Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle!
MMAF - Uutisarkisto 2001
[ Etusivulle | Hallitus | MP-tarinoita | Yhdistyksen säännöt | Uutisarkisto ]

   Go to the top of this page Laki- ja Pykäläapua MMAF:n Jäsenille (25-10-01)

MMAF on järjestänyt jäsenistöllensä mahdollisuuden soittaa ja kysellä lakineuvoja sekä apua moottoripyöriin liityvien verotus-, prosentti- ja identiteettiasioiden tiimoilta. Lakiasiantuntijalle voi soittaa sovittuina kellonaikoina, palvelu on ilmaista yhdistyksen jäsenille. MMAF:n jäsenet tulevat saamaan tiedon oikeasta puhelinnumerosta ja soittoajoista henkilökohtaisena postina.


  
   Go to the top of this page Julkisasiamies Antoi Ratkaisuehdotuksen Autoverokiistaan (25-10-01)

EU:n julkisasiamies antoi 25.10.2001 ratkaisuehdotuksensa Suomen käytettyjen autojen verokohteluun. Ehdotuksen mukaan EY:n tuomioistuimen tulisi todeta, että erään vuonna 1998 Suomeen tuodun käytetyn Mersun vero on ollut liian suuri. Samalla tämä tarkoittaisi, että käytännössä kaikkiin käytettynä Suomeen tuotuihin autoihin on määrätty liikaa autoveroa. Motoristeja kiinnostaa tämä autojen verotuskuvio siksi, että voimassa oleva autoverolaki koskee myös moottoripyöriä.

Julkisasiamiehen mukaan Suomen veron laskutapa on kielletty, koska se johtaa syrjivään lopputulokseen. Verotus on syrjivää silloin kun veron määrä suurempi kuin se veron määrä, joka sisältyy Suomen markkinoilla olevan jo uutena verotetun ja nyt käytettynä olevan auton arvoon.

Käytännössä Suomessa uutena verotetuissa autoissa on autoveron osuus noin 28 prosenttia koko auton kulloisestakin arvosta. Jos auto maksaa nyt käytettynä 100 000 markkaa, on sinä veroa siten laskennallisesti jäljellä 28 000 markkaa. Julkisasiamiehen mukaan vastaavan käytetyn auton tuonnissa saisi siis periä autoveroa 28 000 markkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käytettynä tuotujen autojen hinnat tulisivat putoamaan ja samalla laskisivat myös Suomessa jo olemassa olevat käytetyt autot jonkin verran. On kuitenkin syytä huomata, että kaikkia automalleja ei kannattaisi tuoda, vaikka veroa laskettaisiinkin tällä tavalla. Tosiasia näet on, että tietyt käytetyt autot maksavat jo ilman veroakin enemmän Saksassa kuin Suomessa.

Autoveron arvonlisäveron laillisuuteen ei julkisasiamiehen ehdotus tuo yksiselitteistä ratkaisua. Julkisasiamies ei näet pidä Suomessa arvonlisäveron nimellä perittävää veroa arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuna arvonlisäverona. Tämän suomalaisen veron hän kuitenkin tuomitsee siinä tapauksessa, että sekin johtaisi syrjintään. Se, missä tilanteissa syrjintä toteutuu, lienee seuraava kiistakysymys.

EY tuomioistuin antaa asiassa nyt julkisasiamiestä kuultuaan ratkaisun aikaisintaan tämän vuoden lopussa. Tällöin saattavat vielä avoimena olevat asiat täsmentyä. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää jo varmalta, että autoverotuksen uudistus on tosiasia.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa osoitteeseesta http://www.curia.eu.int/. Katso myös tullin lausunto. Tätä autoverokiistaa on käsitelty tällä palstalla viimeksi "EU:n tuomioistuin määräsi käsittelypäivän (20-08-01)" ja "Autoveron EU-käsittely loppusuoralla (29-09-01)".


  
   Go to the top of this page Autoveron EU-käsittely Loppusuoralla (29-09-01)

Suomen autoverotuksen EU-mukaisuutta tutkittiin yhteisöjen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä 12. syyskuuta. Ylisuureen veroon suivaantunutta mersun tuojaa edusti juristi Petteri Snell Helsingistä. Suomen valtion puheenvuorot käytti Tuula Pynnä ulkoministeriöstä. Paikalla oli myös autoverolain pääarkkitehti Heikki Kuitunen, mutta puhevaltaa ei hänellä asiassa ollut. Sen sijaan EU:n lainsäädännön toteutumista valvova komissio esitti varsin ankaraa kritiikkiä Suomen autoverosta.

Jutun pääkysymyksinä on verotuksen syrjivyys ja autoverosta perittävän arvonlisäveron laillisuus. Syrjinnässä on kysymys siitä, että käytettynä tuotuun autoon väitetään tulevan enemmän veroa kuin veroa on samanlaisessa jo aiemmin Suomessa rekisteröidyssä autossa jäljellä. Suomen valtio on perustellut eriarvoista verotusta "kaupanporras"-ajattelulla. Tämän mukaan olisi sallittua, että yksityisten kuluttajien tuomat autot verotetaan ankarammin kuin merkkimaahantuojien tuomat autot.

EU:ssa ei näin ollen ole ratkaistavana Suomen autoverotuksen kokonaistaso. Suomessa saadaan siis tehdä poliittisia päätöksiä, joilla autoverotusta kevennetään tai kiristetään. Käytännössä kuitenkin näyttää, että jos tuomioistuin katsoo kaupanporras-ajattelun tai arvonlisäveron sopimattomaksi, johtaa se samalla autoverolain kokonaisuudistukseen.

Oikeusrosessi etenee siten, että julkisasiamies tekee asiasta ratkaisuehdotuksen tuomioistuimelle. Tämän jälkeen tuomioistuin käytännössä kokoaa keskeiset kohdat ratkaisuehdotuksesta päätöksen perusteluiksi ja päätyy tuomiossa samaan lopputulokseen julkisasiamiehen kanssa.

Julkisasiamies antanut lausuntonsa Suomen autoverotuskiistassa

Epävirallisten tietojen mukaan julkisasiamies on antanut useasivuisen ratkaisuehdotuksen Suomen käytettyjen autojen verokiistaan. Lausunto käännetään ensin EU:n kielenkääntäjillä jäsenmaiden kielille. Tämä työ kestänee käytännössä useita päiviä. MMAF uskoo, että julkisasiamies ei ole hyväksynyt Suomen valtion ajamaa kaupanporras-periaatetta.

Julkisasiamiehen lausunto annettiin näin ollen varsin nopeasti suullisen käsittelypäivän jälkeen. Aikaa lausunnon antamiseen olisi näet ollut kaksi kuukautta eli marraskuun puoliväliin asti. Tämä jouduttanee myös lopullisen tuomion antamista ja on hyvinkin mahdollista, että päätös luetaan jo tänä vuonna. On kuitenkin arvioitu, että jos julkisasiamies pitää arvonlisäveroa EU:n oikeuden vastaisena, johtaa se samalla välittömään uusien autojen kaupan pysähtymiseen Suomessa. Tällöin autokauppiaat ikään kuin pakottaisivat valtion välittömään lainuudistukseen elinkeinonsa turvaamiseksi.


  
   Go to the top of this page Vuosikokousraportti - Uusi Hallitus, Toimintakertomus Ja Toimintasuunnitelma (05-09-01)

MMAF piti vuosikokouksen Saukkolassa 25.8.2001. Kokous alkoi vajaan tunnin verran myöhässä Kiikalan kiihdytyskisojen loppuratkaisun venyttyä iltaan. Suurkiitos niille yhdistyksen jäsenille jotka vaivautuivat paikalle. Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen säännöissä (11) määritellyt asiat. Viralliset vuosikokouspaperit on saatavissa yhdistyksen sihteerin kautta, tässä artikkelissa on esitetty lyhennelmänä vain oleellisimmat osat.

Uusi hallitus

Vuosikokouksessa MMAF:lle valittiin uusi puheenjohtaja ja hallitus: Puheenjohtajaksi ryhtyi tunnettu rakennettujen moottoripyörien puolestapuhuja Petteri Pesonen (Kopteri lehti) ja hallitukseen valittiin Jarkko Lahti, Mala Malk, Jukka Hyvönen, Jorma Seppänen, Tony Vermilä, Eric Henriksson sekä uusina jäseninä Santtu Ahonen ja Jussi Savola. Uuden hallituksen tiedot löytyy MMAF:n etusivulta http://www.mmaf.fi/#hallitus. Hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 6.9.2001 Sipoossa.

MMAF:n toiminta menneellä toimintakaudella

Kuluneen kauden toiminta yksittäistä jäsentä koskevalta osalta on keskittynyt tiedottamiseen. Vähemmän näkyvää toimintaa edustavat toimet laki- ja asetussektorilla mm. lausunnonantajana sekä viranomaisten toiminnan laillisuuden valvonta. Juridisella sektorilla on tarvittu erikoisasiantuntijaa ja näitä asioita on MMAF:n toimeksiannosta hoitanut pääasiassa lakitoimisto Snell Helsingistä. MMAF on myös toiminut hedelmällisessä yhteistyössä moottoripyöräilijöiden kotimaisen keskusjärjestön SMOTO:n kanssa. Näkyvintä MMAF:n toiminta on ollut internetissä, sivuille päivitetään käytännössä kaikki saatavissa oleva tieto pyörienrakentelun ja ajoneuvoverotuksen säännöistä. MMAF on julkaissut tiedotuspalstaa Kopteri-lehdessä jonka kautta tieto on saavuttanut myös ne, jotka eivät käytä internettiä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat menneellä kaudella seuraavat henkilöt: Jarkko Lahti (puheenjohtaja) Mala Malk (sihteeri), Jukka Hyvönen (rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri), Eric Henriksson, Pekka Palovaara, Petteri Pesonen, Jorma Seppänen, Heikki Tolonen sekä Tony Vermilä. Tilintarkastajana toimi Jouni Laukkanen. Yhdistyksen webmasterina toimi Santtu Ahonen ja yhdistyksen jäsenmäärä oli 310 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

Toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle

MMAF:n toiminta laki- asetusympyröissä on löytänyt toimivat muodot. Tämän hetken tilanteessa nykyinen toimintatapa vaikuttaa sopivalta suhteessa olemassa oleviin resursseihin. Yhdistyksen jäsenten lakitukea ja oikeusturvaa rakenteluun liittyvissä tapauksissa pyritään entisestään parantamaan. Odotettavissa olevan mittavamman autoverouudoistuksen tulessa käsittelyyn MMAF:n aikomus on vaikuttaa päättäjiin harrasteajoneuvojen huomioimiseksi positiivisesti. Tällöin tullaan tarvitsemaan jäsenistön aktiivisuutta. On ilmeistä, että tämä tilanne tulee eteen vasta vuoden 2002 puolella.

MMAF jatkaa järjestöyhteistyötä SMOTO:n ja Harley-Davidson Club Finlandin (H-DCF) kanssa. Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2001 aikana 500 jäsenen määrä. Tiedottaminen jatkuu nykyisellä tavalla. Kanavina toimivat yhdistyksen internet-sivut, Kopteri-lehti sekä uutuutena MMAF-palsta myös Bomber-lehdessä. Julkisuuteen suuntautuvien kampanjoiden yhteydessä pyritään tiedottamaan myös valtamedioiden kautta.

Jäsenmaksut vuodelle 2002

Vuosikokous päätti samalla nostaa MMAF:n vuoden 2002 jäsenmaksua nykyisestä 50 markasta noin 90 markkaan eli 15 euroon. Vaikka MMAF on nyt vakavarainen yhdistys niin yhdistyksen kulut juridiikan rintamalla tulevat kasvamaan. Myös SMOTO on nostanut (hyvin perustellusti) jäsenmaksua joten vuosittaisen jäsenmaksun summan ajantasaistaminen oli paikallaan. Vuoden 2002 jäsenmaksut tulevat maksuun vasta ensivuonna, vastahan vuoden 2001 maksulaput (50 mk) on postitettu.

MMAF:n uusi ja vanha hallitus haluaa kiittää kaikkia yhdistyksen jäseniä menneen toimintakauden toiminnasta ja toivoo aktiivista osallitumista sekä tiedottamista tulevan toimintakauden ajalle.

  
  
  
   Go to the top of this page Tullin Mielipide Muuttopyörän Seisonta-ajoista Karenssiaikana (31-08-01)

Tulli on vaivihkaa muuttanut tulkintaa muuttopyörien sallituista seisonta-ajoista, siis ajasta jolloin karenssiaika kuluu. Muuttopyörää ei voi myydä tai luovuttaa edes lainaksi eteenpäin ennen kuin sen on omistanut kolmen vuoden ajan ja Suomessa aktiivisessa liikennevakuutuksessa vähintään vuoden, seisonta-aikaa ei syystä tai toisesta lasketa omistamiseksi. Tullin omien sanojen mukaan kyse on yhtenäistämisestä mutta ainakin ulkomailta Suomeen takaisin muuttaville seisonta-aikojen muutokset ja uusi karenssiajan tulkinta ovat tulleet yllätyksinä. Nykyisin pisin sallittu vuotuinen seisonta-aika on 1. joulukuuta - 29. helmikuuta välinen aika.

Tullista kerrotaan: Ajoneuvon talviseisonta ja siihen liittyvä mahdollinen seisontavakuutus lähtee nimenomaan siitä, että ajoneuvoa ei tuona aikana saa käyttää liikenteessä. Ajoneuvolle luonteenomainen käyttö eli normaali liikennekäyttö ei tällöin ole mahdollista eikä ajoneuvon siten voida katsoa olevan edes henkilön käytettävissä laissa edellytetyllä tavalla.

Talviseisonnan vaikutuksesta karenssin kulumiseen ei ole olemassa ennakkoratkaisu- tai tuomioistuinkäytäntöä. Vakiintuneessa verotuskäytännössä ajoneuvon käytön ei ole katsottu keskeytyvän tavanomaisen talviseisonnan johdosta, mikä on kirjattu myös Tullin asiakasesitteisiin. Talviseiseisonta on sinänsä lakiin perustumaton, ja perustuu vakiintuneeseen verotuskäytäntöön. Yhtenäisen käytännön saavuttamiseksi eri tullipiireissä voidaan tavanomaisen talviseisonnan pituus määritellä samaksi kuin talvirenkaiden käyttöpakko koko maassa. Hyväksyttävä talviseisonta voi tapahtua 1.12. - 29.2.välisenä aikana, jolloin karenssi siis kuluu.

Mainitsemanne autoverolain pykälä ei ole asiallisesti muuttunut käyttöä koskevalta osin vaan on ollut siltä osin saman sisältöinen jo vuoden 1995 alusta ja jo muinainen ulliverolakikin sisälsi jo ennen sitä saman määräyksen. Itse asiassa kyseisen pykälän 1 momentti kokonaisuudessaan on (7.5.1997/413) eli vuodelta 1997. Kyseessä ei siis ole vielä vahvistamattomien lakipykälien noudattaminen vaan vakiintuneen verotuskäytännön yhtenäistäminen kaikissa tullipiireissä ja niiden eri toimipaikoissa. Nyt voimassa oleva käytäntö on sitä paitsi ollut voimassa koko ajan useimmissa tullitoimipaikoissa.

Tulli on kyllä tiedostanut eri ajoneuvoluokkien käytettävyyttä koskevat ongelmat ja Suomen alueellisten ilmasto-olosuhteiden erilaisuuden. Tulkinta on tarkoitettu koskemaan kaikkia ajoneuvoluokkia ja se on yhtenäinen koko maan alueella. Näin vältetään lukuisten, lain nimenomaiseen säännökseen perustumattomien talviseisonta-aikojen muodostuminen.

Tämä ei ole valtiota sitova tieto.

Muuttoajoneuvon kohtelusta on laajemmin FAQissa http://www.bajahill.net/s-h-m-FAQ-2.html kohdassa 2.4.3 Miten menee muuttopyörän kohtelu?

  
  
  
   Go to the top of this page Vuoden 2001 Jäsenmaksukaavakkeet Postitettu (24-08-01)

Jäsenmaksulomakkeet kuluvan vuoden jäsenmaksun maksamista varten on lähetetty kaikille MMAF:n jäsenille. Postituksen tarkka ajankohta ei ollut tiedossa kun lomakkeet painatettiin joten eräpäivästä ei kannata pelästyä. Jäsenyytesi on voimassa, kunhan lähiaikoina maksat vaatimattoman jäsenmaksun. Jäsenmaksun hinta on edelleen 50,-/ henkilö.

Maksakaa annettua viitenumeroa käyttäen. Jos maksat ilman viitenumeroa, emme tiedä kuka on maksanut. Eli viitteettömät jäsenmaksut ovat puhdasta supporttia mikä ei tietenkään ole haitaksi kuin maksajalle itselleen.

Mikäli et ole saanut jäsenmaksulappua tai osoitteesi on merkitty väärin, pyydämme ilmoittamaan oikean osoitteen meille: MMAF ry, PL 115, 00511 H:ki tai sihteeri@mmaf.fi.

Vuosikokous

MMAF:n jäsenet ovat tervetulleita vuosikokoukseen. MMAF:n vuosikokous pidätään ravintola Harmaa Sudessa Saukkolassa lauantaina 25.8.2001 klo 18.00. Paikka sijaitsee noin 60 km Helsingistä länteen Valtatie 1:n varrella. Samalla suunnalla, Kiikalan lentokentällä, ajetaan samana päivänä Kopteri Street Harley Drags katupyöräkilpailu.

   Go to the top of this page Omavalmisteet Taas Mahdollisia (24-08-01)

Parin vuoden ajan maassamme on ollut käytännössä mahdoton saada katsastetuksi omavalmisteajoneuvoja. Kuten Kopteri-lehdessä on jo uutisoitu, asiaan on nyt tullut korjaus. Parin yksityisen rakentajan, sekä MMAF:n toimeksiannosta asiaa on ajanut lakitoimisto Snell Helsingistä. Ensimmäiset omavalmisteet uuden systeemin aikana on jo katsastettu.

On valitettavaa, että asioita ei tunnuta täällä saatavan laillisille urille kuin juristeja käyttämällä. Mutta tällaisen tilan jatkuessa MMAF:n olemassa olo on tärkeää. Uutisia voit seurata näiltä nettisivuiltamme sekä MMAF:n palstoilta mp-lehdissä. Pystymme myös jonkinasteiseen panostukseen Suomen viranomaisille ja EU:hun tehtyjen valitusten suhteen. Edistyminen tälla saralla hyödyttää kaikkia, mutta työhön tarvittavat lakimiehet luonnollisesti haluavat palkkansa.

Yhteistyö Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) kanssa on ollut hedelmällistä. MMAF kuuluu jäsenjärjestönä SMOTO:on. SMOTO pitää yhteyttä mm. liikenneministeriöön ja moottoripyöräilijöiden edustajiin Brysselissä, ottaen huomioon myös pyörien rakentelun tarpeet.

  
  
  
   Go to the top of this page EU:n Tuomioistuin Määräsi Käsittelypäivän (20-08-01)

 

VUOSIKOKOUS 25.8
MMAF:n vuosikokous pidetään Kiikalan Kopteri Street Harley Dragsin jälkeen lauantaina 25.8.2001 klo 18:00 ravintola Harmaa Sudessa, Valtatie 1:n varrella Saukkolassa (n. 60km Helsingistä länteen). Mikäli kisan päättyminen venyy, viivästetään kokouksen alkua vastaavasti. Jäsenet tervetuloa.

 
EU tuomioistuimessa käsitellään suullisessa istunnossa käytettyjen tuontiautojen- sekä arvonlisäverotusta koskevat ennakkoratkaisukysymykset keskiviikkona 12.9.2001 klo 10:00 alkaen. EU:n julkisasiamies antaa ratkaisuehdotuksensa viimeistään 12.11.2001. Tuomioistuimen ratkaisu saataneen viimeistään ensivuoden tammi-helmikuun vaihteessa eli heti vuoden 2002 alussa.

Tämä on se oikeuskäsittely jota olemme odottaneet kuin kuuta nousevaa (ks. Komissio ei hyväksy Suomen autoverojärjestelmää 19-02-01). Ko. tuomioistuin on jo tehnyt linjauksen verotuksen osalta ns. Portugalin tapauksen yhteydessä (ks. EY-tuomioistuimen verolinjaus saattaa muuttaa autoverotusta 08-03-01) joten tulossa olevan päätöksen sisältöä voidaan jo arvailla. Kysehän oli ALV:n kannosta autoverosta ja käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen veron suuruuden määräytymisestä, nykyinen systeemi syrjii yksittäin maahantuotavia ajoneuvoja.


Go to the top of this page Ajankohtaista - Maahantuonti, Maailmanajoneuvo, Katsastus, Edustusasiat... (06-07-01)

Paljon on vettä virrannut sitten viimeisten MMAF-uutisten. Ollaan nautittu hienoista ajelukeleistä, erityisesti näin heinäkuun alussa, ja odoteltu että EU tekisi ratkaisevia päätöksiä. Taustalla kuitenkin tapahtuu...

EU:n komissio pyytää lisätietoja maahantuonnin vaikeuksista

SMOTO teki taannoin kantelun Suomen maahantuonnin kuvioista jotka siis ovat selvästi EU:n säännösten vastaisia. Kantelun sivutuotteena syntyi lomake (ks. Lomake maahantuonnin vaikeuksien raportoimiseksi 30-03-01) jolla kuka tahansa mp:n maahantuonut voi helposti kannella lainvastaisesta toiminnasta. Asia on nyt nytkähtänyt eteenpäin, komissio pyytää SMOTOlta lisätietoja ja todisteita näistä maahantuonnin ongelmista.

Asia kiinnostaa MMAF:ia erityisesti koska EU:n säännösten mukaan yhdessä EU-maassa hyväksytty ajoneuvo pitää sellaisenaan kelvata toisen EU-maan viranomaisille. Esimerkiksi Saksassa hyväksytty ja katsastettu uusi jäykkärunkoinen pitkäkeula jolla saa laillisesti painella autobaanaa vaikka 300kmt pitää voida rekisteröidä Suomeen ilman sen kummempia kommervenkkejä. Ajoneuvon omistajan vaihdos EU:n sisärajojen yli ei saa olla sen erilaisempi toimenpide kuin omistajavaihdos kunnan rajan yli.

Ilmoita maahantuonnin vaikeuksista NYT SINÄ VOIT AUTTAA! Jos olet viime vuosina tuonut maahan moottoripyörän niin nyt sinulla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Mitään rahan palautusta ei ole tiedossa mutta on mahdollista, että ns. "väärät" verotuspäätökset voidaan riitauttaa ja jotain jopa saada takaisin. SMOTO etsii kuitteja ja todisteita sekä allekirjoitettuja lausuntoja maahantuontiin liittyvistä kuvioista, erityisesti seuraavien kysymysten tiimoilta:

  • Maksoitko vaatimuksenmukaisuustodistuksesi enemmän kuin 600 mk? Jos maksoi niin ilmoita sen hinta ja lähetä mahdollisesti myös kopio kuitista ja ko. todistuksesta.
  • Saitko ajaa pyörälläsi odottaessasi vaatimuksenmukaisuustodistusta? Jos et niin kuinka kauan sen saaminen kesti?
  • Kestikö todistuksen saaminen yli 3 viikkoa?
  • Jos sinulla oli ostomaasta tai toisesta EU-jäsenvaltiosta saatu vaatimuksenmukaisuustodistus vaadittiinko silti suomalaisen maahantuojan kirjoittama todistus? Lähetä kopio kummastakin todistuksesta kerro niiden hinnat, liitä myös todistusten ja kuittien kopiot mukaan.
  • Jouditko esittämään muita todistuksia tai teknisiä selvityksiä ennen kuin sait pyöräsi rekisteriin? Lähdetä luettelo ja jos mahdollista kopiot ko. asiakirjoista.

Voit lähettää tiedot kirjeellä: Hannu Virta, SMOTO, Iivarintie 1, 04600 Mäntsälä. Voit myös faxata paperit ja tiedot Hannulle numeroon: 019-6880453. Lisätietoja: hannu.virta@smoto.fi, GSM:0400-956355, http://www.smoto.fi/uutiset.html

   Tämän Saksalaisen TÜV:n hyväksymän omavalmisteen pitäisi kelvata myös Suomen rekisteriin. Tämä Saksalainen ja TÜV:n hyväksymä omavalmiste pitäisi EU-säädösten mukaan kelvata sellaisenaan myös Suomen rekisteriin. Tänään tämä on mahdotonta tai ainakin mahdottoman vaikeaa. Maahantuonnin helpottuminen sekä EU-tason säännösten yhtenäistäminen mahdollistaa tulevaisuudessa myös yo. kaltaisen pyörän rakentamisen ja käyttämisen Suomessa.
 
Maailmanajoneuvon standardointi

Euro-Bike is Euro-Bike standardointi on jo hyvässä vaihdissa kuten mm. ylläolevasta voi arvata. Liikenne- ja viestintäministeriössä on nyt herätty myös ns. maailmanajoneuvon standardointiin jota vetää YK. Ministeriö tiedottaakin: "Suomi on liittynyt maailmanlaajuiseen ajoneuvotekniseen sopimukseen. Sopimuksen tarkoituksena on, että sopimusmaat valmistaisivat moottoriajoneuvoja ja niiden varusteita yhdenmukaisin teknisin säännöin. Tavoitteena on ns. maailmanauto, jonka yhdessä maassa suoritettu testaus ja hyväksyntä pätisi kaikkialla." Vaikka ministeriö puhuukin tiedotteessaan maailmanautosta koskee standardointi myös maailmanpyöriä.

