Direktiivit, lainsäädäntö ja asetukset

(1/2) > >>

admin:
Euroopan yhteisön lainsäädäntö ja direktiivit [*] Neuvoston direktiivi 93/93/ETY (29.10.1993) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista
[*] Direktiivi 2009/67/EY kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta (annettu 13.7.2009), kumottu direktiivi 93/92/ETY (annettu 29.10.1993) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta: osa 1 (kumottu) sekä osa 2 (kumottu)
[*] Neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivi 97/24/EY (17.6.1997) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista
[*] EUR-Lex - Portaali Euroopan unionin oikeuteen
[*] Euroopan Yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
[*] EU lainsäädäntö: 13.30.10 - Moottoriajoneuvot
[*] 31996Y0513(01) - Komission tulkitseva tiedonanto toisessa jäsenvaltiossa ennestään rekisteröityjen ajoneuvojen tyyppihyväksyntä- ja rekisteröintimenettelystä
[*] Kaikki 2- ja 3-pyöräisiin liittyvät direktiivit [/list].

Suomen lainsäädäntö ja asetukset [*] Valtion säädöstietopankki
[*] Ajoneuvolaki (1090/2002)
[*] Autoverolaki (1482/1994)
[*] Tieliikennelaki (267/1981)
[*] Tieliikenneasetus (182/1982)
[*] Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1250/2002), liite 1, direktiivit ja e-säännöt L-luokan ajoneuvoille sekä osille ja liite 2, piensarjojen poikkeukset liitteen 1 vaatimuksista
[*] Asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista (1258/2002), huomaa prosenttisäännöt erillisessä PDF-liiteessä (wanha päätös 167/1997, kumottu). Lataa MMAF:n prosenttilaskuri tästä.
[*] Asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta (1078/2009) eli ns. uusi kopterilaki joka tuli voimaan 1.1.2010 [*] Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (893/2007) sekä (1598/1995), KUMOTTU
[*] Asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta (1245/2002) eli kansan suussa ns. "katsastusasetus" (wanha asetus ajoneuvojen katsastuksesta (1702/1992), kumottu)
[*] Asetus ajoneuvojen hyväksynnästä (1244/2002)
[*] Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992)
[*] Asetus ajoneuvon renkaiden nastoista (408/2003)
[*] Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003)
[*] Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 
[/list]

rautis:
Omat eniten käytetyt linkit:

[*] MP-direktiivien kokonaisuutta hahmottava kuva ja linkit direktiiveihin sekä kaikki muu tyyppihyväksyntään ja direktiivien valmisteluun (mm. kokousasiakirjat ja testilaitokset) liittyvä komission materiaali
[*] MP:n käyttöönottovuoden mukaiset tekniset vaatimukset (excel)

rautis:
Lainaus

liite 1, direktiivit ja e-säännöt L-luokan ajoneuvoille sekä osille

Tossa linkissä on ylimääräinen /url, eikä siksi toimi-> edittiä kiitos.

Ja tiedoksi, että itse asiakirjassa on muuten suoraan linkkeinä klikkauksen päässä kaikki oikeat direktiivit ja E-säännöt niin kuin ne säädöksissä on esitetty ja mm. valosäännöt kuvineen suomeksi. Taulukkoa sovelletaan siis 1993 alkaen ja siihen asti sovelletaan käyttöönottoajankohdan vaatimuksia, jos aiemmat, sanoopi nykyinen laki. Toki uudempiakin saa soveltaa kuin mitä ajokin käyttöönottovuosi edellyttää. Puuttuu ainoastaan 2006 jokunen päivitys.

TiMu:
Lainaus käyttäjältä: rautis - 24 Huhtikuu 2007, 21:09:05

Tossa linkissä on ylimääräinen /url, eikä siksi toimi-> edittiä kiitos.Fixattu ;-)

rautis:
Tuohon 1.1.2008 päivitettyyn rakennesetuksen  liitteeseen 1 alla voimassaolevat linkit säädöksiin (pääsääntöisesti linkit ovat päivitetyssä muodossa eli myöhemmät muutokset on sisäänkirjoitettuna):

95/1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/consleg/1995/L/01995L0001-20060328-fi.pdf
97/24 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/consleg/1997/L/01997L0024-20061128-fi.pdf
93/14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0014:FI:HTML (suomeksi vain html)
93/30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0030:FI:HTML (suomeksi vain html)
93/94 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0094:EN:HTML (vain englanniksi vain html) + muutos 1999/26 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/1999/l_118/l_11819990506fi00320035.pdf
93/31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/consleg/1993/L/01993L0031-20001219-fi.pdf
93/33 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/1999/l_104/l_10419990421fi00130015.pdf
93/32 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/consleg/1993/L/01993L0032-19990511-fi.pdf
93/29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0029:FI:HTML + muutos 2000/74 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:300:0024:0027:FI:PDF
93/34 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/consleg/1993/L/01993L0034-20060328-fi.pdf

Uutena löytyy nyt myös suomennoksia muutamista E-säännöistä
E-sääntö 60 (hallintalaitteet) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2004/l_095/l_09520040331fi00100037.pdf)
E-sääntö 62 (varkaudenesto) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2004/l_095/l_09520040331fi00380045.pdf
E-sääntö 78 (jarrut) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2004/l_095/l_09520040331fi00670088.pdf
(lisää E-sääntö suomennoksia sitä mukaa kuin niitä saadaan valmiiksi voi etsiä täältä:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/unece/table.htm) Tavoite on korvata direktiivit E-säännöillä muutamien vuosien kuluessa. Nyt ne ovat vaihtoehtoisia, vaikkakin lähes identtisiä.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu