MMAF Forum

Yhdistyksen kanavat => Uutiset => Aiheen aloitti: Juupe - 30 Tammikuu 2009, 07:37:00Otsikko: Uusia tyyppihyväksynnän sekä yksittäishyväksynnän lakiehdotuksia
Kirjoitti: Juupe - 30 Tammikuu 2009, 07:37:00
Lainaus käyttäjältä: LVMn tiedote
Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä laajenee
Julkaisuaika: 29.01.2009 13.57
Esitys eduskunnan sivuilla (http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+236/2008&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD)

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt lakiesityksen ajoneuvolain muuttamisesta ja uusien ajoneuvojen yksittäishyväksyntää koskevan lain säätämisestä. Ajoneuvolain muutos on tarkoitus tulla voimaan 29. huhtikuuta 2009. Tämän jälkeen EU-tyyppihyväksyntäpakko laajenee lain ylimenosäännösten mukaisesti koskemaan eri ajoneuvoluokkia.

Hallitus päätti ajoneuvolain muuttamisesta ja yksittäishyväksyntää koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 29. tammikuuta.

Ajoneuvolain muutoksella saatetaan Suomessa voimaan ajoneuvojen ja perävaunujen EU-tyyppihyväksyntää koskeva puitedirektiivi. EU-tyyppihyväksynnän tavoitteena on välttää samalle ajoneuvotyypille tehtävää kansallista tyyppihyväksyntää ja siitä syntyvää eri EU-maiden päällekkäistä työtä ja hyväksyntäkustannuksia.

Puitedirektiivin mukainen ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntävelvoite tulee Suomessa koskemaan kaikkia uusia autoja ja niihin kuuluvia järjestelmiä, osia sekä erillisiä yksiköitä. EU-hyväksyntävelvoite laajenee näin aikaisemmasta ajoneuvolaista poiketen koskemaan myös raskasta kalustoa, kuten linja-autoja ja rekkoja.

Ministeriö ehdottaa myös yksittäin valmistettujen tai maahan tuotujen ajoneuvojen ja perävaunujen rekisteröintikatsastuksen korvaamista EU-direktiivin edellyttämällä yksittäishyväksynnällä. Uudella lailla säädetään myös yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja hyväksynnän myöntäjille asetettavista vaatimuksista.

Lakiuudistus myös siirtäisi tyyppihyväksyntätestejä ja tuotannon laadunvalvontaa tekevien tutkimuslaitosten hyväksymisen ja valvonnan liikenne- ja viestintäministeriöltä Ajoneuvohallintokeskukselle (AKE). Tämä selkeyttää AKE:n ja tutkimuslaitosten välistä työnjakoa. Myös ajoneuvojen myynnin markkinavalvonta keskitettäisiin AKE:lle. Tämä tehostaisi valvontaviranomaisen mahdollisuutta puuttua ajoneuvoissa oleviin mahdollisiin puutteisiin jo ennen liikenteessä käyttöön ottamista.

Lakiesityksellä ei ole merkittäviä kansantaloudellisia tai valtiontaloudellisia vaikutuksia. EU- tyyppihyväksynnän laajeneminen henkilöautoista koskemaan kaikkien luokkien autoja ja niiden perävaunuja vähentää pitkällä tähtäimellä AKE:n työmäärää verrattuna nykymuotoiseen kansalliseen ajoneuvojen tyyppihyväksyntään. Tyyppihyväksynnän laajentamisen katsotaan myös vähentävän ajoneuvoja maahantuovien yritysten kustannuksia.

Yksittäishyväksynnän käyttöön ottaminen vähentää yksittäin valmistettujen tai maahantuotujen tai pieninä tuotantosarjoina valmistettavien autojen liikenteeseen hyväksymiskustannuksia ja edistää alan toimijoiden tasapuolista kilpailua. Samalla varmistetaan, että näiden autojen ympäristö- ja liikenneturvallisuusominaisuudet pysyvät hyväksytyllä tasolla.

Valistuneemmat arvatenkin selostavat mitä yo. LVM:n tiedote tarkoittaa prätkien rakentelun kannalta.

Mitä saatiin vai saatiinko mitään? Sen verran pöljä saa virkamurteesta selvää 130 sivua pikaisesti kahlattuaan, että prätkät (L-luokan ajoneuvot) on rajattu tässä ehdotettujen lakimuutosten ulkopuolelle. Sen jälkeen uskaltaa vielä arvailla, että prätkien yksittäishyväksyntä onkin mahdollista rekisteröintikatsastuksen yhteydessä vaatimuksenmukaisuudet muutoin osoittaen / täyttäen. Vai?

<edit>Santtu editoi uutiseksi</edit>


Otsikko: Vs: Uusia tyyppihyväksynnän sekä yksittäishyväksynnän lakiehdotuksia
Kirjoitti: Tuusulan T-Bone - 31 Tammikuu 2009, 08:27:45
Tuolla on yksi myös prätkiä koskeva tärkeä uudistus. Muun kuin tyyppihyväksytyn prätkän vaatimustenmukaisuus voidaan jatkossa osoittaa muunkin kuin CoC-todistuksia myöntävän hyväksytyn tutkimuslaitoksen toimesta. Lakiehdotus sisältää mm. ehdotuksen "hyväksytyn asiantuntijan" toimivallasta, jota haetaan AKE:lta. Hyväksytty asiantuntija voi olla esimerkiksi MMAF. Hyväksytyn asiantuntijan (MMAF:n) antamaa todistusta voidaan käyttää omavalmisteiden tai ulkomailta tuotujen prätkien rekisteröintikatsastuksessa sekä muutettujen muutoskatsastuksissa. MMAF:n kontolle on tarkoitus ottaa vastuu ainakin jarrujen mittauksista.

Se tärkeä asia, mikä tuosta puuttuu, on itse vaatimustenmukaisuus: mitä vaatimuksia pitää täyttää. Se on Suomessa asetustason asia, ja uudet asetukset antaa ministeriö tai valtioneuvosto. Muutoksia on tulossa myös niihin, mutta saamme niitä vielä hetken odotella.