Tämä globaali standardointi on loppujenlopuksi kuluttajien ja ajoneuvojen valmistajien etu, kävisihän vaikka Espanjalainen ajovalo suoraan jenkkilän johtosarjaan. "Jos jäsenmaat noudattavat teknisiä sääntöjä, niiden on helpompi käydä moottoriajoneuvokauppaa. Kaupattavia tuotteita ei tarvitse erikseen testata ja hyväksyä muissa sopimusmaissa. Sopimuksen toivotaan edistävän myös kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja tuotteiden kohtuuhintaisuutta." Ymmärettävistä syistä kaupan ns. väliporras panee verisesti hanttiin ko. standardoinnille. Vielä ei kuitenkaan kannata pidätellä hengitystä, menee vuosia ennen kuin valmistajat ja erilaiset etujärjestöt ovat saanet sovittua yhteisistä standardeista puhumattakaan siitä että ko. standardien mukaiset palikat tulisivat ulos tuotantolinjalta.

Katsastuspakko - Spekulointia

Ylläolevia lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, että se katsastuspakko tulee. Katsastuspakkoa tulee kuitenkin vastustaa niin kauan kuin sen sisältöön ja tavoitteisiin ei pääse vaikuttamaan tai niistä ei ole tietoa. Viimeksihän katsastuspakkoa ajettiin prosenttitarkastusten ja autoverojen keruun piiloagendalla. Kun Suomessa sitten joskus, luultavasti kuluvan vuoden syksyllä, ruvetaan valmistelemaan lainsäädäntöä moottoripyörien katsastuspakon tiimoilta niin toivottavasti motoristien etujärjestöt otetaan ajoissa mukaan ko. valmistelutyöhön.

Jo vuonna 1998 poistunut lokasuojapakko riivaa yhä, tänä kesänä on puuttuvista lokasuojista jaettu kymmenkunta sakoa tai huomautusta. Mikä tässä hommassa on vikana, kun kaikenlaisista tiukennuksista muistetaan ohjeistaa ja neuvoa valvovia viranomaisia jopa päivien kuluessa mutta sitten tälläisestä asiasta ei "muisteta" kertoa ja ohjeistaa edes neljän vuoden sisällä? Ehkä se pakollinen vuosikatsastus toisi edes tähän asiaan jotain positiivista?

Motoristien virallinen edustus ministeriössä

SMOTO eli Suomen Motoristit r.y. haki taannoin Moottoriliikenteen Keskusjärjestön (MoLiKe) jäsenyyttä, MoLiKe:han on järjestö joka on tiukasti mukana ajoneuvolainsäädännön valmitelutyössä. MoLiKe hylkäsi SMOTOn hakemuksen koska se "ei halua enään lisää jäseniä". Ko. järjestöön kuuluu etupäässä ajoneuvojen maahantuojien ja kauppiaiden edustajia, kuluttajien etua ei ole juuri kukaan valvomassa (ja se näkyy).

Ministeriöstä on kuitenkin selvästi osoitettu, että SMOTO on hyväksytty virallisena kuluttajien etujärjestönä ajamaan motoristien etuja. SMOTO keskustelee Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa mikä olisi se oikea virallinen nimitys ja kanava vaikuttamiseen sikälimikäli MoLiKe:n kanava todella on tukossa. Tähän asti kulutajien etujärjestöjä, ainakaan motoristien osalta, ei juuri ole hyväksytty mukaan lakien ja asetusten valmistelutyöhön. SMOTOn pitkäjänteinen työ on vihdoin kantamassa hedelmää ja virallisen tunnustuksen valtion taholta!

Tullin toiminnasta syyttämättäjättämispäätös

Taannoin uutisoidusta rikosilmoituksesta tullia vastaan (Rikosilmoitus tullin toiminnasta 13-03-01) tuli odotetusti syyttämättäjättämispäätös eli tulli pääsi ilmiselvästä lainvastaisuudesta kuin koira veräjästä. Valtion edustajat siis istuvat tiukasti siilipuolustuksessa poteroissaan ja odottavat EY:n tuomiostuimen päätöstä nimenomaan Suomen kohdalta. Tulevan päätöksen sisältöhän on jo tarkkaan tiedossa EY:n tuomioistuimen tehtyä linjavedot ns. Portugalin tapauksen tiimoilta (EY-tuomioistuimen verolinjaus saattaa muuttaa autoverotusta 08-03-01). Jäämme mielenkiinnolla odotamaan milloin autoverolainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäiset lakiehdotukset tulevat lausuntokierrokselle.


  
   Go to the top of this page Bomber 2/2001 MMAF-palstan Jutut (06-07-01)

MMAF eli Modified Motorcycle Association of Finland on perustettu ajamaan moottoripyörien rakenteluharrastuksen asiaa. MMAF:n tavoitteiksi on asetettu kaksi keskeistä asiaa; Pitkällä aikavälillä tähdätään moottoripyörien rakenteluharrastuksen verotuksen alentamiseen. Akuutisti pyritään vaikuttamaan motoristin oikeusturvan puolesta radikaaleja piirteitä saaneissa pyörien takavarikko-, verotus- ym. tapauksissa.

MMAF:n puolesta korostetaan, että tarkoitus on toimia yhteistyössä jo olemassa olevien järjestöjen kanssa. Alusta lähtien on työskennelty hyvässä hengessä esimerkiksi SMOTO:n (Suomen Motoristit r.y.) kanssa. MMAF:n onkin mm. SMOTOn jäsen.

Suomessa valvotaan ajoneuvojen rakentelua satunnaisen tarkasti

Suomen ajoneuvoverotus perustuu ajatukseen ajoneuvon identiteetistä ja identiteettiin liittyvästä autoverosta joka kannetaan myös moottoripyöristä. Identiteetin uudelleenmääräytymisen raja on aina 50%, sitävastoin uudelleenverotuksen raja on moottoripyörän maahantuontivuodesta ja -tavasta riippuen joko 25%, 33% tai 50%. Ns. aidoilla suomipyörillä tuo uudelleenverotuksen raja on aina 50%. Autoverossa ja siitä johtivissa prosenteissa piileekin se rakentajan sudenkuoppa ja viranhaltijan mielivallan lähde, asia kun on sekavuudessaan maailmanluokkaa.

Isolla koneella varustetun pyörän autovero on kymmeniä tuhansia markkoja joka on eräpäivästä eteenpäin heti ulosottokelpoinen joten kyseessä ei ole mikään vähäpätöinen asia jonka voi ohittaa olankohatuksella. Viranomainen on viisaudessaan laatinut jyvityssäännöt joiden avulla voidaan laskea kunkin osan prosenttiarvo kokonaisuuteen nähden, esim. moottori apulaitteineen on yhteensä 24,5% mutta toisaalta kaasutinta ja imupuolta ei ole jyvitetty ollenkaan.

Määriteltyjä kulutusosia lukunottamatta kaikki jyvitettyjen osien vaihdot lasketaan prosentteihin, siis jopa alkuperäisten osien vaihtaminen saman tehtaan samanlaisiin osiin. Tälläinen entisöinti ei ainakaan vielä ole kiinnostanut tien päällä valvovia viranhaltijoita tuon taivaallista mutta auta armias kun kiinni pultataan jotain kirkkaasti maalattua, toisesta ajoneuvosta tai vaikka ruohonleikkurista irronnutta tai jopa itse tehtyä kilkettä. Niin kauan kuin laskemme pultteja ja muttereita verotuksen pohjana on systeemi perseestä.

Tiedetään, että rakennettuja pyöriä on öisin kuvattu messujen osastoilla sekä eri mp-tapahtumissa. Rakentelu on ilmiselvästi suurrikollisten touhua joka pitää tukahduttaa alkuunsa? Rekisteriotteeseen merkittyjen ilmiselvien osien, esim. rengaskoko tai moottori, vaihdot kannataa ehdottomasti merkityttää rekisteriotteeseen ettei käy niinkuin eräällekiin harrastajalle jolta tien päällä vietiin paitsi kilvet niin myös takavarikoitiin ajoneuvo ja annettiin kaupanpäälle 80000 markan verot ja sakot.

Sinulla on oikeusturva

Jos koet tuleesi kaltoin kohdelluksi tien päällä, esim kilvet vietiin eilen leimatusta pyörästä niin asiaa ei kannata jättää siihen. Ei vaikka saisit kilvet heti takaisin ja voisit jatkaa ajamista. On sekä viranomaisten että harrastajien etu jos saamme aikaiseksi toimivan käytännön jonka seuraukset ovat kaikkien osapuolten ennustettavissa. Nythän asia ei näin ole vaan käytännöt ja tulkinnat vaihtelevat jopa niin että aamupäivällä saadulla katsastusleimalla ei iltapäivälllä ole enään merkitystä.

Valitus viranomaisen päätöksestä

Väärään päätökseen haetaan muutosta valittamalla tai oikaisuvaatimuksella. Nämä on tehtävä määräajassa ja säädetylle viranomaiselle. Valitusajan ylittäminen aiheuttaa lähes aina valitusoikeuden lopullisen menetyksen. Väärään paikkaan toimitettu valitus kyllä yleensä siirretään oikeaan osoitteeseen, mutta koska valitusajat ovat yleensä varsin lyhyitä, saattaa valitusaika umpeutua jo ennen kuin valitus on siirtynyt oikealle käsittelijälle.

Valitusaika ja valitustaho ilmenevät yleensä päätöksestä, esim. sakkolapusta, tai sen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Valitusasian käsittelystä saatetaan periä myös käsittelymaksuja. Esimerkiksi katsastuskonttorin virheestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelystä perii ajoneuvohallintokeskus pari sataa markkaa, vaikka valittaja voittaisi jutun.

Kantelu viranomaisen toiminnasta

Viranomaistoiminnassa tai sen kaltaisessa julkisessa vallankäytössä tehdään myös paljon päätöksiä ja muita toimia, joista ei saa tai kannata valittaa. Tällöin on mahdollista aina kannella.

Kantelua ja valitusta ei pidä sekoittaa keskenään. Valitus on tarkasti lailla säädelty menettely, jolla pyritään väärän päätöksen muuttamiseen. Kantelulla sitä vastoin ei voida korjata väärää päätöstä. Kantelulla huomautetaan tehdystä virheestä ja se saattaa johtaa virkamiehen rangaistukseen.

Kantelua voi myös käyttää, jos viranomainen tai vastaava taho ei suostu tekemään päätöstä lainkaan tai viivyttelee asian käsittelyssä. Perusoikeuksiin nimittäin kuuluu, että kansalaisten asiat on käsiteltävä viipymättä ja toisaalta jokaisella on oikeus saada päätös perusteluineen kirjallisessa muodossa.

Ajankohtaisia asioita

Koko ala pidättelee parhaillaan hengitystä ja odottaa EU:n tuomioistuimen päätöstä Suomea suoraan koskevissa asioissa. Asiathan on jo itseasiassa päätetty ja suunta näytetty mutta valtio ei ole halunnut asiaa tajuta vaan odottaa itsepintaisesti suoraa päätöstä. Tälläinen on odotettavissa vielä tämän vuoden kuluessa. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla myös ajoneuvoverotuksen kokonaisuudistus joka tulee toivotavasti muuttamaan paitsi verotusta nin myös siihen liittyviä rakentelusäännöksiä. Muuttuuko moottoripyörien hinnat halvemmiksi ei ole mitenkään itsestäänselvä asia mutta jonkintasoinen muutos on jokatapauksessa odotettavissa. SMOTO on aktiivisesti mukana motoristien etujen valvonnassa.


  
   Go to the top of this page Kopteri 1/2001 MMAF-palstan Jutut (01-05-01)

Viime vuonna Suomeen tuotiin ennätysmäärä käytettyjä autoja ja moottoripyöriä Euroopasta. MMAF:n kannalta tämä merkitsee toivottua rakentelumateriaalin lisää. Toisaalta se on myös osoitus siitä, että ajokkeja joudutaan hankkimaan rajojen ulkopuolelta, koska kotimainen valmistus on tehokkaasti estetty. Ajoneuvohallintokeskus ei toistaiseksi ole tätä ongelmaa helpottanut. Sen sijaan käytetyn ajoneuvon tuontiin on nyt tulossa muutoksia.

Suomessa on vireillä lukuisia käytetyn ajoneuvon veroa koskevia oikeuskiistoja. Riita koskee toisaalta käytettynä tuodun ajoneuvon autoveron määrää ja toisaalta arvonlisäveroa. Valittajien mukaan Suomen valtio ei noudata asiassa ey-oikeutta. On arvioitu, että aikaisintaan loppusyksyllä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tulee antamaan näitä kysymyksiä koskevan ennakkoratkaisun. Helmikuun alussa Euroopan komissio julkisti oman vastineensa asiassa. Tämän mukaan näyttää siltä, että Suomen valtio olisi häviämässä kiistan.

Portugalin tapaus

Autoverolain muuttumista ei välttämättä tarvitse odottaa kuitenkaan ensi vuoteen. Yhteisöjen tuomioistuin näet antoi 22. helmikuuta Portugalin autoverotusta koskevan ennakkopäätöksen. Kyseisessä päätöksessä on yhtymäkohtia myös Suomen autoverotusta ajatellen. Portugalissa käytetyn auton vero on porrastettu ajoneuvon käyttövuosien perusteella. Samantapainen ikävähennysjärjestelmä on myös Suomessa.

Portugalilaisen Gomes Valenten mukaan hän joutui maksamaan Ranskasta tuomastaan Bemarista liikaa veroa, koska veron alennus annettiin ainoastaan iän perusteella eikä siten huomioinut vastaavan käytetyn auton arvoa Portugalissa. Tuomioistuimen mukaan, jos veroa vähennetään jonkun asteikon mukaan, on sen oltava sellainen, että se takaa jokaisessa tapauksessa syrjimättömän verotuksen. Portugalin järjestelmä ei näin täyttänyt ey-oikeuden vaatimuksia.

Suomen hallituksen edustajat kerkisivät jo asiaa kommentoimaan. Päätöksellä ei kuulemma ole vaikutuksia Suomen verotukseen. Toisin sanoen väitetään, ettei Suomen autoverolaki johda missään tapauksessa syrjivään verotukseen. Tämän väitteen paikkansa pitävyys on oikeastaan helppo testata.

Käytännön testi on seuraava: verotetaan EU:sta tuotu ajoneuvo. Näin saadaan selville autoveron määrä. Seuraavaksi etsitään vastaavan merkkinen, mallinen ja kuntoinen ajoneuvo käytettyjen ajoneuvojen markkinoilta Suomessa. Tietty osa tästä hinnasta on autoveroa. Laskutavasta riippuen veron osuus myyntihinnasta on 30-50 prosenttia. Markoiksi muunnettuna sen tulisi nyt vastata tullissa maksetun veron määrää. Jos näin ei ole, on verotus syrjivää. Se estää tällöin käytetyn auton tuonnin toisesta jäsenmaasta.

Korkea vero uudessa - ja vanhassa

Valitettavaa on, että Suomessa on nyt lukuisia verotuspäätöksiä, jossa veroa on kannettu enemmän kuin vastaava ajoneuvo maksaa Suomessa. Tällaisessa tilanteessa on selvää, että tuontia on pyritty kielletyllä tavalla hillitsemään. On selvää, että jokaisella tällaisen kohtelun uhrilla on oikeus valittaa ja saada liikaa maksettu vero takaisin.

Kaikki autoveropäätökset eivät kuitenkaan ole tässä suhteessa vääriä. On jopa mahdollista, että veroa joutuu maksamaan vähemmän kuin vastaavassa jo rekisterissä olevassa ajopelissä on sitä jäljellä. Jokaisen tuontia tai mahdollista valitusta harkitsevan tulisikin ensin selvittää, onko häntä oikeasti syrjitty verotuksessa. Se, että Saksassa on halvat ajoneuvot ja Suomessa kalliit, ei ole osoitus syrjinnästä.

Laiton alv:n kanto

Sen sijaan on mahdollista, että kaikki käytettyjä ajoneuvoja koskevat autoveropäätökset ovat vääriä arvonlisäveron suhteen. Suomessahan peritään arvonlisäveroa autoverosta. Tätä veroa ei pidä sekoittaa siihen arvonlisäveroon, jota peritään EU:n ulkopuolelta tuodusta tavarasta. Sen periminen on täysin hyväksyttävää.

Komissio on huomauttanut, että autoverosta ei saa periä arvonlisäveroa. Se, että veroa peritään toisesta verosta ei sinänsä ole kiellettyä. Arvonlisäveroa voidaan kuitenkin periä käytännössä vain tavaroiden ja palveluiden luovutuksesta. Kun joku antaa oman autonsa verotettavaksi, ei hän siinä tilanteessa saa valtiolta mitään.

On mahdollista, että autoverolaki on jo tätä julkaistaessa kokenut joitain muutoksia tai sitten valtio edelleen pitkittää peliä. Kokonaisuudistus näyttää kuitenkin väistämättömältä. Tässä uudistuksessa tullaan varmasti arvioimaan uudestaan myös käytettyjen kuin omavalmistemoottoripyörienkin verotus. Kysymys koskee toisaalta käytettynä tuodun ajoneuvon autoveron määrää ja toisaalta arvonlisäveroa. Valtio tarvitsee varmasti nykyiset verotulonsa, mutta moottoripyöristä niitä ei käytännössä kerätä tälläkään hetkellä. Käytännössä Suomessa ei voida myöskään siirtyä moottoripyöräkantaan autojen kustannuksella. Suomi voisikin nyt seurata Ruotsia ja poistaa koko veron moottoripyöriltä. Lopulta se tulisi jopa halvemmaksi, kun samalla tulisi tarpeettomaksi kontrolloida osavaihdoksia. Moni katsastusmies ja virkamies huokaisisi tällöin varmaan tyytyväisenä.


  
   Go to the top of this page Lomake Maahantuonnin Vaikeuksien Raportoimiseksi (30-03-01)

SMOTO on julkaissut lomakkeen jolla voi raportoida EU:n komissiolle maahantuonnnin vaikeuksista ja kustannuksista. Ko. lomake löytyy osoitteesta: http://www.smoto.fi/documents/Ilmoitus-Maahantuonti.html ja sitä voi levittää vapaasti.

Omistajanvaihdos EU:n sisärajojen yli ei saa EU:n pykälien mukaan olla sen kummoisenmpi juttu kuin maan rajojen sisäpuolella. Eli jos ostat kustomin Bremenin Hans-Jörgeniltä niin peli pitäisi voida rekisteröidä Suomessa vastaavalla tavalla kuin jos ostaisit saman pelin Hauhon Tanelilta. Vastaavasti jos myyt kotimaisen pelin Hans-Jörgenille ko. laite pitää saada Hans-Jörgenin kotimaassa rekisteriin kuin jos se olisi ostettu paikanpäältä.

Asiakirja 396Y0513(01): "...jäsenvaltiot saavat tarkastaa ennestään toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon fyysisen kunnon sen rekisteröintiä varten ainoastaan, jos vastaava tarkastus suoritetaan samoissa olosuhteissa myös muutettaessa niiden alueella jo rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä."

MMAF kehoittaakin kaikkia moottoripyörän maahantuoneita täyttämään ko. lomakkeen asianmukaisesti, lomakkeessa on palautusosoite valmiina. Näin saamme luotua paineita maahantuonnin ja omistajanvaihdosten helpottamiseksi sekä kansallisten teknisten vaatimusten poistamiseksi.

Maahantuontia on tältä kantilta käsitelty tällä palstalla viimeksi AKE: "Rakenteluasetus ai anna aihetta muutoksiin" (16-01-01) ja Lisätietoa rakenteluasetuksen sisällöstä (25-12-00).

   Go to the top of this page Rikosilmoitus Tullin Toiminnasta (13-03-01)

Petteri Snell kirjoitti sfnet.harrastus.mp uutisryhmässä tähän Portugalin päätökseen viitaten: Kuopion poliisille on 12.3. tehty rikosilmoitus, joka perustuu siihen, että Kuopion tullissa ei ole 9.3. verotuksen suorittanut virkamies (kysyi neuvoa Lappeenrannasta, edelleen Lappeenranta tullihallituksesta, joka edelleen kysyi VM:stä) noudattanut päätöksestä C-393/98 (EY Tuomioistuin) ilmenevää oikeusohjetta. Ko. oleva oikeusohjeella on välitön vaikutus myös Suomessa. "taattava ettei vero ole missään tapauksessa suurempi".


Go to the top of this page Tulli Esittää: "EY:n Oikeus Ei Koske Suomen Tullia" (10-03-01)

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että tulli joutui taannoisen EY:n tuomioistuimen päätöksen takia miettimään tavallista tarkemmin käytettynä maahantuotavan auton autoverotus- ja tullauspäätöstä. Suomen autoverolaki ja EY:n oikeus näyttäisivät olevan tässä asiassa ristiriidassa keskenään, EY:n mukaan verotuksen pitää olla syrjimätön eli sama kaikille.

HS:n mukaan tulli päätti, että se ei muuta kantaansa tuontiautojen verotuksen suhteen. Sama verotusmeininki jatkuu siitä huolimata, että voimassaoleva laki ja sen nykyinen tulkinta on vastoin voimassaolevaan EY:n tulkintaa. Tulli on siis sitä mieltä, että EY:n voimassaolevat lait eivät koske tullia. Asiasta kuultaneen piakkoin lisää...

Lisätietoa: www.helsinginsanomat.fi. Asiaa on käsitelty tällä palstalla: "EY-tuomioistuimen verolinjaus saattaa muuttaa autoverotusta (08-03-01)".

  
  
  
   Go to the top of this page EY-tuomioistuimen Verolinjaus Saattaa Muuttaa Autoverotusta (08-03-01)

EY-tuomioistuin antoi 22. helmikuuta enakkoratkaisun ns. Portugalin tapauksessa joka koskee käytetynä maahantuotavan auton verotusta. Ratkaisussa todetan mm., että käytettynä maahantuodusta autosta kannetava vero ei saa olla suurempi kuin mitä vastaavassa, kotimaassa jo ensirekisteröidyssä autossa on veroa jäljellä. Autoverohan koskee yhtälailla niin moottoripyöriä kuin autojakin.

Mistä olikaan kysymys?

Tässä Portugalin tapauksessa oli kysymys siitä voidaanko käytetyn ajoneuvon vero laskea laissa olevan ikävähennystaulukon mukaan ja tuleeko taulukon perusteet olla julkisia. Suomessahan riidellään mm. näistä samoista kysymyksistä.

EY-tuomioistuimen mukaan ajoneuvon veroperusta on yksilöllinen. Nykyisen autoverolain sisältämää valmista taulukkoa voidaan käyttää jos se riittää myös yksittäistapauksissa takaamaan syrjimättömän verotuksen. Verotus on silloin syrjimätön, kun tuontiajoneuvon veron määrä ei ylitä täällä jo rekisterissä olevan vastaavan ajoneuvon jäljellä olevaa veromäärää.

Tätä syrjimättömyyttä nykyinen autoverolain ikävähennystaulukko ei takaa vaan verotus nimenomaan syrjii yksityistä ajoneuvojen maahantuontia. Moottoripyörien osalta tilannehan ei ole niin paha kuin autojen kohdalla, tästä kertoo jo vuoden 2000 maahantuontitilastot olkoonkin että käytettyjen maahantuonnilla paikattiin myös lamavuosien aiheuttamaa suoranaista puutetta hyvistä ja nuorehkoista vaihdokeista.

Muutama poliitikko, mm. Sauli Niinistö ehti jo tuoreeltaan kommentoimaan, että tämä EY-tuomioistuimen päätös ei koske Suomea. Vaikka tämä nimenomainen päätös koskeekin Portugalin autoverotusta niin Niinistöltä näyttää jääneen huomaamatta, että EY-tuomioistuin antaa ennakkoratkaisuja koko yhteisön oikeuden sisällöstä. Toisin sanoen ratkaisussa ei ole ratkaistu vain Portugalin oikeutta vaan koko yhteisön oikeus vastaavissa kysymyksissä.

Autoverolaki tulee, oletko valmis?

MMAF odottaakin suurella mielenkiinnolla pullahtaako tsaarinajan salahallinnosta meille uusi autoverolaki, ehkä jo hyvinkin pian. MMAF:n lakiasiantuntijoiden mielestä on mahdollista, että uutta autoverolakiehdotusta aletaan noudattamaan jo ennen kuin Eduskunta on ko. lakia siunannut. Tässä tapauksessa ministeriöltä lienee turha odottaa asiaankuuluvaa järjestöjen lausuntokierrosta.

Se mitä uusi autoverolaki tulee pitämään sisällään ja miten se vaikuttaa moottoripyörien maahantuontiin tai hintatasoon on yhä täysin arvailun varassa. Valtion tapoihin ei yleensä ole kuulunut asioiden helpotaminen tai verotulojen pienentäminen ja viimeksi kun lakeja EY:n painostuksesta reivattiin (22.12.1998) niin lopputuloksena oli kosmeettisia muutoksia ja jos mahdollista niin entistäkin sekavampi pykäläviidakko.

Rahat takaisin!?

Kun autoverolakia lopulta joskus muutetaan vastaamaan EY:n vaatimuksia niin samalla Suomi käytännössä myöntää toimineensa vastoin EY:n oikeudellisia periaatteita. Tämä avaa ovet ylimääräisten verojen takaisinpenäämiseen niille, jotka ovat maksaneet kohtuuttomia autoverolaskuja kuluneina vuosina. Koko autoveroa ei siis missään nimessä tule saamaan takaisin mutta erotuksen ns. 'wanhan ja syrjivän' sekä 'uuden ja syrjimättömän' veron välillä voi ainakin periaateessa periä korkoineen takaisin.

Portugalin tapausta on käsitelty tällä palstalla aikaisemmin mm. 18-08-00 (Arkistossa). EY-tuomioistuimen päätös on luettavissa osoitteesta http://europa.eu.int/eur-lex/fi/ (hae C-393/98).


  
   Go to the top of this page Euroopan Komissio Ei Hyväksy Suomen Autoverojärjestelmää (19-02-01)
 
  
   Taustaa...

Korkein hallinto-oikeus on kysynyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua autoveroasiassa. Kysymys koskee toisaalta käytettynä tuodun ajoneuvon autoveron määrää ja toisaalta arvonlisäveroa (asiaa käsitelty aiemmin tällä palstalla "Autoverosta uutisia ja huhuja (17-12-00)" ja "Verokiista EY:n tuomioistuimeen (24-03-00)").

Vireillä olevan valituksen mukaan Suomessa noudatettava kaavamainen ikävähennys on laiton, koska se ei huomioi ajoneuvon todellista ja yksilöllistä arvoa. Näin ollen tuontiautolle saattaa tulla maksettavaksi enemmän autoveroa kuin vastaavassa jo Suomessa olevassa autossa on veroa jäljellä. Mikäli näin on, johtaa tämä EY-oikeuden kieltämään syrjintään.

Valittaja pitää myös autoverosta kannettavaa arvonlisäveroa laittomana. Vaatimuksen mukaan kun käytetty ajoneuvo tuodaan toisesta unionin jäsenvaltiosta, ei myyntiä voida arvonlisäverottaa enää määränpää valtiossa.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyyn ennakkoratkaisupyyntöön on Suomen valtio antanut vastineensa. Tämän mukaan verotus on tietysti kaikin puolin EY-oikeuden mukaista. Oman vastineensa on myös antanut Euroopan komissio. Komission yleisenä tehtävänähän on valvoa yhteisöoikeuden soveltamista ja toteutumista jäsenvaltioissa.

Komissio tyrmää Suomen systeemit

Komission antamassa lausunnossa Suomen autoverojärjestelmä tyrmätään täysin. Komission mukaan käytetyn auton arvonalenemista ei voida määritellä yleispätevästi, koska aleneminen riippuu muun muassa myyntipaikkakunnasta, autotyypistä ja -merkistä.

   Komissio ei myöskään hyväksy Suomen valtion esittämää kaupanporrasajattelua. Suomen mukaan käytettynä tuodun ajoneuvon veron määrää tulisi verrata vastaavalla tavalla uutena tuotuun ajoneuvoon. Eli jos yksityishenkilö tuo nyt Saksasta käytetyn mersun, on sille määrättyä autoveroa verrattava samalla tavalla uutena tuodun ja verotetun mersun veroon. Koska yksityishenkilön uutena tuomalle autolle muodostuu huomattavasti korkeampi vero kuin kaupan tuomalle autolle, ei ole väärin, että yksityishenkilön käytettynä tuomasta autosta peritään myös veroa suhteellisesti enemmän. Tämän perusteen mukaan olisi täysin oikein, että tuontiautosta tulee kalliimpi kuin maasta ostettu käytetty auto. Komission mukaan tätä ei voida hyväksyä. Syrjivyyttä ei voida perustella kaupan eri vaiheiden huomioimisella.

Myös arvonlisäveron periminen käytetyn auton tuonnissa on komission mukaan kiellettyä.

Mitäs nyt sitten...?

Seuraava vaihe on, että EY:n tuomioistuin käsittelee ennakkoratkaisuasian. Tämä tapahtunee aikaisintaan ensi syksynä. Tätä ennen ei ratkaisun sisältöä tietenkään voida varmasti tietää. Komission teksti on kuitenkin niin painokasta, että nykyisen järjestelmän puolesta tuskin lyö vetoa enää edes verohallinnon virkamiehet tai autokauppiaat.

Lopuksi on hyvä muistaa, että komissio ei ole ottanut kantaa Suomen autoverotuksen yleiseen tasoon. Tämä ei myöskään ole millään tavoin valituksen aiheena. Näin ollen on ennenaikaista odottaa "halpoja" ajoneuvoja Suomeen. Autoverolain täydellinen uusiminen näyttää kohta ajankohtaiselta ja tässä yhteydessä viime kädessä arvioidaan, kuinka veromarkat halutaan kerätä. Siihen päätökseen ei unionilla ole juurikaan sanomista.

  
  
  
   Go to the top of this page Kopterin 6/2000 Pääkirjoitus Sekä MMAF-palstan Jutut (15-06-00)
 
  
   Kopteri 6/00 MMAF palstan jutut:

Liikenne- ja viestintäministeriö todella muutti asetusta ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/92). Uudet pykälät astuivat voimaan jo joulukuussa. MMAFlaisten kannalta keskeisin on uusi 130 pykälä. Sen mukaan moottoripyörältä ei enää vaadita EU:n tyyppihyväksyntää. Muutoksen päätarkoituksena on, että toisessa EU-valtiossa rekisteröity ajoneuvo voitaisiin tuoda Suomeen, vaikka kyseessä olisi sellainen malli, jota ei ole koskaan virallisesti tuotu Eurooppaan. Samalla tavalla muutos koskee myös piensarjana tai yksittäiskappaleena valmistettuja ajokkeja. Vaatimuksenmukaisuustodistustenkin vaatiminenkin jäisi historiaan.

Selvää on, että muutos ei koske verotusta millään tavoin. Kaikki muu onkin sitten epäselvää. Samassa asetusmuutoksessa nimittäin siirrettiin kaikki toimivalta liikenneministeriöltä ystävällemme AKE:lle. Ajoneuvohallintokeskus onkin jo kerinnyt epävirallisesti ilmoittamaan, että asetusmuutoksella ei ole tällä hetkellä mitään vaikutusta tuonti- tai omavalmistepyörien rekisteröintiin. AKE.n mielestä uusia säännöksiä ei voida nyt soveltaa, koska heillä ei ole erityisiä soveltamisohjeita! Tällä hetkellä on siis aivan turha juosta katsastuskonttoreilla asetusmuutos kourassa ja pyytää lainmukaista kohtelua. Konttorit vaativat edelleenkin samat selvitykset kuin aiemminkin.

On tietysti aika huvittavaa, että ajoneuvohallintokeskus ei halua noudattaa muutosta edes aivan "selvien tapausten" kohdalla. Tulkintaohjeita kun yleensä pyydetään vain rajatapausten arvioimiseksi. Toinen tapa arvioida viranomaistoimintaa on tietysti kysyä, olisiko asetusmuutos tullut kirjoittaa niin selvään muotoon, että tyhmempikin osaisi sitä käyttää? Tässä vaiheessa on siten pakko odottaa, että AKE saisi tarvitsemaansa opastusta. Ensimmäiset keskustelut aiheesta AKE:n ja liikenneministeriön välillä käytäneen tammikuun lopulla.

On tietysti selvää, ettei tällainen toiminta kuulu hyvään hallintoon. Monilla on mittavat rahat ja odotukset kiinni ajoneuvoissa, joiden rekisteröinnistä Suomeen ei kukaan osaa sanoa mitään. Kun katsastuksesta saa hylkäyspäätöksen tuhannella markalla, alkaa jokainen varmasti miettiä, onko mitään muuta tehtävissä. Pitääkö vain odotella, että joku virkamies joskus antaisi jonkun ohjeen vai pitääkö asiasta kannella, valittaa vai tehdä mitä?

MMAF:n ohjeena on, että katsastuspäätöksestä pitää valittaa ajoneuvohallintokeskukselle. Pyytäkää katsastuskonttorilta valitusohjeet ja toimikaa sen mukaisesti. Päätöksistä ja viranomaista voi myös kannella. Molemmat tavat vievät aikaa pahimmillaan vuosia eikä virkamiehen vastuu määräydy samoin kuin tavallisella ihmisellä.

Esimerkkinä voidaan vaikka katsoa uutta hallituksen esitystä autoverolain muuttamiseksi. Tällainen nimittäin annettiin myös ennen joulua. Muutoksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa niihin autoveron määrää koskeviin peruskysymyksiin, joista päivälehdissä kirjoitetaan viikoittain. Muutoksella on tarkoitus korjata muutama muuttoautoihin liittyvä "epäkohta". Esityksessä huomautetaan, että nykylain mukaan on mahdollista, että muuttoautolle säädetty luovutusrajoitus jää rasittamaan autoa määräämättömäksi ajaksi. Lain mukaan muuttoautoa on pidettävä vähintään vuosi muuton jälkeen Suomessa ennen kuin sen saa myydä. Jos muuttaja kuitenkin alkaa katua muuttoaan - vaikka sen takia, ettei saa erikoista muuttoautoaan rekisteriin - ja palaa takaisin ulkomaille, on ajokki varsinainen veropommi. Jos sen joku onneton ostaa ja ajaa sillä Suomeen, niin ajoneuvo verotetaan luovutusrajoituksen rikkomisesta. Ja täydet verot määrätään sen ensituojana olleelle muuttajalle. Hienoa, että nyt saadaan korjaus!

   Lakiesityksessä ei tietysti tarvitse mainita, että autoverolain valmistelusta vastasi vuonna 1994 samat virkamiehet kuin nyt esitetystä muutoksestakin. Eli vähän niin kuin omia virheitä peitellään muina miehinä.


Kopterin 6/00 (n:o 39) pääkirjoitus: Kohti uutta kautta välillä ihmetyttää

Pyydän heti anteeksi, jos joku lukija nyt menee vipuun. Kerron nimittäin, että moottoripyörien autovero on poistettu kokonaan!

Niin, tämä on vieläpä totta, mutta päätös ei tullut eduskunnasta. Sen sijaan kyseisen päätöksen teki äskettäin valtiopäivät eli riksdagen, ja tapahtumavaltio oli luonnollisesti Ruotsi. Näiden asioiden hoidosta Suomessa olisi paljonkin sanottavaa. Tiivistän sen tässä seuraavaan kutsuun: Voisiko tuon kaltaisia päätöksiä tuottava poliittinen tahto tulla rajan yli tähänkin maahan. Tervetuloa, jos se vain mahdollista on.

Seuraavaksi tekniikkapuoleen: Oma lukunsa siinä on AKE:n suhtautuminen lakimuutokseen EU:ssa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröinnistä Suomeen. Joulukuussa voimaan tulleen muutoksen tarkoitukseksi liikenneministeriö ilmoitti asioiden helpottamisen EU:n lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Nyt puolestaan, yhä uusia hämmästyttäviä konnankoukkuja keksivät, ystävämme aa-koo-een norsunluutornissa kieltäytyvät toimeenpanemasta uutta linjaa.

Moiselle liikkeelle voisi herua ymmärryksen murunen, jos he jotenkin menettelystään hyötyisivät. Näiden ihmisten olisi aika tajuta, että heidän työnsä on huolehtia siitä, että rekisteröintiasiat sujuvat. Veronmaksajat eivät suorita heille palkkaa siksi, että olisi tarkoitus estää yksityistä maahantuontia tai ajoneuvojen rakentelua.

Mitä etua kellekään on siitä, että pyritään vaikeuttamaan esimerkiksi muuttoajoneuvojen rekisteröintiä, tai lopettamaan moottoripyörien rakentaminen kotimaassa?

Demokraattisessa maassa normaaleiden asioiden pitäisi hoitua ilman, että kansalaiset joutuvat haastamaan tai uhkaamaan haasteilla julkista sektoria. Siihen on kuitenkin menty. Mikä ihmeen suuri paha ohjaa maamme viranomaistoimintaa, kun lain edellyttämiä, harrastajille myönteisiä päätöksiä joudutaan ajamaan paperille uhkavaatimuksilla. AKE:ssakin on varmaan huomattu, että tuonti ja rakentelu kasvaa heidän vastarinnastaan huolimatta. Mutta pitämällä EU-laittomasti kiinni vaatimuksenmukaisuustodistuksen vaatimisesta, turvataan edes joksikin aikaa tietyille tahoille määrätty tienesti. Olen kuullut, että jotkut ottavat ko. todistuksista hintaa viisinkertaisesti yli EU:n suositteleman tason.

Uusi ajokausi häämöttää. Se näyttää hyvälle. Jo nyt voi arvioida, että pyöriä tulee baanalle enemmän kuin koskaan. Uusia ja käytettyjä tuli viime vuoden aikana maahan yhteensä yli 10.000 kpl. Tahti jatkunee saman suuntaisena. MP-näyttely, Daytona, sitten onkin kevät jo pitkällä, seuraa American Car Show ja Tampereen näyttely. Siitä se taas lähtee, taakse jäävät talven talliuurastukset. Pian päästään maantielle!

mala@kopteri.com

  
  
  
   Go to the top of this page AKE: "Rakenteluasetus Ei Anna Aihetta Muutoksiin" (16-01-01)

Ajoneuvohallintokeskus on ilmoittanut, että uusi joulukuussa annettu asetusmuutos ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista ei johda tällä hetkellä mihinkään. Syyksi on kerrottu, että AKE haluaa ensin soveltamisohjeet liikenne- ja viestintäministeriöltä. Näistä ohjeista on tarkoitus aloittaa keskustelut AKE:n ja ministeriön välillä tammikuussa.

Tällä hetkellä on siten täysin turhaa mennä katsastuskonttorille vaatimaan rekisteröintiä ilman vaatimuksenmukaisuustodistusta. Katsastuskonttorit ei rekisteröintiä tule tekemään.

AKE on myös hylännyt erään asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen. Päätöksessä on ikään kuin myönnetty, että Suomessa ei noudateta ey-oikeuden periaatteita rekisteröinnin suhteen. Ajoneuvo oli toisessa eu-maassa rekisteröity omavalmiste, jonka muuttaja toi mukanaan Suomeen. Katsastusasema ei hyväksynyt ajoneuvoa rekisteriin, koska sen vaatimuksenmukaisuutta ei oltu esitetty. AKE ei muuttanut päätöstä, vaikka valittaja oli viitannut ey-oikeuden vapaata liikkumista koskeviin periaatteisiin. Asiasta on tehty jatkovalitus Helsingin hallinto-oikeudelle. AKE joutuu tällöin vastaamaan, miten on mahdollista, ettei Suomen viranomaiset noudata ey-oikeutta.

Asiaa on käsitelty tällä palstalla: "Lisätietoa rakenteluasetuksen sisällöstä 25-12-00".

   Go to the top of this page Kuulumisia Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta (16-01-01)

Korkein hallinto-oikeus on antanut äskettäin kaksi autoverotusta koskevaa päätöstä. Näissä molemmissa on ollut kysymys AKE:n määräämistä autoveroista, jotka oli hallinto-oikeudessa katsottu oikeiksi. Molemmat veropäätökset koskivat tilannetta, jossa Suomessa rekisteröityyn autoon oli vaihdettu osia enemmän kuin autoverolaissa oli katsottu sallituksi. Ajoneuvoille oli tehty kanta-ajoneuvotarkastukset. Ajoneuvoissa oli jo tällöin ollut muutoksia, joita ei oltu kirjattu tarkastuspöytäkirjaan. AKE oli verottanut nämä autot, kun vuosikatsastuksessa oli todettu, että osavaihdokset eivät vastaa rekisteriotteessa merkittyä ja samalla ylittävät lain raja-arvot.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei toista autoa voitu verottaa, koska verovelvollinen ei ollut ollut tietoinen, että ajoneuvoon oli tehty muutoksia ennen kanta-autotarkastusta.

Toisen auton kohdalla korkein hallinto-oikeus totesi, että verovelvolliselle tulee varata mahdollisuus poistaa auto rekisteristä ja sillä toimenpiteellä välttää jälkiverotus.

Molemmat korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ovat varsin merkittäviä rakentelijoita koskevia kannanottoja. Ne osoittavat, että katsastusviranomaiset vastaavat summittaisesti tekemistään tarkastuksista. Samalla on tullut myös horjutettua AKE:n suvereenia linjaa, jossa merkitystä kiinnitetään vain ajoneuvon prosentteihin.

  
  
  

URL: http://www.mmaf.fi/    Email:webmaster@mmaf.fi
Modified Motorcycle Association of Finland pages are sponsored by Compart Oy
This page is powered by Microsoft Notepad ®
View site statistics