Siirtokilpimenettely ei täytä tavaroiden vapaan liikkuvuuden edellytyksiä

(1/1)

rautis:
Yhteisöjen tuomioistuin antoi tuomionsa siirtokilpiä koskevassa asiassa:

"Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Suomen tasavalta ei ole noudattanut EY 28 ja EY 30 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun se on edellyttänyt, että toisessa jäsenvaltiossa laillisesti rekisteröidyille ja käytetyille ajoneuvoille on niiden käyttämiseksi haettava ajoneuvojen rekisteröinnistä 18.12.1995 annetussa asetuksessa (1598/1995) säädetyn kaltainen siirtolupa.

2)      Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut."

Tuomio ja sen perustelut kokonaisuudessaan tässä:

Tuomioistuimen päätös asiassa C-54/05

Tuusulan T-Bone:
Valittuja paloja...

"32 On selvää, että siirtolupajärjestelmä, johon liittyy menettelymääräyksiä, jotka koskevat Suomessa asuvan henkilön maahan tuoman, toisessa jäsenvaltiossa laillisesti rekisteröidyn ajoneuvon käyttöä Suomessa, voi rajoittaa ajoneuvojen yhteisön sisäistä kauppaa ja vaikeuttaa muissa jäsenvaltioissa laillisesti valmistettujen ja/tai kaupan pidettyjen tavaroiden markkinoille pääsyä." :)

"33 Rajoitukselle ovat luonteenomaisia erityisesti toimenpiteet, joita toisesta jäsenvaltiosta tulevan ajoneuvon haltijan on toteutettava ennen kuin mainittua ajoneuvoa voidaan käyttää laillisesti Suomen alueella ja joiden johdosta asianomaisen henkilön on siirtoluvan saadakseen mahdollisesti pysähdyttävä rajanylityspaikalla sekä joista aiheutuu joka tapauksessa kuluja, koska mainittu lupa ei ole ilmainen. Lisäksi siinä tapauksessa, että tällaista lupaa ei ole, kun raja ylitetään, ajoneuvoa ei lähtökohtaisesti saa käyttää." ;D

"35 Kun otetaan huomioon toimivaltaisilla viranomaisilla oleva valta, hakijalla ei siis ole takeita siitä, että hän saa kohtuullisessa ajassa siirtoluvan, joka on kuitenkin välttämätön lakisääteisten vaatimusten mukaiselle ajoneuvon käytölle. Tältä osin on yhdentekevää, että hallinnolliseen päätökseen, jolla on hylätty mainittua lupaa koskeva hakemus, on mahdollista hakea muutosta." :D

"36 Vapaa liikkuvuus on oikeus, jonka käyttäminen ei saa riippua kansallisten hallintoviranomaisten harkintavallasta tai hyväksynnästä..." 8)

Kuinkahan kauan kestää, ennen kuin tämä pelleily Suomessa lopetetaan...

Tuusulan T-Bone:
Itse itselleni vastaten, ilmeisesti aika kauan. VM:n neuvotteleva virkamies Merja Sandell ilmoittaa, että siirtolupa ei ole "lupa", koska sen myöntämiseen ei liity harkintaa. Edelleen Sandell ilmoittaa, että "nykyinen malli on ollut myös käyttäjille selkeä ja yksinkertainen, joten se saatetaan säilyttää vapaaehtoisena. Vaihtoehto on, että rajalle tuleva auton tuoja joutuu selvittämään autonsa rekisteröinnin, vakuutukset ja verotukset." (MTV3 uutiset)

Tyypillisesti tilanne on se, että itse ajoneuvonsa vaikkapa Saksasta hakenut henkilö on hankkinut sille Saksasta siirtoluvat vakuutuksineen, jotka ovat voimassa koko EU:n alueella. Paitsi - yllätys, yllätys - Suomessa. Lupa tai ei, ilmainen se siirtolupa ei ole. Tässä tyyppitilanteessa se merkitsee maksamista kahteen kertaan samasta asiasta, vakuutuksesta ja väliaikaisesta käyttöluvasta.

Ajoneuvo on voitava yksilöidä siirtolupaa vartenkin, joten selvittely sen toteamiseksi, että ajoneuvolla on identiteetti, se on aikaisemmin ollut rekisterissä Saksassa ja sillä on saksalainen siirtolupa ja vakuutus, ei ole mikään "vaihtoehto" siirtoluvalle. Aivan samat asiakirjat ajoneuvolla pitää joka tapauksessa olla, jos se ajamalla Suomeen tuodaan.

Tämän sotkun takana on jälleen kerran Suomen autoverolaki. Missään muussa verolaissa veron kiertämistä ei ole pyritty torjumaan yhtä fanaattisella tavalla; autoverolain veronkiertosäännösten kanssa on mennyt monta lasta pesuveden mukana.

Asia on mahdollista hoitaa hyvin yksinkertaisella tavalla, jos niin halutaan. Rajalla kirjataan ylös ajoneuvon tiedot ja maahantuontipäivä. Tämän jälkeen ajoneuvolla pitäisi saada ajaa Suomessa liikenteessä edellyttäen, että sillä on voimassa oleva liikennevakuutus - suomalainen tai vaikkapa saksalainen - ja verotus- ja rekisteröintimenettely on käynnistettävä X päivän kuluessa maahantuontipäivästä. Verotus kun muutoinkin perustuu ilmoitusvelvollisuuteen, niin ei tässä mitään kummallista pitäisi olla. Ilmoituksen laiminlyöntikin on jo valmiiksi sanktioitu.

On se vaan niin vaikeaa... ::)

rautis:
Toisesta EU-maasta tai ETA-maasta hankitulla ajoneuvolla voi vastedes ajaa maahan ilman siirtokilpeä tulliin tehdyllä käyttöönottoilmoituksella. Menettely helpottuu erityisesti niiden ajoneuvojen osalta, joilla on voimassaoleva lähtömaasta hankittu vakuutus. Siirtokilven ja siihen liittyvän vakuutuksen voi kuitenkin edelleen hankkia vapaaehtoisesti. Tullin tiedote asiasta 30.3. Uuden tulkinnan taustalla ei ole säädösmuutosta, vaan se perustuu suoraan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen Suomea koskevaan ratkaisuun asiassa C-54/05 .

Navigaatio

[0] Viestien etusivu