Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle!
MMAF - Uutisarkisto 1998

[ Mikä on MMAF? | MP-tarinoita | Yhdistyksen säännöt | Toimintaa ja uutisia | Uutisotsikoiden arkisto ]

  
Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Kopterin 5/98 MMAF-palstan Jutut: (29-12-98)

Tervehdys kaikille!

Tällä kertaa onkin hippasen yllättävää tiedotettavaa yhdistyksen asioista. MMAF:n hallitus on nimittäin hyväksynyt 13.11.1998 puheenjohtajansa Tapio Haapasen eronpyynnön. Tapsa on ollut MMAF:n vireä moottori ja vetäjä alusta asti. Pahoittelemme, että hän ei enää voi jatkaa tehtävässään siirryttyään harrastuksessa muihin yhteyksiin. Yhdistys toivottaa hänelle menestystä uusissa ympyröissään.

 
 
Kopteri - MMAF bileet 2.1.99!
Aloita vuotesi räväkästi! Kopteri - MMAF bile Tavastialla lauantaina 2.1.-99, soittamassa Rawhead ja Paradox.
 
 
Toistaiseksi, eli ainakin 2.1.1999 pidettävään jäsenkokoukseen asti, puheenjohtajana toimii Jarkko Lahti, puhelin 050-566 6040. MMAF:n sähköposti tulee tilapäisesti sihteeri Malalle. Se kulkee vanhalla osoitteella edelleen. Paperipostia saa lähettää totuttuun tapaan osoitteella MMAF, PL 115, 00511 H:ki.

Edellisellä aukeamalla käsiteltiinkin jo autoverolain muutoshanketta. Asiassa odotellaan eduskunnan jatkokäsittelyjä. On mielenkiintoista nähdä, muuttuuko esitys positiivisempaan suuntaan. Olisiko mahdolista, että 65% saisi kannatusta, tai vaihtoehtoisesti yli 25-vuotiaiden prosenttikäytännön poisto kokonaan. Kun autoveroa ollaan alentamassa, touhuun voisi hyvin laittaa vauhtia poistamalla yli 25-vuotiailta autoveron kokonaan.

Kansanedustaja Armas Komi on luvannut ajaa aloitetta vanhojen ajoneuvojen rakentelun helpottamiseksi. Hänelle on HDCF:n välityksellä toimitettu yksinkertainen ehdotus, jota mm. MMAF:n lainopillinen neuvonantaja Jouni Laukkanen suositteli.

Esityksessä pyydetään, että nykyisen autoverolain 3 pykälään lisättäisiin seuraava kohta, koskien ajoneuvojen uudelleenverotusta prosenttien perusteella: "Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta ajoneuvoihin, joiden valmistusvuoden päättymisestä on kulunut 25 vuotta tai enemmän." Se siis merkitsisi prosenttipöhinän päättymistä yli 25-vuotisilta. Odotamme innolla, kuinka käy.

Honda UK uhkaa maan viittä suurinta valtuuttamatonta maahantuojaa oikeustoimilla. Se vaatii niitä lopettamaan välittömästi maahantuonnin ja luovuttamaan varastonsa itselleen. Kuluttajajärjestöt seuraavat tilannetta huolestuneina. Rinnakkaistuonti, jota Suomessa usein harmaatuonniksi kutsutaan, on motoristijärjestöjen mukaan toimiva tapa pitämään hinnat kurissa.

Uhatut tuojat ovat jäseniä epävirallisten tuojien liitossa, Association of Parallel Importers:ssa (API). Heidän edustajansa, Jack Glover sanoo: "Taistelemme tämän loppuun asti."

Huomatkaa uusimman Kopteri-lehden sivuilla 52-53 Laukkasen artikkeli autoveroon liittyvien käsitteiden ongelmista.

Kaikki mukaan jäsenkokoukseen Tavastialle 2.1.1999 klo 17.15.

  

  
Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Pykälä Sisään - Kaatuuko Rakennelma Vai Verottaja? (29-12-98)

Teksti: Jouni Laukkanen

Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeistamassa käytettyjen moottoripyörien katsastustarkastuksessa kävi reilut puolituhatta alan vaikuttajaa, jotka halusivat varmistaa jouheat kesän ajot ilman viranomaiskitkaa. Viidennes kuuliaisista harrastajista sai reput ja ajaminen vastaisuudessa kriminalisoitiin. Useat saivat muistin virkistämiseksi kymmenien tuhansien käyttömaksun. Osalle näistäkin selitettiin, ettei veron maksukaan oikeuta mihinkään ajoon, vaan pyörä on vielä muutosrekisteröitävä ja -katsastettava uudemmaksi vuosimalliksi.

Pyörien omistajia mietityttää yleensä, tuliko prosentit laskettua oikein - olisiko joku osa pitänyt hyväksyä tai jäikö "irtopisteet" jostain osakokonaisuudesta saamatta? Ajoneuvoa koskevat päätökset edellyttävät kuitenkin myös pykäliä ja ainakin joku pykäläsiteeraus löytyy joka päätöksestä. Nämä käsitetään kuin ennalta annettuina totuuksina eikä niitä osata kyseenalaistaa. Virkamiehen pykäliä ei kuitenkaan kannata turhia kumarrella. Alkajaisiksi on hyvä laittaa pari perusasiaa ja -käsitettä järjestykseen ja huomata, ettei mikään olekaan niin selvää, kuin on kerrottu.

Muutokset, osavaihdokset, rakentaminen.

Autoverolain 3 pykälässä säädetty ajoneuvon uudelleen verottaminen perustuu osien vaihtamiseen. Uutena maahan tuotu moottoripyörä verotetaan uudelleen, kun osia on vaihdettu vähintään puolet. Käytettynä tuoduille laitteille verolasku postitetaan nykyisin jo 25 prosentin osavaihdoksista. Tähän lienee kuitenkin tulossa muutos, sillä eduskunta on saanut joulukuussa käsiteltäväkseen autoverolain lakimuutosesityksen. Ehdotuksen mukaan käytettynä tuotujen ajoneuvojen uudelleen verotuksen rajaksi tulisi 50 prosenttia.

Vaikka autoverolakia säädettäessä tuskin ymmärrettiin aivan täydellisesti, mistä vaihtamisesta oli kysymys, voidaan nyt olla varsin yksimielisiä siitä, että kaikki osavaihdokset ovat lain tarkoittamaa vaihtamista. Ainoat tulkintaongelmat koskevat tapauksia, joissa olemassa olevia alkuperäisosia muutetaan esimerkiksi hitsaamalla, taivuttamalla tai poistamalla materiaalia. Tällöin voidaan kysyä, koska osat menettävät alkuperäisyytensä ja niistä valmistuu kokonaan uusia osia. Suomessa kun ei vielä ymmäretä ympäristöpolitiikkaa, jossa osien ja materiaalien kierrätys olisi arvossaan. Kaikki muut osavaihdokset kuuluvat selvästi verotuksen piiriin. Näin ollen täysin samanlaisenkin osan vaihtaminen lasketaan verotukseen.

Autoverolain 3 pykälässä on annettu liikenneministeriölle valtuutus määrätä, miten prosenttiosuudet lasketaan. Tämä vuonna 1997 annettu liikenneministeriön päätös n:o 167 kulkee nimellä Päätös vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista. Liikenneministeriö voi ilmeisesti määrätä vain prosenttien laskennallisesta jakautumisesta eli siitä, kuinka monta prosenttia on jokin tietty ajoneuvon osa. Liikenneministeriöllä ei ole valtaa määrätä itse vaihtamiskäsitteen tulkinnasta.

Vanhoissa ajoneuvoissa osien vaihtamiseen perustuva verotus tuottaa ongelmia. Osia joudutaan uusimaan normaalin kulumisen ja rikkoutumisen seurauksena. Tähän lisätään vielä kolarikorjaukset, joiden todennäköisyys kasvaa käyttöiän myötä. Tällä hetkellä varsinainen ongelma tuntuu kuitenkin koskevan niin sanottuja harrasteajoneuvoja eli ajoneuvoja, joiden ikä on vähintään 25 vuotta. Näiden ajoneuvojen käyttötarkoitus eroaa olennaisesti tavallisista ajoneuvoista.

Olennaista on huomata, että käyttötarkoitus ei yksin liity vähäiseen liikenteessä käyttöön eikä edes keräilytarkoitukseen vaan kyse on lähinnä käden ja luovuuden taitojen ruokkimisesta, joka toteutuu ajoneuvojen kunnostus-, muuntelu- ja rakenteluharrastuksena. Tämän toiminnan tukemiseksi ja mahdollistamiseksi on autoverotukseen säädetty lievennys, joka koskee vähintään 25-vuotiaiden ajoneuvojen verottamista. Aiemmista hallituksen esityksistä ilmenee, että verohelpotuksella halutaan auttaa nimenomaan heikkokuntoisten "ajoneuvoaihioiden" kunnostusta ja rakentelua. Nyt tämä tarkoitus ei enää näytä toteutuvan, koska verotuskäytäntö on olennaisesti muuttunut ja vanhojen ajoneuvojen kaikkinaiset osavaihdokset on otettu tarkastusten kohteeksi.

Yli 25-vuotiaita ajoneuvoja ei veroteta uudelleen yksin 3 :n perusteella. Verottaja on löytänyt myös autoverolain 8 luvun, jossa säädetään verosta rakenteen, omistuksen tai käyttötarkoituksen muuttuessa. Useiden moottoripyörien kohdalla on katsottu, etteivät ne täytä enää alennetun veron ehtoja useiden osavaihdosten takia.

Alennetun veron ehtonahan on vähintään 25 vuoden ikä. Toisin sanoen ajoneuvon iän ja identiteetin katsotaan muuttuneen. Tämä harkinta näytetään nykykäytännössä tehtävän aivan samoin kriteerein, kuin autoverolain 3 :ssä säädetty uudelleen verottaminen. Eli noudatetaan samaa liikenneministeriön antamaa prosenttitaulukkoa ja kaikki osavaihdokset katsotaan merkityksellisiksi. Kun osia on vaihdettu yli puolet, menettää ajoneuvo yli 25-vuotiaille ajoneuvoille säädetyn verohelpotuksen. Tulisi kuitenkin huomata, että kyseessä on puhdas verolain tulkinta.

Lakia voisi ja tulisi tulkita toisin. Liikenneministeriön päätöksessä annetun prosenttikaava ei koske autoverolain 8 lukua, sen enempää kuin osien vaihtamisen periaatekaan. 8 lukua tulisi siten tulkita laajemmin ja hyväksyä käsitys, jonka mukaan ikä ja identiteetti ei katoa minkään 50 prosentin mukana. Samoin pitäisi sallia vaihtaminen ainakin vastaaviin, korvaaviin ja alkuperäistyyppisiin osiin ilman, että tämä heikentäisi identiteettiä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen ankara autoverotus johtaa yleiseurooppalaisesti tai yleismaailmallisestikin katsoen outoihin lopputuloksiin. Ajoneuvo, jota Ruotsissa tai Yhdysvalloissa pidetään museoajoneuvona, voidaan verottaa Suomessa uutena ajoneuvona, jos korjauksissa käytettyjä osavaihdoksia on yli puolet. Oudolta tuntuu käytäntö, jossa 40 vuotta vanha tavara muuttuu uudeksi vain ylittäessään jopa EU:n sisäisen rajan. Ja tämä kaikki ilman mitään lainsäädöstä!

