Rengaskokojen muuttaminen uudessa kopterilaissa

(1/8) > >>

Tuusulan T-Bone:
Pyörien ja renkaiden muutoksia koskevat vaatimukset

Uuden kopterilain mukaan kaikkiin moottoripyöriin saa tehdä vanteiden ja renkaiden muutoksia. Muutokset ovat sallittuja myös tyyppihyväksyttyihin moottoripyöriin huolimatta siitä, että niillä on teoreettinen vaikutus pakokaasupäästöihin. Laista poistettiin eräitä aikaisemmassa laissa olleita rajoituksia, joilla ei ollut liikenneturvallisuuden kannalta perusteita. Jos lukijoilla on rengasmuutoksiin liittyviä kysymyksiä, olkaa hyvä ja kirjoittakaa niitä tähän ketjuun, niin täydentelen ohjeistusta sitä mukaa!


Mitä vaatimuksia renkaiden ja vanteiden muutoksille on säädetty?

1. Moottoripyörään voidaan vaihtaa direktiivin mukaan hyväksytyt renkaat, jotka vastaavat nopeus- ja kuormitusluokitukseltaan vähintään moottoripyörän alkuperäisiä renkaita. Moottoripyörään voidaan vaihtaa myös vanteet, jotka on tarkoitettu vähintään samanpainoiseen ja teholtaan vastaavaan moottoripyörään. Koska tämä on yleensä ilmiselvä asia, lienee vaatimuksen tarkoituksena lähinnä estää polkupyöränvanteiden käyttäminen moottoripyörässä...

2. Renkaiden tai vanteiden leveyttä tai halkaisijaa taikka kuviointia ei ole rajoitettu mitenkään (pois lukien talvirengasmääräykset), mutta renkaan ja vanteen on oltava keskenään yhteensopivia. Toisin sanoen on käytettävä sellaisia renkaita, jotka on hyväksytty käytettävälle vanneleveydelle. Lisäksi etujättöä ja maavaraa koskevien vaatimusten pitää täyttyä myös rengasmuutosten jälkeen.

3. Takarenkaana voi käyttää myös hyväksyttyä henkilöautonrengasta edellyttäen, että se ei vaikeuta moottoripyörän hallittavuutta (kaarreajo-ominaisuudet ja kääntyvyys). Käytännössä tämä tarkoittaa, että autonrenkaan on oltava riittävän korkeaprofiilinen, eikä se saa olla liian leveä. Kokemusperäisesti tiedämme, että ainakin 215 mm leveä rengas 16 tuuman vanteella on vielä hyvin ajettavissa.

4. Renkaiden tulee mahtua pyörimään esteettä, rengas ei saa ottaa kiinni esimerkiksi lokasuojaan tai toisiovetoon.

5. Jos renkaan ulkohalkaisija kasvaa, tienpintaan välittyvä jarruvoima heikentyy. Tästä syystä on säädetty, että ulkohalkaisijan kasvaessa enemmän kuin 15 % jarrutustehon riittävyys on selvitettävä erikseen.

6. Jos nopeusmittarin lukema on riippuvainen renkaan halkaisijasta, on erikseen tutkittava myös nopeusmittarin tarkkuus renkaan halkaisijan muutoksen jälkeen.

7. Jos renkaan sovittaminen runkoon edellyttää runkomuutoksia, on noudatettava rungon muuttamisesta annettuja sääntöjä ja esitettävä vaadittaessa hitsaussaumat katsastajan tarkastettaviksi.


Miten laissa säädetyt vaatimukset tarkastetaan?

1-4. Hyväksyntämerkinnän osalta todistelu on helppoa, sillä hyväksynnästä on merkintä itse renkaassa. Katsastaja varmistaa, että nopeus- ja kuormitusluokka on riittävä kyseiseen moottoripyörään ja että rengas- ja vannekoko ovat yhteensopivia. Katsastaja tarkastaa myös, että rengas mahtuu pyörimään esteettä ja tarvittaessa mittaa jätön ja maavaran. Asiaa tuntevalle katsastajalle vanteen soveltuvuus tarkoitukseensa on yleensä selvää ilman erityisiä selvityksiä. Ellei näin ole, riittänee selvitykseksi esimerkiksi kopio tarvikekataloogista.

