Aprillia, aprillia...

Uutinen, joka siis on suurta palturia, kokonaisuudessaan:
Moottoripyörille katsastuspakko kesäkuun alusta

Uusi eduskunta on tänään 1.4.2003 hyväksynyt lain moottoripyörien vuosikatsastuksesta. Laki käsiteltiin ennätysnopeasti niin, että osa kansanedustajista ei vielä äänestäessään ollut ehtinyt lukea ehdotusta ollenkaan. Moottoripyörien vuosikatsastus tulee pakolliseksi kuluvan vuoden kesäkuun alusta eikä katsastukselle ole siirtymäaikoja.

Ministeriön päättävä virkamies Hannu Tasento kertoo, että lakia on valmisteltu motoristien voimakkaan vastustuksen takia kaikessa hiljaisuudessa jo viime kesästä lähtien. Autoverolain uudistus antoi valmistelutyölle uutta vauhtia. Katsastuksen tarkoituksena on tarkistaa paitsi moottoripyörien liikenneturvallisuus niin myös jäljelläolevan veron määrä.

- Käsittääksemme moottoripyörien huono kunto ja suoranainen virittely ovat verrannollisia kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrään, Tasento ynnää. Törkeimpiä virityksiä edustavat V-2 tyyppisellä moottorilla ja vanhanaikaisella putkirungolla varustetut mallit, viranomaisten harhauttamiseksi ne jopa maalataan eriväriseksi kuin rekisteriotteessa on mainittu, jatkaa Tasento.

Katsastusten yhteydessä suoritetaan autoveron tarkastuslaskenta

Moottoripyörille tulee katsastuksen yhteydessä pakolliseksi myös ns. autoveron tarkastuslaskenta. Autoveron tarkastuslaskennassa tutkitaan 1.5.2003 voimaan tulevan autoverolain mukaan laskettu veron määrä. Jos tarkastuslaskennassa todetaan, että veroa on 1.1.1974 jälkeen maahantuodun moottoripyörän maahantuonnin yhteydessä maksettu liian vähän lankeaa lisävero maksuun. Ajoneuvolla ei voi ajaa ennen kuin vero on maksettu. Maksu lankeaa katsastusajankohtana rekisteriin merkitylle omistajalle.

Katsastuksen yhteydessä tehtävältä autoveron tarkastuslaskennalta voi välttyä ilmoittamalla ajoneuvo vapaaehtoiseen autoveron tarkastuslaskentaan. Ilmoittautumisia vapaaehtoiseen autoveron tarkastuslaskentaan otetaan vastaan katsastustoimipaikoilla jo 1.4.2003 lähtien. Autoveron tarkastuslaskentakäytäntö tulee siirtymäkauden jälkeen voimaan myös muille ajoneuvoluokille kuin moottoripyörille.

Suomen Autokatsastuksen pääkatsastaja Ari Rektio kertoo, että tämä autoveron tarkastuslaskentamenettely on tehty koska moottoripyörille ei ole aikaisemmin tehty pakollisia vuosikatsastuksia. Väärinkäytöksiä on kuitenkin tullut esiin paljon. Katsastushenkilöitä on kaikessa hiljaisuudessa koulutettu pitkin talvea. Käytännön ajoharjoitukset päästään kuitenkin aloittamaan vasta asiakkaiden pyörillä koska talvella ei ollut saatavissa kuin armeijan epäkuntoisia KTM-moottoripyöriä.

Motoristien etujärjestöt sivuutettiin jälleen kokonaan

Lain valmistelutyö ei anna kovin mairittelevaa kuvaa parlamentarismista Suomessa. On vakiintunut käytäntö, että lain valmistelun yhteydessä kuullaan intressiryhmiä joita asia koskee. Suomen Maanteiden Moottoripyöräilijöiden (SMMOTO) veroprojektivastaava Venla Jarento kertoi, että SMMOTO:lta ei pyydetty lausuntoa ollenkaan vaan motoristit sivuutetiin jälleen kokonaan. SMMOTO:n mielestä tässä on mahdollisesti tapahtunut jopa virkavirhe ja yhdistys harkitsee tutkimuspyynnön jättämistä poliisille.

Edunvalvontajärjestö pitää myös pöyristyttävänä ajatusta, että jopa lähes 30 vuotta sitten tapahtuneita autoveropäätöksiä kaivetaan nyt esiin. Venla Jarennon mukaan kansalaisten oikeustajun suoranaista pilkkaamista osoittaa ajatus kymmenien vuosien takaisten verotuspäätösten kaatamisesta nykyisten omistajien harteille.
- Ei tähän oikein tiedä enään että mitä sanoisi, Jarento huokailee.

Lisätietoa uudesta katsastuslaista ja sen tuomista muutoksista voi lukea osoiteesta: http://www.mmaf.fi/documents/katsastuspakko20030401.html

1.4.2003 päivätty katsastuspakkouutinen on BajaHill:n aprillivedätys

Katsastuspakkouutinen on siis aprillivedätys, kaikkea mitä lukee Internetistä ei kannata uskoa. On kuitenkin hyvä asia, että tulit tänne MMAF:n sivuille hakemaan lisätietoa ja tarkistamaan asian paikkaansapitävyyden. Suomen virkamiesilmastossa moinen toimintatapa ja idea ei välttämättä olisi edes mahdoton.

Alkuperäinen ja kohun herättänyt katsastuspakkouutinen on kokonaisuudessaan oikealla olevassa taulussa. Jutussa ei siis ole päätä eikä häntää vaan se on kirjoitajien mielikuvituksen tuotetta. Kirjoitajien, joita siis on enemmän kuin yksi, joukossa on myös MMAF:ssa aktiivisesti toimiva, nimettömänä pysyttelevä verbaaliakrobaati. Kirjailijoiden henkilöllisyydet jääköön lukijan pääteltäväksi, kyse on kuitenkin BajaHill:n (http://www.bajahill.net/) huumoriluonteisesta aprillivedätyksestä.

Uutista levitetään Internetin uutisryhmien, www-pohjaisten keskustelupalstojen ja valikoitujen uutispalstojen kautta. Esimerkin kaltaiset vedätykset ovat jokapäiväisiä tuttuja Internetin Usenet-uutisryhmien kulttuuria tunteville. Suomalaisten motoristien Usenet-ryhmä on sfnet.harrastus.mp. Aprillipäivän kuluessa kävi tältä sivulta lopullista totuutta etsimässä yhteensä 1253 erillistä tietokonetta. Tieto perustuu MMAF:n kävijätilastoihin.

Terveisiä ministeriöön...

MMAF:n tulkinnan mukaan kirjoituksen idea ylittää ns. teoskynnyksen ja sitä suojaa siten tekijänoikeuslaki. Idean plagioiminen lakitekstiin olisi siten vakavahko tekijänoikeusrikkomus ja muutenkin nassesetä olisi hyvin, hyvin vihainen...

Tekstiä saa kuitenkin julkaista, jakaa ja edelleenlevittää vapaasti sillä ehdolla, että tieto aprillipilasta ja jutun perättömyydestä kulkee sen mukana. Esimerkiksi linkki tälle sivulle ajaa asian. Varsinaisen aprillipäivän kuluessa ei tietenkään kannata toitotella pilasta vaan sen voi pokkanaamalla panna eteenpäin muille motoristikavereille.

Mikä on Modified Motorcycle Association of Finland eli MMAF?

MMAF on perustettu ajamaan moottoripyörien rakenteluharrastuksen asiaa. MMAF:n tavoitteiksi on asetettu kaksi keskeistä asiaa; Pitkällä aikavälillä tähdätään moottoripyörien rakenteluharrastuksen verotuksen alentamiseen. Akuutisti pyritään vaikuttamaan motoristin oikeusturvan puolesta radikaaleja piirteitä viime aikoina saaneissa pyörien takavarikko-, verotus- ym. tapauksissa. Lisätietoa MMAF:n toiminnasta ja tavoitteista löytyy MMAF:n www.sivuilta osoitteesta http://www.mmaf.fi/

Kiitos mielenkiinnosta! Hauskaa ajokauden alkua kaikille. Kustomit kadulle, ja motskarit kans! ...ja syö silliä ja juo kuravettä päälle!