Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle!
MMAF - Toimintaa ja uutisia
[ Etusivulle | Hallitus | MP-tarinoita | Yhdistyksen säännöt | Uutisarkisto ]

   Go to the top of this page Valtio Esittää: Autoverolakioopperan Uudet Kuolonkorinat (31-12-02)

Valtiovarainministeriön vastine KHO:n antamaan päätökseen saatiin 30.12.2002. Kyseessä on hallituksen esitys autoverolain muuttamiseksi (http://www.vm.fi/resource/fi/31336.pdf). Tämä on ns. pelin avaus. Tätä kirjoitettaessa alkaa varsinainen vääntö lain sisällöstä sekä yksityiskohdista. Uusi autoverolaki lienee voimassa Helsingin moottoripyörämessujen aikoihin.

Lakiesityksestä jää ensilukemalta väkisin ajatus, että kyseessä on kiireessä turattu epätoivoinen yritys paikata nykyistä autoverolakia ja ostaa valtiolle lisää aikaa EU-yhteensopimattomien sooloilujen jatkamiseen. Lakiesityksen nykyisessä muodossa valitukset ja oikeudenkäynnit eivät ainakaan vähene.

Johtuen lakiehdotuksen monumentaalisista puutteista ja epäloogisuuksista MMAF katsoo, että on turhaa tutkia veron laskun suuruutta. Asiassa pitää keskittyä siihen, miten laki ottaa huomioon moottoripyörien harrastajien ja rakentelijoiden oikeusturvan ja harrastuksen jatkoedellytykset EU:n asettamien raamien puitteissa.

MMAF antaa oman lausuntonsa lakiehdotuksesta piakkoin. Tässä kuitenkin muutamia heti esiin tulleita asioita, joihin tulemme alla tarkemmin puitujen kohtien lisäksi puuttumaan: Omavalmisteita ei oteta uudessa lakiehdotuksessa ollenkaan huomioon. Myös muutto- ja työsuhdeajoneuvot ovat jääneet huomiotta, vaikka on tiedossa, että niissä kytee todellinen päänsärky. Verotuksen syrjimättömyys ei monilta yksityiskohdiltansa toteudu, esimerkiksi ajoneuvon vaihtaminen toisessa yhteisön jäsenvaltiossa ei autoveron takia ole mahdollista.

Missä on vaadittu avoimuus?

Suurin autoverolakiehdotuksen puute on kuitenkin avoimuus, tai tarkemmin sen puute. Suomihan on saanut tästä asiasta jo sekä huomautuksen että tuomion, omalta KHO:lta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta.

Lakiehdotuksessa on pilvin pimein vaikeatajuisia kaavoja ja selvittämättömiä, mahdollisesti tuulesta temmattuja prosentteja. Käytetyn ajoneuvon arvon määrityksen määräävä vanha 11§ on saanut ehdotuksessa "muutaman" lisäosan, pykälät 11a - 11 u eli yhteensä 21 pykälää. Jää nähtäväksi miten tulli tulkitsee näitä.

Muutostarve on ollut tiedossa jo vähintään vuodesta 1998. Jo tuolloin asiaa hoitava virkamies reposteli, että valmiita malleja on pöytälaatikossa useita. Nyt kuitenkin lakiehdotuksen perusteluissa sanotaan, että "asian valmistelun kiireellisyyden vuoksi esitykseen ei sisälly yksityiskohtaisia perusteluja." Joku vainoharhaisempi saattaisi väittää tätä kiireen sijasta asioiden pimitykseksi.

Arviolautakunta määrittelemään hinnat?

Todellinen pommi on perustettavaksi ehdotettu arviointilautakunta, joka paitsi määrittelee muiden verotuksen pohjana käytettäviä hintoja niin voi myös tarkastaa ajoneuvoja ja antaa niistä, tietenkin maksullisia, lausuntoja.

Arviolautakunnan jäsenistöön kuuluisivat paitsi verottajan edustaja niin myös virallisten maahantuojien edustajat. Esitetyssä muodossa kyseessä lienee joko automaahantuojien onnistunut lobbaus tai heikko lainvalmistelutyö. Arviolautakuntaa ei tarvittaisi moottoripyöriä varten. Moisen elimen olemassaolo tarkastus- ja lausuntokykyineen arveluttaa MMAF:a. Tässähän on taas pukit kaalimaan vartijoina.

Toisaalta, esitetty arviointilautakunta voi olla myös hyvä juttu. Tämä on mahdollista vain, jos se on uskottavasti puolueeton ja siihen kuuluu täysivaltaisina jäseninä myös kuluttajien ja ajoneuvoharrastajien edustajia.

Ei niin paljon pahaa ettei jotain positiivistakin...?

On siellä toki jotain hyvääkin. Perustelujen sekavuudesta huolimatta käytettynä maahantuotujen 33% raja on nostettu 50%:iin. Tämähän ei kuitenkaan ole mikään työvoitto vaan itse asiassa vain vanhan emämunauksen korjaus. Lakiehdotuksen perusteluissa voivotellaan prosenttisääntöjen ylläpidon ja seurannan vaikeutta sekä niiden epäkohdista johtuneita väärinkäytöksiä. Ratkaisuna tarjotaan entistä sekavampia laskentamalleja.

MMAF:n mielestä logiikka mättää, varsinkin kun tähän asti käytyjen oikeustaistelujen valossa väärinkäytöksiä ovat tehneet lähinnä viranomaiset itse.

Motoristien kannalta erinomainen asia on, että autoja ja moottoripyöriä ei enää rinnasteta toisiinsa. Tämä avaa pään moottoripyörien verotuksen sorvaamiselle moottoripyörien ehdoilla. Motoristien etujärjestöt sekä kauppiaiden että maahantuojien edustajat ovat viimeaikoina lähentyneet kannoissaan niin, että yhteisen sävelen löytäminen on enää vain viranomaisista kiinni.

Moottoripyöräilevillä kansanedustajilla näytön paikka

Keväällä pidetään Suomessa eduskuntavaalit ja uurnille suuntaa yli satatuhatta motoristia. Harrastajien etujärjestöt tulevat pitämään huolen, että motoristeille selviää kunkin edustajan panos tulevassa autoverolain puljauksessa.

SMOTO on jo nyt käynnistänyt Bikers Are Voters -kampanjan, jossa kysellään puolueiden ja kansanedustajien mielipiteitä ja asenteita harrastuksestamme. Lisäksi siinä seurataan yksittäisten edustajien tekemisiä sekä tekemättömyyksiä. Myös MMAF tulee julkaisemaan BAV-kampanjan tuloksia www-sivuillansa.

   Go to the top of this page Komissio Vaatii Päitä Vadille (31-12-02)

Samaan aikaan kun valtiovarainministeriön virkahenkilöt sooloilevat autoverotuksen kanssa antaa EU:n komissio Suomen hallitukselle "virallisen ilmoituksen" (17.12.2002, 2001/2091, C(2002)5448)) jossa pyydetään hallituksen selvitystä tahalliseen ja jatkuvaan yhteisön oikeuden vastaiseen autoverotukseen.

Komission huomautuksessa sanotaan sanasta sanaan muun muassa seuraavaa: "Suomen viranomaiset ovat ilmeisesti olleet jo usean vuoden ajan tietoisia siitä, että Suomen autoverotus ei ole ollut yhteisön oikeuden mukaista. Näyttää siltä, että Suomen viranomaiset eivät edes pyri korjaamaan selvästi tiedossa olevia yhteisön oikeuden vastaisia kohtia kansallisessa lainsäädännössä. Suomen viranomaiset ovat olleet haluttomia antamaan tietoja autoverotuksesta ja sen perusteista."

Komissio pyytää selvitystä myös Suomen tulkinnalle "käytetystä" ajoneuvosta. Suomen mukaanhan auto tai moottoripyörä on lain silmissä käytetty vasta kuuden kuukauden käytön jälkeen. Komissio on kuitenkin kuluttajien kanssa samoilla linjoilla: "Käytännössä autoa voidaan pitää käytettynä heti sen liikkeestä ostamisen jälkeen. Toisin sanoen vain poikkeustapauksissa voidaan kuvitella, että auton arvo eli siitä saatava jälleenmyyntihinta olisi sama, jolla se on ostettu vähittäisliikkeestä."

Hallituksella on kaksi kuukautta aikaa selvittää viivyttelyä ja tahallista yhteisöjen oikeuden vastaista verotusta. Jää nähtäväksi pääseekö "poliisi tutkimaan poliisia" eli antaako nyt komission arvostelema virkamieskunta itse selvityksen omista tekemisistään vai hoidetaanko asia niin kuin kansalaisten oikeustaju vaatisi.


Go to the top of this page KHO Antoi Päätöksensä Käytetyn Maahantuonnista (16-12-02)

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antanut päätöksensä käytettynä tuodun ajoneuvon autoverotuksesta. Kyseessä on jo pari vuotta muhinut ns. "Siilinin tapaus" joka liittyy käytetyn Mersun veron määrään ja jota on puitu kaikissa oikeusasteissa aina yhteisöjen tuomioistuinta myöten. KHO asettuu yhteisöjen tuomioistuimen kannalle ja pitää tullin antamaa autoveropäätöstä virhellisenä. Huomattavaa on, että KHO:n mukaan myös tullin nyt syksyllä käyttöönottama uusi autoverolinja on niinikään virheellinen. Verotus on yhä syrjivää ja päätös velvoittaa tullin muuttamaan verotuskäytäntöä.

KHO:n mukaan veroa olisi pitänyt kantaa kuluttajan maksaman hinnan mukaan. Tämähän oli aikoinaan käytäntö kunnes erilaisten kuittisotkujen ja kauppiaiden lobbaamisen tuloksena päädyttiin nyt tuomittuun maahantuojien hintoihin perustuvaan verotukseen. Autoverotusta ei ole Euroopassa harmonisoitu mutta korkean erillisveron periminen tulee ainakin Suomen osalta jälleen entistä hankalammaksi.

Jos valtio haluaa jatkaa nykyistä verolinjaa on veron %-määrä selvitettävä samanlaisen ajoneuvon alkuperäisten hintojen mukaan ja vero määrättävä ostajan maksaman hinnan mukaan. On huomattava, että KHO ei varsinaisesti linjaa mikä olisi se oikea ja hyvä verotussysteemi. Tämä tuomio teilaa lopullisesti nykyisen autoverolain (1482/1994) tietyt pykälät eli on todettu, että nykyinen autoverolaki ei käytettynä maahantuodun ajoneuvon veronmääräytymisen osalta ole enään voimassa. Tilanne on valtion kannalta hankala, uusi ja tällä kertaa toivottavasti EU:n sääntöjen mukainen autoverolaki tullaan varmasti säätämään ylitöinä.

  Ilmoita Komissiolle maahantuonnin vaikeuksista
Kantelulomake
Jupakasta on tulossa valtiolle myös kallis lasku, valtio ei voi pokerinaamalla väittää tätä yllätykseksi. KHO:n tuomion mukaan valtion on maksettava Siilinille korkoineen sekä liiaksi perityt verot että koituneet oikeudenkäyntikulut. Ja tämä on vain pieni osa valtiolle koituvista kuluista, eri oikeusasteissa on tiettävästi odottamassa satoja ellei tuhansia verovalituksia. KHO:n päätös on ennakkopäätös ja sekä alemmat oikeusasteet että tulli tulevat noudattamaat KHO:n linjausta. Mikä parasta, jos valitusaika maksetuista veroista ei vielä ole mennyt umpeen niin vielä ehtii valittamaan ja kantelemaan. Valitus voi olla vapaamuotoinen, ohessa linkki valmiiseen kantelulomakkeeseen. Veroja voi saada takaisin vain valittamalla.