3. Jos katsastuksessa on epäselvää, vaikeuttaako takarenkaaksi asennettu autonrengas pyörän hallittavuutta, kaarreajo-ominaisuudet ja kääntyvyys voidaan tutkia hyväksytyn asiantuntijan toimesta samalla tavoin kuin pitkäkeulan kaarreajo-ominaisuudet ja kääntyvyys. Käytännössä tämä ei liene yleensä tarpeen, sillä yli 215 mm autonrenkaita ei yleensä käytetä moottoripyörissä. Lisäksi katsastaja voi halutessaan itsekin koeajaa pyörän asian tutkimiseksi.

5. Jos renkaan ulkohalkaisija kasvaa yli 15 %, jarrutehon riittävyydestä voidaan huolehtia kasvattamalla jarrulevyn kokoa tai lisäämällä puristusvoimaa vastaavassa suhteessa. Tällöin asia voidaan tutkia katsastuskonttorilla. MMAF laatii lähiaikoina myös jarrumuutosten tutkimista helpottavan laskurin nettiin. Vaihtoehtoisesti hidastuvuus voidaan tutkia hyväksytyn asiantuntijan toimesta samalla tavoin kuin pitkäkeulan jarruominaisuudet tutkitaan. Käytännössä jälkimmäinen tapa jäänee harvoin käytetyksi menettelyksi.

6. Nopeusmittarin tarkkuuden tutkimisesta on olemassa AKE:n katsastajille suunnattu ohje, jota katsastajilla on mahdollisuus soveltaa myös uuden kopterilain voimaantulon jälkeen. Se mahdollistaa nopeusmittarin tarkkuuden tutkimisen katsastuskonttorilla. Vaihtoehtoisesti myös tämä vaatimus voidaan tutkia hyväksytyn asiantuntijan toimesta. Käytännössä tämä ei liene tarpeellista kovin usein.


Milloin pitää mennä muutoskatsastukseen?

Jos vannekoko ei muutu, ei pelkän rengaskoon muutosta tarvitse esittää muutoskatsastettavaksi. Tällöinkin on tietysti käytettävä kyseiselle vannekoolle hyväksyttyjä renkaita. Esimerkiksi 16 x 3,5 tuuman vanteelle voi asentaa sekä 130 että 140 mm leveän renkaan. Jos taas vannekoko muuttuu, on pyörä esitettävä muutoskatsastukseen.


Sovellettavat lainkohdat

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta 3 ja 11 §

http://www.mmaf.fi/documents/Taitettu_FI_L-luokan%20korjaamista%20ja%20rakenteen%20muuttamista%20koskeva%20asetus.pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista liite 2 kohta 29

http://www.mmaf.fi/documents/Taitettu_FI_kaksi%20ja%20kolmepyoraisten%20seka%20nelipyorien%20rakenteesta%20ja%20varusteista%20annetun%20lvm%20asetuksen%20muuttamisesta.pdf

Direktiivi 97/24/EY 1 luku

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0024:20061128:FI:PDF

AKE:n ohje motskarien lukkolaitteen ja nopeusmittarin määräystenmukaisuudesta

http://www.ake.fi/pdf/156-208-2004.pdf

Jack:
Tossa kun puhutaan hyväksytyistä renkaista, miten on ns. Vintage renkaat joita esim Coker valmistaa? Voiko sellaisen huoletta laittaa vaikkapa vm. 99 pyörään?

Jack

Tuusulan T-Bone:
Minun käsitykseni mukaan ei saa, ellei Coker ole hyväksyttänyt renkaitaan. Ei tosin saanut ennen uutta lakiakaan.

Jack:
kiitos ja kumarrus, näin ruokapöytäkeskustelussa tänään hieman ounasteltiinkin. Pitää tutkia onko renkaan kyljessä minkään valtakunnan merkintöjä. (tosin saksalainen kauppias luokittelee renkaan nettisivuillaan luokkaan 64P)

Tää on kivaa, tulee tosi outlaw olotila

Jack

MakeH:
Läpiselailin noita tuossa, ja epäselväksi jäi edelleen, että onko takarenkaan edelleen oltava halkaisijaltaan pienempi kuin eturenkaan? En löytänyt ainakaan kieltoa  :P

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu