Myös moottoripyörien verotusta kevennettävä autoveroremontissa

(1/1)

Santtu:
Suomen Motoristit ry (SMOTO) esittää moottoripyörien verotusta kevennettäväksi tai kokonaan poistettavaksi autoverouudistuksen yhteydessä.

Hallituksen esitystä auto- ja ajoneuvoverotuksen muuttamisesta (HE 147/2007) ohjaa tavoite vähentää liikenteestä aiheutuvia hiilioksidipäästöjä Suomessa. Moottoripyörien hiilidioksidipäästöt ovat suurimmillaankin pienempiä kuin  henkilöautojen hiilidioksidipäästöt keskimäärin. Myös ympäristölle aiheutuva kokonaiskuormitus on autoihin verrattuna olennaisesti pienempää. Jokainen henkilöauton sijasta moottoripyörällä ajettu kilometri on kokonaisuutta silmälläpitäen ympäristön kannalta puhtaampi. Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta mitään muutoksia moottoripyörien ja muiden L-luokan ajoneuvojen autoverotukseen.

Autoverouudistuksen yhteydessä tulee keventää moottoripyörien hankintaan kohdistuvaa verotusta tai poistaa se kokonaan, koska moottoripyöräily on henkilöautoilua keskimäärin selvästi ympäristöystävällisempää. Samalla saatetaan harrasteajoneuvojen verokohtelu tasapuoliseksi. Mitään muita harrasteajoneuvoja ei Suomessa veroteta samalla tavoin kuin moottoripyöriä eikä missään muussa EU-maassa moottoripyörien verorasitus ole yhtä ankaraa kuin Suomessa.

Autoveromuutoksen yhteydessä tulee myös pohtia, voidaanko vähintään 30 vuotta vanhojen ajoneuvojen verottamisesta luopua kokonaan. Nämä ajoneuvot ovat ikänsä puolesta selkeästi harrasteajoneuvoja, joiden vuosittainen ajomäärä on vähäinen, eikä niiden verottamisella ole valtiontaloudellisesti merkitystä.

SMOTO esittää myös, että Ajoneuvojen Prosenttilainsäädännön Uudistamisryhmän (APU) ehdottamat ajoneuvojen tarkoituksenmukaisen korjaamisen ja entisöinnin mahdollistavat periaatelinjaukset toteutetaan parhaillaan käsittelyssä olevan autoverouudistuksen yhteydessä.

Lisätietoja: http://www.smoto.fi/verotus/

Santtu:
Prätkät "pudotettiin" autoverolain muutoksesta pois (ikäänkuin ne olisi olleet mukana)? Oi miksi?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu