossa liikenne on harvaa ja tieverkon ylläpito ajettuja kilometrejä kohti kallista.”
Jarmo Palokallio


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 09 Helmikuu 2012, 08:20:58
Totisesti tien ja friidomin kimppa on tuleva 'tiensä' päähän. Koittaa aika jolloin vapaat miehet kulkevat rämeillä. Alkaa pitkospuiden ja friidomin kimppa. Ao. uutisen viimeinen lause on oivallinen.

http://www.yle.fi/uutiset/tiede_ja_tekniikka/2012/02/kokeilu_halvempi_vakuutus_navigaattorilla_3244031.html (http://www.yle.fi/uutiset/tiede_ja_tekniikka/2012/02/kokeilu_halvempi_vakuutus_navigaattorilla_3244031.html)

"Kokeilu: Halvempi vakuutus navigaattorilla
julkaistu eilen 8.2. klo 20:27, päivitetty eilen 8.2. klo 23:44
Navigaattorivalmistaja TomTom alkaa kekseliääseen yhteistyöhön vakuutusalan kanssa. Jos vakuutettu ajaa navigaattorin mukaan mallikkaasti, autovakuutus halpenee.

Navigaattorimarkkinat tarvitsevat kuumeisesti uudenlaisia tuotteita, sillä esimerkiksi älypuhelimien ilmaiset karttapalvelut vievät TomTomin asiakkaita.

Ensimmäiseksi vakuutusyhteistyötä kokeillaan brittiläisen Motaquote-yhtiön kanssa, mutta navigaattorivalmistaja aikoo tuoda tuotteensa tuhansille eurooppalaisille myös muiden vakuuttajien kautta.

Kuluttajat maksaisivat laitteen itse, mutta vakuutus halpenisi saman tien, jos kuljettaja noudattaa navigaattorin liikennekäyttäytymisohjeita. Autovakuutuksen hinta määräytyisi siis perinteisten mittarien kuten sukupuolen ja iän sijaan ajotaidoista.

Vaikka markkina-analyytikoilla on vaatimattomat odotukset TomTomin keksinnön kasvumahdollisuuksista, valmistaja saa kiitosta siitä, että se hyödyntää valtavaa tietokantaansa reaaliaikaisesta ajamisesta sekä ajohistorioista."


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 11 Helmikuu 2012, 12:16:03
Tuota GPS-ajotapavalvontaahan Pohjola pilotoi jo pari vuotta sitten. Onneksi siitä ei ole kuulunut mitään.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 20 Elokuu 2012, 11:26:24
http://www.3t.fi/artikkeli/uutiset/teknologia/alykas_liikenne_tulee_tiemaksut_suomeen (http://www.3t.fi/artikkeli/uutiset/teknologia/alykas_liikenne_tulee_tiemaksut_suomeen)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 22 Elokuu 2012, 17:39:59
ITS kutittelee vaihteeksi nauruhermoja:

Autojen haittaohjelmat uhkaavat ihmishenkiä
http://www.taloussanomat.fi/autot/2012/08/22/autojen-haittaohjelmat-uhkaavat-ihmishenkia/201236175/304 (http://www.taloussanomat.fi/autot/2012/08/22/autojen-haittaohjelmat-uhkaavat-ihmishenkia/201236175/304)

Notta kun käynnistätte Skodanne niin muistakaa myös ajaa ja päivittää virustorjunta ennen pihasta lähtöä.

Elikkä pitäisikö komission keskittyä katsastusdirektiivin laajentamisen sijaan autojen tietoturvaan TÄH HÄH?! Jos vaikka parin miljardin tutkimusohjelmalla ensin alkuun.

Maailmanlopun perinteisten potentiaalisten syiden (WWIII, supermeteoriitti, ympäristötuho, liikalihavuus, jättiputki, ylevero jne) listalle alkaa selvästikin nousta tämä: Tietotekniikkahäiriö. Oho, hups, syntax error, poks.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 22 Elokuu 2012, 17:44:36
ITS kutittelee vaihteeksi nauruhermoja:

Tietoturvan kanssa joskus hiukan kosketuksiin joutunutta naurattaa erityisesti tämä seuraava lausunto kovasti:
 
Lainaus käyttäjältä: http://www.taloussanomat.fi/autot/2012/08/22/autojen-haittaohjelmat-uhkaavat-ihmishenkia/201236175/304
Ne [autojen sisältämät tietokoneet] on suunniteltu vaihtamaan koodausta jatkuvasti. En sano, että niihin on mahdotonta hakkeroitua, mutta varsin lähellä se on, sanoo Toyotan tiedottaja John Hanson.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 05 Syyskuu 2012, 21:44:41
Ei kyllä naurata  :'(

Nyt alkaa aivopesu ministeriön taholta:
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/09/1610676/tutkimus-suomalaiset-eivat-tyrmaa-tienkayttomaksuja (http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/09/1610676/tutkimus-suomalaiset-eivat-tyrmaa-tienkayttomaksuja)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 06 Syyskuu 2012, 07:56:28
Yleisöltä saadaan hyvinkin erilaisia vastauksia riippuen kysymyksen asettelusta ja siitä, kuinka valistunutta yleisö kyseisen aiheen tiimoilta on. Esim. abortista tai eutanasiasta saataneen melko hyvääkin palautetta suuren yleisön mielipiteen kautta koska kummastakin aiheesta käydään julkista keskustelua ja kumpikin aihe sivuaa lähes jokaisen elämää jollain tavalla. Sensijaan ITS:ään liittyvistä negatiivisista yksityisyyden suojaan liittyvistä asioista ei käydä mediassa juuri minkäänlaista keskustelua. On siis luonnollista, että suurelta yleisöltä puuttuu tämän asian taustalta yleissivistystä.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 06 Syyskuu 2012, 16:26:41
Tutkimuksesta hieman laajemmin täällä: http://www.lvm.fi/web/fi/uutinen/-/view/4121378 (http://www.lvm.fi/web/fi/uutinen/-/view/4121378)

Näyttää siltä että meidän kannallame on selvä enemmistö (~60%) ja 15% ei ole mielipidettä sateliittiseurannasta. Lisää aiheesta on monissa sanomalehtien paperiversioissa.

Toivoa vielä voisi olla, mutta se kyllä vaatii tosissaan työtä - mutta välittääkö kukaan  :'(


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 13 Syyskuu 2012, 19:46:06
Autoliittokin alkaa heräilemään asiassa!
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/09/1615473/autoliitto-kimmastui-satelliittipaikannuksesta-pian-miehet-seuraavat-vaimojensa-ajoa (http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/09/1615473/autoliitto-kimmastui-satelliittipaikannuksesta-pian-miehet-seuraavat-vaimojensa-ajoa)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 25 Marraskuu 2012, 22:41:27
http://www.tekniikkatalous.fi/autot/raskas+kaasujalka+lisavero+uhkaa+ravakkaa+kuskia+jos+ministerion+kovimmat+suunnitelmat+toteutuvat/a858570 (http://"http://www.tekniikkatalous.fi/autot/raskas+kaasujalka+lisavero+uhkaa+ravakkaa+kuskia+jos+ministerion+kovimmat+suunnitelmat+toteutuvat/a858570")
Lainaus
Auton käyttöön perustuva verotus saattaa rokottaa huonosta ajotavasta lisämaksulla. Ajotapa tarkoittaa ajon turvallisuutta, polttoaineen kulutusta tai näiden yhdistelmää.

Kyse on pisimmälle viedystä vaihtoehdosta, jota Jorma Ollilan vetämä älykkäämpiä liikennejärjestelmiä pohtiva työryhmä esittää. Liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.) perusti Ollilan ryhmän miettimään nykyistä oikeudenmukaisempaa ja älykkäämpää liikennejärjestelmää. Sen ydinosa ovat liikennemaksut, jotka saattavat korvata osin tai jopa kokonaan nykyiset autoverot sekä polttoaineverot.

Turvallisuuteen vaikuttavat ajon nykivyys, kaarrenopeudet, liian lyhyet turvavälit sekä nopeusrajoitusten ylitykset. Mittareiksi sopivat voimakkaiden kiihdytysten ja jarrutusten määrä, poikkeuksellisen suuret sivuttaiskiihtyvyydet sekä ylinopeuden seuranta.

Kiihdytykset ja jarrutukset voidaan mitata karkeasti satelliittipaikannuksella.

– Tarkemmat arvot sekä sivuttaiskiihtyvyyksien mittaus vaativat kiihtyvyysantureita, seurantalaitteita kehittävän Taipale Telematicsin toimitusjohtaja Juha Laitsaari sanoo.

Ylinopeuksien havaitseminen vaatii päivittyvää tietokantaa rajoituksista. Tekniikka&Talouden haastattelemien Ollilan työryhmän jäsenten mukaan poliisi ei saisi käyttää maksujärjestelmän tietoja varsinaisten ylinopeussakkojen kirjoittamiseen.

Keskikulutuksen laskentaan tarvittavat tiedot löytyvät autojen tietojärjestelmästä, mutta data pitää siirtää tiemaksuja keräävään järjestelmään.

Todellisen keskikulutuksen sijaan voitaisiin käyttää valmistajien ilmoittamia hiilidioksidipäästöjä, jotka nytkin vaikuttavat veroihin. Valmistajan ilmoitukset kuitenkin kaunistelevat todellisuutta eivätkä huomioi energiatehokasta ajoa.

Yksikään maa ei vielä kerää henkilöautoilta maksuja satelliittipaikannukseen perustuen – ajotavan verotuksesta puhumattakaan.

Lue aiheesta lisää uudesta Tekniikka&Taloudesta (38/2012)!


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: stressman - 26 Marraskuu 2012, 17:41:59
http://www.tekniikkatalous.fi/autot/raskas+kaasujalka+lisavero+uhkaa+ravakkaa+kuskia+jos+ministerion+kovimmat+suunnitelmat+toteutuvat/a858570 (http://"http://www.tekniikkatalous.fi/autot/raskas+kaasujalka+lisavero+uhkaa+ravakkaa+kuskia+jos+ministerion+kovimmat+suunnitelmat+toteutuvat/a858570")

Kenelle tuli yllätyksenä, että lainlaadinnan tekee valvontalaitteita valmistavan yrityksen johto? Seuraavaksi voisimme pyytää rengasvalmistaja Pirelliltä lain siitä, minkä merkkiset renkaat ovat turvallisimmat. Boschiltahan on jo pyydetty laki siitä, minkälainen jarrujärjestelmä moottoripyöriin pitää laittaa.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 14 Joulukuu 2012, 19:24:44
Alkaa näyttämään pahalta  :(

http://yle.fi/uutiset/tienkayttomaksusta_onkin_tulossa_vero/6416859
http://www.hs.fi/kotimaa/Ty%C3%B6ryhm%C3%A4+Tienk%C3%A4ytt%C3%B6maksusta+tulee+vero/a1305628282809

Laitoin Santtu sulle s-postia 17.10. mutta et vissiin ole ehtinyt vastata.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 22 Tammikuu 2013, 15:07:27
Lainaus käyttäjältä: http://www.merjakyllonen.fi/blogi/2012/10/03/2
Satelliittipaikannuksesta kertovien kirjoitusten väitteet ”tutkapannoista” ja ”kansalaisten kyttäämisistä” kertovat siitä, etteivät ihmiset tunne teknologiaa ja sen mahdollisuuksia riittävän hyvin. Paikannusjärjestelmässä satelliitti seuraa maanteitä ja kansalaisen autossa on laite, joka kerää informaation. Ei ole kolmatta osapuolta, joka vahtii autoilijaa, koska auto ei lähetä tietoa minnekään eteenpäin, vaan tieto kerääntyy kansalaisen auton laitteistoon. Ajetut kilometrit voitaisiin tarkistaa esimerkiksi katsastuksen tai huollon yhteydessä. Mistään vakoiluvisiosta ei siis ole todellakaan kysymys.

Kyllönen suoltaa sontaa. Tiedossani olevat pilottihankkeet ja -järjestelmät nimenomaan EIVÄT toimi näin vaan niissä identiteetti- ja paikkatietoa kerätään keskitetysti. Tuon datan avulla voidaan sitten luoda verotusmalleja, liikennemalleja, sakottaa, seurata kuka kävi missäkin jne mitä tahansa. Tietty aluksi kaikki osapuolet vannovat pyhästi kautta kiven ja kannon että eivät käytä sitä mihinkään muuhun kuin verotustarpeisiin johon järjestelmä on alunperin luotu.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: stressman - 25 Tammikuu 2013, 14:29:13
Kyllönen: Ajetut kilometrit voitaisiin tarkistaa esimerkiksi katsastuksen tai huollon yhteydessä. Mistään vakoiluvisiosta ei siis ole todellakaan kysymys.

Tuostahan voitaisiin järjestää kilpailu: tehdään laite, jonka kanssa "katsastus" tai "huolto" voi pelehtiä vapaasti, mutta muut eivät. Sitten otetaan sekuntikellolla aika siihen, kun laite on murrettu nörttien toimesta. Olisin yllättynyt, jos ei viikossa olisi data netissä ja kuukaudessa laitteet.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 07 Helmikuu 2013, 18:49:02
Kyllönen toivoi palautetta tuossa Santun linkkaamassa blogissa. Onko joku muukin kuin minä antanut palautetta?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 07 Helmikuu 2013, 18:55:41
On annettu palautetta, ja kannattaa antaa lisää. Aina on hyvä olla asiallinen, vaikka ottaisikin päähän. Vastaanottaja on herkempi kuulemaan itse asiaa jos palaute ja palautteen antaja tuntuu jollain tavalla rationaaliselta.

Taustoja on tullut kirjoiteltua omaan blogiin: http://luupilotti.blogspot.fi/search/label/ITS


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 10 Helmikuu 2013, 22:38:01
On annettu palautetta, ja kannattaa antaa lisää. Aina on hyvä olla asiallinen, vaikka ottaisikin päähän. Vastaanottaja on herkempi kuulemaan itse asiaa jos palaute ja palautteen antaja tuntuu jollain tavalla rationaaliselta.

Taustoja on tullut kirjoiteltua omaan blogiin: http://luupilotti.blogspot.fi/search/label/ITS
Olisiko mahdollista että koko jäsenistö antaisi palautetta? Onnistuisiko jonkin jäsenkirjeen avulla?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: -Teme- - 12 Helmikuu 2013, 12:47:15
TiVi julkaisi sijoittaja Elina Lepomäen jutun asiasta
Satelliittipaikannus on huono verotusperuste (http://www.tietoviikko.fi/cio/blogit/ict_standard_forum/article878209.ece)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: -Teme- - 10 Huhtikuu 2013, 16:49:12
Tiemaksut tulevat - Suomen autot satelliittivalvontaan (http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2013/04/10/tiemaksut-tulevat---suomen-autot-satelliittivalvontaan/20135129/66) näin reteesti uutisoi Digitoday tänään 10.4


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: MakeH - 19 Huhtikuu 2013, 11:31:13
Aiheeseen löyhästi liittyen: Vaikea arvata mikä taho kerätyistä tiedoista on verottajan ohella kiinnostunein.

http://www.hs.fi/kotimaa/Tietosuojavaltuutettu+Poliiseilla+liikaa+valtaa/a1365646006602

Tietosuojavaltuutetulta puuttuu ilmeisesti valtiovallan ohjeistus siihen, mitä mieltä tulee olla asioista :)

Edit:

Tätä lausetta jäin erityisesti ihailemaan: "Meillä on vallalla sellainen ajattelutapa, että kerätkää vaan tietoja, ei minulla ole mitään salattavaa. Tämä on kaamea tapa ajatella"


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 19 Huhtikuu 2013, 20:05:09
Tietosuojavaltuutettu vaihdetaan sopivampaan tai hänen konttorinsa lausunnot ovat "suosituksia" jatkossa.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 20 Kesäkuu 2013, 11:35:28
Onneksi tämä vehicle to vehicle -kommunikaatio koskee vain Hontaa ja Bemaria... Paljon onnea kaikille uuden uljaan maailman hamuajille. I can see the future. Persettä kokkoon.


V2V technology extends to motorcycles

First publishedon www.ITSInternational.com

As part of the US Safety Pilot Model Deployment, the University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI) has partnered with two motorcycle manufacturers, Honda and BMW to launch a motorcycle study using vehicle-to-vehicle (V2V) communications technology from Cohda Wireless to determine how cars, trucks, buses and motorcycles interact.

Two tasks, motorcycle communications feasibility testing and motorcycle to vehicle performance testing, will be conducted as a proof of concept for incorporating motorcycles into the connected vehicle environment.

The V2V connected vehicle equipment provided by Cohda for these motorcycles is based upon the RoadLink chipset resulting from collaboration between Cohda Wireless and NXP Semiconductors. This automotive-grade, market-ready chipset consists of a software defined radio chip from NXP running connected vehicle firmware from Cohda with unmatched performance. NXP is providing the chipset including firmware in a one-stop shop to customers based on exclusive licence with Cohda.

“Cohda Wireless is a proven leader in the development of connected vehicle technology. Cohda will add valuable technical expertise to the team to ensure project success,” said assistant program manager Debby Bezzina, a senior program manager at UMTRI.

Paul Gray, CEO of Cohda Wireless, noted it was extremely important that connected vehicle technology be extended to vulnerable road users such as motorcycle riders and pedestrians. “We are very proud to see our products being used in this important trial to improve the safety of car drivers and motorcycle riders alike.”


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 28 Kesäkuu 2013, 13:39:49
Kansanedustaja Lauslahti on ottanut monesti kantaa asiaan. Nyt taas blogissaan. ANTAKAA PALAUTETTA jos haluatte estää tämän ikävän painajaisen.
http://www.verkkouutiset.fi/blogit/blogi%20-%20Lauslahti%20-%20Loppu%20urkintaj%C3%A4rjestelmien%20rakentamiselle-5060 (http://www.verkkouutiset.fi/blogit/blogi%20-%20Lauslahti%20-%20Loppu%20urkintaj%C3%A4rjestelmien%20rakentamiselle-5060)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 02 Syyskuu 2013, 08:35:23
6snt/km  :o :o ja tietysti sateliittiseurannalla!!
http://www.hs.fi/kotimaa/Autoilijoille+suunnitellaan+tiemaksua++kilometri+maksaisi+kuusi+sentti%C3%A4+/a1378011002952 (http://www.hs.fi/kotimaa/Autoilijoille+suunnitellaan+tiemaksua++kilometri+maksaisi+kuusi+sentti%C3%A4+/a1378011002952)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 02 Syyskuu 2013, 13:55:24
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/jarvinen%20tienkayttomaksu-7708?fb_comment_id=fbc_191738554337460_414605_191750087669640#f51c56c311f87c


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 02 Syyskuu 2013, 15:17:51
http://www.autoliitto.fi/?x20043=7919242


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 03 Syyskuu 2013, 13:55:32
Ajatuksia herättävä kytkös Päivän Merkittävämmästä uutisesta lainaten:

"Siilasmaa sanoo, että Nokialla on tällä hetkellä kolme tuloksekasta liiketoimintaa. NSN on erinomainen tarina käänteestä fuusion jälkeen. Ostamme 50 prosentin osuuden Siemensiltä. Toinen menestyvä liiketoiminta on kartat ja navigaatiojärjestelmät. Amazon, BMW ja Mercedes Benz luottavat meihin. Siinä tähtäämme yhdessä eteenpäin."