Muutosajankohta

Käytännössä suuri osa vanhoista ajoneuvoista tuodaan ulkomailta. Ajoneuvot ovat usein 30-50 vuotta vanhoja ja kokeneet varmasti useita osavaihdoksia ja korjauksia alkuperäisessä rekisterimaassaan. Tähän liittyy suuri tosiasioiden selvittämisen ongelma, joka näyttää nyt työllistävän viranomaisia ennen näkemättömällä tavalla. Ajoneuvojen osien alkuperäisyydestä kun voidaan perustellusti olla niin montaa mieltä ja oikeastaan juuri mistään ei voida olla täysin varmoja. Kuten eräs asiantuntija on sanonut: vain koneen kampikammion lohkoista ja rungosta voidaan voidaan olla varmoja identiteetin suhteen. Muiden osien alkuperäisyys on aina arvailua.

Varsinainen ongelma on kuitenkin juridinen. Nykykäytännön mukaan ajoneuvoon ulkomailla tehtyjä osavaihdoksia tarkastellaan samoin perustein kuin ne olisi tehty Suomessa. Eli mikäli todetaan, että ajoneuvoa on muutettu yli 50 % lähtömaassaan, käsitellään sitä Suomessa uutena ajoneuvona. Tähän liittyy kaksikin ongelmaa:

1) prosenttiperusteinen osajaottelu (ilmaistu liikenneministeriön päätöksessä) on säädetty koskemaan vain Suomessa tapahtuvaa toimintaa ja

2) autoverolain 3 :ssä ilmaistu verotusperiaate: osien vaihtaminen, koskee vain Suomessa tapahtuvaa uudelleen verotusta. Näin ollen ulkomailla tehtyjä aiempia osamuutoksia ei tulisi tulkita nyt osavaihdoksiksi, jotka lasketaan "prosentteihin". Olisi siis täysin lainmukaista verottaa alennetulla verolla sellaisia ajoneuvoja, joissa on ulkomailla tehtyjä osavaihdoksia yli puolet. Näiden ajoneuvojen yli 25 vuoden ikä ei ole osavaihdoksissa menetetty.

Käytännössä tästä seuraa, ettei rakennetuja ajoneuvoja eli omavalmisteita synny ulkomailla. Jos on osoittanut ajoneuvohallintokeskukselle, ettei väitetyt ja liiat osavaihdokset ole tehty Suomessa ja saanut postia, jonka mukaan ajoneuvo poistetaan rekisteristä ellei sitä muutosrekisteröidä omavalmisteeksi, voi huolestua.

Verotus ja ajoneuvorekisterimerkinnät

Ensiksi tulisi huomata yleinen lainopillinen periaate, jonka mukaan eri tarkoitukseen laadituissa laeissa olevia käsitteitä ei tulisi sotkea keskenään. Suuri osa käytännön ongelmista syntyy nyt, kun verotusta ja muuta ajoneuvolainsäädäntöä ei osata pitää erillään tosiasioita selvitettäessä ja johtopäätöksiä tehtäessä. Ajoneuvon muuttelua sivuaa kolme eri säädöskokonaisuutta:

(1) Autoverotus ja autoverolaki. Kolme pykälässä on säädetty kanta-ajoneuvon käsite (=Suomessa rekisteröity yksilö) ja periaate, jonka mukaan kaikki osavaihdokset on otettava huomioon uudelleen verotuksessa.

Autoverolain 8 luvussa on säädetty verotuksesta silloin, kun veronalennuksen ehdot lakkaavat olemasta. Tässä yhteydessä ei mainita mitään prosenttiperusteista sääntelyä eikä osien vaihtamiseen liittyvää periaatetta. Veronalennuksen ehtona on, että ajoneuvo on vähintään 25-vuotias.

(2) Liikenneministeriön päätös vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista (167/97). Tässä päätöksessä säädetään Suomessa koottujen ajoneuvojen rekisteröinnistä. Päätöksessä on määritelty myös kanta-ajoneuvon käsite. Se ei kuitenkaan ole täysin yhtenevä autoverolain 3 :n tarkoittaman käsitteen kanssa. Kanta-ajoneuvo tarkoittaa tässä yhteydessä käytännössä sitä ajoneuvoyksilöä, joka viedään katsastusasemalle tarkastukseen ennen rakentelun aloittamista. Se ei siis välttämättä ole sama kokonaisuus kuin tuontikunto joskus aiemmin.

(3) Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä. Tässä asetuksessa säädetään ajoneuvojen merkitsemisestä rekisteriin. Mitään erityisiä säännöksiä ei ole siitä, kuinka ajoneuvojen identiteetti (=ikä) määritellään. Se ei ole sidottu mihinkään prosenttirajaan tai osavaihdosten käsitteeseen. On myös huomattava, että verotuksellinen identiteetti ja rekisteri-identiteetti saattavat erota toisistaan. Tämä taas aiheuttanee suuria ongelmia, kun eri käsiteitä on käytännössä mahdoton pitää erillään viranomaisvalvonnassa ja päätöksenteossakin.

Käytännössä ajoneuvohallintokeskus toimii sille toimitetun selvityksen mukaisesti. Tärkein on katsastusmiehen tekemä osakohtainen prosenttilaskelma ja etenkin sen loppusumma. Kukaan ei kyseenalaista sitä, vaikka koko laskelma saattaa olla tehty eri tarkoitukseen. Katsastusmies on käytännössä verrannut sille esitetyn pyörän alkuperäisyyttä joko tehdasyksilöön tai maahan tulleeseen autoverolain 3 :n tuntemaan kantapyörään. Kumpaan - ei selviä yleensä mistään! Ajoneuvon ikää määriteltäessä olisi otettava huomioon ajoneuvon muutokset verrattuna tehdasyksilöön eikä kantapyörään.

Helppoa tämän kaiken hahmottaminen ei ole kellekään. Pohdittavaksi jää, onko kansa sitten halunnut tällaisen järjestelmän.

  

  
Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Autoverolain Muutos Läpi Eduskunnan Käsittelyssä: (22-12-98)

Autoveron uudistus on ollut joulukuun loppupuolella Eduskunnan käsittelyssä ja se hyväksyttiin 18.12.

Harrastajajärjestöt ehdottivat HDCF:n kautta autoverolain 3 pykälään lisättäväksi lausetta "Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta ajoneuvoihin, joiden valmistusvuoden päättymisestä on kulunut 25 vuotta tai enemmän". Valitettavasti harrastajia ei 60 000 nimen adressista huolimatta juuri kuunneltu.

Nopeasti luettuna lakiin ei juuri tullut muutoksia lukuunottamatta muutamaa pientä viilausta, uutta 33%:n rajaa sekä yli 25v pelien prosenttirajan palautusta takaisin 50%:iin.

Lisäinfoa lain läpimenosta ja sen vaikutuksista on piakkoin luettavissa tältä sivulta tai esim. MP Action listalla.

Asiasta voi kaivaa lisätietoja mm. Eduskunnan www-sivuilta, haeskele päätöksiä ja vaikka äänestystuloksia esimerkiksi sanoilla "Hallituksen Esitys HE 264/1998". (Suorat linkit Eduskunnan www-sivuille on poistettu koska kunkin alasivun URL osoite ei ole kovin vakaa.) Kansanedustaja Klaus Bremerin omalta sivulta löytyy Klauden ajatuksia ja näkemyksiä tämän asian tiimoilta.

 

      Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Kokouskutsu MMAF:n Jäsenille: (19-11-98)

MMAF:n sääntömääräinen jäsenkokous pidetään lauantaina 2.1.1999 Tavastia-klubilla Helsingissä, osoite Urho Kekkosen katu 4-6. Kokous alkaa klo 17.15.

Samassa paikassa kyseisenä iltana klo 21.00 alkaen MMAF/ Kopteri bileet. Soittaa Rawhead ym. Bileliput 35,-


Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon MMAF:n Puheenjohtaja Vaihtuu: (19-11-98)

MMAF:n hallitus on hyväksynyt 13.11.1998 puheenjohtajansa Tapio Haapasen eronpyynnön. Tapsa on ollut MMAF:n vireä moottori ja vetäjä alusta asti. Pahoittelemme, että hän ei enää voi jatkaa tehtävässään siirryttyään harrastuksessa muihin yhteyksiin.

Toistaiseksi, eli ainakin 2.1.1999 pidettävään jäsenkokoukseen asti, puheenjohtajana toimii Jarkko Lahti, puhelin 050-566 6040.

MMAF:n sähköposti tulee tilapäisesti Malalle. Se kulkee vanhalla osoitteella sihteeri@mmaf.fi edelleen. Paperiposti kulkee edelleen osoitteella MMAF, PL 115, 00511 H:ki. Allekirjoittaneelle voi lähettää sähköpostia myös osoitteeseen mala@kopteri.com.

MMAF ry
sihteeri
Mala Malk

 

  

  
Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Harrastajajärjestöjen Esittämät Muutokset Autoverolakiin: (11-12-98)

MP Action listalla Juha Kokkonen (HDCF) kirjoitteli (09-12-98):

Ohessa on esittämämme muutosesitykset valiokunnan verojaokselle. Kuten sanottu muutosesitys tulee taas jossain vaiheessa takaisin eduksukuntaan, jolloin siihen on vielä mahdollisuus tehdä muutoksia.

Pyytäisin jokaista halukasta ottamaan yhteyttä kansanedustajaansa/edustajiinsa ja muistuttamaan vaatimuksistamme. Oheista tekstiä voi käyttää pohjana. Edustajille voi huomauttaa, että ajoneuvoharrastajat ovat vastaavat asiat esittäneet Valtiovarainvaliokunnan verojaokselle 8.12.1998 ja pyytää häntä kohteliaasti valvomaan etujamme, kun asia tulee Eduskuntaan toiseen käsittelyyn.

Jotenkin tähän malliin:

Arvoisa Kansanedustaja

Ajoneuvoharrastajajärjestöt ovat olleet kuultavina asiantuntijoina Valtiovarainvaliokunnan verojaoksessa autoverolain muutoksesta HE 264/1998. Haluaisin teidän valvovan etujamme esityksen tullessa toiseen käsittelyyn Eduskunnassa. Ajoneuvoharrastajana haluisin tehtävän seuraavat muutokset hallituksen esitykseen:

3. pykälä

Esitetyn muutetun pykälän kohta: "Ajoneuvoa, josta on peritty vero ulkomailla käyttöön otettuna tai käytettynä tuotuna ajoneuvona, verotetaan uudelleen, jos 25 prosenttia tai enemmän sen osista vaihdetaan." tulisi poistaa. Verottoman rakentamisen raja tulisi olla kaikilla 25 vuotta nuoremmilla ajoneuvoilla 50%. Miksi käytettynä tuodulla se olisi vain 25% ja joka tällä säännöksellä koskisi niiden koko elinkaarta, myös sen jälkeen kun ne saavuttavat 25 vuoden iän. Näistä maksetaan kuitenkin asianmukainen autovero. Matala muutosprosentti tulisi aiheuttamaan veroseuraamuksen yllättäen ja se tuottaisi ongelmia takuu, vakuutus ja korjausasioissa.

Jos ajoneuvon ensimmäiseen verotukseen on sovellettu 6 :n 2 momentissa tai 8:n 3 momentissa tarkoitettuja vähintään 25 vuoden ikäisiä ajoneuvoja koskevia säännöksiä, ajoneuvo verotetaan uudelleen vasta, kun 50 prosenttia tai enemmän ajoneuvon osista vaihdetaan.

Ehdotuksen muoto aiheuttaa sen, että ainoastaan vähintään 25 vuotta vanhana maahantuotujen osia voisi vaihtaa 50 prosenttia. Sensijaan alle 25 vuotta vanhoina, käytettyinä maahantuotujen prosenttiraja olisi aina 25. Näistäkin ajoneuvoista osa päätyy harrasteajoneuvoiksi.

Myös hallituksen esityksen yleisperusteluissa, kohta 1.2, on 50 prosentin rajaa ehdotettu ajoneuvoille, joiden valmistusvuoden päättymisestä on kulunut 25 vuotta tai enemmän.

Harrasteajoneuvojärjestöt ovat keväällä -98 Eduskunnalle luovutetussa 60 000 nimen adressissa, että useissa kansanedustajille osoitetuissa kirjeissään pyytäneet harrasteajoneuvojen osien muutosprosentin nostoa 65:en, koska 50 ei useinkaan riitä vanhojen ajoneuvojen entistämiseen. Esitetty kohta tulisi muuttaa muotoon : Jos ajoneuvon valmistumisvuoden päättymisestä on kulunut 25 vuotta tai enemmän, ajoneuvo verotetaan vasta, kun 65 prosenttia tai enemmän ajoneuvon osista vaihdetaan.

4. pykälä ( ja 46, 47 pykälät)

Jonkinnäköinen vanheneminen veroseuraamuksille pitäisi saada. Jos ajoneuvo on esimerkiksi asianmukaisesti muutosten jälkeen muutoskatsastettu, pitäisi tuon katsastuksen myös tarkoittaa autoverolain 46. pykälässä mainittua ilmoitusta. Tällaisissa tapauksissa voitaisiin soveltaa 56 ja 57 pykälien mukaisia vanhenemisaikoja. Tosiasiallisestikaan mainittu ilmoitusmenettely ei ole ollut käytössä.

Myös joku muukin maksimiaika verolle pitää antaa. Ajoneuvot vaihtavat omistajaa elinkaarensa aikana useasti. On epäoikeudenmukaista, jos ajoneuvon vilpittömin ja viattomin mielin osatanut joutuu syyttään kymmenien- jopa satojen tuhansien verovastuuseen.

7. pykälä

Autoliikkeiden lehti-ilmoituksiin perustuen laskettiin muutaman kymmenen esimerkin tapaus, jotta todettaisiin esityksessä mainittu arvon aleneminen. Laskelmissa todettiin alenemisen olevan 0,6 prosenttia kuukaudessa vain harvoissa tapauksissa ja ainoastaan yhdessä ajoneuvomallissa. Todellisuutta vastaisi paremmin 0,7 - 0,8 prosentin kuukausittainen arvon aleneminen. Lineaarisuutta näyttäisi jatkuvan hyvinkin 10 vuoden ajan, jonka jälkeen lasku jatkuu edelleen, mutta voimakkaammin kuin esityksessä. Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on mainittu, että vero olisi 200 kuukauden jälkeen noin 12 prosenttia. Laskemin on tarkastettu sen olevan kuitenkin 16 - 17 prosenttia tuon ikäisellä ajoneuvolla.

Esityksen kohta: "Jos ajoneuvoa on ilmeisesti käytetty liikenteessä poikkeuksellisen vähän, veroa alentavina huomioon otettavien käyttökuukausien lukumäärä voidaan todennäköiseen käyttömäärään perustuvalla arviolla vahvistaa alemmaksi kuin mitä ensimmäisen käyttöönottoajankohdan mukaa laskettavien käyttökuukausien määrä olisi." tulisi poistaa, koska se jättää liikaa mielivaltaa tarkastajalle. Hyvin säilynyt, hyvin pidetty taikka hyvin entistetty ajoneuvo saattaisi joutua kovemman verokohtelun alaiseksi tällä perusteella, täysin mielivaltaisesti.

Käytetyistä osista kootun ajoneuvon verotuksen nosto 90:stä sataan, ei ole kovinkaan vakuuttavasti perusteltu. Käyteyistä osista koottu ajoneuvo on käytetty ja sen kohtuullinen verottaminen ja määrittäminen saattaa jopa tuottaa valtiolle verotuloja. Suunniteltu muutos ei sitä ainakaan tee. Perusteluissa mainitut miljoonatappiot ovat teoreettisia, ei kai näitäkään ajoneuvoja olisi maahantuotu, jos niille olisi määrätty uuden ajoneuvon vero. Ammattimainen veronkierto pitää saada estettyä, mutta kohtuus tulisi säilyttää.

Harrasteajoneuvojärjestöt kaipaisivat omavalmisteajoneuvon parempaa huomioimista lainsäädännössä.

Kunnioittavasti, Oma Nimi

  

  
Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Kopterin 4/98 MMAF-palstan Jutut: (04-11-98)

Koskien vapaaehtoistarkastuksen jälkipuintia, AKE:n teknisen puolen lausunnot ovat noudattaneet tiukasti linjaa, että pyörässä tulee olla yli 50% yli 25 vuotta vanhaa osaa, riippumatta siitä missä ja milloin nykyiset osat ovat vaihdetut tai onko pyörä muutoskatsastettu.

Pyöriä, joista ei tarkastuksessa löytynyt tuota yli 50% yli 25 vuotta vanhoja osia, on ryhdytty käsittelemään rakennettuina ajoneuvoina. Kun pyörä on maahantuotu todistettavasti nykykunnossaan muutettuna, ensimmäiseksi käyttöönottovuodeksi (vuosimalliksi) tulee maahantuontivuosi. Jos pyörää on muutettu ensirekisteröinnin jälkeen, vm. on -98!

Pyöriltä tullaan vaatimaan katsastuksessa, että niiden on täytettävä ko. vm. vuotena uudelle pyörälle annetut vaatimukset. Etenkin niiden pyörien osalta, joista voidaan luotettavasti osoittaa, että ne ovat jo maahantuotaessa olleet tarkastusajan kokoonpanossa, esitetty käytäntö on ristiriidassa sen kanssa, että liikenneministeriön päätöksen määrittelemä rakennettu ajoneuvo on Suomessa valmistettu. On myös kyseenalaista, kuinka vähäisin Suomessa tehdyin muutoksin ajoneuvo voidaan määrittää rakennetuksi.

MMAF on pyrkinyt aktivoimaan jäseniään vastustamaan tuota suunnitelmaa. Jäsenistölle postitettiin valmis kirje lähettäväksi AKE:n tekniselle puolelle. Vetoomus oli suunnattu nimenomaan tuota omavalmisteeksi tulkintaa vastaan, joten siinä ei puututtu veroasioihin. Niiden pyörien tilanne, joita on muutettu rekisteröintikatsastuksen jälkeen, on vieläkin huolestuttavampi.

Vaikka pyörä olisi asiallisesti muutoskatsastettu, mutta kevään tarkastuksessa prosentit eivät ole riittäneet, suunnitellaan näille ajokeille 90% veroa vastaavasta uudesta ajoneuvosta! Vanhenemisaika on 10 vuotta (Autoverolaki 49). Tämän lisäksi pyörän tulisi täyttää tämänpäivän vaatimukset, koska sitä käsitellään rakennetuna ajoneuvona. Koko touhu on aivan sairasta. Vuotta aikaisemmin pyörä on voitu hyväksyä 60%:lla. Nyt samassa pyörässä ei muka olekaan kuin 20% jäljellä - vaikkei pyörä ole muuttunut yhtään!

Näin AKE siis käyttää väärin vapaaehtoisen tarkastuksen kautta saamaansa tietoa pyöristä. Tuo tieto on joissain tapauksissa erittäin kiistanalaista tulkintaa. Kantapyörän osia on mielivaltaisesti väitetty vaihdetuiksi jne.

Kanta vaihtuu

AKE:n kanta asiassa on muuttunut viime aikoina lähes viikoittain. Lehden mennessä painoon tuoreimmat tiedot kuuluivat seuraavasti: AKE ei annakaan tapauksista päätöksiä, vaan ainoastaan ilmoituksen, että ajoneuvo on ajokiellossa maksamattomien verojen takia. Ilmoituksessa lukee, että ajoneuvoa ei voi käyttää liikenteessä autoveroa suorittamatta, ellei sitä ensin hyväksytä (nimeltä määrätyn) katsastusaseman tarkastuksessa. Missään ei mainita sitä, että vaikka verot maksaisikin, niin ajopelin tulee sen jälkeen täyttää vuoden -98 vaatimukset = pyörää ei saa liikenteeseen, vaikka verot maksaisikin.

Tästä ilmoituksesta ei voi valittaa. On tehtävä ennakkoratkaisuhakemus (Autoverolaki 67 pykälän mukaan), josta sitten voi valittaa. Suosittelemme valittamista kaikista tuontipyörien omavalmisteeksi tulkitsemisista. Ilmeisesti verot paukkuvat maksuun vasta, jos pyörää käyttää. Kilpiä tuskin kannatta mennä palauttamaan. Ettei käy niin, että jos sattuisi saamaan myönteisen päätöksen, se koskee mennyttä tilannetta ja uudelleenrekisteröinnissä on jo eri vaatimukset vastassa.

MMAF:n osuus

Oman surkean episodinsa sai MMAF: kin osakseen tarkastussopan tiimoilla. Aikaisemminhan on esim. AKE:n suunnalta tullut selväksi, että intressi rakenneltujen pyörien vainoamiseen on poliisista lähtöisin. Nyt mainitut tahot ovat kumpikin viitanneet MMAF:n ideoineen tämän kokemamme erikoistarkastuksen.

Totuus asiassa on, että MMAF valitteli alkuvuodesta -98 AKE:lle katsastusleiman arvottomuutta liikenteenvalvonnassa. Erityisesti tämä kestämätön tilanne koski ennen kesää -98 moottoripyöräpoliisien toimintaa. MMAF totesi , että ellei katsastusleiman painoarvoa kyetä palauttamaan asialliseksi muutoin, tuodaan pyörät konttorille uudestaan. Korostettakoon, että otaksuimme katsastajan pysyvän säädetyssä kanta-ajoneuvon käsitteessä. Emme tietenkään tilanneet jälkiveroja ja rekisteristä poistoja. Ne tulivatkin kuvaan vasta myöhemmin.

Tarkastusten toteuttamisen tasoa kuvaa tapaus, jossa tarkastuksen suorittaja tutki pyörän pohjapanssaria ilmoittaen: Lohkon pohjasta on viilattu tehtaan tarkastenumerot pois! Pyörä ei läpäissyt tarkastusta. Kommenttimme:
1. Emme tunne pykälää, joka antaisi valtiolle oikeuden vaatia ikivanhasta pyörästä muuta kuin varsinaisen valmistenumeron.
2. Ko. pyörästä tarkistenumero löytyi panssarin alta sieltä lohkosta.

Kuultaviksi

SHAL (Suomen harrasteajoneuvoliitto), AKK, FHRA, Finnish Street Rod Association, MMAF, HDCF, VMPK (Veteraanimoottoripyöräklubi) ja SMOTO, eli 60.000 nimeä rakentelun puolesta yhdessä keränneet yhdistykset lähettivät yhteisen vetoomuksen valtiovarainministeri Skinnarille, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaokselle sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Siinä pyydetään, että harrastajajärjestöjä kuultaisiin, kun tulossa olevaa autoverolain uudistusta aletaan käsitellä. Lisäksi ainakin VMPK lähetti vastaaviin osoitteisiin vielä oman kirjelmänsä. Lakikin velvoittaa tällaisissa asioissa eduskuntaa kuulemaan eturyhmiä, joten toivotaan, että näkemystämme kuullaan.

Loppupalat

 • Omavalmistepyöriä on rekisteröity elokuun loppuun mennessä neljä kappaletta. Useita muita on työn alla. Omavalmistehomma on siis täysin mahdollista. Varjopuolena on toistaiseksi osien korkeista hinnoista johtuva korkea verotus. Kustannukset ovat kuitenkin kilpailukykyiset uuteen tehdaspyörään verrattuna.
 • Vuoden 1999 jäsenmaksulomakkeet lähetetään syksyn/syystalven aikana.

  PS. 4.11.-98 kuultu puhelimessa, että liikenneministeriö tulee vaatimaan takajouset kaikkiin pyöriin, jotka tulkitaan omavalmisteeksi (eli rakennetuksi ajoneuvoksi) ja ovat tulleet maahan 1982 (kahdeksankymmentäkaksi) tai sen jälkeen.

 •   

    
  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Harrastemoottoripyörien Autoverotuksen Epäkohtia: (28-10-98)

  Teksti: Jouni Laukkanen

  Vaikka tämän kirjoituksen pääpaino on autoverolain tulkintaan liittyvissä lain sanamuotoa ja tarkoitusta koskevissa "pykäläkohtaisissa" ongelmissa, on mielestäni ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota ongelmaan kokonaisvaltaisesti. Kysymys on yhtälailla viranomaistoiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja moraalista, jotka viimekädessä ovat myös oikeudellisia kysymyksiä.

  Lainsäädäntö on ollut vuodesta -86 lähtien likipitäen sama niin sanottujen harrasteajoneuvojen kohdalla. Vaikka pykälien rakenne ja sanamuoto muuttuivat -94 lakiuudistuksessa, ei lainsäädäntövaiheessa ole haluttu muuttaa vallinnutta käytäntöä. Vasta vuonna -97 toteutunutta lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessä on mainintoja muutostarpeesta. Näidenkin muutosehdotusten syyt näyttävät liittyneen aikomukseen ulottaa kriminaalipoliittinen sääntely verolakiin ilmeisesti poliisiviranomaisen aloitteesta.

  Kaikissa aiemmissa lainmuutosvaiheissa on hallituksen esityksissä painotettu, että lain toimivuutta vanhojen ajoneuvojen osalla tarkkaillaan. Toisin sanoen viranomaiselta on edellytetty erityistä laintoimivuuden seurantaa. Viranomaislähtökohtana näyttää nyt olevan, että vasta vuonna -96 herättiin ja kiinnostuttiin vanhojen ajoneuvojen laillisuudesta. Aiempaa käytäntöä on selitetty tietämättömyydellä tosiasioista eli ajoneuvon osien iästä tai muista vastaavista asioista. Tähän liittyy seuraavat kaksi ongelmaa.

  Ensiksi tulee mieleen viranomaisen vastuu kymmenvuotisesta unesta. Onko kymmenessä vuodessa syntynyt jo sellaisia sitovia tulkintoja ja käytäntöjä, joita ei nyt jälkikäteen voitaisi enää pyörtää vai ovatko kaikki tehdyt katsastukset ja muut valvontatoimet nyt katteettomia? Esimerkiksi alkuperäistä vastaavat osat oli käsite, joka ohjasi usean katsastusmiehen ja poliisin toimintaa, vaikkei kyseistä määrittelyä ole verolaissa koskaan ollut.

  Toinen ongelma on, että harrasteajoneuvosääntely laissa perustuu eduskunnan tahtoon ja demokratiaan. Pykälät on hyväksytty lakiin aivan toisenlaisin tiedoin ja edellytyksin kuin tilanne nyt jälkikäteistarkastelussa näyttää olevan. Jos kansanedustajat olisivat tienneet, että moottoripyöristä ei voida varmuudella tunnistaa kuin rungon ja/tai moottorilohkojen ikä tai että jokaisen osan uusiminen (esim. ketjut) vähentää kanta-ajoneuvo-osuutta, ei varmaan olisi hyväksytty samalla periaatteita, joiden mukaan lailla on tarkoitus helpottaa aihioiden tuontia ja kunnostusta sekä rakenteluun liittyvää harrastustoimintaa. Toisin sanoen jos kansanedustajat olisivat tienneet nykyiset olennaisiksi katsotut tosiseikat, olisi laki säädetty toisenlaisena.

  On huomattava, että ankaroitunut verotuskäytäntö ei ole seurausta muuttuneista tosiseikoista. Pyörien maahantuonti tai rakentelu eivät ole olennaisesti muuttaneet luonnettaan. Kysymys on samojen olemassa olleiden tosiasioiden verotuksellisesta arvioinnista. Verotuskäytännön kiristymistä ei tule kuitenkaan selittää yksin muuttuneista laintulkinnoista johtuvana seikkana vaan taustalta löytyy viranomaiskontrollin kiristyminen, joka näyttää saaneen oikeusturvaa loukkaavia piirteitä.

  Varsinaiset päätöksentekijät ovat kertoneet, etteivät itse omaa riittävää asiantuntemusta verotuksellisesti relevanttien tosiseikkojen arvioinnista. Tämä heijastuu usein päätösten perustelemattomuuteen. Riittäviksi perusteluina on usein katsottu autoverolain pykälien siteeraus. Näyttää jopa siltä, että usein on vedottu kaikkiin vanhoja tai muutettuja ajoneuvoja koskeviin pykäliin - jos vaikka joku sattuisi soveltumaan -periaatteella. Moottoripyöriä on uudelleen verotettu mainitsematta päätöksessä yhtään muutettua osaa tai muutakaan tosiasiaperustetta.

  Tällä hetkellä uudelleen verottamisen kohteeksi joutuvat pääasiassa Harley-Davidson -merkkiset moottoripyörät, joiden verotusprosessi käynnistyy yleensä poliisin ilmoituksella veroviranomaiselle. Verottaja tekee ehdotuksen verotuspäätökseksi nojautuen käytännössä yksinomaan saman poliisin asiantuntemukseen, josta usein ei ole esitettävissä mitään kirjallista näyttöä. Tämän jälkeen verovelvollinen antaa vastineensa verottajalle, joka itse ei kykene arvioimaan vastineessa esitettyjen seikkojen merkitystä tai oikeellisuutta - korkeintaan ne saattavat joutua saman asiantuntijan ja poliisivirkamiehen arvioitaviksi virka-apupyyntönä. Tällainen käytäntö, jossa sama henkilö pääsee valitsemaan verovelvolliset, tutkimaan heidän tekonsa, toimimaan hallintoviranomaisen asiantuntijana hallintoprosessissa (=verotusmenettely AKE:ssa/ tullissa) ja todennäköisesti hallintolainkäyttöprosessissa (=verovalituksen tutkiminen oikeudessa), ei voi olla vaarantamatta verovelvollisten oikeusturvaa.

  Edellä mainittu tosiasioiden tutkiminen ja selvittäminen koskee moottoripyörän osien ikää ja niistä määräytyvää koko pyörän identiteettiä. Osien alkuperää tutkitaan poliisi- ja veroviranomaisessa muun muassa etsimällä moottorin sisäisiä valunumeroita ja vertaamalla niitä ilmeisesti Yhdysvalloista valmistajalta saatuun aineistoon, jota ei anneta aina edes verovelvolliselle tiedoksi. Kriteerit, joilla moottoripyörä voidaan hyväksyä yli 25-vuotiaaksi, näyttävät asetetun käytännössä niin korkeiksi, että tavallisen harrastajan on mahdotonta osoittaa tuomansa tai omistamansa moottoripyörän osien todellista ikää. Käytännössä tähän liittyvää näyttöä odotetaan verovelvolliselta kahden viikon kuluessa veropäätösesityksen postittamisesta. Ainakaan piiritullikamarit eivät ole suostuneet myöntämään lisäaikaa vastineiden jättöön läheskään aina. Hätäisesti tehtyjä ja jo tosiseikoiltaan selvittämättömiä päätöksiä joudutaan nyt ajamaan ilmeisesti yli vuoden jonotusajalla lääninoikeudessa.

  Pitkään näytti siltä, että valtion edustajat eivät tunnustaneet lainsäädännöllisiä puutteita. Nyt vasta on alettu kiinnittää huomiota lain toimivuuteen uusissa olosuhteissa. Tämäkin on ollut pitkälti seurausta aloitetuista oikeustoimista ja harrastajayhdistysten toiminnasta. On kuitenkin selvää, ettei laki voi toimia olosuhteissa, joita ei ole osattu tunnistaa lain tekovaiheessa. On huomattava, että niitä pykäliä koskien, joista nyt kiistellään, ei ole koskaan mitään mainintoja niiden soveltuvuudesta vanhoihin ajoneuvoihin eli lienee selvää, ettei koko asiaa ole pohdittu lainsäädäntövaiheessa. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että lainsäätäjä olisi toiminut huolimattomasti. Se voi tarkoittaa sitäkin, että koko harrasteajoneuvokysymystä on pidetty sivuseikkana. Sitä ei ole haluttukaan normittaa tiukasti, koska ongelmia ei ole ollut eikä kyse ole verokertymästä. Näin ollen nykykäytäntö, joka näyttää olevan pilkun tarkkaa, on myös epäsuhteessa lainsäädäntöön. On kyseenalaista johtaa 40 000 markan verotukseen johtavia tulkintoja tällaisessa tilanteessa.

  Lain tulkintaan liittyviä ongelmia

  Verohelpotuksen edellytykset: Alennetun veron edellytykset on laissa määritelty seuraavasti: "valmistusvuoden päättymisestä kulunut 25 vuotta". Aikoinaan tätä tulkittiin niin, että rekisteriote tai joku muu vastaava asiapaperi riitti osoittamaan valmistusvuoden. Identiteetti oli sidoksissa asiapaperiin. Toinen tapa tulkita (rakentamistapaukset) oli, että rekisteriotteessa lukevaa identiteettiä ei menettänyt alkuperäistyylisistä osista. Nämä molemmat seikat ovat tulkintoja, jotka ovat täytyneet olla tietoisia linjanvetoja päätöksiä tehneiltä virkamiehiltä. Näitä ei voi puolustella sillä, ettei ollut tietämystä oikeista tehtaan numerosarjoista tms:sta. Kyllä silloinkin tiedettiin tosiasia, että on käytännössä mahdotonta tietää ikää mistään muusta kuin rungosta tai moottorista eli vain numeroiduista paikoista. Asiaa vain lähestyttiin nykyistä käytännönläheisemmin ja ehkä ymmärrettiin, että tuonti ja harrastus tyrehtyy, jos verovelvollinen asetetaan mahdottoman tilanteen eteen eli osoittamaan joka osan valmistusvuosi ja kuuluminen kyseiseen fyysiseen ajoneuvoyksilöön.

  Samalla ehkä ymmärrettiin ne käytännön vaikeudet, jotka syntyvät valvontaviranomaisille, jos jokaisesta osasta joudutaan selvittämään alkuperäisyys. Verohelpotuksen määrittely, joka on sidoksissa osien identiteettiin, ei ota huomioon, että käytännössä kaikki vanhat ajoneuvot ovat kokeneet useita osavaihdoksia jo alkuperämaassaan ehkä kymmeniä vuosia sitten. Jos moottoripyörässä on jo liki puolet osavaihdoksia (vaikka normaalin kulumisen takia) tuodessa, ei siihen saisi vaihtaa edes ketjuja Suomessa. On vaikea ymmärtää, että ajoneuvon valmistusvuoden perusteella myönnetty verohelpotus koskisikin ikään kuin vain sitä tehtaan alkuperäisosaa tuontiyksilöstä, eli pahimmillaan vain juuri puolikasta koko pyörästä. Järkevämpää saattaisi olla katsoa, että tuontiyksilö on sellaisenaan (ts. tuontikunnossa) se 25 vuotta vanha yksilö, johon Suomen verosääntely kohdistetaan ja vasta tämän yksilön muuttaminen 25 prosentilla langettaisi veron. Tämä tosin mahdollistaisi suuremmat muutokset, osa ennen tuontia ja osa tuonnin jälkeen. Toisin sanoen laissa ei ole tyydyttävästi määritelty verohelpotuksen edellytyksiä.

  Osavaihdosten luonne

  On tavallaan hedelmätöntä miettiä salliiko laki muuttamisen johonkin muuhun kuin vastaavan vuoden ja mallisarjan yksilön osaan tai varaosaan vai mihin tai ovatko lisäykset tai osien poistot prosentteja kuluttavia. Lakia säädettäessä tällaisia ei ole mietitty. Kymmenen vuotta sai vaihtaa nykyistä vapaammin, viimeisen vuoden aikana vaihdosten laatu on riippunut siitä millaisen AKE:n yleisohjeen aikana ne on tehty. Jos lain sanamuotoa seurataan, näyttää siltä, että lähes kaikenlainen vaihtaminen tulisi ottaa huomioon osavaihdoksia laskettaessa.

  Vireillä olevassa yleisessä katsastustarkastuksessa lakia tulkitaan väljemmin ja harrastajia neuvotaan vaihtamaan osia vanhempiin veroseuraamusten välttämiseksi. Tulevaisuudessa voi näistäkin muutoksista, joilla pyörää on muutettu takaisin alkuperäisasuun, saada veron - jos lakia noudatetaan kirjaimellisesti. Laissa on määritelty kanta-ajoneuvon käsite ja että prosenttilasku kohdistuu tähän kanta-ajoneuvon käsitteeseen. Nykyinen katsastustarkastus on täysin laiton tässä mielessä. Katsastuskäytäntö ja osilta vaadittava alkuperäisyys vaihtelee paikkakunnittain ja annettuja ohjeita on jo kertaalleen muutettu kevään aikana.

  Käytännössä tavallisen harrastajan on mahdotonta erottaa tässä vapaaehtoisessa katsastuksessa syntynyt päätöstä sitovasta viranomaispäätöksestä. Oikeusturva-ajattelussa tulisi myös huomata, että katsastus on hinnoiteltu normaalia katsastusta selvästi kalliimmaksi toimenpiteeksi. Osia määrätään vaihdettaviksi miettimättä takautuvuutta ja hyvin kiistanalaisissa kysymyksissä. Muutokset saattavat maksaa omistajalle useita tuhansia markkoja rakentelukustannuksina.

  Moottoripyörien rakenteesta johtuva erityiskohtelu

  Näyttää tarkoitushakuiselta ajattelulta, kun väitetään että juuri moottoripyörien heikko osatunnistettavuus johtaa ankaraan verotuskohteluun kuin pakotettuna. Useita autoja on valmistettu pitkiäkin aikoja samanlaisina tai suuresti samoja osia käyttäen. Tosiasiassa Volvoa tai jotain muuta autoa voi uudistaa 10 vuotta osavaihdoksilla tai halvoilla tarvikeosilla eikä varmuudella voida sanoa yhdestäkään osasta mitään.

  Takautuvuus

  Nyt annetut ajoneuvohallintokeskuksen yleis- yms. ohjeet osavaihdosten sallittavuudesta eivät ole takautuvia. Jos käytännössä 10 vuotta sai muuttaa alkuperäistyylistä tai jotain vastaavaa osaa, niin siihen ei tulisi nyt mielestäni puuttua. Epäselvempää on niiden ohjeiden jälkikäteinen velvoittavuus, jotka ovat olleet voimassa vain joitain viikkoja tai kuukausia. Viimeisen kahden vuoden aikana lienee annettu useita uusia ja aiempia kumoavia laintulkintaohjeita katsastuskonttoreille ja harrastajille vastauksina heidän tiedusteluihinsa.

  Ajoneuvohallintokeskus ei näytä riittävästi kiinnittäneen huomiota edes nykyisin voimassa olevan lain takautuvuuteen. Vielä vaikeampaa se on katsastuskonttoreilla. Jos osavaihdokset tai muutokset on tehty ennen vuotta -95 niin vanhaa lakia ja sen aikaista käytäntöä tulisi vaalia. Tässä kohdassa on muistettava, että vanhassa laissa ei ollut valtuutusta moottoripyörien prosenttikokonaisuuksien määrittelyyn ajoneuvorekisterikeskuksen toimesta, ei koko prosenttirajasäännöstä mp:lle eikä mp:n valmistamista käytetyistä osista Suomessa oltu säädetty. Myöskään vanhassa laissa ei ollut määritelty rajaa, jolla erotellaan onko kyseessä oleva ajoneuvo tehty uusista vai vanhoista osista (nykyisin 50 prosenttia). Ymmärtääkseni ajoneuvohallintokeskus on noudattanut tulkintaa, että 25 %:n raja koskisi myös vanhan auto- ja moottoripyöräverolain aikana tuotuja ajoneuvoja. Tämä mahdollistaa kaikkien yli 25 % ylittävien muutosten verottamisen, jos muutos tehdään -95 tai myöhemmin. Tämä ei voine olla ollut tarkoitus lainsäädäntövaiheessa.

  Laissa (4 3 mom.) puhutaan verotukseen vaikuttavan tekijän muuttamisesta. Tämä jättää pitkälti avoimeksi, kuinka tulee tulkita muutosajankohta. Periaatteessa kaikki muutoksethan vaikuttavat verotukseen eikä vain se viimeinen muutos. Käytännössä osavaihdokset ovat usein eri omistajien pitkällä aikavälillä tekemiä.

  Osien vaihtaminen

  Laissa ei ole säännelty osien vaihtamisen käsitettä (3). Milloin osasta tulee vaihdettu: hitsaamalla, kromaamalla vai takomalla? On totta, että lopullinen määrittely jää aina oikeuden tehtäväksi, mutta oikein ei voi olla, että verovelvolliset kuluttavat vuosia ja tuhansia markkoja lääninoikeudessa osoittaakseen, ettei hitsaamalla ja taivuttamalla tehty runkokulmanmuutos ole rungon vaihtamista. Liikenneministeriölle on annettu valta tarkemmin määrätä, miten prosenttiosuus lasketaan. Annetun liikenneministeriön päätöksen perusteluissa todetaan, että muutokset ovat sellaisia toimia, joissa osa on peräisin muualta kuin kanta-ajoneuvosta. Äkkiä ajatellen näyttäisi siltä, ettei muuntelua siten ole tarkoitettu laskettavaksi vaihtamis-prosentteihin ellei osa kokonaan kadota identiteettiään muutoksissa.

  Laki puhuu vaihtamisesta: poistaminen ei ole suomen kielen yleismerkityksen mukaan vaihtamista. AKE:n mukaan se kuitenkin tarkoittaa vaihtamista. Oletetaan, että tuodaan pyörä vm.-70, jossa on puolet vaihdettuja osia. Se on siis tuodessa verotuksellisesti 25 vuotta vanha ja tuontikunto vahvistetaan kanta-ajoneuvoksi. 25 prosentin muutos aiheuttaa uudelleen verotuksen. Pienempikin muutos aiheuttaa uudelleen verotuksen, jos muutokset kohdistuvat tehdasvanhoihin osiin. Tällöin jo prosentin osamuutoksen sanotaan poistavan ajoneuvon identiteetin ja se verotetaan. Rakenneasetuksen ja sen nojalla annetun liikenneministeriön päätöksen mukaan sitä ei kuitenkaan ilmeisesti voida käsitellä uutena ajoneuvona, koska kyseisellä yksilöllä on kanta-ajoneuvo. Ajoneuvon valmistusvuosi rekisterissä säilyy edelleen vuotena 1970 kaksien verojenkin jälkeen. Epäselvää on paljonko nyt uudestaan verotettua uutta ajoneuvoa saa muuttaa, ennen kuin maksetaan kolmannet verot. On totta, että lainsäädännöllisenä lähtökohtana on erottaa verotuksellinen identiteettimäärittely ajoneuvon rekisteriin merkittävästä valmistusvuodesta, mutta epäilen sen toimivuutta käytännössä.

  Edellä olevat esimerkit eivät ole mielestäni kaukaa haettuja, jos niitä verrataan harrastajien todellisuuteen. Ajoneuvoja on muuteltu usean omistajan toimesta vuosien varrella niin Suomessa kuin jo tuontimaassaan eikä tarkkoja tietoja yksityiskohdista useinkaan ole. Annetaan kysymyksiin millaisia vastauksia tahansa, niin ne osoittavat, kuinka kankea ja vaikeasti sovellettava nykyinen verolaki käytäntöineen on. Kyse ei ole yksin harrastajien näkökulmasta vaan kyse on myös katsastus- ja viranomaistoiminnan kyvystä toimia sekavassa tilanteessa tyydyttävästi.

  Autoverolaki sisältää nähdäkseni puutteita, joilla tarpeettomasti edesautetaan jo maahantuotujen mutta rekisteröimättömien ajoneuvojen jälkiverotusta. Vaikka autoverolakia säädettäessä oli tarkoituksena, että rajaverotuksesta luovuttaisiin kokonaisuudessaan, on vanhojen ajoneuvojen verotus tapahtunut käytännössä lähes yksinomaan tulliselvityksen yhteydessä.

  Tulli on nyt selvittänyt lukuisia yli kolme vuotta sitten tuotuja ajoneuvoja ja todennut ne kiistanalaisissa tutkimuksissaan identiteetiltään virheellisiksi. Näiden ajoneuvojen maahantuojia on nyt jälkiverotettu korkeimmillaan yli 80 000 markan jälkiveroista, vaikkei kyseisiä ajoneuvoyksilöitä ikinä niiden huonokuntoisuudesta tai muista syistä johtuen rekisteröidä Suomeen. Autoverolakia on tulkittu siten, että koska aikoinaan maahan tuodessa on tehty autoveroilmoitus ja maksettu määrätty vähäinen vero, ei veroilmoituksen peruuttaminen uuden veroseuraamuksen välttämiseksi ole enää mahdollista. Lakia on myös tulkittu siten, että tekemättömäksi jäävänkin kunnostustyön arvo tulee lisätä tuontihintaan 150 markan tuntipalkkion mukaisesti! Ei voida pitää tarkoituksenmukaisena maksattaa jälkiveroja veronkorotuksineen moottoripyöristä, jotka ovat jo myyty irrallisina osina eteenpäin tai joiden käytöstä on muutoin luovuttu.

  Toinen tuontiin liittyvä epäkohta koskee tapauksia, jossa maahantuoja tuo ajoneuvoaihion, maksaa veron rannassa ja myy sen eteenpäin "projektina". Maahantuojaa jälkiverotetaan nyt kaikista ennen rekisteröintiä tehdyistä toimista. Toisin sanoen jos uudempi omistaja(t) suorittaa mittavan entisöinnin pyörään, jonka kunnostus osoittautui ensimmäiselle omistajalle ylipääsemättömäksi, vastaa maahantuoja edelleen veroista yksin. Nykykäytännössä ainakin tullissa vero perustuu valmistusnumeron aitouteen. Lain mukaan verotus tapahtuu ajoneuvoyksilön perusteella eikä suoranaisesti valmistenumeron nojalla. Jos valmistenumeroa rasittaa joku sellainen epäselvyys, josta vain tullin asiantuntija on tietoinen, tulee uutta vastaavan pyörän verot pyörään, joka voi ulkoisesti olla täysin vanha ja muuttamaton tehdasyksilö.

  Tullissa saa myös jälkitullauksessa automaattisesti 10-50 %:n veronkorotukset ilman, että tuojan vilpillisyyttä tai huolimattomuutta jälkiverotusperusteeseen olisi mitenkään pyritty osoittamaan saati perustelemaan.

  Tullissakin odotetaan identiteetin selvittämiseltä sellaista kynnystä, ettei tavallinen harrastaja voi osoittaa valmistenumeroja oikeiksi. Rekisteriotteet eivät riitä, asiantuntijalausunnot eivät auta. Aikoinaan tulliselvitettyjen ja sittemmin jälkiverotettujen pyörien kohdalla on tilanne tuodessa ollut usein sellainen, ettei identiteettiä koskeva arvio olisi muuttunut miksikään, vaikka tuotua pyörää olisi tarkastettu huolellisemmin. Kolme vuotta sitten ei yksinkertaisesti ollut sellaista tietämystä osien alkuperäisyydestä kuin nykyisin - ei harrastajilla eikä viranomaisilla.

    

    
  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Harrastajajärjestöjen Kirje Kansanedustajille: (20-10-98)

  MP Action listalla Juha Kokkonen (HDCF) kirjoitteli:

  Lienee kaikille selvää, että uusi autoverolain muutos on tulossa Eduskuntaan lähetekeskusteluun. Itse asiassa Klaus Bremer ilmoitti ko. päivän olevan 23.10.98, eli aivan kohta.

  Tätä lakimuutosta on taas valmisteltu vaivihkaa valtovarainministeriön toimesta. Autoalan Keskusliitto näyttää olleen mukana (TS:n artikkeli 9.10.1998), mutta harrastajapiireiltä ei ole kysytty mitään, huolimatta kevään yli 60 000 nimen adressista ja silloin annetusta lupauksista.

  Ajoneuvoharrastajapiirit ovat pitäneet syksyn mittaan parikin kokousta asian tiimoilta, syynä lähinnä se kun olemme tienneet valmistelun olevan meneillään mutta yhteyksiä ei ole meihin otettu. Tuolloin päätimme lähettää valtiovarainvaliokunnan jäsenille kirjeen jossa huomautimme tilanteesta ja tarpeistamme. Lisäksi tässä liitteenä oleva kirje on lähetty parillekymmenelle muulle kansanedustajalle.

  Kun nyt aivan hiljattain saimme tietää tuon lähetekeskustelun ajankohdan (23.10.98) olisi kaikkien jotka asiaan haluavat vaikuttaa, aloittaa asian tiimoilta lobbailu Eduskunnan suuntaan. Informoikaa kansanedustajien harrastaien halusta antaa lausunto valmisteilla olevaan autoverolakimuutokseen.

  Välineenä voi esim käyttää faksia taikka sähköpostia. Edustajilla on sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@eduskunta.fi. Kannanotto voisi olla vapaamuotoinen, mutta tietysti asiallinen.

  Homman tekee periaatteellisellakin tasolla tärkeäksi se, että lakimuutokset yms. eivät menisi pelkästään virkamiesesityksinä eteenpäin, vaan myös kansalaisjärjestöjä kuultaisiin. Tämä ei ole siis yksin meidän asiamme, on hyvä huomauttaa, että myös kansalaisilla on intressejä lakeja, asetuksia ja niiden muutoksia kohtaan eikä yksin talouselämällä.

  Ohessa siis kirjelmä ja sähköposti, jonka olen allekirjoittajajärjestöjen puolesta laatinut ja eteenpäin lähettänyt. Siitä selvinnee tahtomme ja pyrkimyksemme. Nyt tarvitaan asiallemme myös yksityisiä lobbauskirjeitä.

  Terveisin
  Juha Kokkonen
  Harley-Davidson Club Finland

  Viite: Harrasteajoneuvojärjestöjen adressi 05.05.1998
  Asia: Valmisteilla oleva autoverolain muutos

  Arvoisa Kansanedustaja

  Nykyisin voimassa olevan autoverolain (29.12.1994/1482) 3 1. mom kuuluu seuraavasti: "Maassa aiemmin rekisteröity ajoneuvo on uudelleen verotettava ensi kertaa käyttöön otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona, jos se otetaan käyttöön sen jälkeen, kun 50 prosenttia tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu. Jos ajoneuvo on tuotu maahan käytettynä, ajoneuvo verotetaan uudelleen, jos 25 prosenttia tai enemmän ajoneuvon osista vaihdetaan. Liikenneministeriö määrää, miten edellä tarkoitettu prosenttiosuus lasketaan."

  Kyseistä lainkohtaa ja siinä viitattua Liikenneministeriön päätöstä 167/97 on viimeaikoina ryhdytty tulkitsemaan hyvin ahtaasti ja tarkasti.

  Perusteluna on ollut estää autoveron tarkoituksellinen kierto. Sitä emme pysty sanomaan, miten kiristynyt tulkinta on perusteltuun toimintaan vaikuttanut, mutta se on erittäin paljon kohdistunut ajoneuvoharrastajiin ja vaikeuttanut huomattavasti heidän harrastustoimintaansa. Esimerkkinä voidaan mainita ensiksi entistämistoiminta. Entistämien kohteet ovat monesti hyvin huonokuntoisia ja osiltaan puutteellisia. Mitä vanhempi, sitä enemmän puutteita. Vaikka ajoneuvo olisi ollut uudesta lähtien Suomessa, ei siihen sallita kuin 50% osamuutokset ilman uudelleenverotusta. Tämä on vanhoissa, harvinaisissa kohteissa usein liian vähän. Jos entisöitävä ajoneuvo on tuotu ulkomailta, ei ilman uudelleenverotusta saisi vaihtaa kuin 25%.

  Esimerkiksi moottoripyörässä moottori apulaitteineen vastaa jo 24% muutosta. Toisena esimerkkinä mainitusta lainkohdasta voidaan esittää tilanne, joka voi kohdata ketä tahansa kansalaista. Oletetaan, että hänellä on käytössään auto, joka on tuotu käytettynä ulkomailta (muuttoauto, verovapaa tai verollinen). Auton voi olla tuonut hän itse, taikka joku muu aikaisempi omistaja. Jos hän ajaa tällä autolla kolarin, jonka seurauksena autosta pitää vaihtaa konepelti (2%), etuakselisto (10%) ja moottori (12%), vastaisivat ne 24%:n muutosta. Tämän jälkeen esimerkiksi tuulilasin ja lasinpyyhkijöiden vaihto (2%) aiheuttaisi uudelleenverottamisen. Vastaavasti, jos käytettynä maahantuodusta moottoripyörästä vaihdetaan moottori apulaitteineen (24%), vaikka takuuvaihtona, aiheuttaisi tämän jälkeen jo peilin (1%) vaihto moottoripyörän uudelleenverottamisen.

  Toivomme, että lakiuudistus toisi parannuksen em. epäkohtiin ja lakia muutettaessa, siinä otettaisiin paremmin huomioon myös autoja moottoripyöräharrastajien toivomukset rakenteluasioissa. Verokertymään kerättävillä veroilla ei ole vaikutusta. Nykyisestä verotuskäytännöstä johtuen moni museaalisesti arvokas entisöintityö tai muuten merkittävä ja haastava rakentelukohde saattaa verotusuhan takia jäädä kokonaan toteutumatta.

  Harrasteajoneuvojärjestöt luovuttivat Eduskunnalle 05.05.1998 yli 60 000 nimen adressin, jonka sisältö oli seuraava:

  Autoverolaki 1482/94, ajoneuvoharrastuksen surma (ko. adressi on nähtävissä mm. tällä www-sivulla (14-05-98))

  Viimeaikaiset kiristykset kanta-ajoneuvomääritelmissä autoverolaissa 1482/94 ja liikenneministeriön päätöksessä 167/97 vaikeuttavat ja osin tekevät mahdottomaksi vanhojen, varsinkin käytettynä maahantuotujen ajoneuvojen entisöinnin tai muuttamisen.

 • Me allekirjoittaneet esitämme, että uustuotuja ajoneuvoja (ainakin yli 25-vuotiaita) kohdellaan kuten uutena maahantuotuja eli, että ajoneuvoa ei veroteta uudelleen ennenkuin 50% sen osista on vaihdettu (nyt verotetaan uudelleen, jos 25% osista on vaihdettu).
 • Ehdotamme myös, että liikenneministeriön päätöksen 167/97 ehdoton vaatimus etukäteistarkastuksesta lievennetään tai ainakin annetaan kohtuullinen siirtymäaika silloin kun kysymyksessä ei ole varsinainen korinvaihto vaan esim. entisöity tai muutettu auto taikka moottoripyörä.
 • Sen lisäksi ehdotamme, että ennen v. 1966 (vaihtoehtoisesti 1961 tai 1951) valmistetussa kulkuneuvossa uudelleenverotus ei tapahdu ennen kuin 65% alkuperäisistä osista on vaihdettu.
 • Toivomme, että omavalmisteinen ajoneuvo huomioidaan lainsäädännössä. Tällä hetkellä omavalmisteisen ajoneuvon rekisteröiminen on kohtuuttoman vaikeaa.
 • Pidämme epäoikeudenmukaisena, että ajoneuvosta joka seisoo suuren osan vuotta joutuu maksamaan täyden ajoneuvoveron. Vero voidaan periä käyttökuukausien perusteella ilman, että ajoneuvo välillä poistetaan rekisteristä

  Koska nyt ollaan valmistelemassa autoverolain muutosta, me harrastajajärjestöt pyydämme, että voisimme antaa muutosehdotuksesta lausunnon ja meitä kuultaisiin asiantuntijoina ennen asian mahdollista valmistelevaa käsittelyä valtiovarainvaliokunnassa. Katsomme, että muutoksen kohteena oleva laki koskee erityisesti toimialaamme ja asian demokraattisen käsittelyn kannalta myös alan kansalaisjärjestöjen olisi pystyttävä vaikuttamaan lopputulokseen.

  Toivomme Teidän suhtautuvan myönteisesti perusteltuun pyyntöömme.

  Kunnioittavasti

  Suomen Harrasteajoneuvoliitto, SHAL
  Finnish Hot Rod Association, FHRA
  Finnish Street Rod Association, FSRA
  Modifield Motorcycle Association of Finland, MMAF
  Harley-Davidson Club Finland, HDCF
  Veteraanimoottoripyöräklubi, VMPK
  Suomen Motoristit, SMOTO
  Autourheilun Kansallinen Keskusliitto, AKK

 •   

    

  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Palaveri Virkamiesten Kanssa: (11-08-98)

  MMAF on kesäkuussa pitänyt palaverin vero-ongelmista asianosaisten virkatahojen kanssa. Neuvottelun kutsui koolle kansanedustaja Mähönen (sd), joka on aidosti ottanut huolekseen tilanteemme. Paikkana toimivat eduskunnan neuvottelutilat. Läsnä olivat itse valtiovarainministeri Skinnari erityisavustajineen, vanhempi hallitussihteeri Kuitunen valtiovarainministeriöstä sekä kolme AKE:n johtoon kuuluvaa henkilöä.

  Valtiovarainministeri oli kiireinen, mutta ehti kertoa, että pyrkimyksillemme periaatteessa löytyy suopeutta. Hän painotti turvallisuuden tärkeyttä liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tähän saatoimmekin kertoa positiivisia uutisia: Viime vuonna mp:t olivat ainoa ryhmä liikenteessä, jonka kuolonkolarien määrä oli laskusuunnassa.

  Ministerin lähdön jälkeenkin keskustelu jatkui rakentavana venyen noin kolmituntiseksi. Kuitunen kertoi, että syksyllä eduskunnalle annetaan esitys 25% rajan nostamiseksi 50%:iin koskien yli 25-vuotiaita ajoneuvoja. Muiden toivomiemme muutosten läpivienti tuntuu vaativan vielä melko paljon työtä ja lobbausta.

  Tilaisuudessa luovutettiin valtiovarainministeriölle ja ajoneuvohallintokeskukselle MMAF:n laadituttama muistio mp-harrastuksen vero-ongelmista. Tiivistelmä mainitusta tekstistä löytyy Kopterin 3/98 sivuilta 64-65.

  AKE:n edustajien kanssa päästiin hyvään keskusteluun kenttätilanteen ongelmista. Neuvonpitomme seurauksena ajoneuvohallintokeskus antoi kesäkuun lopussa tiedotteen, jossa tähdennetään "prosenttitarkastuksen" olevan vapaaehtoinen. Kirjeen jakeluun kuuluivat sisäasiainministeriön poliisiosasto, liikkuva poliisi, MMAF, SMOTO ja HDCF. Poliisia pyydettiin tiedotteessa informoimaan kenttätasoaan aiheesta. Tässä AKE:n tiedotteen teksti:

  Yli 25 vuotta vanhoina maahantuotujen moottoripyörien tarkastukset

  Ajoneuvohallintokeskus on 27.1.1998 kirjeellään 454/499 98 tiedottanut yli 25 vuotta vanhoina maahantuotujen moottoripyörien käyttäjiä mahdollisuudesta päivittää ajoneuvon rekisteritiedoissa ja -otteella olevat tiedot silloin, kun ko. moottoripyöriin on vaihdettu osia siten, etteivät pyörät rakenteeltaan tai ulkoasultaan enää vastaa rekisteritiedoissa olevaa mallia. Tarkastusten välttämättömyydestä kaikille yli 25 vuotta vanhoille pyörille on esiintynyt epätietoisuutta. Tarkastusten suorittaminen on vapaaehtoista. Jos ajoneuvoa ei ole muutettu tai tehdyt muutokset on jo kirjattu sen rekisteritietoihin, ei tarkastusta tarvita.

  Koska oikeus alennettuun autoveroon edellyttää, että ajoneuvon osista aina yli puolet on vähintään 25 vuotta vanhoja alkuperäisestä verotusajankohdasta laskettuna, tehdään kyseisissä tarkastuksissa verotuskohtelun oikeellisuuden varmistamiseksi ajoneuvon rekisteritietoihin ja rekisteriotteeseen yksityiskohtaiset merkinnät kanta-ajoneuvon osista. Rekisterimerkintä voidaan myös tehdä ajoneuvossa mahdollisesti olevista uudemmista tai toiseen malliin kuuluvista osista. Merkintä suositellaan tehtäväksi ainakin tärkeimmistä tällaisista osista (esim. moottori, runko). Kirjeessä mainittua tarkastusaikaa on jatkettu 31.7.1998 asti.

  Lisätietoja: tarkastusinsinööri Seppo Siironen 09-7747 3294.

  Palaverissa kansanedustaja Mähönen esitti kysymyksen, mitä tapahtuu jos tilanne rauhoitetaan eikä vaadita tarkastusta koko tänä kesänä. Ainoa vastaus, joka julki tuotiin, oli MMAF:n näkemys. Siinä todettiin, ettei mitään radikaalia tapahdu, koska meillä ei tällä hetkelläkään ole pakollisena mp:ssä kuin rekisterikatsastus. Näinhän se on, että käytännössä kysytty myönnytys merkitsisi vapaampaa liikennöintiä harrastepyörillä ja sitä, että poliisilta jäisi muutamat kilvet repimättä. Sen tämä maa hyvinkin kestäisi (?)


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Uudet Jyvityssäännöt: (18-05-98)

  AKE on vihdoin saanut valmiiksi ohjeensa moottoripyörien prosenttitarkastuksia varten. Pyytäkää kirjeestä liitteineen kopio katsastuskonntorilta.

  Pyörän osista on annettava osaluettelo, josta selviävät alkuperäiset osat sekä vaihdetut osat alkuperäänsä ja vaihtoajankohtaansa myöten. Luettelon antajan on allekirjoitettava lista. Voi vain kysyä, miten listan voi antaa ja vahvistaa rakennellun pyörän viides omistaja, joka itse ei ole muuttanut laitteesta mitään. Liekö parasta vain laatia sujuvasti lista ja vetää nimi alle, vai onko muita toimintamahdollisuuksia , kun haluaa päästä ajamaan?

  Jos osista yli puolet on yli 25 vuotta vanhoja, mutta ei kyseiseen malliin kuuluvia, tehdään asiasta merkintä erikoisehtoihin. Alkuperäistä mallimerkin tää ei kuitenkaan muuteta siinäkään tapauksessa, ettei yli puolet osista kuulu samaan malliin.

  Mikäli tarkastukseen on hankkiuduttu oma-alotteisesti ja tarkastaminen on aloitettu viimeistään 30.5.-98, mutta ei löydy 50% vanhaa pyörää, veron voi välttää. Saa joko vaihtaa pyörään vanhoja osia tai ellei se ole mahdollista, pyörän saa poistaa rekisteristä. Veroja ei mätkäistä. Edellyttäen siis, että on tultu tarkastukseen vapaaehtoisesti, eikä poliisin lähettämänä.

  On mielenkiintoista, että AKE on laatinut ns. jyvityslistansa erityisesti putkirunkoista, ilmajäähdytteisellä v-twin-moottorilaa varustettua moottoripyörää varten. Jyvitys suoritetaan, kun jostain varsinaisen prosenttilistan kokonaisuudesta on vaihdettu tai muutettu vain osa. Osuuden arviointi opastetaan nyt tehtäväksi seuraavasti:

  Moottori apulaitteineen yht. 24%
  Kampikammio ja -koneisto 10%
  Sylinterit ja männät 4%
  Sylinterikannet 4%
  Ensiöveto ja vaihteisto 6%
  Runko yht. 20%
  Runkoputket tai niiden muutos 4%/ kpl
  Etuhaarukka yht. 10%
  T-kappaleet 3%
  Teleskoopin yläputket 3,5%
  Teleskoopin alaputket 3,5%
  Pyörät ja jarrulaitteet yht. 10%
  Jarrut ja pyörännavat 6%
  Vanteet 4%

  Tsekkaa myös: Liikenneministeriön päätös vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista (167/1997)

  Liikenneministeriöstä on joskus aiemmin todettu, että prosenttijaottelun perusta on komponenttien suhteellinen osuus kokonaisuudesta rahallisessa arvossa ajateltuna. Tätä taustaa vasten silmille pomppaa runkoputkien raskas 4% kappaleelta. Rungon muuuttaminen ei ole erityisen kallista, eikä se aiheuta huomattavaa muutosta pyörän arvoon. Silti vain muutamalla muutoksella menettää jo yli puolet rungon kantaprosenteista. Tämä ei ole oikein.

  Kirjeen lopusta löytyy myös aivan omituinen ohje. Lyhennettynä Jäykkäperäisenä voidaan hyväksyä vain moottoripyörä, joka jo alun perin valmistajatehtaalla on varustettu jäykällä rungolla.

  Nythän on niin, että takautuvia tällaiset ohjeet eivät voi olla. Niinpä pyörät, jotka on vuosia sitten tuotu maahan ja hyväksytty rekisteriin, täytyy hyväksyä edelleen. Esimerkiksi Rautapää Sportyt ovat tulleet Suomeen hyvin usein USA:ssa asennetuin jäykin rungoin. Tehtaalla niitä ei sellaisella ole varustettu. Ne on hyväksytty täällä, koska muutos on alkuperämaassa tapahtunut. Niin asian tulee toimia edelleenkin. Onnea sitten vaan tarkastukseen. Helsingissä ainakin ensimmäiset niistä vei vät kahdesta kolmeen tuntia / pyörä. Varatkaa siis aikaa. Jos kaikki pyörän muutokset löytyvät otteesta, tarkastuksen tarpellisuus kannattaa ensin selvittää konttorilta tai AKE:sta.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Näkyvyyskampanja: (14-05-98)

  Pikapuolin tulevat tarjolle MMAF:n uudet paidat. Väreiksi on nyt valittu tumman vihreä ja harmaa. Uutuutena saa myös pitkähihaisia paitoja. Ilen piirtämät upeat kuvat takaavat paidolle varman menestyksen.

  Tarrakampanja jatkuu edelleen. Myynnissä on soikea tarra (sama kuin tämän sivun logo) tekstillä "Customit kadulle - MMAF" hintaan 5,- kappale sekä pikkutarroja teksteillä "MMAF inkvisiota vastaan" ja "Support MMAF - Stop the injustice" hintaan 1,- kappale.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Omia Valmisteita: (19-05-98)

  Ainakin kaksi omavalmistepyörää on tämän vuoden kuluessa katsastettu Suomen rekisteriin. Nykyisellään niistä luonnollisesti joutuu maksamaan raskaat verot. Asiallisesti rakennetun laitteen katsastus onnistuu, kunhan se täyttää -98 vaatimukset. Eli vilkut sun muut tulee löytyä. Moottorina ainoa vaihtoehto lienee viralliselta maahantuojalta/ jälleenmyyjältä hankittu big twin tai Sporty Evo. Sellaisiin nimittäin saa tarvittavan saastetodistuksen.

  Emme tiedä, onko S&S jo saanut hankituksi koneilleen saksalaisen TDCV-hyväksynnän, ja kelpuutetaanko kyseinen zertifikaatti Suomessa. Liikenneministeriö on antanut ymmärtää, että tulossa olevien katsastuspykälien myötä omavalmisteen rekisteröinti hankaloituu entisestään.

       
  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Uusia MMAF-paitoja: (11-08-98)

  Uudet upeat MMAF paidat ovat nyt saatavissa. Niitä on sekä lyhyt- että pitkähihaisina. Värivaihtoehtoina lyhyissä tumman harmaa ja vihreä, pitkähihaisessa puolestaan voi valita mustan ja vaalean harmaan väliltä. Tilaukset MMAF:n lokeroon PL 115, 00511 H:ki tai sihteeri@mmaf.fi.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Numeroiden Jälkitarkastukset: (11-08-98)

  Uusin villitys ajoneuvorekisterillä kuuluu olevan vapaaehtoistarkastettujen pyörien numeroiden jälkikäteinen spekulointi. Olemme kuulleet useista tapauksista, joissa jo keväällä tarkastettujen pyörien omistajat ovat nyt saanet määräyksen selvittää pyörän valmistenumero. Taas kerran on kyse pyöristä, jotka ovat tulleet maahan vuosikausia sitten. Selvitystä saattaa olla todella vaikea lähteä antamaan, jos kerran viranomainen itsekään ei ole pystynyt hankkimaan haluamaansa taustatietoa.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Ilaskiven Tiedonkeruuprojekti: (11-08-98)

  Huomatkaa Kopterin 3/98 uutispalstalla mainittu Raimo Ilaskiven projekti kerätä EU:n komissiolle esimerkkitapauksia autoverotuksemme epäoikeudenmukaisuuksista. Voitte lähettää mp-puolen kokemuksia Kopterin osoitteeseen PL 144, 00511 H:ki. Kuoreen merkintä "Ilaskivi". Kopteri toimittaa materiaalin eteen päin.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Kansalaisadressi Menestyi: (14-05-98)

  Rodiharrastajien VanHa:n johdolla on käynnistettiin keväällä 1998 nimien keruu, johon käytännössä kaikki harrasteajoneuvojärjestöt ottivat osaa. Nimiä saatiin kasaan reilusti yli tavoitteen eli yli 60 000. Adressi luovutettiin eduskunnalle 5. toukokuuta 1998 ja seuraavaksi alkaa aktiivinen lobbaus ja neuvottelu lainmuutoksen aikaansaamiseksi.

  Adressin tavoitteena on huomion kääntäminen ajoneuvoharrasteen verotuksen aiheuttamiin ongelmiin. Adressi on nähtävissä HTML-formaatissa tästä.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Porin Biker Meet: (18-05-98)

  Sitten edellisen Kopteri-lehden (1/98) ja MMAF-palstan julkaisun on tapahtunut muutamia pieniä asioita. Olemme osallistuneet kutsusta Biker Meet -tapahtumaan Porissa. Paikalla piti olla luennoimassa nykytilanteesta lisäksemme tullin, poliisin ja katsastuksen edustajat.

  Ainoastaan Porin yksityisen katsastuskonttorin edustaja saapui seuraksemme kertomaan yleisölle asioista. Paikalla liikkui tieto, että tilaisuuteen lupautuneen poliisin esimies oli kieltänyt tätä osallistumasta. Tilaisuus järjestettiin lauanataina päiväsaikaan, eli normaalin työajan ulkopuolella.

  MMAF esitteli lyhyesti toimintaansa ja esitti muutamia kysymyksiä katsastajalle. Katsastusmies osoittautui asialliseksi ja hänellä vaikutti olevan realistinen kokonaiskuva tilanteesta. Hän oli ollut yhteydessä AKE:hen ja saanut viimeisimmät tarkennukset tulkintoihin. Yleisö kyseli innokkaasti etenkin pyörien tarkastamisesta, jota AKE suosittelee suoritettavaksi toukokuun loppuun mennessä.

  Täysin yksiselitteistä selkoa ei saatu niin kutsuttuun prosenttien nollautumiseen. Jonkinlainen nollaantuminen kuulemma tarkastuksen yhteydessä tapahtuu. Tätä tukevan kommentin on saanut AKE:sta myös HDCF:n edustaja. Jotenkin epäselväksi on jäänyt, millä edellytyksin nollataan.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon MMAF:n Puheenjohtajan Puhe Valtionvarainministerille 5.5.1998: (19-05-98)

  Modified Motorcycle Association of Finland/ Muunneltujen moottoripyörien yhdistys (MMAF) puheenjohtaja Tapio Haapasen puhe valtiovarainministeri Skinarille ym. eduskuntatalolla 5.5.1998.

  Herra ministeri, arvoisat kansanedustajat, hyvät ajoneuvoharrastajat ja muut läsnäolijat.

  Tuon moottoripyörien rakentelijoiden tervehdyksen tähän adressin luovutukseen.

  Ajoneuvon harrasterakentelun verokohtelun lieventäminen on todella tarpeellista. Nykyisen tilanteen vallitessa joukolla harrasteajoneuvoja ei uskalleta ajaa. Ne on kunnostettu ja rakenneltu harrastuksena, vilpittömin mielin, mutta tiukentuneet verotulkinnat estävät niiden käytön. Tulkintoja on myös muutettu usein ja vallitseva käytäntö on ollut kirjava.

  Vuosien saatossa harrasteajoneuvon osia on voitu vaihtaa runsaasti. Se merkitsee verotuksen nykyajatuksen mukaan, että ajoneuvoa on ikään kuin harrastettu liikaa. Tämän seurauksena harrastevälineestä perittään uusi autovero. Se merkitsee käytännössä useiden kymmenien tuhansien markkojen veroa ajoneuvoa kohti. On tuskin kenenkään etu tällä tavoin estää hyvää harrastusta.

  Valmiin ajoneuvon muuttamiseen liittyy vero-ongelma. Sen ohella haluamme korostaa toista tärkeää seikkaa. Pyydämme huomioimaan, että on tarve myös itse valmistettavan harrasteajokin verotuksen lieventämiseen. Verokertymän kannalta tällainen huojennus merkitsisi positiivista lopputulosta valtiolle. Tällä hetkellä omavalmisteita ei juuri rekisteröidä, jolloin verotuotto niistä on nolla.

  Toivomamme parannukset harrastusmahdollisuuksiin olemme ajatelleet toteutettaviksi siten, että järjestely ei loisi porsaanreikiä käyttöajoneuvojen autoveron kiertämiselle. Tavoittelemme selviä ja oikeudenmukaisia pelisääntöjä niin rakentajille, kuin säännöksiä soveltaville virkamiehille.

  Uskomme tämän harrastajajärjestöjen yhteisen hankkeen saavan aikaan parannusta asiaamme. Lopuksi toivomme, että mukana olevia järjestöjä kuultaisiin, kun korjaavia toimenpiteitä aletaan valmistelemaan.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Neuvotteluja Viranomaisten Kanssa: (14-01-98)

  Pidetty neuvottelu AHK:n yksikönpäällikön Markku Kärkkäisen kanssa. Keskustelun sisällöstä löytyy yksityiskohtainen selonteko Kopteri-lehti 5/97:ssa.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon MMAF:n Koolle Kutsuma Virkamiesten ja Harrastajien Kokous 9.1.-98: (14-01-98)

  Toimestamme on kutsuttiin koolle tapaaminen ajoneuvoharrastajien ja viranomaisten kesken. Tähän palaveriin 09.01.98 osallistuivat keskeiset harrasteajoneuvojärjestöt ja -lehdet, sekä valtionhallinnosta AHK:n Kärkkäinen, liikenneministeriöstä Kari Saari ja valtionvarainministeriöstä Heikki Kuitunen. Lisäksi paikalla olivat Hakuninmaan katsastuskonttorin edustaja sekä kaksi AHK:n tarkkailijaa.

  Harrastajaryhmiä edustivat : MMAF: Tapsa Haapanen, Eki Henriksson ja Mala Malk, viimeksi mainittu samalla Kopteri-lehden edustajana; Autoliitto: Richard Gunell; Finnish Hot Rod Association (FHRA): Martti Luoso; Finnish Street Rod Association (FSRA): Alasalmi, Nandelstadh; Harley-Davidson Club of Finland (HDCF): Vallu Valtonen; Mobilisti-lehti: Jan Enqvist; Suomen Motoristit ry (SMOTO): Jokke Koskinen; Veteraanimoottoripyörä klubi (VMPK): Esko Ahola.

  Tilaisuudessa tuli hyvin selväksi, että AHK:n nykyiset tulkinnat tulevat säilymään. Juridisesti asia ikävä kyllä tuntuu olevan niin, että tuorein "samanlaisen osan vaihtaminen vie prosentteja" - tulkinta nojautuu vahvasti autoverolakiimme. Vanha tulkinta, jossa prosentteja ei otettu samanlaisesta osasta, oli väljää lain tulkintaa. Kun laki nyt on pantu käytäntöön juuri niin kuin se on kirjoitettu, paluuta löysempään tulkintaan ei ole näkyvissä.

  Muistakaa kuitenkin, että kyseinen tulkinta annettiin vasta syksyllä -97 (marraskuun alusta) joten sitä ennen tehtyjen muutosten pitäisi olla vanhan tulkinnan piirissä.

  Skandaalimaiseen AHK:n tulkintaan, että hitsattu runko tulkitaan kokonaan uudeksi (ja menee koko rungon prosentit) AHK odottelee lääninoikeuden päätöstä. Yhden pyörän omistaja, jonka verotustapauksessa mainittua tulkintaa on käytetty, on tehnyt asiasta valituksen lääninoikeuteen.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Jäsenhankintaa: (14-01-98)

  Jäsenhankintaa on suoritettu kertomalla yhdistyksestä Kopterissa sekä ottamalla suoria jäsenliittymisiä Walkan swapissa (jossa liittyi mukaan noin 80 uutta jäsentä).


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon Tukea ja Apua Tarvitseville: (14-01-98)

  MMAF on kerännyt dokumentteja mahdollisimman monista moottoripyöriin liittyvistä tapauksista, joissa kansalainen kokee tulleensa viranomaisten toimesta kaltoin kohdelluksi. Hankkeilla on kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos sinulla on omakohtaisia kokemuksia ota yhteyttä MMAF:n puheenjohtajaan.


  Palaa takaisin uutisotsikoiden hakemistoon MMAF:n Lausunto Esityksistä 92/61/ETY ja 97/24/EY: (14-01-98)

  SMOTO:n pyynnöstä myös MMAF on antanut lausuntonsa uusimmista esityksistä. Lue lausunto tästä.

    

  Page updated 30-Sep-00    URL: http://www.mmaf.fi/    Email:webmaster@mmaf.fi
  Modified Motorcycle Association of Finland pages are sponsored by Compart Oy
  This page is powered by Microsoft Notepad ®