MMAF Forum

Yhdistyksen kanavat => Uutiset => Aiheen aloitti: MMAF Puheenjohtaja - 25 Huhtikuu 2022, 10:06:25Otsikko: HUOM uusi päivä Vuosikokouskutsu 2022
Kirjoitti: MMAF Puheenjohtaja - 25 Huhtikuu 2022, 10:06:25
HUOM uusi päivä!!!!!!!!!

MODIFIED MOTORCYCLE ASSOCIATION OF FINLAND
VUOSIKOKOUSKUTSU


Modified Motorcycle Association of Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous yhdistyksen jäsenille lauantaina

4.5.2022 klo 18:00  Foxroad Garage Sahaajankatu 14, 00880 Helsinki


Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhdistyksen sääntöjen § 11 tälle kokoukselle määräämät
asiat.
11§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. (Sääntömuutos etä kokous käytännöstä)
Helsinki 25.4.2022
MMAF Hallitus