Korkea erillisvero rajoittaa korjaus- ja rakenteluharrastamista

KHO:n nyt antama päätös koskee yhtälailla niin moottoripyöriä kuin autojakin, myös moottoripyöristä maksetaan autoveroa. Moottoripyörien rakentelijoille korkea autovero on kaikkien hankaluuksien äiti, johtuuhan siitä muunmuassa sekavuudessaan ennätysluokkaa olevat prosenttivahtimiset, tarkastukset ja mielivaltaiset katsastuskuviot. Jos korkea ja kertaluonteinen erillisvero poistuisi voitaisiin prosenttien sijasta keskittyä rakennettujen ajoneuvojen turvallisuteen, liikennekelpoisuuteen ja muuhun oleelliseen nykyisen mutterien laskemisten sijasta.

Moottoripyörien rinnastaminen autoihin ei sekään kestä tarkastelua, moottoripyörien korkean verottamisen alkuperäiset perusteet eivät enään ole voimassa. Onhan jo Sosiaali- ja terveysministeriöstäkin todettu, että auton ja moottoripyörän rinnastaminen ei ole mahdollista (vertaa taannoinen bonusasetus). Mikäli uudessa autoverolaissa halutaan jatkaa moottoripyörien korkeaa verottamista sille tulee löytää hyvät perustelut.

Lisätietoa ja linkkejä

  
  
  
   Go to the top of this page KHO Pyytää Ennakkoratkaisua Muuttoajoneuvojen Autoverotuksesta (11-10-02)

Korkein Hallinto-oikeus (KHO) on pyytänyt torstaina 10.10.2002 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua muuttoautojen verokohtelusta. KHO:ssa ratkaistavana olevassa asiassa ajoneuvo on tuotu henkilön lopullisen muuton yhteydessä muuttotavarana Alankomaista. Ajoneuvosta on määrätty suoritettavaksi 80000 markan verovapauden rajan ylittävä autovero ja sille laskettu arvonlisävero.

Asiassa on keskeisenä kysymyksenä, onko autoveroa voitu määrätä lainkaan suoritettavaksi kun otetaan huomioon direktiivi 83/183/ETY. Kyseinen direktiivi nimittäin edellyttää täydellistä verovapautta, jos autovero on direktiivissä tarkoitettu kulutukseen kohdistuva vero. Jos kannettu autovero tulkitaan direktiivissä tarkoitetuksi erityiseksi veroksi se on voitu määrätä suoritettavaksi. KHO on siten pyytänyt direktiivin 83/183/ETY tulkintaa muuttoajoneuvojen veronkannon osalta. Hukkaamis- ja myyntikarensseihin kysymyksellä ei ole ainakaan suoraa vaikutusta.

Viimeinen naula korkean autoveron arkkuun?

Jos yhteisöjen tuomioistuin tulkitsee kannetun veron kulutukseen kohdistuvaksi veroksi maahan muuttavien henkilöiden autoverovapauden rajoitukset poistuvat paitsi veron rahamääräisen suuruuden niin myös tuotavien ajoneuvojen lukumäärän osalta. Ajoneuvoharrastajien kannattaisi siten muuttaa puoleksi vuodeksi pois maasta ja tuoda vaikka parikymmentä autoa ja prätkää maahan muuttotavarana. Tämä taas tulee käytännössä kaatamaan korkean autoveron politiikan kaikissa jäsenvaltioissa.

- "Voisin kuvitella, että jos käytettyjen tuontiautojen verotus sai aikaan valtionvarainministeriössä ajoittaista päänsärkyä tulee tästä muuttoautohommasta migreeni." kertoo Petteri Snell joka on lakiasiaintoimistonsa puolesta laatinut alkuperäiset valitukset tämän asian tiimoilta. Snellin mukaan kyseessä on nimenomaan kulutusta koskeva verotus joka määritellään direktiivin 1. artiklassa koska EU:n aikaisemman tulkinnan mukaan Suomen perimässä autoverossa kyse ei ole erityisverosta.

Valitettavasti yhteisöjen tuomioistuin ei ole niitä nopeimpia päätöksenteossansa, edellistä ennakkopäätöstä käytettynä maahantuotavien autoverotuksen syrjivyydestä jouduimme odottelemaan pitkälti yli kaksi vuotta. Näillä näkymin autoverolainsäädännön uudistus ehtii valmiiksi reilusti ennen yhteisöjen tuomioistuimen linjavetoa. Jännitettäväksi jää, onnistutaanko uudistuksessa tällä kertaa niin, että sitä ei tarvitse heti ensimmäisen valituskierroksen myötä jälleen panna kokonaan uusiksi.

Onko lainvalmistelussa osaamisen puutetta vai jotain salamyhkäistä kähmintää?

Tässä yhteydessä voidaan myös kysyä, miksi valtionvarainministeriössä ei olla useissa taannoisissa lainmuutoksissa otettu huomioon yhteisön asetuksia ja vaatimuksia. Tätä kyseistä direktiiviä ei ole edes mainittu lainvalmistelutyössä, ikäänkuin koko asiasta ei oltaisi oltu edes tietoisia. Joku hätäisempi saattaisi vetää tästä sellaisen johtopäätöksen, että ministeriön lainvalmistelutyö joko ei täytä kyseessäolevalle työlle asetettuja laatu- ja tietovaatimuksia tai sitten ministeriössä joku haluaa tietoisesti taistella Suomen EU-jäsenyyttä vastaan aina katkeraan loppuun asti.

Markkinataloudessa toimivassa yrityksessä tällaiseen pimitystoimintaan syyllistyneet vähintään erotettaisiin toimistaan, mahdollisesti myös haastettaisiin oikeuteen ja lopulta jopa tuomittaisiin. Riippumatta siitä, onko kyse ollut osaamattomuudesta tai tahallisesti aiheutetusta vahingosta. Julkisella sektorilla homma ei taida toimia näin?

Lisätietoa: Helsingin Sanomat http://www.helsinginsanomat.fi/ on uutisoinut aiheesta laajasti tänään (11.10.2002).


  

   Go to the top of this page Yhteisöjen Tuomioistuin Tyrmäsi Autoveropolitiikan (22-09-02)

Kauan odotettu EU:n tuomioistuimen päätös käytettyjen ajoneuvojen maahantuonnin verokohtelusta tuli vihdoin torstaina 19.9.2002. Tuomiota on laajalti reposteltu eri tiedotusvälineissä joten yleisten suuntaviivojen tarkempi analyysi ei tässä ole tarpeen. Lyhyesti sanottuna, tuomio noudattelee julkiasiamiehen ratkaisuehdotusta. Autoverosta maksettava ALV ei ole arvonlisäveroa vaan jotain muuta, ehkä ministeriön päättävän virkamiehen keksimä ELV (ei-arvonlisävero). Tuomion mukaan käytetyn ajoneuvon verotus on kyseisessä tapauksessa syrjivää.

Vaikka medioissa onkin puhuttu lähinnä autoista niin päätös koskee nimenomaan ajoneuvojen maahantuontia eli yhtälailla myös moottoripyöriä. Prätkien osalta maahantuontihan on ollut monissa tapauksissa jo nyt edullista, eikä verotus ole itsestäänselvästi syrjinyt käytettyjen moottoripyörien maahantuojia. Mahdollinen veronpalautus ei siis ole mikään valituksella automaattisesti laukaistava automaatti.

Tämä hyvä maahantuontitilanne on osaksi johtunut lamavuosien luomasta markkinatyhjiöstä ja hyvien vaihdokkien puutteesta. Kotimaisten käytettyjen pyörien korkeat hinnat johtuvat siis markkinoiden vaihtelusta eivätkä ne ole mikään vakiosuure, jonka pohjalta uutta verotusta voitaisiin sorvata.

EU vaatii avoimuutta

Komission mukaan on välttämätöntä, että veron määräytymisen perusteet ovat julkisia ja siten veron määrä on ajoneuvoa maahantuovan osapuolen tarkasti ennakoitavissa. Edellytyksenä tälle on, että kriteerit joiden mukaan vero määräytyy ovat julkisia. Autoveron määräytymisen perusteethan ovat olleet yksi valtakuntamme tarkimmin varjelluista salaisuuksista viime vuosien aikana.

Tämä avoimuusvaatimus on harrastajien kannalta erittäin positiivinen asia. Nythän pitäisi olla mahdollista budjetoida tarkkaan tulevan vero määrä.

Tulli ottaa oman tulkintansa uudesta verotusmallista käyttöönsä jo tiistaina 24.9.2002 (Tullin tiedote 20.9.2002). Tullin tulkinnan mukaan "verotuksen pohjana käytetään vastaavan uuden ajoneuvon yleistä kotimaista kuluttajahintaa" tai vaihtoehtoisesti nyt tuomion saanutta järjestelmää riippuen siitä, kumpi on verovelvollisen kannalta edullisempi. Tämä ei ole pysyvä tila vaan tullin tekemä väliaikainen ratkaisu siihen asti, kunnes uudet lait ja asetukset tulevat voimaan.

Vertailuajoneuvoksi ei itsestäänselvästi kelpaa vastaavanlainen tai samankaltainen ajoneuvo vaan ajoneuvo on aina yksilöitävä. Verovelvollisella on myös oikeus riitauttaa viranomaisten tekemä arvioverotus ja verotuksen pohjaksi valitsema "samanlainen" ajoneuvo mikäli tämä johtaa verovelvollisen kannalta syrjivään verotukseen (tuomion kohta 89).

Tämä tulee aiheuttaman viranhaltijoille paljon päänvaivaa sillä ymmärrettävistä syistä tullissa ei haluttaisi perehtyä jokaisen tuotavan ajoneuvon jokaiseen pulttiin ja nippeliin. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio on kuitenkin selvääkin selvempi.

Prosenttirajat samoiksi maahantuontitavasta riippumatta

Tällä tuomiolla sekä EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 1 kohdan avulla tullaan kaatamaan nykyinen käytettynä maahantuotujen uudelleenverotuksen 33% rajat mikäli piakkoin tulevassa autoverolain ehdotuksessa niitä ei ministeriössä itse osata korjata. Tuomioistuinhan ilmoittaa yksiselitteisesti, että käytettynä maahantuotuja ei saa syrjiä millään muodoin verrattuna jo maassa oleviin ajoneuvoihin.

Tämä on moottoripyörien rakentelun harrastajille toistaiseksi vuoden paras uutinen! Käytettynä maahantuotujen pyörien rakentajat voivat MMAF:n tulkinnan mukaan jo nyt rakentaa 50% rajojen mukaan välittämättä säädetystä 33% rajasta. Tähän kuitenkin varoituksen sana, mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa niin virkamiehistö ei tule uskomaan tätäkään asiaa ennen kuin vasta korkeimman kautta, ennakkoa ottavan rakentajan kannattaa varautua kädenvääntöön.

Välittömiä voittajia ovat ne, joilla on yli 50% alkuperäinen pyörä liikenteessä ja jotka ovat siitä huolimatta joko 25% tai 33% säännön nojalla joutuneet maksamaan autoveron uusiksi viimeisen kolmen vuoden aikana. He voivat viimeistään nyt ruveta sorvaamaan valituksia verojen palauttamiseksi, korkoineen. Onnea voittajille!

Missä on yhteiskunnallinen keskustelu?

Komission mukaan mikään virallinen tai oikeudenkäyntiaineistoon kuuluva asiakirja ei osoita, että Suomen valtion teettämät Suomen markkinoita koskevat selvitykset olisivat objektiivisia ja tieteellisesti luotettavia. Tämä ei ole hyväksyttävää ja on ihmeellistä, että asiasta on pitänyt hakea mielipide Suomen ulkopuolelta.

Tämän lisäksi tuomion muutamassa kohdassa myös ihmeteltiin Suomen valtion esittämiä puolusteluja, jotka ovat olleet ristiriidassa Suomen valtion esittämien todisteiden kanssa. Tämähän on oikeuskäytännössä harvinaista, että sama osapuoli sekä esittää todisteet että myös itse kumoaa ne. Samoin ihmeteltiin sitä, miksi Suomen valtio haluaa kysyä yhteisöjen tuomioistuimelta asiaa joka on selvä koska tuomioistuin on jo aikaisemmin antanut ennakkopäätöksen samasta aiheesta?

Olisiko paikalla herätellä laajempaakin yhteiskunnallista keskustelua parlamentaarisen järjestelmän hampaattomuudesta virkamiehistön edessä? Miten on mahdollista, että vuodesta toiseen Suomen valtio tietoisesti rikkoo sitoumuksiaan ja kieriskelee lopulta omassa erinomaisuudessaan niin syvällä, että ei enään osaa itse sanoa mikä on oikein ja mikä väärin? Lähes kaikki julkinen keskustelu on kuitenkin keskittynyt autoveron suuruuteen ja saadun tuomion seuraamuksiin ja valitettavan vähän keskustellaan siitä, miksi tämä tuomio ylipäätäänsä piti hankkia?

Lisätietoa: SMOTO:n kommentit http://www.smoto.fi/

   Go to the top of this page Moottoripyörien Korkealle Verottamiselle Ei Perusteita (22-09-02)

Samalla kun koko ajoneuvolainsäädäntö verokuvioineen on menossa uusiksi voimme kysyä miksi moottoripyöriä ylipäätään pitäisi verottaa? Moottoripyörien korkea verohan säädettiin 70-luvun alussa (1) liikenneturvallisuuden nimissä jotta paljon onnettomuuksia aiheuttaneet uudet ja suuret moottoripyörät tulisivat kalliiksi ja harvojen sekä varttuneempien kuluttajien ulottuville (2) sekä toimimaan kaupan suojasäännöstönä suojaamaan kotimaisten valmistajien ja maahantuojien kauppaa ns. harmaatuojia vastaan (HE 200/1973 sekä HE 59/1975). Moottoripyöristä perittävän autoveron olemassaolon syihin ei ole myöhemmissä autoverolain muutoksissa sen koommin kajottu.

Alkuperäiset veronperimisen perusteet eivät ole enää voimassa, sillä kuljettajien turvallisuuskysymykset on toteutettu ja suurelta osin myös saavutettu ajokorttiuudistuksen ja tiukemman kuljettajatutkinnon avulla, hintojen ohjaava vaikutus toteutuu jo erilaisten moottoripyörien tehdashintojen erilaisuuden sekä korkeiden vakuutusmaksujen muodossa ja liittyessään Euroopan Yhteisöön Suomi on sitoutunut kaupan esteiden purkamiseen. Korkealle moottoripyörien verolle on siis keksittävä toiset perusteet.

Valtiontalouden kannalta nykyinen korkea moottoripyörävero ei ole edes kannattava. Moottoripyörien erityisveron perinnän ja valvonnan kustannukset ovat suuremmat kuin veron tuotto siitä huolimatta, että viime vuosina on ylitetty kaikki aikaisemmat rekisteröintitilastot. Juuri tämän takia mm. Ruotsissa luovuttiin moottoripyörien erityisverotuksesta. Korkeasta verosta johtuva valvontajärjestelmä sekavine prosenttisääntöineen on valtiolle kallis ylläpitää. Tämän lisäksi korkea autovero johtaa jatkuvasti eritasoisiin kiistoihin ja epäkohtiin erityisesti EU:n vapaan kaupan sääntöjen kanssa. Kyseessä on kaikkien osapuolten, myös valtion, kannalta ns. huono business.

Myöskään liikenneturvallisuus ei kelpaa rankan verokohtelun tekosyyksi. Moottoripyöräilyn liikenneturvallisuustutkimus sekä kotimaassa että muissa EU:n jäsenvaltioissa osoittaa, että nykyaikaisten moottoripyörien moottorin koolla tai ajoneuvon hinnalla ei ole vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Sitä vastoin kuljettajan kokemus ja asenteet sekä moottoripyörän ”luonne” vaikuttavat suorassa suhteessa onnettomuusalttiuteen. Kumpaankin tekijään on erittäin vaikea vaikuttaa verotuksellisesti. Erityisesti rakennetut MMAF:n jäsenten hyvin tuntemat chopperit joutuvat onnettomuuksiin erityisen harvoin.


Go to the top of this page Hallituksen Esitys Uudeksi Ajoneuvolaiksi (22-09-02)

Samalla kun Suomen valtio saa EU:n tuomioistuimelta merkittävän linjavedon antaa hallitus eduskunnalle esityksen uudesta ajoneuvolaista (HE141/2002). Samassa nipussa on läjä muutoksia vanhoihin lakeihin. Valitettavasti ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi on jo valmiiksi ristiriidassa EU:n vapaan kaupan säännösten ja juuri annetun linjavedon kanssa.

Mutta on ehdotuksessa paljon hyvääkin, muunmuassa ajoneuvolain 32 § tyyppihyväksyntävelvollisuudesta säätää, että "yksittäiskappaleena valmistettu tai maahan tuotu L-luokan ajoneuvo saadaan kuitenkin merkitä rekisteriin rekisteröintikatsastuksen perusteella". Lakiehdotus nostaa myös museoajoneuvojen ikärajan 25 vuodesta 30 vuoteen, tähän on kuitenkin siirtymäaika aina 1.1.2008 asti. Samassa paketissa on ehdotus jolla poistetaan alle 15v lasten kypärävapautus (laki tieliikennelain muuttamiseksi).

Syksystä on tulossa erittäin kiireinen pitkän hiljaiselon jälkeen. Lähes kaikkien moottoripyörien rakentelua koskevien pykälien meno uusiksi vuoden vaihteeseen mennessä pitää myös MMAF:n kiireisenä. Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistusta on tällä palstalla käsitelty laajemmin alempana.


Go to the top of this page AKE On Julkaissut Ohjepaketin Käytettyjen Maahantuonnista (17-09-02)

Ajoneuvohallintokeskus (AKE) on valmistautunut käytettyjen ajoneuvojen lisääntyvään maahantuontiin laatimalla asiasta esitteen sekä internet-sivut. Esite on AKE:n mukaan jaossa katsastustoimipaikoilla sekä tullin toimipisteissä. Tähän astihan maahantuojat ovat olleet sekalaisten tietorippeiden ja harrastajien ylläpitämien tietosivujen varassa joten kyseessä on miellyttävä parannus viranomaisten tiedontarjonnassa.

AKE:n ylläpitämillä ohjesivuilla kerrotaan yksityiskohtaisemmin muunmuassa erityisestä teknisistä vaatimuksista, jotka Suomessa rekisteröitävän auton tai moottoripyörän on täytettävä. Oman osionsa ovat saaneet mm. ennen kauppaa tarvittavat dokumentit ja tarkistukset, ajoneuvon siirtäminen Suomessa, autoveron maksaminen, ajoneuvon tekniset vaatimukset, rekisteröintikatsastus, rekisteröinnin yhteydessä vaadittavat selvitykset ja paperisota, muuttotavarana maahantuotu henkilöauto tai moottoripyörä sekä EU:n ulkopuolelta tuodut ajoneuvot.

AKE:n ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.ake.fi/kaytettynamaahan


Go to the top of this page Lausunto Ajoneuvolainsäädännön Kolmannen Kierroksen Asetuspaketista (11-09-02)

MMAF:n lausunto ajoneuvolainsäädännön kolmannelta ja viimeiseltä kierrokselta oli keskeisiltä osiltaan lyhyt ja ytimekäs; "MMAF:n mielestä liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta ei tule hyväksyä nykyisessä muodossaan. Muutosehdotuksissa tuemme Suomen Motoristit ry:n lausuntoa asetuskokoelman tästä osasta." Käytännössä MMAF osallistui SMOTOn lausunnon valmisteluun.

Tässä viimeisessä ja asetuspaketin kolmannessa osassa oli käsiteltävänä mm. "asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista" sekä "asetus ajoneuvojen hyväksynnöistä". SMOTOn antamassa lausunnossa puututtiin jälleen huonoon tai puuttuvaan tukeen vapaan kaupan periaatteiden tiimoilta. Asetusten useat kohdat ovat ristiriidassa EU:n vapaata kauppaa ja tavaroiden vapaata liikkumista koskevien säädösten, EU:n perustamissopimuksen sekä EU-tuomioistuimien päätösten kanssa.

SMOTOn lausunto on luettavissa osoitteesta http://www.smoto.fi/uutiset-2002.html#lakikokuud03.

  
  
  

   Go to the top of this page MMAF:n Lausunto Ajoneuvolainsäädännön Toisen Kierroksen Asetuspaketista (30-07-02)

MMAF toimitti lausuntonsa ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen kierroksen asetuspaketista Liikenne- ja Viestintäministeriöön (LVM) heinäkuun lopussa. Kaikenkaikkiaan asetusluonnoksista paistaa positiivisena pyrkimys ottaa huomioon EU:n tunnustamat moottoripyöräilyn sekä moottoripyörien kunnostus- ja rakenteluharrastuksen tarpeet, erityisesti oma- ja piensarjavalmisteisten moottoripyörien erityisvaatimukset.

Valitettavasti tämä jää pelkäksi pyrkimykseksi mikäli toisessa EU-valtiossa ennestään liikenteeseen hyväksytyn ajoneuvon rekisteröinnistä ei Suomessa säädetä suoraan lailla ja asetuksilla. MMAF katsoo, ettei ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen osa nyt lausuntokierroksella olleessa muodossaan riittävällä tavalla takaa mahdollisuutta EU-alueelta hankitun ajoneuvon ja/tai oma- ja piensarjavalmisteisen ajoneuvon rekisteröintiin vastaisuudessa.

Ristiriitoja EU:n vapaan kaupan säännösten kanssa

MMAF pyytää LVM:tä kiinnittämään vakavaa huomiota asetuskokoelmassa esiintyvien useiden eri kohtien ristiriitoihin EU:n vapaata kauppaa ja tavaroiden vapaata liikkumista koskevien säädösten, EU:n perustamissopimuksen sekä EU-tuomioistuimien päätösten kanssa. Asetusehdotusten nykyisessä muodossa EU-alueelta hankitun ajoneuvon tasavertainen kohtelu sisämarkkina-alueella ei toteudu Suomessa konkreettisesti.

Suomen lähentymistä muuhun Euroopan Yhteisöön tulee edesauttaa. Tämä tavoite edellyttää luopumista pyrkimyksestä säätää yhä uusia kansallisia lakeja ja asetuksia, jotka ovat ristiriidassa EU:n säädösten ja sopimusten kanssa. Mikäli mainitun kaltaisten lakien ja asetusten säätämistä jatketaan, lainlaatijan signaali kansalle viestii Suomen kuuluvan EU:hun ainoastaan jonkinlaisena ulkojäsenenä.

Oma- ja piensarjavalmisteiden rekisteröintiin vielä selvempi linja

Pyydämme myös LVM:tä aukottomasti varmistamaan mahdollisuus oma- ja piensarjavalmisteisten moottoripyörien rekisteröintiin. Rekisteröinnin tulee olla mahdollista ilman, että harrastajan maksettavaksi tulisi kohtuuttoman korkeita kustannuksia välittöminä rekisteröintikuluina tai välillisinä kustannuksina.

Nykyisellään käytäntö omavalmiste- ja piensarjamoottoripyörien rekisteröinneissä on ollut vaihteleva. Ajoittain rekisteröinti on ollut täysin mahdotonta, ajoittain on edellytetty teknisiä testejä, joiden kustannukset ovat lähennelleet kymmentä tuhatta euroa. Tätä on pidettävä kohtuuttomana.

Nykyisin on niin ikään lähes mahdotonta saada rekisteröidyksi Suomeen EU:n vapaakauppa-alueella aiemmin rekisteröity oma- tai piensarjavalmisteinen moottoripyörä. Pyydämme liikenne- ja viestintäministeriötä huolehtimaan, että ajoneuvojen tasavertainen kohtelu sisämarkkina-alueella toteutuu tältäkin osin Suomessa.

Ajoneuvokohtaisten rajoitusten on perustuttava tutkittuun tietoon

LVM:n ehdotus asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä (3 §) säätää ajoneuvo- ja ajoneuvoluokkakohtaisista nopeusrajoituksista: "moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on jousittamaton, 60 km/h; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske alkuperäiseltä malliltaan ilman takajousitusta olevaa moottoripyörää (L3e- ja L4e-luokka), joka on valmistettu vuonna 1978 tai aikaisemmin".

MMAF ehdottaa tekstiin seuraavaa muutosta: "moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on jousittamaton, 60 km/h; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske moottoripyörää (L3e- ja L4e-luokka).". Rakenteellisten nopeusrajoitusten tulee perustua tutkimuksin saatuihin tuloksiin, ei lakia virkansa puolesta laativan henkilön henkilökohtaiseen näkemykseen. MMAF on aina pitänyt 60 km/h rajoitusta työkoneille ja sen kaltaisille raskaille laitteille tarkoitettuna ja rajoituksen ulottamista moottoripyöriin lainkirjoittajalle sattuneena virheenä. Meneillään olevan uudistuksen yhteydessä tämä virhe tulee korjata.

Onnettomuustilastot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Englannissa tai Yhdysvalloissa eivät tue liikenne- ja viestintäministeriön esitystä millään tavoin. Päinvastoin, Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan rakennetut nk. chopper-tyyppiset moottoripyörät joutuvat onnettomuuksiin erittäin harvoin. Puheena oleva jousittamaton taka-akselia esiintyy veteraanipyörien ohella lähinnä vain näissä chopper-moottoripyörissä.

Tien päällä tehdyistä tarkastuksista on aina saatava kirjallinen todiste

MMAF:n kokemuksen mukaan käytännöt tien päällä tarkastettujen moottoripyörien määräämisessä katsastettavaksi ovat olleet hyvinkin kirjavia. Uusi asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta pyrkii korjaamaan asiaa mutta MMAF epäilee, että asetusteksti ei esitetyssä muodossa siinä onnistu.

Ajoneuvon kuljettajan on saatava seikkaperäinen sekä kirjallinen selvitys siitä, minkä takia ajoneuvo määrätään tien päältä katsastukseen. Tämä on tarpeen sekä mahdollisten korjaustoimenpiteiden oikeaa kohdistamista varten että oikeusturvan kannalta.

Myös huomautuksetta jääneistä mutta tehdyistä tarkastuksista olisi saatava todiste. Nykyinen käytäntö jossa muutaman päivän ikäisellä kastastuksella ei ole tien päällä merkitystä ja jossa sama moottoripyörä tarkastetaan parhaimmassa tapauksessa useita kertoja saman illan aikana ei ole oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun takia mielekästä.

Lisätietoa ja koko lausunto


  

   Go to the top of this page Suomen Autoverokiistan Päätös Siirtyy Syksyyn (30-07-02)

Helsingin Sanomat uutisoi kesäkuun lopulla seuraavasti (http://www.helsinginsanomat.fi/): EU tuomioistuin antaa päätöksensä toisesta EU-maasta tuodun käytetyn ajoneuvon autoveron määrästä sekä siitä kannettavan ALV:n oikeudenmukaisuudesta syyskuun puolivälin jälkeen, 19.9.2002. Päätöstä on odotettu jo pitkään. EY-oikeuden julkisasiamies antoi jo lokakuussa 2001 oman ratkaisuehdotuksensa, julkiasiamiehen mukaan käytettyjen tuontiautojen verotus on Suomessa syrjivää.


  

   Go to the top of this page Bomber 3/2002 MMAF-palstan Jutut (30-07-02)

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) valmistelee ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistusta. Edellisestä lainsäädännön uudistuksesta on kulunut jo lähes 10 vuotta ja Euroopan Unioniin liittymisen myötä monet lait ja asetukset ovat osoittautuneet perin vaikeiksi tai mahdottomiksi noudattaa. Nyt valmisteilla olevan uudistuksen tavoitteina on selkiyttää pykäläviidakkoa ja harmonisoida Suomen lainsäädäntöä yhteisön asetusten ja normien kanssa.

Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen lausuntokierrokset loppuvat elokuussa ja lait tulevat LVM:n suunnitelmien mukaan Eduskunnan esittelyyn syksyllä niin, että uudet lait tulisivat voimaan vuoden 2003 alusta. Kokonaisuudistus kiinnostaa myös moottoripyörien rakentelijoita sillä ko. pykälillä säädetään tarkasti muunmuassa osien vaihdoista ja vaatimuksista.

Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisellä lausuntokierroksella oli tutkittavana ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi. Suomen Motoristit r.y. antoi jäsenkerhojensa eli myös MMAF:n puolesta lausunnon ajoneuvolain ehdotuksesta jo toukokuussa ja toisen vaiheen asetuspaketista heinäkuun lopussa.

Kokonaisuudistuksen toisessa ja kolmannessa vaiheessa työn alla on ehdotukset uusiksi asetuksiksi "vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista", "kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista", " liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta", "ajoneuvojen hyväksynnöistä" sekä "ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta". Näissä asetusehdotuksissa on paljon moottoripyöriä koskevia kohtia ja niiden kaikkien perusteellinen läpikäynti ei ole käytettävissä olevan palstatilan rajoissa mahdollista.

Moottoripyörien rakentamisen kannalta kuitenkin oleellisinta on, että lähes kaikki pykälät ovat yhä ristiriidassa Euroopan-yhteisön perustamissopimuksen vapaankaupan ja tavaroiden vapaan liikkumisen periaatteen kanssa. Tämän periaatteen mukaisesti käytetyn moottoripyörän rekisteröinnissä ei saa olla mitään eroa, oli pyörä ostettu naapurikunnasta kotimaasta tai toisesta jäsenvaltiosta. Niinikään toisesta jäsenvaltiosta ostettu ja siellä jo rekisterissä ollut moottoripyörä on hyväksyttävä rekisteriin sellaisenaan vaikka se ei täyttäisikään kotimaan rakennemääräyksiä.

Periaate, jossa määritellään toisessa EU-maassa jo rekisteröidyn ajoneuvon tasavertainen kohtelu vastaavaan kotimaasta ostettuun ajoneuvoon verrattuna on vietävä lakeihin ja asetuksiin. Asiaa ei saa jättää poikkeuksien tai poikkeuslupien varaan vaan LVM:n on suoraan asetuksessa määriteltävä tarkemmin miten em. yhdenvertainen kohtelu toteutuu. Tämä on ollut ja tulee myös olemaan MMAF:n lausuntojen oleellisin osa.

Lisätietoa ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksesta: Valtioneuvoston hankerekisteri http://www.hare.vn.fi/ sekä SMOTO http://www.smoto.fi/ ja MMAF http://www.mmaf.fi/

Pommittaja oli Audi-mies

Iltapäivälehdet tiesivät kertoa, että taannoinen Helsingin autopommin asettaja eli ns. Audi-mies omisti moottoripyörän ja harrasti niin kutsuttua bomber-moottoripyöräilyä. Poliisi ei tutkinnan tässä vaiheessa suostunut kommentoimaan, liittyykö vangitun moottoripyöräharrastus jollakin tavalla pommi-iskuun.

MMAF:n arvion mukaan ko. pommimies on kuitenkin taustaltaan vähän tunnetun mutta pahamaineisen Audi-järjestön jäsen. Tämän potentiaalisen pommiuhkan takia MMAF ehdottaa, että kaikki Audi-merkkisillä autoilla lauttasatamien kautta maahantulevat Audi-kuskit ja Audi-matkustajat sekä heidän matkatavaransa pitäisi tarkastaa, videoida ja salaisesti rekisteröidä tulevien mahdollisten levottomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Samalla voidaan myös kätevästi tarkistaa maahantulevien Audi-merkkisten autojen omistajanvaihdokset sekä osanvaihtoprosentit.


  

   Go to the top of this page Kopterin #45 MMAF-palstan Jutut (08-07-02)

Suomen Motoristit r.y. Annamme tällä kertaa MMAF-palstalla tilaa SMOTO:n informaatiolle kahdessa ajankohtaisessa ja tärkeässä asiassa. MMAF kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Motoristit r.y:hyn eli SMOTO:on.

SMOTO on moottoripyöräkerhojen ja järjestöjen yhteenliittymä ja yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on valvoa suomalaisen motoristin etua. SMOTO:on kuuluu 80 jäsenkerhon kautta 15.200 suomalaista motoristia. Valtakunnallisena etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Lisätietoa: http://www.smoto.fi/

Romulaki ei koske moottoripyöriä

Keväällä voimaantuleva romuajoneuvolaki vaikeuttaa autoharrastajien asemaa. Kiitos SMOTO:n ja eurokansanedustaja Heidi Hautalan sovellettava EU-direktiivi ei koske moottoripyöriä. (Asetuksen ulkopuolelle jäävät kaksi- ja kolmipyöräiset mp:t sekä mopot.)

Motoristien etujärjestö SMOTO otti direktiivin luonnosvaiheessa yhteyttä EU-parlamentin suomalaisjäseniin ja vakuutti heidät siitä, että moottoripyörien kohdalla purkuosien kierrätys toimii ilman direktiiviäkin.

Jatkossa auton rekisteristä poistamiseen ei enää riitä, että palauttaa kilvet katsastuskonttorille, nyt pitää olla mukana myös todistus siitä auto on toimitettu purkuun asianmukaisesti sertifioituun purkamoon. Uusien autojen ostajia puolestaan tullaan rokottamaan pantilla eli kierrätysmaksulla, jonka saa joskus takaisin, kun auto viedään purkamoon.

Moottoripyörien saaminen pois direktiivistä ja asiaa koskevasta laista vaati paljon työtä. SMOTO osallistui aktiivisesti motoristien eurooppalaisen etujärjestön FEMA:n kokouksiin ja otti yhteyksiä niin parlamenttijäseniin kuin virkamiehiinkin. Ratkaiseva käänne tapahtui, kun EU:n ympäristökomitean jäsen Heidi Hautala otti käymiemme neuvottelujen jälkeen asian hoitaakseen. Hän teki ympäristökomiteassa esityksen, että mopot ja moottoripyörät otetaan pois direktiivistä. Hautalan esitys hyväksyttiin SMOTO:n hänelle toimittamien vankkojen perusteiden vuoksi.

Edellä kerrottu vahvistaa SMOTO:n toiminnan malliesimerkiksi siitä, kuinka EU:n yksittäisen jäsenmaan kansalaisjärjestö onnistuu muuttamaan valmisteltavana olevan direktiivin sisältöä. Unohtamatta tietenkään vankkaa näyttöä ja perusteita sekä kunnossa olevia neuvotteluyhteyksiä.

   Vaijerikaiteiden tulo Suomeen estettävä

Tiehallinto suunnittelee Ruotsin mallin kaltaista vaijerikaidekokeilua myös Suomeen. Tarkoituksena on asentaa satoja kilometrejä, jopa yli tuhat kilometriä vaijerikaidetta Suomen pääteille.

Vaijerikaiteet ovat motoristeille kuolemanvaarallisia ja niiden tulo Suomeen on kaikin keinoin estettävä. Vain Ruotsissa ja Norjassa suunnitellaan vastaavaa, muualla Euroopassa kehitys kulkee täysin päinvastaiseen suuntaan.

SMOTO on tehnyt jo pitkään ja erityisesti viime vuoden aikana paljon työtä vaijerikaideasennusten estämiseksi Suomessa. Neuvotteluja on käyty liikenne- ja viestintäministeriössä, Liikenneturvassa ja viimeksi Tiehallinnossa. Saamamme lupaukset ja asiamme näennäinen edistyminen on osoittautunut kuitenkin virkamiesten sanahelinäksi, suoranaiseksi hämäykseksi.

SMOTO käyttää vielä ennen ajokautta kevättalvella kaikkia vaikutuskanaviaan neuvotteluratkaisun saamiseksi ja tämän järjettömän suunnitelman pysäyttämiseksi.

Pyydämme kuitenkin jo nyt jäsenkerhojemme yhteyshenkilöitä ja aktiivisia jäseniä aloittamaan asiasta tiedottamisen kerhojenne jäsenille ja paikkakuntanne kaikille motoristeille. Pyydämme teitä miettimään minkälaista jälkeä tulee kun motoristi törmää paljaaseen vaijeriin. Tieltäsuistumisonnettomuudet edustavat noin 50% kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista Š uhka on siis todellinen.

Jos neuvottelut ja diplomatia eivät tuota toivottua tulosta hankkeesta luopumiseksi, tulemme käyttämään keväällä suoraa toimintaa muun muassa järjestämällä mielenosoituksia vaijerikaiteita sisältävillä tieosuuksilla ja vaijerikaidetyömailla.

Toivomme myös, että kaikki motoristit tarkkailisivat uusia tietyömaita ja jos ne osoittautuvat vaijerikaidetyömaiksi pyydämme ilmoittamaan asiasta SMOTO:lle.


  

   Go to the top of this page Autoverojärjestelmä Remonttiin (08-07-02)
Teksti: Kopteri-lehden työryhmä (artikkeli julkaistu Kopteri-lehden numerossa #45)

Joko kansan silmät aukeavat demokratian pilkkaamiselle autoveroasiassa?

Vuosi sitten EY-tuomioistuin ratkaisi Portugalissa nostetun kiistan käytettyjen autojen verotuksesta. Tuomion mukaan käytettynä tuodusta ajoneuvosta ei saa joutua maksamaan enempää veroa, kuin vastaavassa tuontimaassa jo rekisteröidyssä ajoneuvossa veroa on jäljellä. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan Suomessa olevissa käytetyissä autoissa on veroa noin 28 prosenttia kuluttajahinnoissa. Eli jos ostat Suomesta käytetyn 10 000 euron mersun, on siinä laskennallisesti autoveroa 2 800 euroa. Jos nyt tuo tällaisen mersun Suomeen, ei autoveroa saada periä 2 800 euroa enempää.

Valitettavasti Suomen autoverolaki johtaa usein jopa kaksinkertaiseen veromäärään. Kukaan ei voi tätä kiistää. Silti valtiovarainministeri Sauli Niinistö ilmoitti, ettei Portugalin päätös vaikuta mitenkään suoranaisesti Suomeen - eikä autoverotus ole viimeisen vuoden aikana mihinkään muuttunutkaan. Kansalle olisi kuitenkin tullut kertoa, että liittyessään EU:hun Suomi sitoutui hyväksymään sen tosiasian, että EY-tuomioistuimen päätökset ohittavat kaikkien jäsenmaiden, myös Suomen, omat lait. Jos tämä olisi kaikkien tiedossa, tietäisimme samalla, että valitsemamme päättäjät rikkovat EY-oikeutta täysin tietoisesti. Autoverotuksessa tämä ei valitettavasti ole uutta.

Kenen on tarkoitus hyötyä

EY-tuomioistuin antoi ensimmäisen käytetyn auton verotusta koskevan päätöksensä jo vuonna 1990 Tanskaa vastaan. Tässä tuomiossa todetaan aivan sama periaate kuin edellä todetussa Portugalin tapauksessa. Suomen ei näin ollen olisi tullut säätää nykyistä autoverolakia vuonna 1994 eikä uskotella kansalle, että autoverotus olisi yhteisön oikeuden mukaista.

Jos kyse olisi puhtaasti verotulojen keräämisestä, ei tällaiseen järjestelyyn olisi ollut mitään syytä. Valtion asiantuntemus olisi varmasti riittänyt keksimään puhtaasti hyväksyttäviäkin kassan kartuttamistapoja. Auton hankinnan verotus on vain eräs ja varsin huono tapa kohdentaa tieliikenteen veroja. Suomen järjestelmästä hyötyvät lähinnä pankit, jotka lainaavat meille rahat auton ostamiseen eli tosiasiassa veron maksamiseen.

Pankinjohtajat eivät kuitenkaan ole olleet ainoita, joita valtiomme on kohdellut suopeasti. Suomen autoverojärjestelmän perimmäisenä tarkoituksena näyttää olleen autokaupan eli autokauppiaiden elintason turvaaminen. Ennen EU:ta puhuttiin avoimesti, että lailla pyrittiin järjestelemään markkinoita. Järjestelyt olivat sellaisia, että muun kuin merkkimaahantuojan ei kannattanut tuoda Suomeen uusia eikä käytettyjä autoja. EU-aikana markkinoiden tulisi olla avoimia, mutta siltikään autoverotukseen ei ole haluttu tehdä rakenteellisia muutoksia.

Järjestelmää on päätetty ylläpitää vaikka väkisin ja tätä edesauttavat tietysti minimaalinen julkisuus ja keskustelu ongelmista. Käytännössä ainoat tilaisuudet, joissa valtio asian tiimoilta esiintyy, ovat autoalan toimitusjohtajien suljetut seminaarit. Näissä tilaisuuksissa ei häviäjiä tarvitse juuri muistella ja omia kantoja voidaan puolustella kritiikittä.

Missä julkinen keskustelu

Viimeisimmässä autoalan palaverissa annettiin ymmärtää, että EU:n vaatimukset ja tulevat autoveromuutokset ovat olleet jo pitkään tiedossa, mutta valtio ei halua tehdä muutoksia ennen kuin tiedetään tarkalleen ne EU:n vaatimukset, joihin Suomen tulee myöntyä. Tämä kai tarkoittaa sitä, että tarkoitus ei ole vieläkään tehdä sellaista liikenteen veropakettia, jonka oikeudenmukaisuudesta voitaisiin keskustella ja päättää avoimesti.

Tilaisuudessa arvioitiin myös autoverosta kannettavan arvonlisäveron laillisuutta. Valtiovarainministeriön lainvalmistelija Kuitunen katsoi Brysselin taipuneen nyt hänen tulkintaansa, jonka mukaan kyseessä ei olisikaan oikea arvonlisävero eli alvi vaan ei-arvonlisävero elvi. Asian käsittelytapaa kuvaa, että mainittu virkamies on keksinyt kiistanalaiselle verolle tämän omalaatuisen peitenimen. Autokauppiaat, jotka saavat tämän veron vähentää arvonlisäveroistaan kuten minkä tahansa alvin, nauroivat makeasti. Tajuamatta, että jos näin on, tulee joku varmasti vaatimaan autokauppiaita maksamaan laittomat verovähennyksensä takaisin.

Nämä vähennetyt elvit ovat useita miljardeja vuodessa. Ketään ei myöskään kiinnostanut, että autoverolain valmistelusta lähtien on valtio puhunut vain alvista ja myös sitä tarkoittanut. Huomiotta jäi myös se, että EU:n julkisasiamies kyllä ilmoitti, että elvikin on kiellettyä silloin, kun se johtaa syrjintään - ja näin saattaa nyt olla.

EU harmonisoi

Edellä kerrotulla kikkailulla ei ole mitään tekemistä hyvän hallintotavan tai demokratian kanssa. Jos valtiovarainministeriössä hoidettaisiin yhteiskunnan asioita taitavasti, sopeuttaminen EU:hun olisi aloitettu 1995 (vrt. Ruotsi). Tässä kohtaa valtiovalta mielellään korostaa, että EU-maat saavat itse päättää autoverotuksen tasostaan.

Edellä kerrotun on ollut tarkoitus herättää huomaamaan, että Suomen autoverossa on muitakin ongelmia kuin verotaso. Verotasosta tulee toki myös keskustella ja päättää. Eikä EU tämänkään suhteen ole aivan hiljaa. Yhteisön raporteissa on nähty, että toimivat sisämarkkinat edellyttävät autoveron harmonisointia. On todettu, että häiriöitä (tax free hintojen polkemista, syrjintää yms.) ilmenee, jos autoverotaso eroaa maiden välillä suuresti. Käytännössä erot saisivat olla noin kymmenyksen siitä mitä Suomi pitää hyvänä. Ja miksi ylipäätänsä pitää ensimmäisenä ilmoittaa, että verotaso on Suomen päätettävissä. Eikö tärkeämpää olisi keskustella, mikä on järkevää verotusta ja ketä tässä halutaan kustantaa.

Menestyvässä Suomessa on Euroopan yhteisön vanhin autokanta. Yli miljoona suomalaista ajaa autolla, joka esimerkiksi Saksassa olisi jo romutettuna. Tämä kertoo selvästi siitä, että olemme epäonnistuneet jossain. Jopa autoja vastustavan on pakko myöntää, että tuoreempi kanta olisi turvallisempi ja vähemmän saastuttava. Vanhojen autojen arvioidaan aiheuttavan 90 prosenttia liikenteen päästöistä. Parempi olisi nähdä maamme muutaman vuoden ikäisten saksalaisten autojen hautausmaana (kuten fraasi kuuluu), kuin nykyisenlaisena täällä mädätettyjen, pitkälti toistakymmentä vuotta vanhojen kinnereiden romutarhana.

Mitä signaalia lähetetään

On kohtuutonta, ettei viranomainen kykene positiivisessa hengessä ajanmukaistamaan koko autoverotuksen järjestelmää ja tasoa. Täysin poikittain heittäytyneinä, asiassa käytännön valtaa pitävä virkamiehistö tekee vain ylhäältä EU:sta nimenomaisesti vaaditut yksittäiset muutokset. Mitä alhaalta kuuluu, ei paljoa näy hetkauttavan. Valtiovarainministeriö on tietoisesti toiminut EU-lainsäädännöstä piittaamatta. Mitä signaalia valtio haluaa tällä menettelyllään kansalaisilleen antaa? Saako yksittäinen ihminen toimia samoin, jos katsoo tarkoituksen pyhittävän keinot?

Autoveron selkeä alentaminen veisi myös pohjan kaikelta veron kiertoon tähtäävältä keinottelulta. Korkea autovero aiheuttaa raskaan järjestelmän, jonka vuotokohtia tilkitään hyvinkin järjettömillä säännöillä. Esimerkiksi käy ajoneuvojen osaprosenttisysteemi. Se on maailmassa ainoa laatuaan ja vaikeuttaa mm. harrastelijoiden rakentelutoimintaa suuresti.

Kuinka on mahdollista, että käytännössä kaikissa muissa maissa on pystytty järjestämään oikeudenmukainen auton käytön verotus? Sitä hankalammaksi asian kuntoon saattaminen käy, kuta pidemmälle sen kanssa viivytellään.

Esimerkkinä vuoden vanha pyörä EU:sta

Hinta Saksassa10.000 €
Hinta Saksasta Ruotsiin tuotuna10.000 €
Hinta Saksasta Suomeen tuotuna18.300 €

Suomen valtio perii autoveroa ja arvonlisä-veroa esimerkki-tapauksessa 8300 euroa.

Laskennallinen esimerkki: Vuoden vanha, yli 750 cc moottoripyörä, joka maksaa toisessa EU-maassa 10.000 euroa. Vastaavan uuden pyörän oletamme maksavan ko. maassa 12.000 euroa ja maassa on 16% arvonlisäverokanta.

Ruotsissa laitteesta ei mene tuotaessa veroluonteisia maksuja lainkaan. Vuotuinen tievero yli 75 kg painavalle moottoripyörälle Ruotsissa noin 14 (neljätoista) euroa (koko vuodelta). (Yli 30 vuotta vanhat ajoneuvot vapautettu tieverosta.)

Suomessa autoveroa noin 6800 euroa ja arvonlisäveroa (autoverosta) noin 1500 euroa. Yhteensä maksuja valtiolle 8300 euroa. Käytettyjä kuitenkin tuodaan, koska tarpeeksi vanhan laitteen vero on alempi ja lamavuosilta on käytetyn kaluston kannassa aukko.

Kysymme olisiko Valtiovarainministeriön ollut aihetta tehdä autoveroasialle jotain rakentavaa jo aikoja sitten. Jotain muutakin kuin naureskella kansalle ja EU:lle ja siirtää pilkun paikkaa autoverolaissa!

Esimerkin lähteet: http://www.tulli.fi/autovero/ ja http://www.tullverket.se/ sekä http://www.finlex.fi/


  

   Go to the top of this page EU:n Komission Kirje Ulkoministeri Tuomiojalle (08-07-02)
Kopteri-lehti julkaisi kirjeen numerossa #44

Suomen ulkoministeriö sai lokakuussa postia EU:n komissiolta. Uutisointi asiasta on ollut äärimmäisen niukkaa. Ei ihme, sillä kirjelmä on jälleen yksi osoitus siitä, että maamme autoverolain pohja on murenemassa. Tässä koko kirje:

Arvoisa herra ministeri

Haluan kiinnittää huomionne Suomen autoverolainsäädännön ja eräiden tieliikennesäännösten määräyksiin EY-oikeuden kannalta siltä osin kuin ko. määräykset koskevat ulkomaisten työnantajien ulkomailla rekisteröityjen autojen käyttöä Suomessa.

Suomen lainsäädännön mukaan Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi käyttää ulkomailla rekisteröityä autoa työtehtäviin Suomessa vain mikäli autosta on Suomessa maksettu vero. Komissio on sitä mieltä, että Suomen lainsäädäntö voi estää työvoiman täyden vapaan liikkumisen toteutumisen koska Suomessa asuvat työntekijät eivät voi käyttää ulkomailla rekisteröityjä työsuhdeautoja työtehtäviin Suomessa ellei autoista makseta veroa Suomeen. Suomessa asuvat työntekijät eivät ko. lainsäädännöstä johtuen voi hyväksyä työtarjousta EU-naapurivaltiosta silloin kun työhön kuuluisi työsuhdeauton käyttäminen molemmissa maissa. Suomen EU-naapurivaltiossa toimivat yhtiöt eivät voi palkata Suomessa asuvaa työntekijää koska tämä ei voi käyttää ko. maassa rekisteröityä autoa Suomessa mikäli autosta ei makseta veroa Suomeen.

Komission mielestä on ilmeistä, että sanottu käytäntö syrjii erityisesti Suomessa asuvia rajaseututyöntekijöitä. Ko. työntekijät eivät voi käyttää työsuhdeautoa päivittäisiin työmatkoihin kodin ja työpaikan välillä. Työntekijä ei voi täysin hyötyä niistä etuuksista, joita työnantaja haluaisi hänelle tarjota; työsuhdeauton käyttö on usein säännönmukainen osa palkkausta silloinkin kun kyse on auton käytöstä työajan ulkopuolella. Oikeustapauksessa Ledoux EY-tuomioistuin totesi että jäsenvaltio rikkoo artikla 5:ssä (nykyisin artikla 10) säädettyä yhteistoimintavelvoitetta mikäli sen kansalliset toimet estävät vapaan liikkumisen siten että ko. jäsenvaltiossa asuvat työntekijät eivät voi harjoittaa ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa.

Suomen lainsäädäntö voi olla esteenä myös 49 artiklan mukaiselle palveluiden vapaalle liikkumiselle. Suomalaiset rajoitukset ulkomailla rekisteröityjen autojen käytölle Suomessa estävät Suomen EU-naapurivaltiossa toimivia yrityksiä palkkaamasta työntekijöitä Suomesta. Tästä johtuen ko. yhtiöt ovat epäsuotuisassa asemassa verrattuna niihin yhtiöihin joiden toimintaa kyseiset rajoitukset eivät koske.

Komissio katsoo näin ollen, että Suomi on jättänyt täyttämättä työvoiman vapaata liikkuvuutta ja palveluiden vapaata liikkumista koskevat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

Komissio kehottaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti hallitustanne toimittamaan huomautuksensa komissiolle kahden kuukauden kuluessa tämän kirjeen vastaanottamisesta.

Komissio varaa oikeuden, tutkittuaan huomautuksenne tai jos niitä ei ole annettu määräajassa, antaa tarvittaessa mainitussa artiklassa määrätyn perustellun lausunnon.

Kunnioittavasti
Euroopan yhteisöjen komissio

Kopterin päätoimittajan Malan kommentti

Edellinen on tietysti virkakieltä, mutta asia tuli aika selväksi. Mitä tekee Suomen valtio? Se käyttäytyy kuin kiinni otettu rikollinen. Hallituksemme ei myönnä mitään! Suomi kieltää sääntöjensä EU-vastaisuuden. Taas mennään kohti EY-tuomioistuinta. Omatunto kuitenkin soimaa, vai onko sittenkin kyse vain paatuneen lainrikkojan ajanpeluusta: Hallitus ilmoittaa ryhtyvänsä tutkimaan muutosta, joka mahdollistaisi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon työkäytön täällä ilman verotusta Suomessa.

Valtiomme jatkaa lisäksi lausuntojaan entuudesta tutulla linjalla. Se katsoo asiakseen lisätä, että verotus kuuluu jäsenvaltioiden eikä EU:n toimivaltaan. Jos Suomessa asuvat henkilöt saisivat käyttää muualla rekisteröityjä ja verotettuja ajoneuvoja, mahdollistaisi se verojen kiertämisen keinotekoisin järjestelyin, lausuu hallituksen EU-ministerivaliokunta.

Lausunto on uusi pohjanoteeraus. Toteamme vastaavasti, että niin kauan kuin koko kansaa ei ole suljettu vankiloihin, mahdollistetaan rikollisuus. Ja niin pitkään kuin työntekoa ei kriminalisoida, mahdollistetaan niin ikään verojen kiertäminen keinotekoisin järjestelyin.

Eipä enää oikein tiedä, mitä tämän valtion toimintatavoista voisi ajatella. Poskettomia ne ainakin ovat. Syrjivää käytettyjen ajokkien autoveroa EY-tuomioistuimelle selitellessään hallituksemme porhalsi samalla meiningillä. Perusteluksi EU:lle esitettiin mm. että autoveron tuotto on merkittävä valtion budjetille. Sekös se oikeuttaakin jättämään EU-lait omaan arvoonsa?

Suomi on itse halunnut EU:n jäseneksi. Tämän päätöksen ovat kansalaiset tehneet. Edustaa kummallista mentaliteettia, ettei kansalle haluta suoda niitä etuja, joista normaaleissa jäsenmaissa nautitaan. Suomen luonnottoman korkea autoveron taso poikkeaa selvästi useimmista EU-maista. Tämä aiheuttaa sen epäsuhdan, jonka seurauksena veron kiertämistä joudutaan estelemään EU-vastaisin keinotekoisin järjestelyin. Suomen autoverolaki on maailman typerin autoverolaki.

On kovin valitettavaa, ettei sitä uusita rakentavassa hengessä. Nyt kaikki tapahtuu vain sitä mukaa, kuin EU pakottaa toimimaan. Tuloksena saadaan jälleen uusi tilkkutäkki lainsäädäntö.


  

   Go to the top of this page Kopterin #44 MMAF-palstan Jutut (08-07-02)

EU:n julkisasiamies antoi 25.10.2001 ratkaisuehdotuksensa Suomen käytettyjen autojen verokohteluun. Ehdotuksen mukaan EY:n tuomioistuimen tulisi todeta, että erään vuonna 1998 Suomeen tuodun käytetyn Mersun vero on ollut liian suuri. Samalla tämä tarkoittaisi, että käytännössä kaikkiin käytettynä Suomeen tuotuihin autoihin on määrätty liikaa autoveroa. Motoristeja kiinnostaa tämä autojen verotuskuvio siksi, että voimassa oleva autoverolaki koskee myös moottoripyöriä.

Syrjintä kielletty

Julkisasiamiehen mukaan Suomen veron laskutapa on kielletty, koska se johtaa syrjivään lopputulokseen. Verotus on syrjivää silloin kun veron määrä suurempi kuin se veron määrä, joka sisältyy Suomen markkinoilla olevan jo uutena verotetun ja nyt käytettynä olevan auton arvoon.

Käytännössä Suomessa uutena verotetuissa autoissa on autoveron osuus noin 28 prosenttia koko auton kulloisestakin arvosta. Jos auto maksaa nyt käytettynä 100 000 markkaa, on sinä veroa siten laskennallisesti jäljellä 28 000 markkaa. Julkisasiamiehen mukaan vastaavan käytetyn auton tuonnissa saisi siis periä autoveroa 28 000 markkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käytettynä tuotujen autojen hinnat tulisivat putoamaan ja samalla laskisivat myös Suomessa jo olemassa olevat käytetyt autot jonkin verran. On kuitenkin syytä huomata, että kaikkia automalleja ei kannattaisi tuoda, vaikka veroa laskettaisiinkin tällä tavalla. Tosiasia näet on, että tietyt käytetyt autot maksavat jo ilman veroakin enemmän Saksassa kuin Suomessa.

Samoin moottoripyörien kohdalla ei ole itsestään selvää, että kaikkien mallien verot laskisivat nykytasolta.

Suomi ei halua ymmärtää alv-asiaa

Autoveron arvonlisäveron laillisuuteen ei julkisasiamiehen ehdotus tuo ainakaan Suomen valtion mielestä yksiselitteistä ratkaisua. Julkisasiamies ei näet pidä Suomessa arvonlisäveron nimellä perittävää veroa arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuna arvonlisäverona. Tämän suomalaisen veron hän kuitenkin tuomitsee siinä tapauksessa, että sekin johtaisi syrjintään. Se, missä tilanteissa syrjintä toteutuu, lienee seuraava kiistakysymys.

EY-tuomioistuin antaa asiassa nyt julkisasiamiestä kuultuaan ratkaisun ilmeisesti helmikuussa. Tällöin saattavat vielä avoimena olevat asiat täsmentyä. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää varmalta, että autoverotuksen uudistus on tosiasia. Tähän ryhdyttäneen välittömästi sen jälkeen, kun EY-tuomioistuin on antanut ratkaisunsa. Sen joka on tuonut tai tuomassa ajoneuvoa, kannattaa olla tarkkana. Lakiin tulevat siirtymäsäännökset vaikuttavat suoritettavaan tai suoritettuun verotukseen (oikaisumahdollisuus).

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa osoitteeseesta http://www.curia.eu.int/ (juttu numero C-101/00). Tämän lehden sivulla 41 raportti uusimmasta EU:n löytämästä epäkohdasta Suomen autoverolaissa (ks. Komission kirje).


  

   Go to the top of this page Niinistö: Pykälät Lähes Valmiit (17-05-02)

Helsingin Sanomat uutisoivat tänään 17.5.2002 seuraavasti: Hallituksella on "viittä vaille valmiina" pykälät, joilla käytettyjen autojen verotusta muutetaan, jos EY-tuomioistuimen ratkaisu sitä edellyttää. Näin kertoi valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok) torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Niinistö valitteli, että hallitus on odotellut tuomioistuimen päätöstä "viikko viikolta" jo puoli vuotta. Lue tästä koko Hesarin uutinen: http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20020517KO11


  

   Go to the top of this page Ministeriö: Katsastus Ei Ole Valmisteilla (05-05-02)

SMOTO tapasi Liikenne- ja viestintäministriön (LVM) edustajia huhtikun alussa. Tapaamisessa käsiteltiin myös moottoripyörien pakollista vuosikatsastusta. LVM:n Jarmo Hirston mukaan moottoripyörien vuosikatsastus ei ole valmistelussa missään hallintoportaassa.

Harrastajajärjestöt ovat kuulleet kuitenkin ihan muuta ja tietojemme mukaan AKE:ssa valmistellaan moottoripyörien pakollista vuosikatsastusta täyttä päätä. Tämä on kuitenkin LVM:n tietojen mukaan urbaania legendaa, ministeriö ei ole antanut esimerkiksi AKE:lle määräystä valmistella moottoripyörien vuosikatsastusta.


Go to the top of this page Onko Vaatimustenmukaisuustodistus Vihdoinkin Historiaa? (05-05-02)

SMOTO on tehnyt Liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) aloitteen jonka mukaan moottoripyörän rekisteriotteen on oltava riittävä todiste vaatimustenmukaisuudesta kun käytetty pyörä tuodaan maahan toisesta EU-valtiosta. Voimassaolevat direktiivit itseasiassa edellyttävät tätä ja voimassa oleva asetus vaatimuksenmukaisuuden todistamisesta antaa tähän mahdollisuuden.

Asia ei sinänsä ole mikään uutinen, sekä ministeriötä että muita asian tiimoilla huseeraavia virkatahoja on yritetty valistaa eri harrastajajärjestöjen toimesta jo pitkään. Tällä kertaa tämä on kuitenkin uutinen sillä LVM on SMOTOn kanssa pitämässään palaverissa vihdoin myöntänyt asian todella olevan näin.

Ministeriöstä on luvattu tiedottaa asiaa eteenpäin, jäämme mielenkiinnolla odottamaan milloin käytettynä maahantuodun ajoneuvon rekisteröinti onnistuu voimassaolevien pykälien mukaisesti.

   Go to the top of this page Ajoneuvolainsäädännön Kokonaisuudistus Eduskuntaan Ennen Kesälomia? (05-05-02)

Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistus on valmistelussa varsin pitkällä. Moottoripyöräharrastajien etujärjestöt on jätetty pois lausunnonantajien listalta koska "Liikenne- ja viestintäministeriössä ei katsottu moottoripyöräasioita koskevia lakiuudistuksen kohtia olevan kovinkaan runsaasti".

Tämä on hävytöntä lainsäädännön valmistelutyön pimittämistä. Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen esityksessä on moottoripyöriä koskevia asiakohtia varsin runsaasti.

Eduskunnan olisi tarkoitus hyväksyä esitys laiksi ennen Eduskunnan kesälomakautta ja harrastajajärjestöt SMOTO ja MMAF mukaanlukien ovat työstäneet kuumeisesti omia lausuntojaan.

EU:n päätösaikataulu yhä avoin

Jostain mystisestä syystä yhteisöjen tuomioistuin ei vieläkään ole ottanut käsittelyynsä ns. "Siilinin tapausta" jossa käsitellään käytettynä maahantuodun ajoneuvon autoveron suuruutta ja määräytymisperusteita. EU:n julkiasiamies antoi lausuntonsa jo vuoden 2001 lokakuussa (katso "Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksen autoverokiistaan 25-10-01") ja yleensä tuomioistuimesta tulee päätös kolmen kuukauden kuluessa.

Tällä menolla eduskunta ehtii hyväksyä ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen ennen kuin EU päättää nykyisen systeemin alasajosta. Onko tämä nyt sattumaa, skeptikko voisi epäillä kulissien takaista aikataulutuspeliä.

Yhteisöjen tuomioistuimen istuntokalenteri löytyy osoitteesta http://www.curia.eu.int/jurisp/html/fi/calend.htm (juttu numero C-101/00).

  
  
  

   Go to the top of this page EU:ssa Mietitään Ajoasennon Standardointia (05-05-02)

EU:n liikeneturvallisuusneuvoston ETSC on esittänyt erilaisten turvallisuutta parantavien normien määrittelyä ja standardointityön aloitamista. Näihin toimiin kuuluu paitsi Suomessa tuttuja ajovalopakkoasioita niin myös alaraajojen suojeleminen, turvatyynyjärjestelmän kehittäminen ja ajatus motoristien ajoasennon standardoinnista.

Kyllä, kyseessä ei ole kirjoitusvirhe vaan neuvosto on tosissaan miettinyt nimenomaan moottoripyörän ajoasennon standardointia. Moottoripyöriä harrastava maalaisjärkeilijä saattaisi tässä vaiheessa kyseenalaistaa ko. neuvoston asiantuntemuksen. Varsinkin kun erilaiset alaraajoja suojaavat kaatumaraudat on useissa tutkimuksissa todettu vaarallisiksi sillä ne lähinnä nostavat vammat alaraajoista lantiolle.

Koska saamme ensimmäiset liikennesakot huonosta ryhdistä? Ymmärrettävästi motoristien etujärjestöt seuraavat asioiden kehittymistä tarkasti.


  

   Go to the top of this page EU Asetti Päästörajat (12-04-02)

EU on hiljakkoin asettanut päästörajoituksia myös moottoripyörille. Rajoitukset tulevat asteittain voimaan vuosien 2003 ja 2006 kuluessa. Päästörajoitukset eivät vaikuttane tehoihin tai kulutukseen mutta kylläkin valmistuskustannuksiin ja mahdollisiin katsastuskuvioihin.

Vuoden 2003 rajat moottoripyörien päästöille tulevat pohjautumaan samoihin testeihin autojen kanssa. Vuoden 2006 rajoihin ja standardiin tulee autoihin nähden moottoripyöriä varten tehtyjä muutoksia niin, että moottoripyörät ovat "yhtä puhtaita kuin uudet autot jo vuodesta 2000".

Sekä vuoden 2003 että 2006 päästörajojen pitäisi kelvata moottoripyörien testaamiseksi usean vuoden ajan, EU aikoo myöhemmin esittää takarajaa vuoden 2003 auto-testien käytölle moottoripyörien kanssa.

Tyypillisesti uudet rajoitukset eivät ainakaan helpota moottoripyörien rakenteluharrastusta. Tähänkin standardiin ollaan tunkemassa mukaan ns. roplauskieltoa joka estäisi muiden kuin tyypitettyjen putkistojen käytön.

Päästörajat liittyvät myös ns. Euro-Biker is Euro-Bike-projektiin jonka tarkoituksen on saattaa voimaan Euroopan laajuiset tekniset vaatimukset moottoripyörille. Moottoripyöräharrastajien kattojärjestöllä Federation of European Motorcyclists Associations (FEMA) on Brysselissä ammattilobbailijoita jotka seuraavat alan kehitystä tarkasti. MMAF kuuluu FEMA:an SMOTOn kautta.


Go to the top of this page Ylivuotisten Maahantuonnissa Ongelmia (12-04-02)

Moottoripyöriä rekisteröitiin vuonna 2001 jälleen enemmän kuin koskaan ennen. Ilahduttavasti myös rakennettuja pyöriä on päässyt rekisteriin. Mutta ei niin hyvää ettei jotain pahaakin. Tällä hetkellä on ainakin neljä ns. ylivuotista pyörää jäänyt virkarattaisiin pyörimään koska pyörän vuosimalli on vanhempi kuin ensimmäinen käyttöönottopäivä. Vuosimallin tekninen hyväksyntä ei vastaa käyttöönottopäivän teknistä vaatimustasoa ja ajopelejä ei siten saa Suomessa rekisteriin "koska tekninen vaatimustaso ei täyty".

Koska tiedossa olevissamme neljässä tapauksissa kyseessä on toisessa EU-maassa aikaisemmin liikenteeseen hyväksytyt ja rekisteröidyt ajoneuvot tätä virkatyönä tehtyä toimintaa voidaan pitää lähinnä yksittäisen maahantuojan simputuksena ja kaupan esteiden keinotekoisena ylläpitämisenä. Mutta maalaisjärjellähän ei näissä asioissa voi mikään toimia, pykälä on pykälä ja tästä pulmasta pääsee joko varomalla etukäteen moisia loukkuja tai tekemällä jälkikäteen poikkeuslupa-anomuksen ja toivomalla parasta.

Kun Suomessa aikanaan äänestettiin yhteisöön liittymisestä oletusarvona oli, että liityttäessä päästään nauttimaan yhteisten sääännöstöjen tuomista eduista. Demokratian perusperiaatteet ja vessapaperi ovat menneet eräissä piireissä pahasti sekaisin, tässä vaiheessa on vaikea puhua pokkanaamalla edes mistään siirtymäkausista.


Go to the top of this page Tutkimuksen Mukaan Chopperit Turvallisimpia (12-04-02)

SMOTO kyseli taannoin muilta Euroopan motoristien kattojärjestöiltä tutkimuksia mp-onnettomuuksista. Yleinen arvio oli, että itse asiassa pienet moottoripyörät, jopa mopot, joutuvat paljon useammin onnettomuuksiin kuin suuret moottoripyörät. Toinen yleinen havainto oli myös, että kuljettajan ikä ja ajokokemus on paljon moottoripyörän tehoa ratkaisevampi tekijä.

Norjan MC-Råd on teettänyt useita moottoripyöräonnettomuuksia koskevia tutkimuksia. Tutkimukset on tehnyt Norjan tilastokeskus Statistisk sentralbyrå, SSB. Näissä tutkimuksissa on tultu siihen tulokseen, että moottoripyörän varsinaista tehoa suurempi tekijä onnettomuusalttiudessa on moottoripyörän tyyppi ja image.

Urheilullisten moottoripyörien riski joutua onnettomuuteen oli lähes kolminkertainen kaikkiin moottoripyöriin verrattuna. Pommittajien kannattaa pitää mielessä, että arkuissa ei ole kaasukahvoja edes sisäpuolella. Custom-moottoripyörien onnettomuusriski on tutkimuksen mukaan samaa luokkaa tai pienempi ja ns. rakennetut chopperit joutuvat onnettomuuksiin erittäin harvoin.

Ruotsissa moottoripyörien vakuutusmaksuperusteet muuttuivat jo vuonna 1989 vastaamaan uusimpia tutkimuksia, joiden mukaan teho-paino-suhde oli merkitsevä tekijä onnettomuuksien määrässä. Edullisin on luokka 1, ja kallein luokka on luokka 7, jossa on tehokkaita mutta kevyitä urheilumoottoripyöriä. Esimerkiksi verrattain painavat Harley-Davidson-moottoripyörät ovat luokissa 3 ja 4.

   Go to the top of this page Museoajoneuvon Iäksi 30v? (12-04-02)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla nippu lakiesitysmuutoksia nimikkeellä "ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistus". Tämä on osa valtiovallan tappioon valmistautumista surullisenkuuluisassa autoveroasiassa.

Autoverolain osalta ensimmäinen puolijulkinen esitysluonnos ei tiettävästi tuo suuria muutoksia ainakaan veron määrään mutta museoajoneuvojen ikäraja aiotaan nostaa nykyisestä 25 vuodesta 30 vuoteen.

Perusteluissa sanotaan, " Museoajoneuvon määritelmää ehdotetaan 1 momentissa muutettavaksi vastaamaan ajoneuvokannan ja museointitarpeen kehitystä. Kun Suomessa henkilöautojen keskimääräinen käyttöikä on lähes 20 vuotta, ei 25 vuoden rajaa ajoneuvoverosta vapautumiselle voida pitää tarkoituksenmukaisena."

Suomessa ajoneuvojen suuri keski-ikä on juuri korkean verotuksen syytä. Perustelujen johtoajatuksena on siis paikkailla seurauksia paneutumatta ajoneuvokannan suuren iän syihin.

Museotarkastajilta oikeudet pois?

Samaan hengenvetoon ministeriössä on ajateltu, että veteraaniajoneuvojen harrastajien etujärjestöjen museotarkastajat eivät riitä kuten nykyään vaan museoajoneuvon hyväksyntä pitää siirtää konttorille.

Perusteluissa sanotaan; "Myöskään sitä, että verotuksen ja katsastusehtojen helpotuksesta välillisesti päättää yksityinen alan harrastajien järjestö, ei voida pitää asianmukaisena." Juttu jatkuu: " Museoajoneuvojen hyväksyminen ehdotetaan siirrettäväksi katsastustoimipaikkojen tehtäväksi. Niiden tulisi ennen päätöksen tekoa pyytää valtakunnallisesti rekisteröidyltä museoajoneuvoyhdistykseltä asiantuntijalausunto muun muassa siitä, onko museoajoneuvoksi ilmoitettu ajoneuvo entistetty asianmukaisesti."

SMOTO kerää palautetta ja mielipiteitä tämän asian tiimoilta, palautetta voi lähettää osoitteeseen puheenjohtaja@smoto.fi. Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutuksia ja suunnitelmia moottoripyörien osalta on käsitelty ja tullaan käsitelemään Mp Action postilistalla.


Go to the top of this page Autoverolaskelmat Julkaistava (12-04-02)

Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti 15.3.2002, että valtionvarainministeriön on julkaistava autoverolain valmistelussa ja perusteluissa käytetyt asiakirjat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla. Valtiovarainministeriö oli aikaisemmin kieltäytynyt antamasta asiakirjoja edes eduskunnan luettavaksi mutta nyt, KHO:n päätöksen nojalla moiset valtiosalaisuudet ovat kenen tahansa hankittavissa.

Autoverolaskelmat, joiden mukaan auton arvo alenee 0.6% kuukaudessa, liittyvät EY-tuomioistuimessa käytävään ns. "Antti Siilin" kiistaan jossa väitellään jäljellä olevan autoveron määrästä. Tähän asti ministeriön panttaamat laskelmat voivat näytellä suurta osaa tulevan käytettynä maahantuotujen ajoneuvojen autoveron määrän määrittelyssä. MMAF seuraa laskelmien tutkimista, tältä osalta seurannee lisää uutisia piakkoin.

Päätös on luettavissa KHO:n www-sivuilta osoitteesta: http://www.kho.fi/tietopal/paatokset/2002/T582.html, KHO 15.03.2002, taltionumero 582, diaarinumero 1307/1/01.


Go to the top of this page Autoveron Voi Saada Takaisin Jos Peliä Ei Saa Kilpiin (12-04-02)

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 25.03.2002 antamassaan päätöksessä (KHO:2002:27) päättänyt, että tullipiirin pitää palauttaa autovero ja sen perusteella maksettu arvonlisävero mikäli ko. maksut on suoritettu mutta moottoripyörää ei teknisten vaatimusten takia jostain syystä saakaan rekisteröityä Suomessa.

Tämä päätös helpottaa harrastajia merkittävästi, aikaisemminhan käytäntönä on ollut, että ensin tulliin, sitten konttorille, sitten takaisin tulliin maksamaan verot ja sitten konttorille hakemaan lopulliset kilvet. Tämä järjetön rumba siis helpottaa koska rahat voi saada takaisin jos todetaan, että esim. omavalmistetta ei viranomaismääräysten takia syystä tai toisesta saakaan Suomen rekisteriin.

Päätös on luettavissa KHO:n www-sivuilta osoitteesta: http://www.kho.fi/tietopal/vuosikirja/2002/T640.html, KHO 25.03.2002, vuosikirjanumero KHO:2002:27, taltionumero 640, diaarinumero 991/2/01.

  
  
  
   Go to the top of this page Bomber 1/2002 MMAF-palstan Jutut (29-01-02)

Kinkkua sulatellessa ja taivaan pommittamisen lomassa on tapana miettiä mitä kaikkea on tullut tehtyä edellisen vuoden aikana.

Käytetyjen autojen ja moottoripyörien verotuskuviot ovat nytkähtäneet aimo askeleen eteenpäin ja muutoksia voi odotella jo vuoden 2002 kuluessa. Tämä on edellyttänyt yksittäisten kansalaisten tekemiä kanteluita, rikosilmoituksia ja valituksia, MMAF on auttanut näissä paitsi uutisoimalla niin myös henkilökohtaisesti apua tarvitsevia neuvomalla sekä itse dokumenttien valmistelussa.

Myös horisontissa häämöttävä autoverotuksen kokonaisuudistus on työllistänyt taustavoimia tilastoinnin ja dokumentoinnin tiimoilta. Nyt kun veroremonttia puuhataan valtioalan toimesta on harrastajien etujärjestöillä tuhannen taalan paikka vaikuttaa harrastuksensa verotuskohteluun. MMAF on aktiivisesti mukana tässä valmistelevassa taustatyössä. Pommittajiakin kiinnostaa autoverouudistus siten, että ne paljon parjatut prosenttisäännöt ja "valtion rakentelupalkinnot" ovat juuri autoveron aikaansaannokisia eikä niillä siis ole mitään tekemistä esimerkiksi liikeneturvallisuuden kanssa.

EU:n päätöksiä odotellessa - toistaiseksi ei mitään uutta

Autoverotuksen suunnalla ollaan yhä odotavalla kannalla. Tätä kirjoitettaessa EU ei vielä ole antanut kaikkien odottamaa ennakkopäätöstä käytetyjen tuontiautojen verotuksen tiimoilta. Päätös on kuitenkin odotettavissa lähiaikoina ja uutisoitavaa tulee pian tuutin täydeltä.

Koko tähänastisessa verojupakassa on siis loppusuora jo näkyvissä. Tekniikan Maailmassa (20/01) Hannu Lindell kiteyttää osuvasti, että "Omituista ja pelottavaa on se, että suomalaiset ovat tässä asiassa joutuneet taistelemaan oikeuksiensa puolesta omaa valtiotaan (virkamiehistöä?) vastaan. Siinä olisi perustetta vakavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun." Virkahenkilöiden tähänastisista toimintatavoista viisastuneena toimittaja suhtautuu sangen pessimistisesti mihinkään parannuksiin vaikka niihin on nyt kaikkien aikojen mahdollisuudet. Katsotaan mitä tulee...

Rajaseudun asukkaille ehkä helpotusta autoverokoteluun

Euroopan yhteisöjen komissio antoi Suomelle 23.10. virallisen huomautuksen koskien autoverotusta ja autojen rekisteröintiä. Tätä tiedonantoa ei pidä sekoittaa yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevaan kysymykseen käytettyjen autojen verotuksesta, joka ratkaistaan alkuvuodesta 2002. Komission tehtävänä on valvoa yhteisöoikeuden toteutumista jäsenmaissa ja nyt annetun huomautuksen mukaan Suomen epäillään syrjivän erittyisesti Suomessa asuvia rajaseudun työntekijöitä. Kuten sanottu, autoverolaki koskee myös moottoripyöriä joten tämä asia kiinnostaa myös motoristeja.

Suomen lainsäädännön mukaan Suomessa asuvat työntekijät eivät voi käyttää ulkomailla rekisteröityjä työsuhdeautoja Suomessa ilman, että niistä maksetaan autovero. Samalla ajoneuvot on rekisteröitävä Suomeen. Tämän menettelyn johdosta suomalaiset työntekijät eivät voi ottaa vastaan heille tarjottuja ulkomaisia työsuhteita, jos niihin kuuluu työsuhdeauto. Näin vaarantuu kansalaisten vapaa liikkuvuus ja toisaalta menettely syrjii myös työhön pyrkiviä.

   Suomi on vastannut huomautukseen 17.12. ja katsonut muun muassa, että on EY-oikeuden mukaista verottaa ajoneuvot käyttäjän vakituisen asuinmaan perusteella. Näin ollen ei ole perusteita erotella verotuksessa Suomessa ostettuja autoja ulkomaiselta työnantajalta saaduista. Lisäksi molempia autoja kun käytetään pääosin samalla tavoin: työmatkoihin, työtehtäviin ja vapaa-aikaan. Suomen vastauksessa painotetaan verotulojen varmistamista. Suomeen rekisteröinnin taas katsotaan olevan edellytys johdonmukaiselle ja tehokaalle verovalvonnalle sekä välttämättömyys liikennevalvonnalle. Suomi siis katsoo olevansa oikeutettu verottamaan ja rekisteröimään ulkolaiset työsuhdeautot.

Jos EU saa tahtonsa läpi, kuten sillä on tapana vaikka siihen joskus menee aikaa, niin tämä kiinnostaa niitä jotka haluaisivat ajella esim. Ruotsiin verotetuilla ja rekisteröidyillä, nykyisiä Suomalaisiä vastineita reilut puolet halvemmilla työsuhdemoottoripyörillä. Euroopassa on yleistä, että esim. Saksaan rekisteröidyllä autolla voi hollantilainen käydä Belgiassa töissä jne. ilman sen kummempia veroseuraamusten pelkoja.

Autoverolainsäädännön kokonaisuudistus

Moottoripyörät tulivat verotuksen piiriin 70-luvulla. Motiiveina moottoripyörien korkeaan verotamiseen olivat pääasiassa onnettomuustilastot ja liikeneturvallisuuden parantaminen. Alkuperäiset moottoripyörän verotusperusteet ovat yksi toisensa jälkeen romuttuneet. Näillä perusteilla ei siis voi enää järkevästi periä "turvallisuusveroa". Jos verotetaan niin verolle on keksittävä järkevät syyt. Tämän lisäksi erilaisten ajoneuvoryhmien verojen koplaaminen näennäisesti saman nimikkeen alle silloin kun perusteet ovat erilaiset ei ole oikein ja aiheuttaa melkoisesti sekaannuksia.

Valtiontaloudellisesti moottoripyörien verottaminen saattaa olla haitallista, ts. moottoripyörien veron kantaminen ja verotuksen käytännön valvominen (mm. prosenttisekoilut) saattaa olla valtiontaloudelle kalliimpaa kuin itse verotuksellisesti saatu tulo.

Jos moottoripyörää verrataan täysin vapaa-ajan välineenä esim. moottorikelkkaan tai moottoriveneeseen on verotuksellista eriarvoisuutta nähtävissä. Näitä kaikkia ajoneuvoryhmiä voidaan kuitenkin tarvittaessa nimittää myös työ- ja hyötyajoneuvoiksi. Silloinkin ilmenee verotuksellinen ristiriita.

Ympäristövero saattaisi olla ymmärrettävämpi veromuoto mikäli se koskee kaikkia ajoneuvoryhmiä tasapuolisesti tienkäyttömaksujen kautta tai vaikkapa polttoaineen hinnassa kuten tilanne on juuri nyt. Myös jonkinlainen moottoripyörille suunnattu kateusvero on mahdollinen vaan ei tietenkään toivottava, moottoripyörähän on suurimmalle osalle harrastajia juuri nimenomaan harrasteväline.

MMAF helmikuun mp-näyttelyssä

Tänä vuonna MMAF osallistuu moottoripyöränäyttelyyn omalla osastollansa (1a8). Näyttelyhän pidetään 1.-3. helmikuuta Helsingin messukeskuksessa. Osasto on Liikenneturvan ja SMOTOn vieressä. MMAF-asioita voi tietty kysellä myös Kopteri ja Bomber -lehtien osastoilta kuten ennenkin.

MMAF haluaa toivottaa kaikille harrastajille oikein menestyksekästä ja sakotonta rakenteluvuotta 2002. Olkoon voima kanssanne!

  

URL: http://www.mmaf.fi/    Email:webmaster@mmaf.fi
Modified Motorcycle Association of Finland pages are sponsored by Compart Oy
This page is powered by Microsoft Notepad ®
View site statistics