Suomalainen autoilija, saattanet pian riemuita asemastasi globaalin teknologian kärkiohjuksena saksalaisamerikkalaisen tuotekehityksen apinakokeessa.

Tosin Siilasmaa ei ilmeisesti tiedä, että Amazonin valmistus on lopetettu jo kauan sitten.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: jsantala - 04 Syyskuu 2013, 08:17:23
Siellähän ne on Ollilat sun muut ravanneet Bilderberg-kokouksissa sopimassa jutuista jo maailman sivu. Kummakos lakeja rukataan siihen suuntaan, että uusia ajoneuvoja suositaan ja vanhojen pitäminen tai jestas sentään muuttaminen tehdään lähes mahdottomaksi. Korjaan, uusien osalta täysin mahdottomaksi.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 16 Lokakuu 2013, 10:24:25
Kattos vaan, pitääkin alkaa oraakkeliksi; Sokea Sika Näkee Tulevaisuutesi. Ihanaa, että markkinat kehittyvät eivätkä odota ketään. Mutta että oikein "Autoakatemia"!? Hiukkasen itseimartelua sanon minä...

------------------------------------

http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288609708693.html

"Ollilan työryhmä on julkistanut suunnitelmiaan Helsingissä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Liikenteen internet yhdistää liikkuvan laajakaistan, paikannuksen ja auton mukana kulkevat käyttöliittymät, toteaa Älykkään ja oikeudenmukaisen liikenteen työryhmän puheenjohtaja Jorma Ollila Vaikuttajien autoakatemian tilaisuudessa Helsingissä.

Liikenteen internetpalvelut ovat toteutuessaan todella suuri markkina-alue, Ollila linjaa. Työryhmän raportin odotetaan valmistuvaksi 16.12.2013.

Ollila ennustaa, että paikkasidonnaiset palvelut tulevat kehittymään 2020-luvulla globaalisti joka tapauksessa, huolimatta Suomen veromallin kehittymisestä suuntaan tai toiseen.

- Kehittyvät markkinat eivät jää odottamaan Suomen verottajan päätöksiä, Ollila ennustaa.

Se, kuinka internetpalveluita voitaisiin uuden mallin avulla käyttää liikkuvassa autossa paremmin kuin nykyisiä navigaattori- ja matkapuhelinpalveluita, jäi edelleen epäselväksi."


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 16 Lokakuu 2013, 12:11:23
Kuka maksaa dataliikenteen josta tulee yhteensä pentamegagigateratavuja?

Lainaus käyttäjältä: http://www.talouselama.fi/uutiset/jorma+ollila+jatti+kertomatta+satelliittivalvonnasta+yhden+olennaisen+asian/a2209511?commentId=397657&pageNumber=1#comment-397657
Jorma Ollila jätti kertomatta satelliittivalvonnasta yhden olennaisen asian...

Paikannukseen perustuvaa autoilun verotusta selvittävän työryhmän puheenjohtaja Jorma Ollila yritti tänään Autotuojien järjestämässä tilaisuudessa kumota ”lehdissä olleita villejä juttuja” järjestelmän rakentamiskustannuksista

Järjestelmän kustannuksista on esitetty arviota hurjan laajalla haarukalla. Kalleimmissa arvioissa puhutaan jopa miljardista, kun joidenkin mielestä taas kaikki tarvittava on jo olemassa eikä lisäinvestointeja tarvita juuri lainkaan

Entinen Nokian ja nykyinen Shellin hallituksen puheenjohtaja jätti kuitenkin vastaamatta oleellisimpaan kysymykseen: paljonko järjestelmä sitten oikeasti maksaisi?

”Tulemme esittämään siitä arvion raportissamme 16.12.”, Ollila tyytyi toteamaan.

Ollila kuitenkin kertoi lukuja, joilla ei juurikaan ole merkitystä koko järjestelmän rakentamiskustannusten kanssa. Hänen mukaansa järjestelmässä ajoneuvoihin tulevien gps-mokkuloiden kustannuksiksi tulisi massatuotannossa vain 10-30 euroa autoa kohti, siis ei juuri mitään.

”Kustannukset eivät ole esteenä”, Ollila totesi.

Tässä kohtaa on ensimmäinen kompa. Kustannus ei ole ollenkaan sama asia kuin se hinta, joka uudesta vimpaimesta tulisi kuluttajan maksettavaksi. Se voi olla suhteessa kustannuksiin melkein mitä tahansa.

Ja tarkkaan ottaen 30 euroa per autokin tarkoittaisi Suomen tapauksessa jo 90 miljoonan euron investointia pelkästään laitteisiin, jotka rekisteröivät auton sijainnin ja lähettävät tiedot verotusta ohjaavaan järjestelmään. Mutta tiedot rekisteröivän ja lopulta autoilijoille tarkkaan oikean suuruiset verolaput lähettävän kokonaisjärjestelmän hinnasta ei siis virallisesti ole kellään vielä hajuakaan.


Aihetta sivuten, tutkan bugin takia se ei takuulla huomaa prätkiä, ainakaan kevareita:

Lainaus käyttäjältä: http://www.taloussanomat.fi/autot/2013/10/10/kohta-auto-kaappaa-ratin-kun-tormays-uhkaa/201314083/304
Kohta auto kaappaa ratin, kun törmäys uhkaa

Fordin testiautossa on kolme tutkaa, ultraäänianturit ja kamera. Niiden avulla Obstacle-järjestelmä havaitsee esteet jopa 200 metrin etäisyydeltä. Kuljettajaa varoitetaan törmäyksestä äänimerkillä ja ohjaamossa olevalla näytöllä. Jollei kuljettaja toimi, auto jarruttaa ja väistää.

Obstacle huomaa myös nopeammin liikkuvat kohteet kuin Fordin vanha Active City Stop -järjestelmä.

Hanke ei ole kokonaan Fordin oma, vaan mukana ovat myös MBW, Fiat, Daimler, Volvo ja Volkswagen.

Aivan vielä omatoimisia autoja ei teillä nähdä, sillä Fordin mukaan järjestelmä ei ole vielä valmis julkistettavaksi.

Monia autoilijoita ajatus kuljettajan syrjäyttävästä autosta hirvittänee, BBC:n haastattelema analyysiyhtiö IHS Automotiven analyytikko Tim Urquhart uskoo. Urquhartin mielestä järjestelmä kuitenkin parantaa turvallisuutta.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 16 Lokakuu 2013, 14:51:44
Ehdotan täten Jorma Ollilalle ja Autoakatemialle, että painelevat ensi tilassa sinne kehittyville markkinoilleen kauppaamaan tuotteitaan. Kehittyvät markkinat eivät odota, siispä kiireesti sinne!


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 17 Lokakuu 2013, 13:20:33
Jos autolla ajetaan 10000 km vuodessa, ja auto raportoi paikkansa noin 10 kt paketilla vaikka ainoastaan puolen kilomerin välein, niin dataliikennettä tulee vuodessa noin 200 megatavua autoa kohden. Todennäköisemmin  tuota dataliikennettä tulee autoa kohden gigatolkulla koska dataa logataan tiheämmin, ja enemmän. Nykyään halvinkin operaattorin datapaketti taitaa maksaa toistakymmentä euroa / kk? Mihin tämä kustannus upotetaan, ja kestääkö teleoperaattoreiden infra tämän dataliikenteen kasvun teiden varsilla? Kuka maksaa operaattoreiden lisäkustannukset jotka tehdään verotietojen keräämiseksi?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 17 Lokakuu 2013, 17:05:13
Lainaus
Kuka maksaa operaattoreiden lisäkustannukset jotka tehdään verotietojen keräämiseksi?

No, höh. Kansalta peritään tietysti kansallista tiedonsiirtoveroa väliaikaisesti.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 18 Lokakuu 2013, 12:34:03
Liikenneturvallisuuden nimissä: Älyliikenne on kiellettävä!

" Kun äly hiipii autoihin, muuttuu myös rikollisuus. Tulevaisuuden rosvot voivat varastaa auton tunketumalla sen järjestelmiin, varoittelevat turvallisuusasiantuntijat. ... Tämä voi johtaa siihen, että rikolliset voisivat kostaa vihollisilleen ajamalla näiden auton alas sillalta, kun nämä ovat matkalla jonnekin."

http://www.taloussanomat.fi/autot/2013/10/18/poliisi-pelkaa-pian-rikollinen-kauko-ohjaa-autoasi/201314512/304

Minun puolesta rikolliset saa suistaa sillalta alas. Keksin helposti karmeampia attentaatin muotoja. Auton stereot manipuloidaan soittamaan turkulaista räppiä, peränkontin luukku aukeaa muutaman kilometrin välein, kuljettajan istuin säätyy vähitellen pieleen kunnes kuljettaja istuu ylösalaisin.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: jussi - 20 Lokakuu 2013, 15:56:48
Lisäisin tuohon Juupen listaan vielä kesällä itsekseen päälle menevät istuinlämppärit.

Jotenkin tuntuu että markkinoiden setelinhaju on vienyt arvoisan autoakatemian jäsenten järjen. Toivoa sopisi ettei samoin käy päättäjille.

Jos operaattoreiden verkkoon napsahtaa yhtäkkiä pari kolme miljoonaa uutta käyttäjää, niin vilkkaasti saattaa bitti liikkua nykyisessä infrassa.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 10 Marraskuu 2013, 18:47:22
http://www.adressit.com/tienkayttomaksut_ja_satelliittivalvonta_eivat_kuulu_suomeen (http://www.adressit.com/tienkayttomaksut_ja_satelliittivalvonta_eivat_kuulu_suomeen)


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 12 Marraskuu 2013, 13:31:51
http://www.adressit.com/tienkayttomaksut_ja_satelliittivalvonta_eivat_kuulu_suomeen (http://www.adressit.com/tienkayttomaksut_ja_satelliittivalvonta_eivat_kuulu_suomeen)

Nää adressit ei oikein johda mihinkään, mutta kansalaisaloitteella on mahdollista ihan oikeasti vaikuttaa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/608


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 16 Marraskuu 2013, 12:43:14
Nyt kun tuollainen on avattu, niin mainostaminen on ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ. Olis aika noloa että 50000 ääntä ei saada kerättyä!

Mielestäni MMAF pitää lähestyä jäseniään ihan sähköpostilla tms. että ääniä alkaa tulla.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 18 Marraskuu 2013, 10:00:43
Ja MMAF:ssa on öpaut 1000 jäsentä...

Niin perseestä kuin nämä vipstaakkelien pakkomyyntisuunnitelmat kun ovatkin, asia ei ole MMAF:n käsissä alkuunkaan.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 21 Marraskuu 2013, 20:21:57
Olisi silti parempi että aloitteessa olisi kaikkien 1000 jäsenen allekirjoitusta!!!


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: reservoir - 30 Marraskuu 2013, 12:28:33
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/608

Nimiä vaan listaan...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 12 Joulukuu 2013, 17:17:58
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/608

Nimiä vaan listaan...

Onko MMAF jo lähettänyt jäsenilleen tiedotteen kansalaisaloitteesta?

Muistakaa levittää tietoa eri foorumeilla!


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: jussi - 16 Joulukuu 2013, 09:20:11
Harmi kun ei ole tänään aikaa seurata lähetystä.

http://yle.fi/uutiset/ollilan_tyoryhma_julkaisee_ehdotuksensa_liikennemaksuista__seuraa_tilaisuutta_suorana_ylen_sivuilla/6986413



Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 16 Joulukuu 2013, 11:36:53
Autoilijat varustetaan susien ja karhujen seurannassa jo luotettavaksi testatulla satelliittipannalla.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 16 Joulukuu 2013, 12:00:16
Loppuraportti: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374050
kokeiluin kohti kilometriverotusta: http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4374131
”Kyllösen mukaan nykyinen verojärjestelmä on monimutkainen ja siinä on monia eri palasia.” http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4374205
Tietoturva ja yksityisyyden suoja: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374178
oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374245
Kustannusarvio englanniksi: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374311
Käyttöön perustuvan liikenteen verotuksen vaikutusten arviointi valtakunnallisilla liikennemalleilla:  http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374338
KV tarkastelu: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374367


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 16 Joulukuu 2013, 15:50:31
Loppuraportti: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374050
kokeiluin kohti kilometriverotusta: http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4374131
”Kyllösen mukaan nykyinen verojärjestelmä on monimutkainen ja siinä on monia eri palasia.” http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4374205
Tietoturva ja yksityisyyden suoja: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374178
oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374245
Kustannusarvio englanniksi: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374311
Käyttöön perustuvan liikenteen verotuksen vaikutusten arviointi valtakunnallisilla liikennemalleilla:  http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374338
KV tarkastelu: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4374367

MIssään ei taideta edes mainita moottoripyöriä tai kolmipyöriä, hankkeessa puhutaan vain autoista tai väljemmin 'ajoneuvoista'. Ei kannata kuitenkaan tuudittautua siihen, että tämä itselstäänselvästi  sulkisi prätkän hankkeen ulkopuolelle...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 16 Joulukuu 2013, 19:59:13
Lainaus
tuudittautua siihen, että tämä itselstäänselvästi  sulkisi prätkän hankkeen ulkopuolelle...

Moottoripyörä asettaa hieman enemmän vaatimuksia kyseiselle laitteelle mikäli sellainen aiotaan siihen asentaa. Kuinkahan vanhoihin pyöriin sellainen pitää laittaa? Vai pääseekö jonkin ikäiset, esim 6-volttiset, vapaamatkustajiksi?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 16 Joulukuu 2013, 20:21:03
Moottoripyörä asettaa hieman enemmän vaatimuksia kyseiselle laitteelle mikäli sellainen aiotaan siihen asentaa. Kuinkahan vanhoihin pyöriin sellainen pitää laittaa? Vai pääseekö jonkin ikäiset, esim 6-volttiset, vapaamatkustajiksi?

Vasta 5,5 volttiset vaihtovirtamagnettolla varustetut vapautetaan kiinteästä seurantalaitteesta, näissä tapauksissa verotutka työnnetään kuskin hanuriin.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 17 Joulukuu 2013, 10:53:19
Tämän touhun kulissien takana asuu sen luokan PETO, että oksat pois. Se on nimeltään GVSV, eli Globaali Vipstaakkelien ja Softan Väkisinkauppa (enkuksi GFSVS Global Forced Sales of Vipstacles and Softa).

Jotakuinkin jokaisella sektorilla niin tuotantokoneisto kuin ihmisten elämä pakotetaan bittiohjattujen vimpainten ja ohjelmistojen orjuuteen. Orjuutus tapahtuu myymällä päätöksentekijöille vimpainten avulla saavutettavia kauniita tavoitteiden toteuttamisvisioita ja huimia tehokkuushyötyjä. Joku vimpainten ja softan Kuukkeli tämän kaiken takana tähtää käärivänsä aivan saatanallisesti tuohta. Tästä prosessista on ihmisten elämän parantamispolitiikka hyvin hyvin kaukana. Kuten se myös loitontaa meidät mielekkäästä elämästä.

Yllä oleva lainaus muistutukseksi siitä, mistä tässä asiassa ihan oikeasti on kysymys.

Myyntiargumentit politiikan suuntaan ovat ne tutut ympäristö, turvallisuus ja lapset. Vähemmän julkilausuttuihin myyntiargumentteihin kuuluu myös kyttääminen. Kaikki nämä kauniit ja rohkeat ovat kuitenkin toissijaisia suhteessa lystin ensisijaiseen motiiviin: erittäin suuren rahakasan keräämiseen pakko-ostattamalla vipstaakkeleita ja softaa.

Tämä vipstaakkelien ja softan pakkomyyntihanke kytkeytyy meitä yleisemminkin riivaavaan demoniin. Erilaisilla normeilla ja säännöillä saadaan aikaan se, että suurinpiirtein kaikki maksaa nykyään ihan vitusti. Iso osa hinnasta näkyy julkisen sektorin osuutena BKT:stä, lienee jotain 65 %:n suuruusluokkaa tällä hetkellä. Jos oltaisiin rehellisiä, tähän lukuun pitäisi lisätä se osuus yksityisen sektorin BKT-osuudesta, joka perustuu sääntöjen noudattamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Totuus on tällöin arviolta 75 %:n osuus.

Mitä tästä seuraa? No se, että ns. keskiluokka, joka käytännössä rahoittaa melkein koko lystin, joutuu ensimmäiseksi rahoittamaan ylisuuren julkisen sektorin - joka siis on suurelta osin yksinkertaisesti seurausta sääntötulvasta. Loppurahalla keskiluokka ostaa tavaroita ja palveluja. Koska tavaroita ja palveluja koskeva sääntely tekee jokseenkin kaikista tavaroista ja palveluista vitun kalliita, seuraa tästä edelleen se, että yhä suurempi osa keskiluokan julkisen sektorin rahoituksen jälkeen jäljelle jäävästä fyrkasta menee perusasioiden kuten asumisen, liikkumisen ja syömisen rahoittamiseen. Muiden tarpeiden tyydyttämiseen on koko ajan vähemmän ja vähemmän fyrkkaa käytettävissä. Toisaalta tavaroiden ja palvelujen kallistumisen vastapainoksi kuluttaja ei yleensä saa kovin paljoa lisäarvoa, yleensä lähinnä näennäistä turvallisuutta. Yksi hyvä esimerkki täysin järjettömästä kustannustason pakkonostamisesta on motskareiden katsastushanke. Rahaa palaa Euroopan tasolla tähtitieteellisiä summia, mutta vastineeksi saadaan turvallisuustason vähäinen nousu, joka millään laskutavalla ei vastaa lähellekään kustannuksia.

Miten demoni saadaan hätistettyä loitolle? Jos joku keksii tähän tyhjentävän vastauksen, Nobel-palkinto on varma. Selvää on ainakin se, että puolivillaisilla kansalaisaloitteilla, joissa ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka mukaan jotain lakia ei säädetä, ei saada aikaan yhtään mitään.

Ainakin kaksi asiaa pitäisi tehdä.

Yksi: pitäisi säätää sentyyppinen, mielellään koko EU:a koskeva perustuslaki, joka Amerikassa joskus oli (eikä vesittää sitä tarkoitushakuisilla tulkinnoilla tai amendmenteilla, joiden perimmäisenä tavoitteena on The Big Fyrkka). Tällainen perustuslaki sisältäisi joukon loukkaamattomia perusoikeuksia (tai -vapauksia, miten nyt asian haluaakin ilmaista). Tärkeintä on se, että perustuslaki rajoittaa lainsäätäjän toimivaltaa säätää uusia lakeja joka vitun asiasta. Keskeinen seuraus tästä on myös se, että Global Forced Sales of Vipstacles and Softa voi lopettaa kuiskuttelun päättäjien korviin ja keskittää voimavaransa tuottamaan sellaisia vipstaakkeleita ja softaa, jota kansalaiset ihan oikeasti haluavat.

Kaksi: olemassa olevaa säädösviidakkoa pitäisi ryhtyä järjestelmällisesti karsimaan isolla viidakkoveitsellä. Ensisijainen harvennuskohde on Bryssel, mitenkään toki väheksymättä Arkadianmäen ja muiden kotoperäisten norminantajien alueellisia harvennustarpeita. Ilman sääntöjä ei mikään yhteiskunta tietenkään pärjää, mutta elämänlaadun optimaalisen tason saavuttaminen edellyttäisi nykyisen sääntöviidakon karsimista vähintään 50 prosentilla.

Ylläoleva on tietenkin puhdasta haihattelua. Toistaiseksi suunta on täsmälleen päinvastainen: Bryssel ja muut suharit suoltavat päinvastoin uutta säädöstauhkaa kovaa vauhtia. Ja ihmettelevät, mihin niitä senttejä oikein menee...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 17 Joulukuu 2013, 12:06:20
Miten demoni saadaan hätistettyä loitolle? Jos joku keksii tähän tyhjentävän vastauksen, Nobel-palkinto on varma.

Historiassa on paljonkin esimerkkejä siitä, miten yhteiskuntajärjestelmä ja vallitseva hierarkia sekä lainsäädäntö laitetaan kokonaan uusiksi. Siihen liittyyy yleensä joko sota tai vallankumous ja sota.

Nobel rahat lahjoitan MMAF:lle.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: motomatti - 17 Joulukuu 2013, 12:31:42
Santtu "rautaa rajalle" Santtu ehti ensin.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: jussi - 17 Joulukuu 2013, 15:44:43
Heh heh, hiukan hassusti kirjoitettu juttu, mutta siis portteja ja kiertäviä valvojia. Stargåte.

"Hankkeen kustannusarvioon kuuluu noin 50 ympäri Suomen sijoitettavaa porttia, jotka tarkistavat, että niiden läpi ajavien autojen seurantalaitteet ovat kunnossa."

http://www.taloussanomat.fi/autot/2013/12/17/nain-km-veroa-valvotaan-tienvarsivalvonta-ja-50-mittausporttia/201317479/304

Kukahan muuten uskoo noihin raportissa ilmoitettuihin kustannuksiin? Niissä autoilijoiden osuus olisi 330 miljoonaa ja kun suomessa on noin 3 miljoonaa henkilöautoa, niin kustannus olisi 110 euroa / auto. Silläkö muka asennettaisiin vahva vipstaakkeli autoon, kun tuossa hinnassa on sekä asennus, että vipstaakkeli?

GVSV on petomaisempi peto kuin uskallamme edes haaveilla.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 19 Joulukuu 2013, 00:24:12
GVSV on petomaisempi peto kuin uskallamme edes haaveilla.
Siksi kukaan ei saa levätä ennenkuin 50000 nimeä on aloitteessa!

Onko kukaan lukenut noita Santun linkaamia raportteja?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: RiQ - 11 Tammikuu 2014, 23:26:11
Heippa vaan kaikille tasapuolisesti. Olen seurannut tätä sivustoa kauan ja päätin viimein rekisteröityä.

Huomasin toisella foorumilla (moottoripyora.org http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/274738-Kansalaisaloite-vaikuta-satelliittipaikannus-suunnitelmaan!! (http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/274738-Kansalaisaloite-vaikuta-satelliittipaikannus-suunnitelmaan!!)) asiaa käsittelevän ketjun johon oli linkattu seuraava uutinen http://www.taloussanomat.fi/autot/2014/01/09/suomi-otti-ensiaskeleet-kohti-tietulleja/2014360/304 (http://www.taloussanomat.fi/autot/2014/01/09/suomi-otti-ensiaskeleet-kohti-tietulleja/2014360/304)

"Hallitus esitti tänään lakia, joka mahdollistaisi tietullien käyttöönottamisen Suomessa. Lakiesitys liittyy hankkeeseen, jolla Euroopan unioniin pyritään saamaan yksi yhteinen tietullijärjestelmä. Hallituksen esittämä laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta koskee sellaisia tietullijärjestelmiä, joissa tarvitaan autoihin asennettavia sähköteknisiä laitteita. Laki perustuu EU-direktiiviin, joka määrää siitä, millaisiin tekniikoihin mahdollisten tietullijärjestelmien on perustuttava. Tavoitteena on, että EU:ssa olisi käytössä yhteinen järjestelmä. Yksi autoon asennettava laite riittäisi siis tullien maksuun koko EU:ssa, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan. Laissa tarkoitettuja tietullijärjestelmiä ei toistaiseksi ole käytössä Suomessa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki."

Aika synkkää...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 19 Tammikuu 2014, 23:36:37
Voisiko MMAF/Santun johdolla jalkautua keräämään/mainostamaan vaikkapa MP messuille asian tiimoilta?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: MakeH - 17 Helmikuu 2014, 12:37:12
Hupsista

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3121985/uusiin-autoihin-paikannusjarjestelma-jo-ensi-vuonna

Tällä hetkellä 23 000 nimeä kansalaisaloitteessa.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: jsantala - 20 Helmikuu 2014, 08:05:10
Se, että uusissa autoissa on hätäpaikannusjärjestelmä, on yhtä lähellä kaikkien ajoneuvojen keskitettyä paikannustietokantaa kuin jo nyt autoissa olevat henkilökohtaiset GPS-navigaattorit.

Toisin sanoen, hätäjärjestelmällä ei ole mitään tekemistä kansallisen jatkuvan paikannusjärjestelmän kanssa. Hätäjärjestelmä lähettää paikannustiedon hätäkeskukseen ajoneuvon joutuessa onnettomuuteen (airbagit laukeavat, tms). Jatkuva paikannusjärjestelmä lähettää tiedon ajoneuvon liikkeistä reaaliaikaisesti viranomaisille.

On perin ikävää, jos ministeri ei tätä eroa ymmärrä. Vaihtoehtoisesti ymmärtää, mutta toivoo, että kansa ei tajua.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 24 Helmikuu 2014, 12:15:19
Pelottavaa: http://www.computerworld.com/s/article/9246418/Half_of_Americans_want_to_live_in_a_smart_city_with_driverless_cars  <-- Tuon mukaan siis jo puolet amerikkalaisista olisi valmis 10 vuoden kuluessa hyväksymään liikenteen, jossa olisi kuskittomat autot. En usko, että tuollaisen liikenneinfran sekaan voisi sujahtaa vm 2014 vakio African twinillä saatikka bommitusbobberilla...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: jsantala - 25 Helmikuu 2014, 13:42:04
Äkkiseltään voisin kuvitella, että robottiliikenne toimii kun seassa ei ole muita kuin robotteja eli kielletäänkö sitten kaikki muut kaikkialta vai tuleeko roboteille omat noeat kulkuväylät ja muut saa käyttää vain nelinumeroisia teitä... Ei sillä, etteikö nelinumeroiset tiet olisi ainakin joidenkin mielestä muutenkin niitä parhaimpia.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 24 Huhtikuu 2014, 23:01:29
Lauslahti vetoaa: Laittakaa autoilijoiden kyttäysjärjestelmä ö-mappiin http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/lauslahti-19376


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 05 Toukokuu 2014, 16:50:38
Nyt kaivataan wirallisia kommentteja! Nyt kaikki jakamaan tietoa ja kieltämään kyttäksen!
http://fi.opasnet.org/fi/Liikenne_ja_viestint%C3%A4_digitaalisessa_Suomessa_2020

Kommentointi vaatii tunnuksen tekemistä mutta ei vaadi nimeä tai sp-osoitetta. Asia siis löytyy kohdasta "Teema III" ja sieltä liikenteen verotus.

Aikaa kaksi viikkoa!


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 18 Heinäkuu 2014, 10:37:33
Savon Sanomat uutisoi viime viikolla: Henkilötietoja urkittu kaikista rekistereistä (10.7.2014) (http://www.savonsanomat.fi/savo/henkilotietoja-urkittu-kaikista-rekistereista/1849677). Uutisen mukaan kaikilla viranomaisaloilla, potilastiedoista verotietoihin ja Kelan tiedoista rikosrekistereihin on tullut tuomioita henkilörekisterien väärästä käyttöstä.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 14 Lokakuu 2014, 15:54:11
Lainaus käyttäjältä: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/73052-big-data-voi-mullistaa-kansalaisten-tarkkailun-jos-sossutukea-saava-kayttaytyy-oudosti
Kansalaisista kerättävää tietoa hyödynnetään tulevaisuudessa uusilla tavoilla. Lääkärit voivat ennakoida potilaidensa terveydentilaa entistä tarkemmin datamassojen avulla. Kaupat voivat ennustaa ja tulkita asiakkaidensa käyttäytymistä tarkemmin. Valtiovalta voi vaikkapa etsiä sosiaaliturvan väärinkäyttäjiä.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 20 Marraskuu 2014, 23:20:51
Iltalehti tänään:
Lainaus käyttäjältä: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014111918851217_uu.shtml
Siviilipalvelustaan poliisilaitoksella suorittanut mies tarkasteli luvatta kymmeniä rikos- ja muita ilmoituksia poliisin tietojärjestelmästä.
...
Mies jäi kiinni, kun hän erehtyi rehvastelemaan tiedoillaan jollekin urkintansa kohteeksi joutuneista henkilöistä.

Toistetaan taas: Kaikkeen kerättyyn tietoon pätee aina muutama nyrkkisääntö: 1) Kerättyä tietoa ei varmuudella saa koskaan pois ja 2) kerätylle tiedolle kaikkein houkuttelevin ja todennäköisin ensimmäinen käyttö on tiedon väärinkäyttö.


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Juupe - 25 Toukokuu 2015, 07:48:45
Paljon onnea vaan. Digitalisaatio saattaa puskea vannoutuneen perinteikkään ajoneuvoihmisen olotilan hikitalisaation puolelle. Pulisongit roikkuvat suorina kuin stressiporsaan saparo. V-tyylin leiristä automaailman kapitalistisesta mekasta ponnistaa tämä hassunhauska kehityskulku. Alkaa olla markkinarakoa analogisen ajoneuvotekniikan puolustustaistolle.

"Valtava autoyhtiö General Motors väittää ihan suoralla naamalla, että sen autojen ostajat eivät omista autojaan täysin, vaan heillä on ainoastaan lisenssi niiden ohjelmistojen käyttöön."

http://www.taloussanomat.fi/autot/2015/05/24/ai-etta-en-omista-edes-ostamaani-autoa/20156550/304?pos=luetuimmat



Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 17 Kesäkuu 2015, 23:19:50
Esimakua uuden ministerin ajatuksista:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1434422778500.html (http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1434422778500.html)

Annoin varmuudenvuoksi suoraa sähköpostipalautetta tienkäyttömaksuista. Toivoisin myös teiltä muilta samaa ihan varmuuden vuoksi...


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 30 Marraskuu 2015, 23:59:37
Kommentoikaa otakantaa palveluun. Taas ITS finland kirjoittelee jargonia jossa on päämääränä autojen sateliittivalvonta. Sitä vain ei ole suoraan sanottu...

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Digitalisaatiohaaste_2015_esitykset_verkossa


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Sumaha - 27 Joulukuu 2015, 15:13:50
Samaa menoa täällä:
http://impulssi.lvm.fi/2015/12/16/tehokkaammin-puhtaammin-taloudellisemmin/

Voisiko joku muukin antaa palautetta?


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: squid - 13 Joulukuu 2016, 11:44:32
Isoveli valvoo pian Italiassa

http://yle.fi/uutiset/3-9306219


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 09 Tammikuu 2017, 09:42:51
Kaikki kerätty tieto vuotaa: http://usvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229161-karmea-tietoturvamoka-mustissa-laatikoissa-suomalaisautot-seurattavissa-netissa


Otsikko: Vs: ITS kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo
Kirjoitti: Santtu - 13 Lokakuu 2017, 15:50:28
Hankkeen toimenpideohjelma on edennut lausuntokierrokselle, mutta tietenkään käyttäjien edustajat (esim SMOTO) eivät taida ainakaan suoraan olla lausujina:  Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa - toimenpideohjelma 2017-2020 LVM027:00/2017  (https://www.lvm.fi/lausuntopyynnot/-/mahti/asianasiakirjat/74235)

Jostain tulee taas mieleen sellainen kakkapökäle joka ei millään mene pöntöstä alas vaikka kuinka vetelee. Tiedättehän sen kiusallisen autover... eikun kakkapökäleen?