Uusien pyörien päästömääräykset 1.1.2007 alkaen

(1/4) > >>

rautis:
Jos jotakin foorumia asia koskettaa, niin ehkäpä tämä on oikein paikka pienelle yhteenvedolle 1.1.2007 tai sen jälkeen kaikkia ensimmäistä kertaa käyttöön otettavia moottoripyöriä koskevista uusista päästörajoituksista.

Muutama syy, miksi nyt voimaantulleet päästörajoitukset on syytä tuntea erityisesti rakentelua silmälläpitäen (tai miksi rakentelusta kiinnostuneen on syytä pysyä kaukana vm. 2006 ja uudemmista pyöristä):
1)   Päästötasojen leikkaus on päästölajista riippuen 50- 70 %, mihin ei päästä ilman merkittäviä muutoksia moottoritekniikkaan (katteja ja lisää elektroniikkaa). Kaikki Euroopan markkinoilla toimivat valmistajat joutuvat sopeuttamaan valmistuksensa tähän standardiin. Mukana on myös uusi testisykli.
2)   Ympäristödirektiivinä muutokset koskevat koko uusiutuvaa ajoneuvokantaa yhdestä päivämäärästä alkaen, kun yleensä direktiivien tiukennukset tulevat voimaan vain uusille tyypeille sitä mukaa kuin tehtaat niitä tyypittävät. Tämä käytännössä merkitsee vastuun siirtymistä vaatimuksenmukaisuudesta 1.1.2007 (osin jo 1.1.2006) jälkeen tehtaalta sille, joka haluaa rekisteröidä tällaisen pyörän ensimmäistä kertaa.
3)   Tämä nimenomainen direktiivin muutos, jolle on siis jo annettu 5 vuoden siirtymäaika, on syynä siihen, että päästökatsastuksia (ja määräaikaiskatsastuksia) on ylipäätään EU-tasolla alettu valmistella. Käytönaikaisen päästötason seurannan osalta on tässä välissä myös muuten tiukennettu direktiivin vaatimuksia seuraavasti:
a.   Kuhunkin ajoneuvotyyppiin sallittavat pakojärjestelmän/katin osat on valmistajan erikseen tyypitettävä kyseiseen ajoneuvoon kuuluvina ja tieto näistä vaihtoehdoista on saatavissa tyyppitiedoista ja mahdollisesti rekisteritiedoista. Pakojärjestelmässä on myös vastaavat merkinnät, josta pitäisi voida tien päällä tunnistaa onko kyseinen järjestelmä ajoneuvoon soveltuva/sallittu.
b.   Ensimmäistä kertaa tyyppihyväksynnän yhteydessä ajoneuvolle on tehty tarvittavat testit ja ilmoitettu myös käytönaikainen päästötaso, jota voidaan valvoa tienvarsitarkastuksissa huolimatta siitä, että mp-määräaikaiskatsatusta ei olisi voimassa eikä päästötasoja sitä kautta asetettu. Tämä on valvontakeino sen varalle, että merkinnät olisivat järjestelmässä/ajoneuvossa kunnossa, mutta pakojärjestelmää olisi roplattu sisältä käsin. (Esimerkiksi alppimaat tai nähtävyyksistä kuulut kaupungit, jotka kantavat erityistä huolta ilmanlaadustaan tulevat mieleen esimerkkinä paikoista, joissa saatettaisiin tehdä näitä tarkastuksia myös turisteille. Tosin vasta 5 vuoden päästä voisi ajatella liikenteessä olevan siinä määrin näitä uusia pyöriä, että tienvarressa kyttääminen tuottaisi jotain tuloksia. )

Ja miksi olisin erityisen tarkkana ostaessani 1.1.2006 – 1.7.2008 aikana muualla EU:ssa ensimmäistä kertaa käyttöönotettua ja rekisteröityä moottoripyörää johtuu siitä, että tämä direktiivi (97/24/EY, 2002/51/EY jne. muutokset), joka jo itsessään on äärimmäisen sekava vyyhti muutoksia ja siirtymäsäännöksiä koskee tietysti vain rajoitetusti ns. yksittäisiä ajoneuvoja eli ajoneuvoja, joita jokainen jäsenmaa, voi velvoittavista ajankohdista huolimatta hyväksyä rekisteriin direktiivin ulkopuolella (tyyppien ns. hännät ym. poikkeukset), mutta joiden rekisteröintiä tai vaatimuksenmukaisuutta Suomi tai muut jäsenmaat eivät ole velvoitettuja tunnustamaan.

 Eli Suomessa 1.1.2007 jälkeen rekisteriin hyväksyttyihin ajoneuvoihin sovelletaan direktiiviä sellaisenaan, eikä vastaavana ajankohtana muualla käyttöönotettua ajoneuvoa kohdella sen lievemmin, vaikka se olisi jossain toisessa maassa lievemmin vaatimuksin rekisteriin kelvannutkin!! Tammikuussa pykäliä rukattiin Suomessa täsmällisempään muotoon (24/2007) ja nyt meilläkin poikkeuksen muodostavat ne ajoneuvotyypit, joita valmistaja on selvittänyt myytäväksi Euroopan unionissa vuosittain enintään 5 000 yksikköä. Näihin sovelletaan uusissa päästömääräyksissä siis päivämäärää 1.1.2008.

Lisätietoja kaipaavalle:
Päästörajoitukset sisältyvät direktiivin 97/24/EY lukuun 5 ja varsinaiset päästörajat on säädetty tämän muutosdirektiivillä 2002/51/ETY. Koska eur-lex on kivasti solmussa juuri tämän direktiivin osalta, niin tällä hetkellä parhain tietolähde uusista vaatimuksista on koonnos/consolidated version eli päivitetty direktiivin 97/24/EY versio, joka pitää sisällään myös käytönaikaista päästötasoa ja merkintää koskevat uusitut vaatimukset (jos jaksaa koko luvun kahlata läpi). Kyseinen luku 5 alkaa sivulta 226 ja sivulta 250 löytyy uudet päästöraja-arvot. Linkki direktiiviin:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/consleg/1997/L/01997L0024-20060328-fi.pdf

AKE:sta löytyy tietoa 5000 kappaleen kiintiössä hyväksytyistä moottoripyöristä TÄÄLTÄ, joka on hyödyllistä selvittää siis ENNEN maahantuontia tai rekisteröimättömän ajoneuvon ostoa

edit1ja2: täsmennys alle 5000 kpl myytäviin tyyppeihin

Hannu Virta:
Kiitos. Tämä on rivimotoristin ymmärrettävissä olevaa ja informaatiota jonka tyyppistä olemme pitkää kaivanneet.

Huomioin tämän kohdan jota pidän itse asiassa asioita tai rakentelua helpottavana.

--- klip
Ensimmäistä kertaa tyyppihyväksynnän yhteydessä ajoneuvolle on tehty tarvittavat testit ja ilmoitettu myös käytönaikainen päästötaso, jota voidaan valvoa tienvarsitarkastuksissa – klap

Tämähän tarkoittaa käytännössä sitä että laitteet eivät voi olla kovin kalliita tai vaikeakäyttöisiä. Muuten tienvarsitarkastus ei kuitenkaan toimisi. Silloin myös harrastajilla ja korjaamoilla on mahdollisuus hankkia ko. laitteet ja pitää myös rakennellut pyörät  asianmukaisessa kunnossa.

Samoin loppuu spekulointi sillä onko ko. vaimentaja laillinen tai ei. Usko että tarviketeollisuus tuo markkinoille hyvän valikoiman laillisia vaimentimia heti kun siihen on mahdollisuus.

- hanski-


Tuusulan T-Bone:
Kiitämme suuresti tästä informaatiosta, josta emme tosin lainkaan pidä...

Kommentaaria pikaisesti.

1) Jos ymmärsin oikein, käytönaikainen päästöraja on direktiivin mukaan vain hiilimonoksidille (CO) ja sekin määritellään tyyppihyväksynnän yhteydessä merkki- ja mallikohtaisesti. Hienoa, tästä se soppa syntyy, kun raja-arvoja ryhdytään tienvarsitarkastuksissa arpomaan.

2) Tyypin II testi (käytönaikainen valvonta) edellyttää jatkokappaletta pakoputken päähän. Jos pyörässä on useampi pakoputki, ne pitää ensin yhdistää ja sitten laittaa se jatkoadapteri. No, tämän me tiesimmekin, tuli kokeiltua tuota mittaustapaa ihan käytännössä. Vaan siinäpä on katsastuskonttoreille oiva rahanreikä, kun hommaavat kaikkiin pyöriin soveltuvat adapterit jokaiselle konttorille... kuka mahtaakaan olla lopullinen maksumies?

3) Tässä on nyt otettu seuraava askel suuntaan, jossa uusia teknisiä vaatimuksia ulotetaan taannehtivasti moottoripyöriin. Jäämme "kiinnostuneina" odottamaan, mitä tuleman pitää jatkossa.

4) Tulen hulluksi.

5) Rakenteluharrastajien kannattaa tosiaan pysyä kaukana uusista pyöristä. Muutenkin kuin vain tämän päästöasian vuoksi. Ennen vuotta 2003 käyttöönotettujen kanssa vielä jotenkin pärjää. Helpompaa on ennen vuotta 1991 käyttöönotettujen kanssa. Vielä yksi tärkeä vuosiluku on 1984, jota ennen käyttöönotettujen rakentelua häiritsevät lähinnä kotimaista laatua olevat rajoitteet. Jos ... sanoisinko ... päättäjien tavoitteena on kannustaa moottoripyöräkannan säilyttämistä ikääntyneenä, ennustan, että tavoitteessa tullaan onnistumaan hyvin.

6) Waaralan Wintteri syventyy jatkossa ensisijaisesti bluesin syvänsiniseen olemukseen. Blues on muuttanut puuvillapelloilta Brysseliin, ja se leviää sieltä käsin ympäri Eurooppaa nopeammin kuin musta surma.

rautis:
Lainaus käyttäjältä: Waaralan Wintteri - 10 Tammikuu 2007, 14:28:29


3) Tässä on nyt otettu seuraava askel suuntaan, jossa uusia teknisiä vaatimuksia ulotetaan taannehtivasti moottoripyöriin. Jäämme "kiinnostuneina" odottamaan, mitä tuleman pitää jatkossa.


Ei tässä mitään kuitenkaan taannehtivasti ole säädetty. Säädökset on annettu 2002 ja ne tulivat voimaan viimeisessä vaiheessa 1.1.2007. Se että voimaantulosta oli säädetty ennen raja-arvojen ja testisyklien määrittämistä taas on vaan Brysselin juridiikkaa..

Lainaus

4) Tulen hulluksi.

 :D Oireistoon avuksi: TuplaW:lle vielä spesiaaliongelma säädöksen kansallisessa toimeenpanossa 2002, jota voi selvittää paremman tekemisen puutteessa. Ongelma ei aktivoidu ennen kuin joku rahtaa kyseistä poikkeusta soveltaneen ensimmäisen pyörän Suomeen.

Lainaus

5) Rakenteluharrastajien kannattaa tosiaan pysyä kaukana uusista pyöristä. Muutenkin kuin vain tämän päästöasian vuoksi. Ennen vuotta 2003 käyttöönotettujen kanssa vielä jotenkin pärjää. Helpompaa on ennen vuotta 1991 käyttöönotettujen kanssa. Vielä yksi tärkeä vuosiluku on 1984, jota ennen käyttöönotettujen rakentelua häiritsevät lähinnä kotimaista laatua olevat rajoitteet. Jos ... sanoisinko ... päättäjien tavoitteena on kannustaa moottoripyöräkannan säilyttämistä ikääntyneenä, ennustan, että tavoitteessa tullaan onnistumaan hyvin.


Pitää muistaa, että direktiivejä sovelletaan, jos yksittäistä ajoneuvoja koskevaa kansallista lainsäädäntöä ei ole olemassa. Tätä lainsäädäntöä ei kai ole periaatteessa estettä valmistella, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Lainaus

6) Waaralan Wintteri syventyy jatkossa ensisijaisesti bluesin syvänsiniseen olemukseen. Blues on muuttanut puuvillapelloilta Brysseliin, ja se leviää sieltä käsin ympäri Eurooppaa nopeammin kuin musta surma.


Mitä vikaa bluesissa...yritän näet oppia espoolaiseksi jääkiekkokannattajaksi ;)

Tuusulan T-Bone:
Juuri nyt en jaksa tutkia hypoteettisia ongelmia... :P

Omavalmisteet ovat oma lukunsa tuon vaatimustason suhteen. Omavalmisteita koskeva lainsäädäntö on ehdottomasti tarpeellinen. Mutta vain sellaisena, että vaatimustasosta on kohtuudella mahdollista selvitä. Noita uusimpia päästövaatimuksia ei harrastuspohjalta juuri läpäistä.

Jos rakenteluaihiona toimii sarjavalmisteinen rakkine, pätee kohdan 5) ohje. Esimerkiksi päästöihin vaikuttavia muutoksia ovat jo takarenkaan koon tai välityssuhteiden muuttaminen. Se merkitsee, että muutoksia voi toteuttaa hyvin rajallisesti. Uusi maalipinta... jee! ;D

Eri asia on, jos laissa sallitaan rakenteen muuttaminen niin, että alkuperäisestä vaatimustasosta tingitään. Vaan enpä usko tämän ajatuksen poliittiseen kantavuuteen.

On sinänsä kivaa, että tarvikepakoputketkin pitää jatkossa tyyppihyväksyttää. Mutta jos ajatellaan sitä, mikä tässä rakentelussa on se "clue", niin sehän on pyörän muuttaminen persoonallisen näköiseksi. Se, että samanlaisia tyyppihyväksyttyjä tarvikeputkia on 100 000 muussakin pyörässä, ei liene kovin persoonallista. Käsin tehtyjä, yksilöllisiä osia on uusiin pyöriin jatkossa sangen hankalaa laittaa. :'(

Blues ja jääkiekko eivät missään tapauksessa kuulu samaan asiayhteyteen. 8)

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu