Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle!
MMAF - Toimintaa ja uutisia
[ Etusivulle | Hallitus | MP-tarinoita | Liity jäseneksi | Yhdistyksen säännöt | Uutisarkisto ]

  
Pikahakemisto MMAF:n tapahtumiin ja uutisiin:  

MMAF kerää tietoa kilpien menetyksistä ja rakentelusakoista

Puuttuuko rekisteriotteestasi tieto matkustajan paikasta vaikka pelissä on pitkä penkki ja kahdet tapit? Oletko kaveria kyydittäessäsi saanut tästä huomautuksen tai jopa sakon? Entä onko kuluvan kesän aikana tullut kirjallisia muistutuksia liian lähellä olevista vilkuista tai vaihdetusta pakoputkesta? Onko kohdallesi osunut jokin muu aiheellinen tai aiheeton moottoripyörän rakenteesta johtuva sakko, huomautus tai jopa kilpien vienti?

Keräämme keskistetysti tietoa rakennemuutosten perusteella annetuista sakoista ja huomautuksista. Esimerkiksi kilpien vienti on mielestämme aiheellista vain, jos vika tai puute aiheuttaa vaaraa liikenteelle.

Lähetä valokopio saamastasi sakosta ja valvontailmoituksesta MMAF:lle osoitteeseen MMAF, PL 115, 00511 Helsinki. Tämän lisäksi haluaisimme mukaan vapaamuotoisen selvityksen tapahtuneesta sekä valokuvia sakotetusta kohteesta. Tietoja käsitellään erittäin luottamuksellisesti eikä viranomaisten kanssa olla missään yhteydessä, jos et itse sitä halua. `

Keräilyarvo pois autoveron arvonmäärityksessä (04-11-05)
AKE:n maksullinen puhelinneuvonta lainvastaista (03-11-05)
SMOTOn jäsenetuihin päivityksiä (02-11-05)
Ylimääräinen kokous hyväksyi tilinpäätöksen (02-11-05)
Bikers for Veterans ry:n Kiitos-paidoista piraatteja (02-11-05)
Tullille moitteet autoveropäätöksen ja -laskelman panttaamisesta (01-11-05)
Eduskunnassa pidetään rakentelun ongelmia esillä (01-11-05)
SMOTOn kerhokonferenssi Imatralla (15-10-05)
Yhdistyksen ylimääräinen kokous 29.10.2005 (14-10-05)
Päästömittauksien kanssa tie pystyssä (10-09-05)
Kolmipyörien kypäräpakko puhuttaa (10-09-05)
Rakennetulta prätkältä vakuutuskorvaukset pois (31-08-05)
Kustom Bike Show 6.8.2005 Lapualla (21-07-05)
Prosenttityöryhmä aloitti työnsä (19-07-05)
MMAF kerää tietoa rakentelusakoista (19-07-05)
Päästömittauksista ei uutta tietoa (19-07-05)
SMOTO järjesti rata-ajopäivän kansanedustajille ja muille päättäjille (19-07-05)
Helsinki Bike Show 2005 -artikkeli ja kuvat esille (08-07-05)
Kanta-ajoneuvotarkastusten hinnat karkaavat käsistä (05-07-05)
Chopper-muistio - H-DCF:n tutkielma rakentelusta (30-05-05)
Moottoripyörien verotus harrastajan näkökulmasta (30-05-05)
Vastaukset kansanedustajien kysymyksiin (30-05-05)
Kilpi väärässä kulmassa - Ajokortti hyllylle? (29-05-05)
Kuulumisia MMAF:n hallituksen toiminnasta (28-04-05)
Vaikeuksia päästömittausten kanssa (22-04-05)
MMAF järjestää - Helsinki Bike Show 19.6.2005 (22-04-05)
Eduskunnassa kyselyitä moottoripyörien rakentelun tiimoilta (22-04-05)
Ministeriön työryhmä: Kelkkojen verottaminen ei kannata (31-03-05)
MMAF valitsi uuden hallituksen (31-03-05)
Uusi prosenttiasetus voimaan (22-03-05)
Vaikeuksia uusien pyörien maahantuonnissa? (22-03-05)
Vanhojen verotukseen uusi 8% verokanta (22-03-05)
Motoristien kukkarosta pois kaksi miljoonaa euroa vuodessa? (22-03-05)
Kutsu vuosikokoukseen 25.3.2005 (4.3.2005)
Rakenteluasetukseen muutoksia (10-01-05)
Muuttoprätkien karenssiriidat yllättäen poikki (10-01-05)
Autoverolain muutos: kuuden kuukauden sääntö, siirtokilvet ja naapurimaasta työsuhdeauto (10-01-05)
Pykälämuutosten filosofiaa - Vain byrokratia säilyy (10-01-05)
 

Wanhoja uutisotsikoita Arkistossa.


  
   Go to the top of this page Keräilyarvo pois autoveron arvonmäärityksessä (04-11-05, päivitetty 14-11-05)

Esimerkkilaskelma - Harley-Davidson FLE 1965
Verotus niin, että keräilyarvoa ei huomioida:Verotus tullin ohjeen 242/340/05 mukaisesti ja käyttöarvoon perustuen niin, että keräilyarvo otetaan huomioon:
Verotusarvo = markkinahinta, noin 12000,- €.Todetaan, että markkinahinta ei ole laskeva vaan pikemminkin nouseva. Vastaava uusi pyörä Harley-Davidson Fat Boy, hinta noin 28700,- €. Verotettavan ajoneuvon käyttöaika noin 40 vuotta eli 480 kuukautta. Hinnasta on jäljellä noin 2,11 prosenttia eli 28700 * 0,0211 = 605,- €
Verokanta = 8 % (tullihallituksen ohje 154/340/04)Verokanta = 8 % (tullihallituksen ohje 154/340/04)
Autoveron määrä (0,08 * 12000) = 960,- €Autoveron määrä (0,08 * 605) = 48,40 €
ELV (autoverosta kannettava ALV, vuonna 1965 oli 11,2%, 0,112*960) = 107,52 €ELV (autoverosta kannettava ALV, vuonna 1965 oli 11,2%, 0,112*48,40) = 5,40 €
Maksettavat verot yhteensä (960 + 107,52) = 1067,52 €Maksettavat verot yhteensä (48,40 + 5,40) = 53,80 €
Tulli keventää vanhojen moottoripyörien verotusta merkittävästi. Ikävähennysjärjestelmä takaisin entistä jyrkempänä. Ajoneuvolle iän myötä syntyvää keräilyarvoa ei veroteta, verotuksen kohteena on käyttöarvo. Keräilyarvosta 15.3.2003 lähtien perityt verot takaisin takautuvasti.

Vanhojen moottoripyörien ja autojen verotus kevenee merkittävästi tullihallituksen 2.11.2005 päivätyllä ohjeella (242/340/05). Ohje perustuu ajatukselle, jonka mukaan ajoneuvolle iän myötä syntyvää keräilyarvoa ei pidä verottaa autoverolain mukaan, vaan verotuksen kohteena on käyttöarvo.

Asiaan haettiin SMOTOn toimesta ennakkoratkaisua vuoden 2003 syksyllä. Nyt ratkaisu saatiin - vieläpä ilman tuomioistuinkäsittelyä.

Tullin ohjeen mukaan autoverotuksen vaatimaa arvonmääritys tulee tehdä kaikille yli 25-vuotiaille ajoneuvoille keskitetysti. Tullitoimipaikka ei siis itse tee arvonmääritystä vaan lähettää asian lausunnolle Hämeenlinnassa toimivaan tullin markkina-arvoryhmään. Tämä hidastaa asian käsittelyä muutamalla päivällä, mutta tuo merkittäviä euromääräisiä etuja ajoneuvoharrastajille sekä säästää viranomaiskuluja vähentyneinä valituksina.

Vanhemmille ajoneuvoille on ominaista, että niiden markkinahinta ei enää laske, vaan se on vakiintunut tietylle tasolle tai jopa nousee. Näiden ajoneuvojen kohdalla verotusarvona ei voida pitää markkinahintojen perusteella määritettävää käypää arvoa. Tällaisten ajoneuvojen verotusarvo lasketaan uuden vastaavan ajoneuvon arvosta ikävähennysjärjestelmän mukaisesti siten, että arvo laskee 0,8 prosenttia per käyttökuukausi.

Uusi vastaava ajoneuvo määritetään tapauskohtaisesti verotettavan ajoneuvon teknisten ominaisuuksien perusteella. Vastaava ajoneuvo ei siis välttämättä ole merkiltään ja malliltaan juuri sama kuin verotettava ajoneuvo. Jos mallisarjan uusimmat ajoneuvot ovat teknisesti erilaisia, esimerkiksi paremmin varusteltuja ja siksi suhteessa kalliimpia, valitaan vastaavaksi ajoneuvoksi joku ns. "karvalakkimalli".

Tullista saadun tiedon mukaan ohjetta sovelletaan takautuvasti 15.5.2003 ja sen jälkeen tehtyihin verotuksiin. Takautuvaa soveltamista ei kuitenkaan tehdä viran puolesta, vaan verovelvollisen on tehtävä asiasta oikaisuvaatimus itse. Jos olet ilmoittanut veroilmoituksen jättöhetkellä yli 25 vuotta sitten ensirekisteröidyn moottoripyörän verotettavaksi 15.5.2003 jälkeen, kannattaa tehdä verotuksen oikaisuvaatimus. Siinä täytyy vaatia, että ajoneuvon verotus korjataan tullin ohjeen 242/340/05 mukaiseksi. Vaatimus jätetään siihen tullitoimipaikkaan, joka verotuspäätöksen on tehnyt. Valitusohjeet löytyvät autoveropäätöksen takaa sekä tullin omilta www-sivuilta http://www.tulli.fi/.


  
   Go to the top of this page AKE:n maksullinen puhelinneuvonta lainvastaista (03-11-05)

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii Ajoneuvohallintokeskusta (AKE) puhelinneuvonnan maksullisuudesta ja ajoneuvoveroneuvonnan ulkoistamisesta. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan maksuttomuus sisältyy perusoikeuksiin kuuluvaan hyvään hallintoon. Neuvonnan maksuttomuudesta säädetään myös hallintolaissa. AKE:n puhelinneuvonta ei asiamiehen mukaan täytä neuvonnan maksuttomuuden vaatimusta siltä osin kuin asiakkaalta peritään normaalia puheluhintaa korkeampaa maksua.

AKE ei saa puhelun hinnasta mitään osuutta. Ylimääräinen puhelumaksu menee AKE:n sopimuskumppanina olevalle teleyritykselle. Asiakkaan kannalta sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, saako palvelumaksun viranomainen vai joku muu taho, kuten teleyritys. Neuvonnan maksuttomuutta on arvioitava asiakkaan näkökulmasta. Kun neuvonta on laissa säädetty maksuttomaksi, palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat viranomaisen eikä asiakkaan kannettaviksi.

AKE:n puhelinneuvonnan maksullisuutta tutkittaessa kävi ilmi, että AKE on antanut osan ajoneuvoverotusta koskevasta puhelinneuvonnasta yksityisen teleyrityksen hoidettavaksi. Perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Hallintolaissa tarkoitettu neuvonta on perusoikeutena olevan hyvän hallinnon perusteisiin kuuluva viranomaisen lakimääräinen tehtävä. Sellaisena se on myös perustuslaissa tarkoitettu julkinen hallintotehtävä, joka voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. AKE:lla ei ole ollut lakiin perustuvaa toimivaltaa siirtää sille lain mukaan kuuluvia neuvontatehtäviä yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Menettely on siten ollut perustuslain vastainen.

AKE ehdottaa lain muutosta palvelun jatkamiseksi

Vastineessaan AKE ilmoittaa, että se tulee selkiyttämään puhelinpalvelunsa toteuttamistapaa lain vaatimuksia vastaaviksi. AKE:n mukaan palvelun jatkuminen voitaisiin varmistaa ajoneuvoverolakia muuttamalla. Toinen vaihtoehto on kaiken neuvontapalvelun keskittäminen AKEeen, mikä vaatisi arvioiden mukaan noin 12–20 uuden henkilön palkkaamista neuvontapalvelutehtäviin. Valtiovarainministeriö on yhdessä AKEn kanssa aloittanut selvitystyön ajoneuvoverolain muuttamiseksi.

Tietojen luovutuskäytäntö ei saanut huomiota

Harrastajia on jo pitkään huolettanut AKE:n käytäntö jossa ajoneuvon omistajatietoja kaupataan julkisesti. Arvokkaiden ja usein myös harvinaisten ajoneuvojen omistajien etuna ei ole, että kuka tahansa voi anonyymisti ja mihin vuorokauden aikaan selvittää halutun kaltaisen ajoneuvon tarkan säilytyspaikan. Osoite- ja rekisteritietopalvelu ei ehkä ole laiton mutta motoristien kannalta moraalisesti vähintäänkin arveluttava.

AKE on puolustellut rekisteritietojen perusteella tapahtuvaa omistajan osoitetietojen jakelupalveluansa mahdollisuudella helposti selvittää liikennetapahtuman toinen osapuoli esimerkiksi onnettomuustapauksissa. MMAF:n mielestä tällainen tehtävä kuuluu viranomaisille ja palvelun tarjoamisessa haisee välinpitämätön rahastuksen himo. Omien tietojensa levittelyä voi onneksi rajoittaa markkinointikielloilla.

Lisätietoa:


  
   Go to the top of this page Tullille moitteet autoveropäätöksen ja -laskelman panttaamisesta (01-11-05)

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moitti 5.10.2005 Eteläistä tullipiiriä autoveropäätöksen tiedoksiantoon ja perustelemiseen liittyvässä asiassa. Tullipiirin käytännön mukaan autoveroa koskeva päätös oli lähetetty verovelvolliselle vasta sen jälkeen, kun tämä oli ensin maksanut veron. Menettely ei Jonkan mukaan perustunut lakiin. Autoveropäätös on toimitettava verovelvolliselle viipymättä ilman vaatimusta veron maksamisesta etukäteen, sanoo Jonkka päätöksessään.

Kantelun tehnyt espoolaismies sai autoveroilmoituksensa johdosta laskun, johon ei sisältynyt itse autoveropäätöstä tai -laskelmaa. Mies sai varsinaisen autoveropäätöksen vasta laskun maksamisen jälkeen. Perustelut päätökselle mies sai vasta erikseen pyytämällä.

Lain mukaan autoveropäätös on perusteltava, jos siinä poiketaan verovelvollisen antamasta veroilmoituksesta. Jos tullipiiri ei tämänlaisessa tapauksessa automaattisesti liitä perusteluja päätökseen, on tätäkin menettelyä pidettävä moitittavana, toteaa Jonkka.

   Go to the top of this page SMOTOn jäsenetuihin päivityksiä (02-11-05)

SMOTO on saanut neuvoteltua vuoden 2006 laiva-alennuksia. Edut ovat MMAF:n jäsenillä käytettävissä jäsenkortin sekä SMOTOn ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa: http://www.smoto.fi/edut.html


Go to the top of this page Ylimääräinen kokous hyväksyi tilinpäätöksen (02-11-05)

MMAF järjesti yhdistyksen ylimääräisen kokouksen lauantaina 29.10 Ylöjärvellä. Vaikka osallistujia oli valitetavan vähän saatiin kokous vedettyä läpi suunnitelmien mukaan. Wanhat tilikirjat suljettiin ja vastuuvapaus myönnettiin edellisille hallituskausille. Yhdistyksen istuva hallitus voi tästä eteenpäin keskittää kaiken tarmonsa tulevaisuuden haasteisiin.


Go to the top of this page Bikers for Veterans ry:n Kiitos-paidoista piraatteja (02-11-05)

Yksi negatiivinen merkki menestymisestä on se, että joku siipeilee menestyksen vanavedessä. Saamiemme tietojen mukaan Tallinnassa on myytävänä piraattikopioita Bikers for Veterans ry:n Kiitos-paidoista. Paidat eivät ole Fruit & Loom laatua ja painojälki on alkuperäistä selvästi huonompi. Aidot paidat ja myyjät: http://www.bikersforveterans.fi/

  
  
  
   Go to the top of this page Eduskunnassa pidetään rakentelun ongelmia esillä (01-11-05)

Kirjallinen kysymys 759/2005 - Eero Heinäluoma /sd
Moottoripyörien rakentelun helpottaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Moottoripyörien rakenteluharrastuksen ohjeistus Suomessa on tiukkaa. Sillä pyritään rajoittamaan mahdollisuuksia kiertää autoverotusta tai rikkoa valmistajien merkki- ja mallisuojaa rakentamalla vanhan ajoneuvon identiteetin tilalle osista uusia ajoneuvoja. Yleensä säätelyä perustellaan liikenneturvallisuudella. On kuitenkin tutkittu, että esimerkiksi chopper-tyyppisille omarakenteisille pyörille sattuu onnettomuuksia vähemmän kuin moottoripyörillä keskimäärin.

Rakenteluharrastuksessa on useimmiten kysymys siitä, että ajokkien standardiosia vaihdetaan parempiin. Harrastus on monipuolista kulttuuritoimintaa, joka vaatii tekijältään kädentaitoja sekä laajaa tietopohjaa. Suomesta näitä ansioituneita harrastajia on muuttanut mm. Ruotsiin alan yrittäjiksi, koska toimintaedellytyksiä täällä ei ole ollut.

1.3.2005 on tullut voimaan asetus (104/2005 ) vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja kokoamisesta osista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusmuutoksesta annetuissa lausunnoissa ja muutoksia ehdottaneille lausunnonantajille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa nousi esiin runsaasti ajoneuvon rakenteluun ja korjaamiseen liittyviä kehittämiskohteita.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka hallitus toimii, että ajoneuvojen, erityisesti moottoripyörien, rakentelua koskevat ohjeet uusitaan ottaen huomioon alan harrastajien mielipiteet?

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005


Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Moottoripyörien rakentelua koskeva ohjeistus ja säädökset pohjautuvat Ajoneuvolain (1090/2002) 4 ja 28 §:ään. Ajoneuvon on siten oltava liikenteeseen soveltuva ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen. Lisäksi ajoneuvon on oltava tavanomaisessa ajotilanteissa helposti hallittavissa ja mm. hallintalaitteiden tulee olla sijoitettu siten, että niiden käyttö on helppoa ja että ne eivät poikkea muiden samaan luokkaan kuuluvien ajoneuvojen järjestelmistä. Energiankulutuksen ja haitallisten päästöjen ml. melu on oltava mahdollisimman vähäiset. Nämä peruslähtökohdat ja kansainväliset EY-tyyppihyväksyntävelvoitteet asettavat tekniset puitteet ajoneuvojen rakentelulle.

Suomessa moottoripyörät ovat autoveron alaisia. Autoverolain (1482/1994) 3 §:n mukaan ajoneuvo, joka on aikaisemmin verotettu, verotetaan uudelleen ensi kertaa käyttöön otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona, jos sitä käytetään sen jälkeen, kun 50 prosenttia tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu. Ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (1258/2002) (prosenttisäädös) säädetään, miten muutosprosentit lasketaan. Ajoneuvon verotus asettaa siten omat vaatimuksensa rakentelulle.

Moottoripyörien rakentelu on puhdasoppinen harrastus niin kauan kuin ajoneuvoa käytetään vain yleiseltä liikenteeltä suljetuilla alueilla. Rata-ajo, romuralli- ja näyttelytoiminta ovat tässä mielessä puhtaasti harrastusmuotoja. Näissä yhteyksissä ajoneuvoille ja niiden rakentelulle ei ole asetettu velvoitteita ajoneuvolain tai autoverolain nojalla. Kun ajoneuvo tuodaan yleiseen liikenteeseen ja se rekisteröidään, ei voida enää puhua pelkästään harrastustoiminnasta, vaan sovellettavan vaatimustason täytyy vastata sitä yleistä turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tasoa, jota muuhunkin ajoneuvoliikenteeseen sovelletaan. Lähtökohtana on oltava myös, ettei säännösten moniulotteisuus muodosta ongelmia valvonnalle, säännösten käytännön tulkinnalle ja toteuttamiselle sekä ajoneuvojen vapaalle liikkuvuudelle EU-alueen sisällä. Tulee muistaa, että myös rakenteluharrastuksen sisälle mahtuu monen tasoista teknistä osaamista tai osaamattomuutta sekä tietysti aina taloudellisen hyödyn tavoittelijoita. Omavalmisterakentelusta ei voida enää sen edellyttämän ammattitaidon takia puhua välttämättä edes harrastuksena.

Yleisillä teillä käytettävien ajoneuvojen vaatimuksissa ensisijaisina ovat liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun tavoitteet. Nämä tulee tieliikenteessä asettaa ajoneuvoihin liittyvien harrastustoimintojen ajoneuvojen rakenteille kohdistuvien monenlaisten erikoistoiveiden edelle. Ajoneuvojen käyttö yleisessä liikenteessä edellyttää kaikilta, myös ajoneuvoharrastelijoilta, yleiseen tieliikenteeseen säädettyjen vaatimusten noudattamista. Tästä syystä rakennemuutokset, joita sallitaan yleisessä tieliikenteessä harrastustarkoituksessa käytettäville ajoneuvoille ovat selvästi vähäisemmät kuin tieliikenteen ulkopuolella pelkästään suljetuilla alueilla käytettäville harrasteajoneuvoille sallitut rajattomat muutokset.

Viitekehyksen laajuudesta johtuen harrastustoimintaa koskevien säännösten kehittäminen ei ole mahdollista ilman laajaa yksimielisyyttä tavoitetilasta. Liikenne- ja viestintäministeriö on koonnut yhteen eri sidosryhmien asiantuntijat miettimään mahdollisia muutoksia prosenttisäädökseen, jotta saataisiin korjattua edellisen uudistamisen yhteydessä havaittuja käytännön ongelmia. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan ehdotukset tarvittavista kehittämiskohteista ensi kevään aikana. Työryhmän lähtökohtana on kuitenkin löytää myös muita ratkaisuja, joilla voitaisiin selkeyttää nykyistä prosenttijärjestelmää katsastuksen ja valvonnan näkökulmasta sekä ottaa laajemmin huomioon rakenteluharrastustoiminnan erityispiirteitä käytännön tasolla. Koska lähtökohtana ja myös EY:n ajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimusten edellytyksenä on korkea tekninen turvallisuustaso, tullaan pääpaino ehdotusten jatkokäsittelyssä asettamaan keinoihin, joilla tavoitteisiin päästään muutoin kuin teknistä vaatimustasoa merkittävästi madaltamalla.

Liikenneturvallisuusselvitykset osoittavat, että nykyinen tekninen vaatimustaso ja valvontajärjestelmä ovat toimivia, sillä ajoneuvojen tekninen vika on harvoin syynä liikenneonnettomuuksien syntyyn. Renkaita ja jarruja koskeva turvallisuusriski on kuitenkin selkeästi tilastoista tunnistettavissa ja nämä tekniset syyt tulisi pystyä poistamaan riskitilastoista mahdollisimman laajasti. Rakennettujen moottoripyörien rakenteiden turvallisuudesta ei ole tehty viimeaikaisia selvityksiä, joista voitaisiin tehdä johtopäätöksiä koskien itse ajoneuvojen turvallisuutta. On syytä muistaa, että suurempitehoisten pyörien, joihin ns. chopperitkin luetaan, käyttäjäkunta on ajo-oikeuden ja ajokulttuurin kautta lähtökohtaisesti valikoitunutta. Koska suurin riskitekijä liikenteessä on ihminen itse, voivat kuljettajien erot valikoitumisen kautta heijastua myös ajoneuvomallikohtaisiin eroihin vahinkotilastoissa. Suurimmat liikenneturvallisuuden riskitekijät edellyttävät tiedostavaa asennetta kaikilta moottoripyöräilijöiltä niin ajotapojen, ajokunnon kuin ajoneuvonkin osalta.

Kun työryhmä on saanut työnsä valmiiksi, tekee liikenne- ja viestintäministeriö tulosten perusteella arvionsa mahdollisista säädösmuutostarpeista ja muista jatkotoimista olemassa olevien resurssien ja järjestelmien puitteissa.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005

Kansanedustaja Eero Heinäluoma kysyi (759/2005) syyskuussa hallitukselta kuinka hallitus toimii, että ajoneuvojen, erityisesti moottoripyörien, rakentelua koskevat ohjeet uusitaan ottaen huomioon alan harrastajien mielipiteet? Tämä kysymys on hieno asia, valtakunnan korkeimmalla tasolla pidetään harrastuksemme ongelmakohtia esillä kunnes niihin saadaan parannus.

Heinäluoman tietojen mukaan moottoripyörien rakenteluharrastuksen ohjeistus Suomessa on tiukkaa. Sillä pyritään rajoittamaan mahdollisuuksia kiertää autoverotusta tai rikkoa valmistajien merkki- ja mallisuojaa rakentamalla vanhan ajoneuvon identiteetin tilalle osista uusia ajoneuvoja. Yleensä säätelyä perustellaan liikenneturvallisuudella.

Rakenteluharrastuksessa on useimmiten kysymys siitä, että ajokkien standardiosia vaihdetaan parempiin. Harrastus on monipuolista kulttuuritoimintaa, joka vaatii tekijältään kädentaitoja sekä laajaa tietopohjaa. Suomesta näitä ansioituneita harrastajia on muuttanut mm. Ruotsiin alan yrittäjiksi, koska toimintaedellytyksiä ei ole kotimaassa ollut.

Harrastajien etujärjestöt ovat tehneet tutkimustyötä selvittääkseen, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sääntelyllä on sekä mitkä rajoitteet ovat liikenneturvallisuuden ja moottoripyöräilyn ympäristövaikutusten näkökulmasta riittäviä. Tutkimustuloksia julkaistiin vuonna 2005 Harley-Davidson Club of Finland ry:n julkaisemassa Chopper-muistiossa.

Heinäluoman kysymykseen vastasi liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen. Vastaus on asenteidensa ja pääosin myös tietosisältönsä puolesta kuin usean vuoden takaa. Siis saimme kylmän suihkun vaikka odotimme jotain aivan muuta. Ministeri ei myöskään perinteisen politurgisen tyylin mukaan vastaa itse kysymykseen.

Olemme harrastajien edunvalvonnan kannalta olleet erittäin positiivisia viranomaisten ja erityisesti LVM:n kanssa edistyneen yhteistyön osalta. Tämän valossa ministerin vastaus on hämmentävä ja vaati mielestämme perusteellisen vastineen. SMOTOn vero- ja ajoneuvorakenneryhmän sekä MMAF:n hallituksen jäsen Teemu S. Lindfors laati laajahkon vastineen joka on toimitettu asianosaisille ja julkaistaan pääkohdiltaan tässä alla. Koko vastine on ladattavissa artkkelin lopusta.

Moottoripyörien rakentelun laatu

Harrastajien taholta ei ole esitetty vaatimuksia tai toivomuksia, joiden mukaan mitä tahansa ajoneuvorakennelmia pitäisi hyväksyä Suomessa liikenteeseen. Olemme esittäneet liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutusten kannalta tarpeettomien ja epätarkoituksenmukaisten rajoitteiden poistamista ja keventämistä. Asia on tehty mm. liikenne- ja viestintäministeriön edustajille selväksi kaikissa tapaamisissa, joita harrastajien ja viranomaisten kesken on järjestetty.

Tämän tosiasian valossa voidaan esittää, että ministeri ei puheenvuorossaan vastaa edustaja Heinäluoman kysymykseen "Kuinka hallitus toimii, että ajoneuvojen, erityisesti moottoripyörien, rakentelua koskevat ohjeet uusitaan ottaen huomioon alan harrastajien mielipiteet?"

Viittaukset rakenteluharrastuksen sisälle mahtuvasta "osaamattomuudesta" ovat asiamme kannalta irrelevantteja. Ongelmallista on se, että edes kaikkein laadukkaimmin ja ammattitaitoisimmin rakennettuja omavalmisteisia ajoneuvoja ei nykysääntelyn voimassa ollessa yleensä voida hyväksyä liikenteeseen, vaikka ne olisivat todistettavasti sarjavalmisteisia ajoneuvoja parempilaatuisia.

Moottoripyörien rakentelu - Harrastus- vai elinkeinotoimintaa?

Toiseksi on tärkeää korostaa, että moottoripyöräily kaikkine muotoineen on Suomessa nykyään harrastustoimintaa. Moottoripyörä ei ole henkilöauton korvike, se on vapaa-ajan kulkuneuvo samalla tavoin kuin esimerkiksi matkailuauto tai purjevene. Tästä syystä emme ymmärrä ministerin viittauksia "puhdasoppiseen" harrastustoimintaan; liikenteeseen käytettäväksi tarkoitettujen moottoripyörien rakenteluharrastus on aivan yhtä puhdasoppista kuin muukin harrastustoiminta.

Se seikka, että liikenteessä käytettävien ajoneuvojen ominaisuuksia säännellään laissa, ei muuta rakentelutoiminnan harrastusluonnetta. Myös monia muita harrastuksia säännellään laissa. Eikä asiaa muuta myöskään se tosiseikka, että rakentelu edellyttää käytännössä varsin suurta osaamista. Käsityksemme mukaan harrastustoimintaa ei voida määritellä toiminnassa tarpeellisen tiedon ja taidon puuttumisen perusteella. Sen sijaan harrastajien tiedon ja taidon kehittäminen harrastamalla on käsityksemme mukaan yhteiskunnallisestikin tärkeä päämäärä.

Kolmanneksi on huomattava, että lähestulkoon kaiken harrastustoiminnan ympärillä esiintyy liiketoimintaa. Golfmailoja valmistetaan kaupallisesti, samoin soittimia ja muita voittopuolisesti harrastuksiin käytettäviä välineitä. Näitä esimerkkejä läheisemmän analogian moottoripyöriin muodostaa huviveneiden valmistustoiminta, jota Suomessakin harjoitetaan elinkeinona. Lukuisat muut harrastustoiminnot ovat siis luoneet merkittäviä elinkeinomahdollisuuksia.

On selvää, että myös moottoripyöräharrastukseen liittyy elinkeinotoimintaa. Näin ollen voidaan kysyä, mitä haittaa yhteiskunnalle olisi siitä, että naapurimaamme Ruotsin ohella Suomessakin voitaisiin elinkeinotoimintana valmistaa omavalmisteisia moottoripyöriä tai niiden osia? Mitä ministeri Huovinen tarkoittaa viitatessaan puheenvuorossaan rakenteluharrastuksen ympärillä esiintyviin "taloudellisen hyödyn tavoittelijoihin"?

Kuten Chopper-muistiossa on esitetty, käsityksemme mukaan rakenteluharrastuksen ympärillä tapahtuvan elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen olisi kaikkien osapuolten kannalta yksinomaan positiivinen asia esimerkiksi työllisyysvaikutuksia silmällä pitäen. Kysyntää on jo pitkään ollut olemassa, viime vuosina vieläpä kasvaneessa määrin.

Rakenteluharrastus ja liikenneturvallisuus

Ministeri Huovisen maininta siitä, että ajoneuvon tekniset ominaisuudet ovat nykyään onnettomuuksien syynä vain harvoin, pitää paikkansa. Samoin pitää paikkansa se, että renkaiden ja jarrujen osalta jonkinasteinen turvallisuusriski on tilastoista havaittavissa. Tällöin kysymys on useimmiten huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä. On ilman muuta selvää, että näiden seikkojen merkitys on harrastajakunnan tiedossa ja että liikenneturvallisuuden ylläpitäminen on ensisijaisena tavoitteena myös kaikessa harrastajien edunvalvontatoiminnassa. Harrastajakunnan näkökulmasta rakentelulainsäädännön kehittämistyön yhtenä päätavoitteena on luoda yhtenäinen, selkeä ja kohtuullinen sääntelymalli turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien vuoksi.

Rakennettujen moottoripyörien liikenneturvallisuudesta on olemassa tilastollisia selvityksiä, joista on pääteltävissä, että erityisesti chopper- ja custom-tyyppisten rakennettujen moottoripyörien tilastollinen onnettomuusfrekvenssi on selvästi pienempi kuin moottoripyörillä keskimäärin. Tämä tilastollinen havainto ei tietenkään vielä kerro mitään yksittäisten onnettomuuksien syistä; siitä, olivatko yksittäisen onnettomuuden syynä ajoneuvon rakenteelliset ominaisuudet vai jotkin muut tekijät.

Sen sijaan samat tutkimukset osoittavat niin ikään tilastollisesti, että onnettomuuksien syynä ovat erittäin harvoin ajoneuvosta johtuvat tekijät myös sellaisissa maissa, joissa rakentelua koskeva lainsäädäntö sallii enemmän kuin Suomessa. Tällöin kysymys on lähes kaikissa tapauksissa renkaista tai jarruista - tarkemmin sanottuna näiden huoltotoimenpiteiden puutteellisuudesta. Näin ollen sillä, onko ajoneuvo rakennettu vai tehdasvalmisteinen, ei ole merkitystä; molempien jarruja ja renkaita on huollettava samalla tavoin.

Ruotsi on liikennekulttuurinsa puolesta tarkoituksenmukainen vertailumaa Suomelle. Ruotsissa on ollut voimassa Suomea kevyempi rakentelulainsäädäntö jo vuosikymmeniä. Tilastollista näyttöä rakennettujen moottoripyörien suhteellisesti paremmasta liikenneturvallisuudesta löytyy erityisesti Ruotsista. Vaikka tarkkaa analyysiä onnettomuuksien syistä ei ole Ruotsistakaan saatavilla, ei ministeri Huovisen puheenvuoro anna aihetta tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan rakennetut moottoripyörät olisivat erityinen riski liikenneturvallisuudelle. Ruotsin rakennettujen ajoneuvojen kanta on verraten suuri, mutta ajoneuvojen teknisistä ominaisuuksista johtuvien onnettomuuksien määrä on sielläkin erittäin pieni.

Moottoripyörien rakentelun rajoittaminen entiseen tapaan ilman ymmärrettäviä perusteluja ei ole hyväksyttävää demokratiaa. Rakentelulainsäädännön kehittämistarpeiden ylenkatsominen viestisi siitä, että lainsäädäntöä halutaan tarkoitushakuisesti käyttää ihmisten halajamien harrastusmahdollisuuksien rajoittamiseen. Demokraattisen näkökannan mukaan lainsäädäntöä tulisi sen sijaan käyttää mahdollisuuksien luomiseen kansalaisille ja jopa kansantaloudelle hyödyllisissä toiminnoissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön perustaman APU-työryhmän työskentely on jo käynnissä ja kokemustemme mukaan työ sujuu rakentavassa yhteistyöilmapiirissä viranomaisten ja harrastajien kesken. Niinpä olemme hämmentyneitä luettuamme ministeri Huovisen puheenvuoron, se kun viestii hieman ongelmallisesta asenteesta harrastajakunnan näkemyksiä kohtaan. Toivomme kuitenkin viranomaisilta jatkossa rakentavaa asennetta työtämme kohtaan ja arvostamme sitä, mitä MP-Arkadian jäsenet ja muut kansanedustajat tekevät toimintamme hyväksi.

Lisätiedot ja linkit


  
   Go to the top of this page SMOTOn kerhokonferenssi Imatralla (15-10-05, korjattu 01-11-05)

 
SMOTOn kerhokonferenssissa oli yli 50 henkeä kymmenistä eri kerhoista.
SMOTO järjesti 15.10 kerhokonferenssin Imatralla. Tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita moottoripyöräilyn saralla sekä mietittiin SMOTOn tulevaisuuden visioita. Paikalla oli reilu edustus valtakunnan eri kerhoista eli yli 50 henkeä eri puolelta Suomea.

SMOTO:n vakuutusprojektin vetomies Martti Nurmi kertoi vakuuttamisen taustoista ja projektin tavoitteista. Suomen liikennevakuutusjärjestelmä poikkeaa muiden Euroopan maiden järjestelmistä merkittävästi. Suurin ero on liikennevakuutuksen korvauksien kattavuudessa.

Suomessa liikennevakuutuksista maksetaan myös henkilövahinkojen kulut kun muissa maissa tämä yleensä kuuluu muun vakuutus- ja/tai sosiaaliturvan piiriin. Yksi hyvätuloinen, keski-ikäinen usean lapsen isä joka on ensin pitkään tehohoidossa ja loppuelämänsä ansiosidonnaisella sairaseläkkeellä nostaa kaikkien motoristien vakuutusmaksuja kymmenien vuosien ajan.

Elämä on motoristin parasta aikaa

Jokilammen Jarmo kertoi YROY (Young Rider of the Year) projektista sekä SMOTOn nuorisotoiminnasta. Jammu piti myös esityksen liikenneturvallisuudesta ja motoristien vahinkotilastoista.

 
Kansanedustaja Kimmo Tiilikainen toi terveiset eduskunnasta. Kimmo kertoi mm. valtion tukemasta nuorisotyöstä sekä erilaisista avustuksista mitä alle 26-vuotiaiden toiminnaalle on saatavissa.
Viime aikoina mediassa on uutisoitu motoristikuolemien ja vahinkojen rajusta lisääntymisestä viime vuosina. Uutisoinnissa on kuitenkin jätetty huomiotta harrastajien joukon vahinkojen kasvuakin suurempi kasvu. Mitä useampi harrastaa ja mitä enemmän ajetaan sen enemmän sattuu. Suhteellinen turvallisuus on siis parantunut.

Useissa onnettomuuksissa on viitteitä siitä, että asianmukaisilla ajotaidoilla tai toisenlaisella asenteella motoristi olisi voinut pitää EMPY:n (*) jäsenkirjan. Oikea asenne, ohjaaminen tai jarrutus olisi pelastanut ainakin kolmanneksen tai jopa puolet menehtyneistä motoristeista.

Vahinkotilastojen valossa rakennettujen pyörien tilanne on kaksijakoinen. Perinteisten rakennuskohteiden ja -suuntien pyörillä ei edelleenkään telota itseään metsään. Tilastojen valossa chopperit ovat yhä erittäin turvallisia. Sen sijaan uudemman tyylisuunnan pyörillä lipsahduksia sattuu samaa tahtia kuin muillakin pyörätyypeillä keskimäärin.

Yhdistysten verotus ja tilaisuuksien anniskeluluvat

Aikaisempina vuosina kerhokonferenssissa on opittu muunmuassa teostomaksuista. Useinhan motoristien illanvietoissa halutaan kuunnella musiikkia. Tänä vuonna yhdistysten pykäläoppia jaettiin verotuksesta ja anniskeluluvista.

Veronmaksajien keskusliiton Vesa Korpela kävi kertomassa yhdistystoiminnan verotuksesta. Kaikki yhdistystoiminta ei ole verovapaata, liiketoiminnasta, kiinteistötuloista ja arpajaisista joutuu maksamaan erilaisia veroja. Rakentelupalkinnon lisäksi verottaja saattaa myöntää myös yhdistyspalkintoja. Yhdistystoiminnassa näistä asioista kannattaa pitää huolta.

 
Lääninhallituksen Janne Tapola kertoi, että vaikka anniskeluluvan hakeminen ja saanti on monimutkaista niin hyvin harvoin se jää saamatta. Yhdistysten osalta pysyvien alkoholilupien suurin ongelma on suuri vaihtuvuus yhdistysten hallinnossa.
Kerhot järjestävät joskus tilaisuuksia joissa tarjotaan tai myydään alkoholipitoisia juomia. Tarkastaja Janne Tapola Etelä-Suomen lääninhallituksesta kävi kertomassa anniskelulupien hankinnasta ja lupamenettelystä yleensä. Lupahakemusten yksityiskohdissa on paljon pieniä asioita jotka on syytä tietää. Esimerkiksi yhdistyksen talouden on oltava kunnossa, tällä viranomainen haluaa tarttua harmaaseen talouteen.

Esitysten jälkeen yhdistysten edustajille selvisi, että tilaisuus jossa myydään alkoholia on verotuksen kannalta selvä mutta alkoholin osalta ei.

SMOTOn lehti tulee myös MMAF:n jäsenille

Ensimmäisen 15 vuotta SMOTO on hoitanut tiedottamista kerhojen yhteyshenkilöiden ja weppi-sivujen kautta. Pitkään harkittu hanke järjestölehden tekemiseksi on nyt saatu tekemisen asteelle, hanketta vetää SMOTOn tiedottaja Epi Gröndahl.

Lehteen tulee paljon kerhoasiaa sekä ajankohtaista tietoa moottoripyöräilyn saralta. Lehteen on luvassa tietoa ja uutisia myös moottoripyörien rakentelun tiimoilta. Neljästi vuodessa ilmestyvä lehti tullaan postittamaan SMOTO-kerhojen jäsenille kotiin.

Lehteen on tarkoitus saada myös kerhojen esittelyjä sekä kerholiite kerhon omaa palstaa varten. Liitteen tekninen toteutus on vielä avoinna ja sitä ei tule vielä tähän ensimmäiseen numeroon.

Lehti rahoitetaan mainoksilla joten siitä ei tule kuluja SMOTOn jäsenille tai jäsenkerhoille. Itseasiassa kerhoilla on mahdollisuus myydä lehteen ilmoitus ja tätä kautta hankkia kerholle lisävaroja. Ensimmäinen lehti pitäisi olla luettavissa jo marraskuussa.

*) EMPY on motoristislangia joka tarkoittaa Elävien Moottoripyöräilijöiden Yhdistystä johon jokainen motoristi kuuluu, kunnes napsahtaa lopullisesti.

   Go to the top of this page Yhdistyksen ylimääräinen kokous 29.10.2005 (14-10-05)

MMAF järjestää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen lauantaina 29.10.2005 kello 16:00. Paikkana toimii LCR-MC:n kerhotilat Ylöjärvellä, osoite on Hopeatie 1. Tampereen keskustasta on kokouspaikalle matkaa noin 13km.

Kokous on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Kirjallinen kutsu postitettiin jäsenkorttien kanssa syyskuun lopussa. Jos olet maksanut jäsenmaksun mutta et vielä ole saanut jäsenkorttia ja kutsua voimme tarkistaa jäsenyytesi ovella. Kokouksen käsitellään kevään vuosikokouksessa kesken jääneet asiat.

Hallituksen kokoukseen vapaa pääsy

Yhdistyksen kokouksen jälkeen pidetään vapaamuotoisempi hallituksen kokous. Kokouksessa paikallaolijat voivat keskustella hallituksen jäsenten kanssa ajankohtaisista asioista.

Hallituksen kokouksen asialistalla tulee olemaan ainakin vuoden 2006 näyttelyt ja messut sekä ajankohtaiset lainsäädännölliset kiemurat. Myös toimintaideologian päivitys otetaan esiin, tähän MMAF:n hallitus hakee mielipiteitä suoraan jäsenistöltä.

Paikalla voi myös viettää iltaa tai vaikka koko yön

Tilat tarjoava paikallinen kerho myy erilaisia virvokkeita kerhobaarista lähes omakustannehintaan. Tiloissa voi myös yöpyä ja saunoa, muista varata oma pyyhe, makuualusta ja -pussi mukaan. Ajo-ohjeet ja lisätietoa kokouspaikasta saat Matti Tahlolta, puhelin 0400-737123.

Ylimääräisen kokouksen perään pidettävä hallituksen kokous ja sen jälkeen jatkuva mahdollinen muu illanvietto ovat avoimia kaikille paikalle tulijoille.


Go to the top of this page Päästömittauksien kanssa tie pystyssä (10-09-05)

Päästömittauskuvioihin ei vieläkään ole saatu tyydyttävää ratkaisua. Ajoneuvohallintokeskus (AKE) tulkitsee EU lainsäädäntöä niin, että 1.1.1991 tai sen jälkeen rekisteröidyiltä ajoneuvoilta vaaditaan ECE 40-01 normit täyttävä päästömittaus. Tehdaspyörille tämä osoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksen yhdellä rivillä. Omavalmisteet ja kaasujenvaihdoltaan muunnellut, ahdetut ja turbot mukaanlukien, ovat hankalassa tilanteessa - ECE 40-01 mukaisia mittauksia ei saa koko maasta.

Kyseisessä testissä ajoneuvolla ajetaan rullien päällä tietyn kaavan mukainen ohjelma. Erilaisilla nopeuksilla ja vaihteilla ja mitataan CO, HC ja NOx päästöjä. Näiden raja-arvot tiukkenevat vuosimallin mukaan. Ongelmana ei ole se, että kunnossa oleva pyörä ei läpäisisi testiä.

Aiemmin testien kanssa harrastajia auttoi Jyväskylässä sijaitseva yritys. Keväällä yritys ilmoitti luopuvansa prätkien mittaamisesta koska heidän testikapasiteettinsa on rajallinen ja sidottu muuhun toimialaan. MMAF on ollut myös yhteydessä VTT:n, joka tekee vastaavia testejä autoille. VTT:n kantana oli, ettei heillä ole moottoripyörille soveltuvaa laitteistoa eikä sellaista tällaista kaupallista tarkoitusta varten hankita. Koko maassa ei siis tällä hetkellä ole paikkaa jossa esimerkiksi ahdetun pyörän viranomaisvaatimusten mukaisuus voitaisiin testata.

Pulmatilanteeseen on haettu useampaa erilaista ratkaisua. Tulemme keskustelemaan katsastajien kanssa mahdollisuudesta, jossa ainakin yksi konttori hankkii tarvittavat laitteet Suomeen. Sitä ennen pitää käyttää muita ratkaisuja. AKE:n poikkeuslupamenettely tarjoaa vaihtoehdon. Lupa-anomuksen hinta on 275,- euroa eikä luvan saamisesta ole takuita.

Ajoneuvoja on saatu kilpiin ilman normin mukaisia mittauksia tiettävästi kahdella eri tavalla. Katalysaattorin asentaminen ja tavallinen konttorilla tehtävä päästömittaus on riittänyt muutamien ahdettujen ajoneuvojen kohdalla. Toinen keino on ollut käyttää sisarpapereita silloin kun on tiedossa, että identtinen ajoneuvo on jo aikaisemmin rekisteröity normin mukaisin paperein.

Poikkeuslupahakemuksen läpimenomahdollisuuksiin ei AKE luonnollisesti voinut etukäteen ottaa kantaa. AKE:n virallinen kanta tätä kirjoitettaessa on, että kumpikaan vaihtoehto ei poista ECE 40-01 mukaista mittaustarvetta. Jokainen ajoneuvo tulee mitata yksilönä, eikä yhdelle ajoneuvoille tehty mittaus riitä vaikka toinen yksilö olisi merkiltään, malliltaan ja ahtimeltaan identtinen.

Lähin mahdollinen testauspaikka sijaitsee Ruotsissa, Tukholman liepeillä. Tiedossamme ei ole millä aikataululla ja hinnalla pyörän saa Ruotsissa mitattua. Mikäli jollakulla on asiasta kokemuksia olemme tiedoista kiitollisia.

AKE:lle testipaikkakunnalla ei varsinaisesti ole merkitystä, kunhan mittaus on standardin mukainen ja testauspaikka on luotettava. Luotettavuuden arviointiin ei ole tarkempia määritelmiä. Pieniltä ja tässä mielessä "epäluotettavilta" pajoilta ei vaadittavaa laitteistoa löytyne. AKE on kuitenkin joskus evännyt jopa TUV:n todistuksia joten tässä on taas yksi virkamiehen takaportti rakenteluharrastuksen törppäämiseksi.

Tällä hetkellä rakentajalla on siis kaksi vaihtoehtoa. Käyttää pyörä mittauksessa jossakin toisessa maassa tai anoa AKE:lta poikkeuslupaa. Kuulemme erittäin mielellämme mahdollista hakemuksista ja lopputuloksesta.


Go to the top of this page Kolmipyörien kypäräpakko puhuttaa (10-09-05)

Umpinaisella ohjaamolla sekä turvavöin varustettu kaksipyöräinen moottoripyörä on vapautettu kypäräpakosta. Avoautossa ei tarvitse käyttää kypärää. Maalaisjärjellä ajateltuna turvakaarella ja turvavöin varustettu trike olisi myös vapaa kypäräpakosta. Näin ei kuitenkaan ole. Asia tuli karvaasti esille kun muutama harrastaja sai sakot tukka hulmuten ajamisesta. Sakot myös pitivät oikeudessa, laki on asian tiimoilta selvä.

Tarkkaan ottaen tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske kolmi- tai nelipyöräisten L-luokkien ajoneuvojen kuljettajaa tai matkustajaa, jos ajoneuvo on varustettu umpinaisella ohjaamolla. Turvakaari, -vyöt ja valmistajan tarkoitus kypärävapaudesta ei auta asiaa.

Mielestämme mikään ei varsinaisesti ole isompien kolmipyörien kypärävapauden esteenä vaan tässä on lainvalmistelutyössä unohtunut huomioida erilaisten kolmipyörien rakenne ja ominaisuudet. Otamme asian esiin liikenne- ja viestintäministeriön kanssa jossain välissä kun käymme läpi asiaan liittyviä asetuksia. Siihen asti kolmipyöräilijöiden on pidettävä potta päässä.

  
  
  
   Go to the top of this page Rakennetulta prätkältä vakuutuskorvaukset pois (31-08-05)

Tapauksia on enemmän kuin tämä yksi (10-09-2005)

Elokuun lopussa uutisoimamme tapaus ei ole ainoa. Uutisen myötä saimme kuulla myös toisesta tapauksesta joissa vakuutusyhtiö on yrittänyt välttyä korvausvastuusta ajoneuvon muuntelun perusteella. Muuntelun perusteella on myös yritetty alentaa korvausta.

Kaikissa titetoomme tulleissa tapauksissa korvaukset on lopulta suostuttu pulittamaan, viimeistään julkisuuden ja lakimiehen yhteydenoton jälkeen. Asiassa on kuitenkin selvästi lähdetty liikkeelle sillä mielellä, että kannattaa ainakin yrittää.

Älä maksa tyhjästä!

Nyt jos koskaan kannattaa lukaista ne omat vakuutusehdot todella tarkkaan. Vakuutusyhtiö lähettää uudet vakuutusehdot aina maksukauden vaihtuessa jos niihin ehtoihin tulee muutoksia.

SMOTO:lla (http://www.smoto.fi/) on menossa erityinen vakuutusprojekti jonka myötä pyritään vaikuttamaan alan lainsäädäntöön ja käytäntöihin. Edunvalvontatyö ei onnistu jos kentältä ei tule tietoa ja tukea. Haluamme jatkossakin ehdottomasti kuulla asiaan liittyvistä epäselvyyksistä ja kahnauksista.

Korviimme on kantautunut outoja vakuutusuutisia. Asiakkaalla oli rahoitusyhtiön avulla ostettu prätkä ja siihen rahoituksen kautta saatu vapaaehtoinen kaskovakuutus. Kesällä tapahtui valitettavasti kolari jonka seurauksena laite meni korjattavaksi kaskon piikkiin. Sitten tapahtuu kummia. Vakuutusyhtiö antaa ensin korjausluvan mutta huomaa sitten, että prätkä on muutoskatsastettu. Korjauslupa evätään "koska kyseessä on rakennettu ajoneuvo".

Sekä omistaja että korjaamon edustaja luulivat ymmärtäneensä jotain väärin. Kysyttäessä tarkemmin vakuutusyhtiön edustaja kertoo, että korvausta ei ole tiedossa "vaikka pelkkä ohjaustanko olisi vaihdettu". Tällainen tulkinta on täysin käsittämätön, varsinkin kun kyseessä on lainmukaisesti muutoskatsastettu ajoneuvo. Vakuutusyhtiön mukaan juuri muutoskatsastus on tehnyt siitä rakennetun jota vakuutus ei enää korvaakaan.

Kyseinen tapaus tullaan viemään niin pitkälle kuin on tarve jotta asia saadaan kuntoon. Tapaus on saanut paitsi kauppiaat niin myös harrastajien etujärjestöt varpailleen. Jos vakuutusyhtiö voi halutessaan laistaa korvauksista esimerkiksi vaihdetun sivuposken tai ohjaustangon perusteella maksavat tuhannet motoristit vapaaehtoisia vakuutuksia jotka eivät sitten tarpeen vaatiessa korvaakaan mitään.

Rahoitusyhtiön kotisivuilla kerrotaan, että "ostaja ei saa muuttaa ajoneuvoa rakenteellisesti tai sen verotukselliseen asemaan vaikuttavalla tavalla". Tällainen viranomaisiakin tiukempi tulkinta muutosten osalta on mielestämme kyseenalainen. Toisaalta, rahoitusyhtiöhän omistaa ajoneuvon kunnes se on maksettu ja omistaja saa määrätä omaisuudestansa. Jos ehto on tällaisena myös vakuutusehdoissa kannattaa joko vaihtaa rahoitus- ja vakuutusyhtiöitä tai ostaa valmiiksi muutettu ajoneuvo.

MMAF on erittäin kiinnostunut tällaisista vapaamielisistä vakuutusehtojen tulkinnoista. Myös SMOTO kaikkien motoristien edunvalvojana sekä kuluttajien vakuutusneuvonta ovat kiinnostuneita. Vakuutusehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa kesken vakuutuskauden. Harrastajien kannattaakin lukea sekä rahoitus- että vakuutusehdot hyvin tarkkaan!


  
   Go to the top of this page MMAF kerää tietoa rakentelusakoista (19-07-05)

Kentältä on alkanut kuulua kummia. Eriasteisista rakentelumääräysten rikkomuksista on jaettu rangaistuksia edelliskesiä ahkerammin. Huomautus, sakko, kilpien vienti ja takavarikko eivät sinällään ole uutisia, mutta tapaukset ja asiayhteys, missä niitä on tänä kesänä jaeltu, ovat olleet poikkeuksellisia. Jos kyseessä on samanlainen muunneltujen prätkien ajojahti kuin muutamia vuosia sitten, niin tästä kesästä tulee taas jännittävä.

Kilpiä on irroteltu muun muassa pakoputkien vaihdosta ja vilkkujen puutteista. Sakkoja on kirjoitettu edellisten lisäksi myös rekisterikilven asennosta ja paikasta. Onpa yksi pyörä viety takavarikkoonkin ilman sen kummempia selityksiä tai kuitteja. Sakkoa on tullut myös muutoskatsastetuista tai täysin tehdaskuntoisten osien perusteella.

Kilpien vienti ei ole rangaistus, vaan sen pitäisi olla liikenneturvallisuuden nojalla poliisin käytettävissä oleva pakkokeino. Henkilön omaisuuteen puuttuvien pakkokeinojen käyttämisen kynnyksen tulisi olla korkealla, kilvet pitäisi viedä vain vakavista liikenneturvallisuuden rikkomisista. Valitettavasti kilpien viennin ja sakon kirjoittamisen rajanvedon osalta emme ole vielä löytäneet aikaisempaa oikeuskäytäntöä. Käytännössä poliisi voi kirjoittaa rangaistusvaatimuksen lähes mistä tahansa. On tietenkin täysin eri asia, onko rangaistusvaatimus kirjoitettu voimassaolevan säännöstön mukaisesti.

Asiaton virkakyykyttäminen ja mielivalta on saatava loppumaan

Homma onnistuu voimia yhdistämällä. MMAF kerää tietoa rakennemääräysten perusteella annetuista sakoista. MMAF haluaa myös auttaa selvien ylilyöntien kanssa niin, että niistä varmasti tehdään kantelu, valitus, tutkintapyyntö tai jopa rikosilmoitus. Aiheettomaan kyykyttämiseen voi nimittäin vastata samalla mitalla. Paperisota sitoo asianomaisen virkamiehen työpöydän ääreen sen sijaan, että hän ehtii puskiin harrastajia kyttäämään. Toistuvat valitukset, kantelut ja tutkintapyynnöt saman henkilön virkatehtävien hoidosta ovat omiaan rauhoittamaan ylilyöntejä.

Rakentelusta annettujen rangaistusten kirjoon on lisätty ajokortin menetys. Kun aikaisemmin huomioitiin ylinopeudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta annetut rangaistukset niin nyt myös ajoneuvorikkomukset lasketaan mukaan. Ajoneuvorikkomuksia ovat muun muassa ajoneuvon määräysten vastainen kunto sekä rakenteiden ja varusteiden johdosta annetut sakot. Ajokortti menee hyllylle, jos vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmasti vuoden kuluessa syyllistyy mainittuihin, sakolla rangaistaviin tekoihin. Tämä yhdistettynä kiihtyneeseen sakotustahtiin saa harrastajat huolestumaan.

Lähetä valokopio saamastasi sakosta tai kirjallisesta huomautuksesta MMAF:lle osoitteeseen MMAF, PL 115, 00511 Helsinki. Voit liittää mukaan vapaamuotoisen selvityksen tapahtuneesta sekä sähköpostitse valokuvia sakotetusta kohteesta. Koska näillä asioilla on aina hiukan kiire, ota yhteyttä myös sähköpostilla puheenjohtaja@mmaf.fi


Go to the top of this page Päästömittauksista ei uutta tietoa (19-07-05)

Kerroimme aikaisemmin (Vaikeuksia päästömittausten kanssa (22-04-05)) kuinka muunnetuilta prätkiltä vaadittuja päästömittauksia ei saa koko valtakunnasta. Jyväskyläläinen yritys, ainoa paikka josta niitä sai, ei enää tee näitä mittauksia. VTT:n laboratoriossa pääkaupunkiseudulla ei ole tarvittavaa penkkiä. Lähin paikka jossa mittauksia voidaan suorittaa on Tukholman eteläpuolella.

AKE:n tietopalvelun mukaan näiden mittausten vaatiminen 1991 tai uudemmilta prätkiltä perustuu direktiiveihin. Todellisuudessa direktiivit vaativat näitä tiukkoja päästönormeja vasta 2004 puolivälin jälkeen ensirekisteröitäviltä prätkiltä. Kyse on siis kansallisesta normista josta voimme, niin halutessamme, paikallisesti myös joustaa.

Valitettavasti ongelmaan ei tällä hetkellä ole tiedossa muuta ratkaisua kuin valita alkuvuotta 1991 vanhempi peli rakentelun kohteeksi. Yritämme taustalla selvittää mahdollisuuksia kotimaisten mittauspaikkojen osalta sekä vaikuttaa viranomaisiin teknisten vaatimusten hellittämiseksi. Päästömittausongelman ratkaisua odotellessa ei kannata pidätellä hengitystä. Asian käsittelyä nopeuttaa todellinen ongelmatilanne. Jos olet siis törmännyt tähän ongelmaan, projektisi seisoo tallissa tyhjän panttina ja haluat toimia harrastustoiminnan päästömittausten esitaistelijana niin ota yhteyttä.


Go to the top of this page SMOTO järjesti rata-ajopäivän kansanedustajille ja muille päättäjille (19-07-05)

SMOTO järjesti kesäkuun lopussa Virtasalmen Motoparkissa rata-ajokoulutusta kansanedustajille. Samaan tilaisuuteen saatiin mukaan myös moottoripyörien rakenteluasiaa sekä yksi alan yrittäjä kertomaan miltä yrittäminen nykyisessä pykäläviidakossa tuntuu. Viesti oli läsnä olleille kansanedustajille jo tuttua asiaa, mutta jotain uuttakin tällaisissa tilaisuuksissa aina oppii. Voidaan siis todeta, että eduskunnan suuntaan viestimme on mennyt perille.

   Go to the top of this page Kustom Bike Show 6.8.2005 Lapualla (21-07-05)

Kustom Bike Show 6.8.2005 Lapualla Lapualla järjestetään elokuun alussa muunneltujen moottoripyörien drive-in näyttely. Näyttelyssä on mahdollisuus nähdä laaja joukko itse rakennettuja ja muunneltuja moottoripyöriä. Odotettavissa on jokaisen tyylisuunnan laitteita.

Näyttely on avoinna yleisölle lauantaina 6.8 kello 10:00-15:00. Näyttelypyörien tulee olla paikalla jo 9:00-11:00, sen jälkeen saapuvat eivät osallistu arvosteluun.

Voittajille on luvassa muhkeita palkintoja joiden rahallinen arvo on jo yli 10000,- €. Palkintoja jaetaan H-D Chopper, Chopper, Kustom, Classic, streetfighter, paras maalaus ja yleisön suosikki -luokissa.

Samana viikonloppuna Lapualla on muutenkin vilkasta. Välipuistorock kerää Lapuan keskustaan tuhansia kuulijoita kuuntelemaan yli 20 bändin soitantaa. Musisoimassa ovat ainakin Zen Cafe, Viikate, Disco Ensemble,Pelle Miljoona & rockers, Flylow, Maj Karma, Pornorphans, Kuolleet Intiaanit, Virkavalta, The Knob, Ozzy Osbourne Tribute...

Lisätietoa: http://www.kustombikeshow.com/


Go to the top of this page Prosenttityöryhmä aloitti työnsä (19-07-05)

Ajoneuvojen prosenttisäädösten uudistamistyöryhmä eli APU aloitti työnsä kesäkuun alussa. Työryhmän kokoonpanoa ja sen työn tavoitteita voidaan Suomessa luonnehtia historiallisiksi; siinä ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriön (LVM), valtionvarainministeriön (VM)sekä ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) virkamieskunnan ja katsastustoimipaikkojen edustuksen ohella myös keskeisimmät harrastajien edunvalvontajärjestöt SMOTO, FHRA ja Suomen Harrasteajoneuvoliitto. MMAF on SMOTOn jäsenenä toiminnassa hyvin mukana.

Ensimmäisessä kokouksessa työryhmän puheenjohtaja Kari Saari (LVM) asetti työryhmän minimitavoitteeksi nykyisten prosenttijyvityssääntöjen tarkistamisen. Mikäli työryhmä pääsee laajaan yksimielisyyteen eri kehittämiskohteiden osalta, ei kuitenkaan ole olemassa estettä minimitavoitteen ylittämiseksi; työryhmän loppuraporttiin kirjattu yksimielisyys lainsäädännön kehityssuunnasta luo raportille suuren painoarvon lainsäädännön kehitystä silmällä pitäen.

Työryhmän tavoitteet jakautuvat kolmeen ryhmään: LVM:n asiana on valvoa ajoneuvojen liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutuksia, VM:n asiana on huolehtia valtion kassavirrasta auto- ja ajoneuvoverotuksen kautta ja harrastajajärjestöjen intressissä on harrastusmahdollisuuksien ja rakentelun vapauden lisääminen. Harrastajien etujärjestöjen intressissä ei kuitenkaan ole turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksien heikentäminen. Heikki Kuitunen (VM) totesi verotuksesta, että harrastustoiminnan verottaminen ei ole valtiovarainministeriön pääintressi. Tarkoituksena on estää veronkiertoa ja harrastajat menevät samassa veneessä.

Ajoneuvot kahteen ryhmään; sarjavalmisteet ja yksittäishyväksytyt

Työryhmän työskentelyn perustaksi ajateltiin ajoneuvojen jakamista karkeasti kahteen eri ryhmään; sarjavalmisteisiin ja yksittäishyväksyttyihin ajoneuvoihin.

Sarjavalmisteisia ajoneuvoja koskisivat ajoneuvon valmistusajankohdan tekniset vaatimukset. Sarjavalmisteisen ajoneuvon saisi korjata alkuperäiseen kuntoon ilman seuraamusta identiteetin menettämisestä. Sarjavalmisteista ajoneuvoa saisi myös muuttaa 50 % ilman identiteetin menettämisseuraamusta. Muutettujen kohteiden olisi täytettävä ajoneuvon valmistusajankohdan sarjavalmisteita koskevat tekniset vaatimukset. Tältä osin ajatus kuulostaa hyvin nykysysteemin kaltaiselta.

Sen sijaan yksittäishyväksytty ajoneuvo olisi joko täysin itse valmistetuista tai tarvikeosista koottu ajoneuvo, tai ajoneuvo, jota on muunneltu yli 50 prosenttia. Yksittäishyväksyttyjä ajoneuvoja koskisivat nykyistä merkittävästi kevyemmät tekniset vaatimukset. Myös verokohtelun keventämismahdollisuuksia voitaisiin pohditaan.

Työryhmän työskentelylle on alustavasti varattu aikaa yksi vuosi. Vuoden aikana kokoonnutaan tarpeen mukaan työskentelyn edistyessä. Loppuraportti on tarkoitus luovuttaa 31.5.2006, jolloin ehdotukset uusiksi säännöksiksi voisivat lähteä lainsäädäntöbyrokratian koneistoon kesällä 2006. Byrokratia ottaa aikansa, mutta toiveita on, että ajokaudella 2007 saamme nähdä liikenteessä uusien säännösten mukaisesti katsastettuja ja rekisteröityjä moottoripyöriä.

Lisätietoa: Muistio työryhmän ensimmäisestä palaverista - http//www.mmaf.fi/documents/Prosenttityoryhma-20050609-Muistio.rtf

  
  
  
   Go to the top of this page Helsinki Bike Show 2005 -artikkeli ja kuvat esille (08-07-05)

Kuva (c) Matti Hyyppä Kuva (c) Matti Hyyppä Kuva (c) Matti Hyyppä
Muunneltujen Moottoripyörien Yhdistys eli MMAF järjesti rakennettujen moottoripyörien näyttelyn Helsingin Kaivarissa 19.6.2005. Näyttelyyn saatiin paljon pyöriä, erittäin paljon aurinkoa ja todella runsaasti yleisöä. Palkintoja jaettiin viidessä eri luokassa: Chopper, Custom, Cafe Racer, Streetfighter sekä People's Choice.

Tilaisuudesta tuli runsaasti kuvamateriaalia, varsinainen artikkeli tapahtumasta on sen takia sijoitettu kokonaan omalle sivulle. Näin tämän varsinaisen uutissivun selaaminen pysyy suhteellisen kevyenä.

Esillä olleiden pyörien taso oli todella kova ja tuomaristolla oli työ ja tuska päättää eri luokkien voittajista. Myös yleisö äänesti omaa suosikkiaan innokkaasti, yleisön ääniä kirjattiin yli 500 kappaletta. Arviot yleisömäärästä vaihtelevat 1500-3000 kävijän välillä. Tilaisuuden menestyksestä innostuneena yhdistyksen hallitus suunnittelee jo vuoden 2006 näyttelyä.

Helsinki Bike Show 2005 -juttu kuvineen löytyy osoitteesta http://www.mmaf.fi/arkisto2005-HBS.html


  
   Go to the top of this page Kanta-ajoneuvotarkastusten hinnat karkaavat käsistä (05-07-05, päivitetty 22-07-05)

Selvitys katsastusten hinnoista
FHRA on julkaissut selvityksen kanta-ajoneuvotarkastusten hinnoista. Selvitys löytyy osoitteesta: http://www.fhra.fi/fin/save/katsastus.pdf
Harrastajien etujärjestöt ovat jo pitkään ilmoittaneet kantanaan, että kanta-ajoneuvotarkastukset ovat turhia. Pykälien mukaan ajoneuvo on kanta-ajoneuvotarkastettava jos sen osista vähintään 35 % on vaihdettu. Tarkastuksen motiivina lienee ajatus, jonka mukaan prosentit on helpompi laskea kun ei vielä olla ihan 49,9 % rajassa, mutta käytäntö on osoittanut muuta. Tämä tarkastus on kallis eikä se oikeastaan tuota mitään lisäarvoa minkään asian suhteen; 35 %:n kohdalla ei tapahdu mitään sellaista, mitä ei voitaisi jälkeenpäin selvittää tai todeta.

Myös katsastustoimen edustajat ovat esittäneet mielipiteenään, että "kukaan ei oikein haluaisi tehdä ko. katsastuksia". Syyksi he kertovat, että tarkastus ei ole mielekäs, koska kanta-ajoneuvon toteaminen aukottomasti on käytännössä lähes mahdotonta. Tällä hetkellä näistä kanta-ajoneuvon katsastuksista peritään kosmisen korkeita maksuja, jopa yli tuhat euroa yhdestä tarkastuksesta.

Jos asiasta säätäville pykälille ja tarkastusmenettelyn viranomaisvaatimuksille ei tehdä mitään, tästä tulee jälleen yksi epäsuora harrastamisen este. Ellei se sitten jo ole sitä.


  
   Go to the top of this page Chopper-muistio - H-DCF:n tutkielma rakentelusta (29-05-05)

H-DCF on yhteistyössä MMAF:n ja SMOTO:n veroryhmän kanssa laatinut laajan tutkielman moottoripyörien rakentamisesta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja rakentelun erilaisista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tutkielman alkusanoissa kerrotaan taustoista seuraavasti:

"Moottoripyöriä koskee laaja joukko erilaisia säädöksiä, joko yksinomaan tai osana suurempaa asiayhteyttä, kuten autoverotukseen ja liikennevakuutuksiin liittyen. Lainsäädäntö on osittain iäkästä, eikä se kaikilta osin vastaa harrastuksen kehittämisen edellyttämää sääntelytarvetta tai eurooppaoikeuden vaatimuksia esimerkiksi tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta. Nykyinen tilanne on kenties ongelmallisin moottoripyörien rakenteluharrastuksen näkökulmasta. Rakenteluharrastus on ajettu lainsäädännön harkitsemattomalla kehittämisellä vaikutuksiin perehtymättä nurkkaan, eivätkä sen positiiviset vaikutukset pääse esille. Myös moottoripyöräilyä koskevat tilastot ja tutkimustiedot jäävät lainsäädännössä ja sen soveltamisessa paljolti hyödyntämättä."

Jokaisen rakentajan kannattaa lukaista kyseinen proopuska. Dokumentti löytyy ainakin osoitteista:

   Go to the top of this page Moottoripyörien verotus harrastajan näkökulmasta (29-05-05)

MMAF:n hallituksen ja SMOTO:n veroryhmän aktiivijäsen Teemu S. Lindfors on kasannut lyhyen dokumentin moottoripyörien verottamisesta. Motoristin vero-oppaassa käsitelään kansantajuisesti ja laskentaesimerkkien avulla moottoripyörien arvonlisäverotusta, sekä käytettyjen että uusien pyörien verotusta, kuvataan verojärjestelmän ongelmatilanteita sekä annetaan käytännön ohjeita veropäätöksen muutoksenhakuun eli verovalituksen tekemiseksi.

Moottoripyörien verotus koskee tavalla tai toisella kaikkia motoristeja. Perustiedot ovat hyödyllisiä jo ihan yleissivistyksen kannalta. Erityisesti niiden jotka aikovat hankkia moottoripyörän, joko Suomesta tai jostain muualta EU:n vapaan kaupan alueelta, kanattaa totustua dokumentin ohjeisiin huolella.

Motoristin vero-opas on ladatavissa MMAF:n www-sivuilta kahtena eri tiedostomuotona:

  
  
  
   Go to the top of this page Vastaukset kansanedustajien kysymyksiin (30-05-05)

Kuluvana vuonna prätkien rakentelijoita on hemmoteltu monilla positiivisilla pykäläuutisilla. Huhtikuun lopulla eduskunnassa on tehty kolme kirjallista kysymystä (Eduskunnassa kyselyitä moottoripyörien rakentelun tiimoilta (22-04-05)), joihin asianomaisen ministerin oli vastattava kirjallisesti. Kysymyksissä ja hiljakkoin tulleissa vastauksissa ei ollut harrastajille mitään uutta tietoa. Tätä tärkeämpää on, että valtakunnan ylimmällä tasolla ongelmia on nostettu esiin ja niistä pidetään meteliä.

Kysymys rakenteluharrastuksen sääntelystä

Kansanedustaja Pekka Vilkuna teki kysymyksen moottoripyörien rakenteluharrastuksen sääntelystä (333/2005). Vilkuna penää hallitukselta vastausta siihen, millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että moottoripyörien rakentelua koskeva ohjeistus uusitaan ja yhdenmukaistetaan. Samalla kysytään miten aiotaan tukea suomalaista rakenteluosaamista, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä kannustaa nuoria kehittävän harrastuksen pariin?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen vastasi Vilkunan kysymykseen odotusten mukaisesti. Ministerin mukaan sääntelyllä pyritään varmistamaan ajoneuvojen turvallisuus tiellä käytettäessä ja rajoittamaan mahdollisuuksia kiertää autoverotusta tai rikkoa valmistajien merkki- ja mallisuojaa rakentamalla vanhan ajoneuvon identiteetin tilalle osista uusia ajoneuvoja. Säädöksillä pyritään, ainakin ministerin mukaan, mahdollistamaan normaali korjaus- ja muuntelumahdollisuus harrastemaisessa mittakaavassa.

Tärkeimpänä asiana oli, että aiemmin sovittu työryhmä nousi jälleen esiin ja sai uutta vauhtia korkeimmalta taholla. Työryhmän ensimmäinen kokous on ajoitettu kesäkuun alkuun. Työryhmän tavoitteena on laatia ehdotukset prosenttisääntöjen ja niihin välittömästi kytkeytyvien muiden säädösten tarkistamiseksi vastaamaan paremmin nykytekniikan ajoneuvoratkaisuja sekä poistamaan ongelmia. Soveltamisongelmien ratkaisuja etsittäessä ei kuitenkaan ole tarkoitus heikentää liikenneturvallisuutta.

Luhtanen myös rajasi työryhmän tavoitteita. Valmistajien merkki- ja mallisuojaa, kuluttajasuojaa tai verotusta koskevia säädösalueita ei ole tarkoitus avata työryhmän käsittelyyn. Vaikka työryhmän työssä tarkastelun on tarkoitus ensisijaisesti keskittyä ajoneuvoteknisten säännösten tarkistamiseen, niin eräiltä osin tarkastelu kohdistunee myös hyväksyntä- ja katsastussäännöksiin.

Etenkin moottoripyörien muutosten ja rakentelun osalta liikenneturvallisuuden varmistaminen edellyttänee työryhmän työssä harkittavaksi vuosikatsastusten laajentamista jollain aikavälein myös näille ajoneuvoille. Tästä katsastusasiasta tullaan siis vielä vääntämään kättä moneen kertaan.

Autoverolain uudistuksen aikataulusta ei tietoa

Kansanedustaja Martti Korhonen teki kysymyksen (339/2005) autoverolain uudistamisesta ja siitä, milloin hallitus antaa eduskunnalle sen vuonna 2002 hyväksymässä lausumassa tarkoittamia esityksiä auto- ja moottoripyöräverolainsäädännön muuttamiseksi ekologisempaa ajoneuvokantaa suosivaan suuntaan?

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki vastasi tähän kysymykseen. Ministeriö on tehnyt selvityksiä taloudellisen ohjauksen käyttömahdollisuuksista henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Selvitys on koskenut lähinnä henkilöautojen hankinnan yhteydessä kannettavaa autoveroa ja henkilöautoista kannettavaa vuotuista ajoneuvoveroa. Liikennepolttoaineista kannettavan polttoaineveron käyttöä ohjaukseen ei ole tässä yhteydessä selvitetty. Polttoaineveron korotuksen kansantaloudelliset vaikutukset ovat niin merkittäviä, että ne asettavat huomattavia rajoituksia tämän veron käytölle ohjaukseen. Kalliomäki vetää yhteen, että tähänastinen selvitystyö ei vielä anna valmiuksia tehdä päätöksiä mahdollisista veromuutoksista tai niiden aikataulusta.

Harrastajat toivovat, että ministeriössä huomioitaisiin tässä yhteydessä moottoripyörien erittäin pienet päästöt. Vaikka vuonna 2003 moottoripyöräkanta oli jo varsin suuri, on moottoripyöräilyn suhteellinen osuus Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöistä hyvin pieni (LIISA-malli, VTT, 2004). VTT:n arvion mukaan esimerkiksi Suomen moottoriveneilyn hiilidioksidipäästöt ovat lähes nelinkertaiset moottoripyöräilyyn nähden. Lyhyen ajokauden ja pienen kulutuksen vuoksi sekä kokonaissuorite että päästöt ovat määrältään pieniä.

Vastaus moottoripyörien vakuuttamisen epäkohdista meni ohi kysymyksen

Myös vakuutukset saivat eduskunnassa huomiota. Kansanedustaja Risto Kuisma nosti kysymyksessään (327/2005) esiin moottoripyörien vakuuttamisen epäkohtia. Kannan kasvuun suhteutetut liikenneturvallisuustilastot ovat viime vuosina kehittyneet positiiviseen suuntaan. Silti liikennevakuutusmaksuja korotetaan vuosittain merkittävästi jokseenkin kaikissa vakuutusyhtiöissä, jopa 10 prosenttia vuodessa. Moottoripyöräilyä koskeva tutkimustieto jää lainsäädännössä ja sen soveltamisessa paljolti hyödyntämättä. Samoin nostetaan esiin nykyisen vakuutustarjonnan samankaltaisuus, näennäisen vapaasta kilpailusta ja kuutioihin pohjautuvan järjestelmän epäkohdista huolimatta.

Vakuutukset kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön toimialueelle joten ministeri Sinikka Mönkäre vastasi tähän. Liikennevakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Yleensä vakuutusmaksut ovat suuremmat niistä vakuutuksista, joista on jouduttu suorittamaan korvausta. Vakuutusyhtiön tulee Vakuutusvalvontaviraston pyynnöstä osoittaa vakuutusmaksujen riskivastaavuus.

Ministeri pesee kätensä vapaan kaupan ja kilpailun tunnusmerkkien puuttumisesta ja vastaa kysymyksen ohi väistäen karikot. Ministerin mukaan vakuutusyhtiöiden hinnoitteluperusteisiin vapailla markkinoilla ei sosiaali- ja terveysministeriö voi vaikuttaa. Vakuutusyhtiöiden hinnoitteluperusteita valvoo Vakuutusvalvontavirasto. Tässä jää huomiotta se, että kyseinen virasto on sosiaali- ja terveysministeriön alainen instanssi. Vastauksessa viitataan myös liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka pitäisi pureutua esitettyihin epäkohtiin. Valitettavasti tästä työstä jätettiin harrastajien etujärjestöt ulos. Herää kysymys, kuinka puolueetonta ja eri eturyhmien intressejä palvelevaa on työ jossa ovat mukana vain vakuutusyhtiöt ja viranomaiset?

Ministerien vastaukset kokonaisuudessaan

Moottoripyörien rakenteluharrastuksen sääntely (Vastaus kysymykseen 333/2005 - Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen, 12.5.2005)

Ajoneuvojen rakentelua, korjaamista ja muuttamista säätelevät yleiset ajoneuvojen rakennevaatimukset, verosäännökset sekä erikseen ajoneuvojen muuttamisesta annetut tarkemmat liikenne- ja viestintäministeriön säädökset. Sääntelyllä pyritään varmistamaan ajoneuvojen turvallisuus tiellä käytettäessä ja rajoittamaan mahdollisuuksia kiertää autoverotusta tai rikkoa valmistajien merkki- ja mallisuojaa rakentamalla vanhan ajoneuvon identiteetin tilalle osista uusia ajoneuvoja. Säädöksillä pyritään kuitenkin mahdollistamaan normaali korjaus- ja muuntelumahdollisuus harrastemaisessa mittakaavassa. Tien ulkopuolella tapahtuvaan kilpailukäyttöön tarkoitettujen ja käytettävien ajoneuvojen rakentelua ei ole ajoneuvo- tai tieliikennelain säädöksillä rajoitettu.

Vastikään käytännön toimintaedellytysten parantamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö on 17.2.2005 antanut asetuksen (104/2005) vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja kokoamisesta osista annetun asetuksen muuttamisesta, joka astui voimaan 1.3.2005. Asetus luo lainsäädännölliset edellytykset vaihtaa kuluvia tai yksittäisiä liikenneturvallisuutta parantavia osia ilman niiden vaikutusta ajoneuvon kanta-ajoneuvon osuuteen. Kanta-ajoneuvon osista saa muuttaa vain alle 50 %. Jos tämän määrän ylittää ajoneuvo muuttuu uudeksi yksilöksi, jonka tulee näin ollen täyttää uutta ajoneuvoa koskevat tekniset vaatimukset ja lisäksi siitä myös joutuu autoverolain (1482/1994) 3 § mukaisesti suorittamaan autoveron uudestaan.

Asetusmuutoksesta annetuissa lausunnoissa ja muutoksia ehdottaneille lausunnonantajille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa nousi esiin runsaasti ajoneuvon rakenteluun ja korjaamiseen liittyviä kehittämiskohteita nykyisissä kanta-ajoneuvon osuuden laskentaan luoduissa prosenttisäännöissä ja niihin läheisesti kytkeytyvässä muussa lainsäädännössä. Ensimmäiset prosenttisäännöt henkilöautoille annettiin vuonna 1981 ja moottoripyörät lisättiin säädökseen vuonna 1997 liikenneministeriön päätöksellä. Laskentasäännöksiä ei ole olennaisesti muutettu sen jälkeen.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on suunnitteilla asettaa työryhmä, jonka tavoitteena olisi laatia ehdotukset prosenttisääntöjen ja niihin välittömästi kytkeytyvien muiden säädösten tarkistamiseksi vastaamaan paremmin nykytekniikan ajoneuvoratkaisuja sekä poistamaan soveltamisessa ilmenneitä ongelmia. Soveltamisongelmien ratkaisuja etsittäessä ei kuitenkaan olisi tarkoitus lieventää ajoneuvoteknisiä vaatimuksia ja näin heikentää liikenneturvallisuutta. Työryhmän taustatyönä on tarkoitus selvittää vastaavia menettelyjä myös muissa EU-maissa. Sidosryhmät ovat jo nimenneet edustajansa kyseiseen työryhmään hankkeen ajantasaistuvat tiedot ovat julkisesti saatavilla valtioneuvoston hankerekisteristä.

Käynnistyvän työryhmän työhön liittyy myös EU:ssa valmisteilla olevat muutokset autojen tyyppihyväksyntädirektiiviin, jossa on tarkoitus myös sopia niistä minimiperiaatteista, joilla jäsenmaat voivat sallia yksittäin rakennettuja tai muunneltuja ajoneuvoja rekisteriin siten, että myös muiden maiden olisi tunnustettava kyseiset yksittäishyväksynnät. Toistaiseksi muiden jäsenmaiden ei ole pakko sallia rekisteriin yksittäisiä ajoneuvoja, jotka on koko ajoneuvon tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin vaatimuksia lievemmällä poikkeusluvalla kansallisesti rekisteröity toisessa jäsenmaassa, mutta eivät täytä uuden rekisteröintimaan teknisiä vaatimuksia. Nykyisin jäsenmaiden on siis sallittava vain EY-tyyppihyväksynnän mukaiset toisessa jäsenmaassa rekisteröidyt ajoneuvot sellaisenaan rekisteröitäväksi omassa maassaan.

Koska suunnitteilla olevan työryhmä tavoitteena on nimenomaisesti harrastemaisen rakentelun käytännön toimintaedellytysten kehittäminen sekä normaalin korjaustoiminnan ja uusien turvavarusteiden huomioiminen pääasiassa ajoneuvoteknisissä säädöksissä, ei asiaan laajemmin liittyviä valmistajien merkki- ja mallisuojaa, kuluttajasuojaa tai verotusta koskevia säädösalueita ole tarkoitus avata työryhmän käsittelyyn. Vaikka työryhmän työssä tarkastelun on tarkoitus ensisijaisesti keskittyä ajoneuvoteknisten säännösten tarkistamiseen, niin eräiltä osin tarkastelu kohdistunee myös hyväksyntä- ja katsastussäännöksiin. Etenkin moottoripyörien muutosten ja rakentelun osalta liikenneturvallisuuden varmistaminen edellyttänee työryhmän työssä harkittavaksi vuosikatsastusten laajentamista jollain aikavälein myös näille ajoneuvoille, kuten Ruotsissakin on tehty.

Lähiaikoina perustettavaksi suunnitellun työryhmän saatua työnsä valmiiksi, liikenne- ja viestintäministeriö tulee arvioimaan työryhmän ehdotusten toteuttamismahdollisuudet ja sen perusteella laatii mahdolliset esitykset asiaan liittyvien säädösten tarkistamiseksi.

   Autoverolain uudistaminen (Vastaus kysymykseen 339/2005 - Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, 12.5.2005)

Parhaillaan valmisteltavana olevaan kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan liittyen on valtiovarainministeriö yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tehnyt selvityksiä taloudellisen ohjauksen käyttömahdollisuuksista henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Selvityksessä on tarkasteltu, mitä vaihtoehtoja vero-ohjauksessa olisi käytettävissä ja mitkä ovat niiden toteuttamismahdollisuudet ja rajoitteet muun muassa autojen päästöjä koskevan tietopohjan, veromallien hallinnoinnin ja niihin liittyvien EY-oikeudellisten näkökohtien kannalta. Työssä on kartoitettu erilaisten veromallien avulla, miten näitä veroja voitaisiin käyttää kuluttajien ohjaamiseksi hankkimaan vähemmän polttoainetta kuluttavia autoja ja tehty alustavia selvityksiä erilaisten veromallien keskinäisestä tehokkuudesta uusien autojen päästöjen vähentämiseksi.

Selvitys on koskenut lähinnä henkilöautojen hankinnan yhteydessä kannettavaa autoveroa ja henkilöautoista kannettavaa vuotuista ajoneuvoveroa. Liikennepolttoaineista kannettavan polttoaineveron käyttöä ohjaukseen ei ole tässä yhteydessä selvitetty, vaikka yleisesti voidaan todeta, että kohdistuessaan suoraan liikennesuoritteeseen polttoainevero voisi olla vaikuttava ohjauskeino autojen polttoainekulutuksen vähentämiseksi. Polttoaineveron korotuksen kansantaloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin siinä määrin merkittäviä, että ne asettavat huomattavia rajoituksia tämän veron käytölle ohjaukseen.

Tähän astinen selvitystyö ei vielä anna valmiuksia tehdä päätöksiä mahdollisista veromuutoksista. Esillä olleiden veromallien sosiaaliset, alueelliset ja valtiontaloudelliset vaikutukset ovat toistaiseksi selvittämättä. Veromallien kokonaisvaikutusta liikenteen hiilidioksidipäästöihin ei ole myöskään selvitetty. Tällä hetkellä ei ole tietoa eikä luotettavia keinoja arvioida, miten autoveron tai ajoneuvoveron taikka niiden molempien muutos vaikuttaisi nykyisen autokannan poistumaan, käytettyjen autojen tuonnin määrään tai tuonnin kohdistumiseen eri tyyppisiin ajoneuvoihin ja tätä kautta koko autokannan päästömäärään. Tietoa ei ole myöskään veromuutosten vaikutuksista autojen liikennesuoritteen määrään. Näiden kysymysten ja veromallien yksityiskohtien selvittelyä jatketaan valtiovarainministeriössä. Tässä vaiheessa ei ole vielä mahdollisuutta arvioida sitä, koska mahdollisista veromuutoksista on esitettävissä tarkempaa tietoa.

Moottoripyörien lakisääteiset vakuutukset (Vastaus kysymyksen 327/2005 - Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre, 10.5.2005)

Liikennevakuutuslain (279/1959) 18 §:n 3 momentin mukaan liikennevakuutusmaksut on laskettava silmällä pitäen vakuutettujen etujen turvaavuutta kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ja että vakuutusmaksut yleensä ovat suuremmat niistä vakuutuksista, joista on jouduttu suorittamaan korvausta. Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa määräyksiä vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteena olevasta riskien luokittelusta sekä vahingottomien vuosien perusteella annettavien vakuutusmaksujen alennusten ja vahinkojen perusteella tapahtuvien vakuutusmaksujen korotusten määräämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut mainitun säännöksen perusteella asetuksen liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä (512/2002). Asetuksen 2 §:n mukaan vakuutusyhtiöllä tulee olla maksutaulusto, josta käy ilmi, miten vakuutuksen maksu määrätään vakuutettavaan riskiin liittyvien tekijöiden perusteella. Asetuksen 7 §:n mukaan vakuutusyhtiön tulee Vakuutusvalvontaviraston pyynnöstä osoittaa vakuutusmaksujen riskivastaavuus. Vakuutusyhtiön on tarvittaessa toimitettava virastolle tiedot vakuutusmaksutuotoista ja korvauskuluista eriteltynä ainakin sillä tarkkuudella, että luvanvaraisen liikenteen vakuutuksia seurataan omana ryhmänään ja muut vakuutukset eritellään yksityistalouksien sekä yritysten ja yhteisöjen vakuutuksiin.

Liikennevakuutuksia myöntävien yksityisten vakuutusyhtiöiden hinnoitteluperusteisiin vapailla markkinoilla ei sosiaali- ja terveysministeriö voi vaikuttaa. Vakuutusyhtiöiden hinnoitteluperusteita valvoo Vakuutusvalvontavirasto. Vakuutusvalvontavirasto on tehnyt vuonna 2004 liikennevakuutuksen maksutasotutkimuksen, josta selviää muun muassa tietoja moottoripyörien vakuutusmaksutuottojen suhteesta korvauskuluihin sekä liikekuluihin vuosina 1998 - 2002. Tarkempaa tietoa tutkimuksesta on saatavilla Vakuutusvalvontavirastosta ja Vakuutusvalvontaviraston internet-sivuilta, www.vakuutusvalvonta.fi.

Kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että liikennevakuutusmaksut määräytyvät oikeudenmukaisesti ja että liikennevakuutusjärjestelmä on kohtuullinen kaikkien ajoneuvoryhmien tai ajoneuvojen omistajatahojen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi. Työryhmän tavoitteena on liikennevakuutuslainsäädännön selkeyttäminen ja ajanmukaistaminen ja työryhmän tarkoituksena on kiinnittää erityisesti huomiota muun muassa myös vakuutusmaksun määräytymiseen liittyviin asioihin.


  
   Go to the top of this page Kilpi väärässä kulmassa - Ajokortti hyllylle? (29-05-05)

Bongasimme Hymyilevän Motoristin Kevätpäivän lehdestä, Kevätpäristimestä (PDF, 7Mb, sivu 21) poliisin artikkelin jonka mukaan ajokieltoihin ja ajokorttien menetyksiin on tullut muutoksia. Odotettavasti kyseessä eivät ole helpotukset, sääntöruuveja on taas väännetty ilman momenttiavainta ja tiukempaan suuntaan.

Artikkelissa ylikonstaapeli Glenn Saloranta kertoo, että ajokieltoon vaikuttavien rikkomusten valikoima on laajentunut. Kun aikaisemmin huomioitiin ylinopeudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta annetut rangaistukset niin nyt myös ajoneuvorikkomukset lasketaan mukaan. Ajoneuvorikkomuksia ovat muun muassa ajoneuvon määräysten vastainen kunto sekä rakenteiden ja varusteiden johdosta annetut sakot.

Ajokortti menee hyllylle, jos vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmasti vuoden kuluessa syyllistyy mainittuihin, sakolla rangaistaviin tekoihin. Tutkimme tieliikennelain 75 §:ää jossa määritellään perusteet ajokieltoon määräämiselle. Tällainen muutos (TLL 1103/2004) on todellakin tullut lakeihin ja asetuksiin. Samalla ajokiellon vähimmäispituudeksi on asetettu yksi kuukausi. Jostain syystä harrastajien etujärjestöiltä ei muutoksen yhteydessä ole kysytty lausuntoja. On harmillista, että huomaamme tämän muutoksen vasta nyt, oikea vaikuttamisen paikka olisi ollut ennen muutosten hyväksymistä.

Tämä uusi asetus tarkoittaa sitä, että jos alla on kaksi nopeussakkoa ja saa kolmannet sakot teknisten vaatimusten takia, voi menettää ajokorttinsa. Tällainen tilanne voi tulla vaikka ajaessa kaverilta lainatulla pyörällä, jossa takavilkut ovat 2cm liian lähekkäin (esimerkki sakosta ei ole keksitty). Lopputulos on sama kuin jos saa kolmena perättäisenä päivänä sakot pakoputkesta, vilkkujen liian pienestä välistä ja rekisterikilven väärästä kulmasta. Pahimmassa tilanteessa harrastaja voi menettää työpaikkansa, jossa ajokortti on välttämätön. MMAF:n oikeustajun ja maalaisjärjen mukaan ajateltuna mahdollinen rangaistus ja teko, josta se annetaan, eivät ole oikeassa suhteessa keskenään.

Voidaan myös kyseenalaistaa, onko ajo-oikeuden menetys oikea rangaistus tilanteessa, jossa teknisen muutoksen on voinut tehdä joku muu, esimerkiksi edellinen omistaja. Harrastajien osalta asian varmentamiseen eivät riitä normaalit kansalaistaidot tai ajo-opetuksessa saadut tiedot. Aina ei riitä edes ammatikseen ajoneuvoja katsastavan autoinsinöörin koulutus. Tiedossahan on, että sakkoja on jaeltu teknisten määräysten vastaisuudesta myös sellaisille ajoneuvoille, jotka ovat päässeet konttorilta ja muutoskatsastuksesta vain muutamia kilometrejä aikaisemmin.

Asetuksen muutoksen yhteydessä ajo-oikeuden menetys on laajennettu siis sellaisiin tekoihin, joita rangaistava ei itse välttämättä ole välittömästi syypää. Sakotettavalla ei uuden lain myötä myöskään ole mitään mahdollisuutta tarkistaa omaa oikeusturvaansa. Normaalin oikeuskäytännön mukaan kansalaisella on oltava mahdollisuus arvioida tekojen seurauksia, tällä asetusmuutoksella on annettu avaimet täydelle mielivallalle. Jos puolen vuoden oikeustaistelun jälkeen todetaan, että ajo-oikeuden menetys ei ollutkaan tarpeellista vaan ajokortti pitää palauttaa, ei se paljoa lohduta syksyn sateissa murjottavaa motoristia.

Kaikesta huolimatta laittomilla ja määräysten vastaisilla ajoneuvoilla ei pitäisi ajaa (niitähän voi aina rakentaa). Voimme spekuloida sillä, mitä tapahtuu jos harrastamisen edellytyksiä, säännöstöjä ja lupamenettelyjä tiukennetaan enemmän kuin mitä on liikenneturvallisuuden ja ympäristön kannalta tarpeellista. Kalliiden todistusten sekä kohtuuttomien määräysten täyttämisen vaatiminen voi johtaa siihen, että näitä kohtuuttomia määräyksiä ei aina ehkä ihan pilkulleen noudateta. Tehdasvalmisteisen prätkän sytytysjärjestelmän siirtämiseksi toiseen prätkään vaadittavat tiukat ja arvokkaat sähkömagneettisen säteilyn testit sekä tässäkin artikkelissa mainitut päästömittaukset ovat hyviä esimerkkejä tällaisista kohtuuttomista harrastamisen esteistä. Kun jatkuvasti tiukkenevien määräysten noudattamatta jättämisestä mätkäistään aina vain kohtuuttomampia rangaistuksia, voimme kysyä, haluammeko elää tällaisessa kieltoyhteiskunnassa? Moni harrastaja ja ammattilainen onkin jo luopunut hommasta tai muuttanut muualle. Lieneekö tämä sääntelyn perimmäinen tavoite?

Lainmuutoksen esitöissä ja perusteluissa (HE 104/2004) kerrotaan, että "rikosoikeudellisten periaatteiden mukaisesti teosta aiheutuvat seuraamukset eivät saa muodostua kohtuuttomiksi.". Esityksen mukaan "muutoksilla pyritään parantamaan tieliikenteen turvallisuutta tehostamalla ajokorttiseuraamuksia". Lainmuutos voi myös kääntyä itseään vastaan. Liikennepakoja ja piittaamattomuutta on jo nyt aivan liikaa ja kun rangaistukset ovat kohtuuttomia, näiden määrä ei ainakaan vähene.

Juuri nyt tämän asian tiimoilta ei kuitenkaan ole juuri mitään tehtävissä. Hommassahan ei välttämättä ole mitään mutistavaa, jos viranomaispuolella ei tapahdu mitään ylilyöntejä tai tulkintojen tiukentamisia. Historia on kuitenkin opettanut harrastajat tämän tiimoilta aika varovaisiksi, tiukimpia mahdollisia tulkintoja yleensä tulee.

Jos teknisten vaatimusten perusteella annettu huomautus tai sakko osuu kohdallesi, voit osaltasi auttaa asioiden eteenpäin viemisessä. Yksityishenkilön rimpuilu ei näissä asioissa yleensä auta, yhteistyö on valttia. Haluamme ehdottomasti kuulla teknisten määräysten perusteella annetuista huomautuksista ja sakkorangaistuksista, sekä sellaisista jotka on annettu aiheesta että vääryydeltä tuntuvista. Näin saamme keskitetysti tietoa siitä, missä menee käytännön linjaveto ja voimme järjestönä reagoida ylilyönteihin.


  
   Go to the top of this page Kuulumisia MMAF:n hallituksen toiminnasta (28-04-05)

Uusi hallitus on huhtikuun lopun lumimyrskyihin mennessä ehtinyt kokoontumaan kahdesti. Päähuomio toiminnassa on ollut jäsenrekisterin ajalle saattamisessa. Vanhojen jäsenten pitäisikin saada jäsenpostia toukokuun alkupuolella. Jos kirjettä ei kuulu on osoitteesi joko vanhentunut tai hukassa. Toukokuun kuluessa luodaan järjestelmä jonka avulla vanhat jäsenet voivat korjata osoitetietonsa ja uudet jäseneksi haluavat pääsevät liittymään mukaan.

Uudet jäsenkortit saadaan kesän kuluessa painosta, niihin tulee myös SMOTO:n logo jonka avulla SMOTO:n jäsenedut saa käyttöönsä. Tästä onkin jo ollut kyselyjä...

Toinen uuden hallituksen aloittama hanke on Helsinki Bike Show (19.6.2005). Drive-in näyttelyitä on on pitkin kesää ja eri puolella Suomea. Pääkaupungista tällainen tilaisuus on kuitenkin puuttunut. Drive-in näyttelyn avulla voidaan esitellä moottoripyörien rakenteluharrastusta myös tämän eteläisen satamalähiön asukkaille.

Näyttelyn ajoitukseen vaikutti paljon saatavilla oleva paikka sekä edellisenä viikonloppuna Ruotsissa pidettävä Norrtälje Bike Show. Ruotsista kotiin palaavat pyörät voivat saman tien poiketa Helsingin näyttelyssä.

Seuraavat MMAF:n hallituksen kokoukset pidetään keskiviikkona 18.5.2005 ja sunnuntaina 19.6.2005. Hallituksen kokousaikataulu löytyy myös MMAF:n etusivuilta (oikea alareuna). Jos sinulla on asiaa tai toiveita yhdistyksen toiminnasta, ota reilusti yhteyttä. Yhdistyksen hallitus pitää kokouksensa jäsenille avoimina, voit lähettää toimintaehdotuksesi kirjallisesti tai tulla paikan päälle esittämään asiasi. Puheenjohtaja Santtu Ahoselle voi laittaa sähköpostia puheenjohtaja@mmaf.fi.

   Go to the top of this page Vaikeuksia päästömittausten kanssa (22-04-05)

Päästömittausten tiimoilta kuuluu kummia. Viranomaiset vaativat omavalmisteilta ja esimerkiksi ahdetuilta prätkiltä vastaavia päästömittauksia kuin uusilta sarjavalmisteilta. Tällaisia päästömittauksia on tähän asti voinut tehdä vain yhdessä paikassa, Jyväskyläläisessä yrityksessä. Nyt kyseinen yritys on ilmoittanut, että se ei enää ota moottoripyöriä mitattavaksi.

Tilanne on tällä hetkellä siis sellainen, että viranomaisten vaatimaa todistusta ei voi saada Suomesta. Asiassa edetään tällä hetkellä siten, että ensin selvitetään onko näiden mittausten vaatiminen rakennettujen prätkien osalta ylipäätään lakien, asetusten ja direktiivien mukaista. Tämän selvitystyön valmistuttua voimme päättää jatkotoimenpiteistä.


Go to the top of this page MMAF järjestää - Helsinki Bike Show 19.6.2005 (22-04-05, päivitetty 28-04-05)

MMAF uusi hallitus on tarttunut toimeen. Ensi kesänä järjestetään Helsingin Kaivarin Meripuistossa kaikkien aikojen ensimmäinen Helsinki Bike Show. Tilaisuus on drive-in moottoripyöränäyttely johon yleisöllä on vapaa pääsy kello 12-18:00. Näyttelypyörien tulee olla paikalla jo pari tuntia ennen tilaisuuden alkua.

Vakiopyörillä ei ole näyttelyyn asiaa mutta kaikki rakennetut prätkät ovat tervetulleita. Parhaat laiteet palkitaan ainakin café racer, chopper, custom, streetfighter ja people's choice luokissa. Näyttelypyörien omistajilta toivotaan ilmoittautumisia joko numeroon 09-72680445 tai sähköpostilla puheenjohtaja@mmaf.fi

Lataa tästä Helsinki Bike Show juliste (tiedostomuotona pdf, koko 993KB), tulosta ja liimaa tallin seinään!

  
  
  
   Go to the top of this page Eduskunnassa kyselyitä moottoripyörien rakentelun tiimoilta (22-04-05)

Kuluvana vuonna prätkien rakentelijoita on hemmoteltu monilla positiivisilla pykäläuutisilla. Huhtikuun lopulla eduskunnassa on tehty kolme kirjallista kysymystä joihin hallituksen on vastattava kirjallisesti tietyn ajan kuluessa. Kysymykset tulevat esiin hyvään aikaan ja kun sattumalta harrastajien toivomassa muodossa.

Pekka Vilkuna on tehnyt kysymyksen moottoripyörien rakenteluharrastuksen sääntelystä (333/2005). Vilkuna penää hallitukselta vastausta siihen, millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että moottoripyörien rakentelua koskeva ohjeistus uusitaan ja yhdenmukaistetaan esimerkiksi Ruotsin ja Ison-Britannian mallin mukaiseksi, millä tuetaan suomalaista rakenteluosaamista, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä kannustetaan nuoria kehittävän harrastuksen pariin?

Martti Korhosen kysymyksessä (339/2005) autoverolain uudistamisesta kysytään milloin hallitus antaa eduskunnalle sen vuonna 2002 hyväksymässä lausumassa tarkoittamia esityksiä auto- ja moottoripyöräverolainsäädännön muuttamiseksi ekologisempaa ajoneuvokantaa suosivaan suuntaan? Kysymyksen ovat allekirjoittaneet Martti Korhonen, Outi Ojala, Jukka Vihriälä, Pertti Salovaara, Markku Laukkanen ja Matti Väistö.

Myös vakuutukset saavat osansa. Risto Kuisma on kysymyksessään (327/2005) nostanut esiin moottoripyörien vakuuttamisen epäkohtia. Kannan kasvuun suhteutetut liikenneturvallisuustilastot ovat viime vuosina kehittyneet positiiviseen suuntaan. Silti liikennevakuutusmaksuja korotetaan vuosittain merkittävästi jokseenkin kaikissa vakuutusyhtiöissä, jopa 10 prosenttia vuodessa. Moottoripyöräilyä koskeva tutkimustieto jää lainsäädännössä ja sen soveltamisessa paljolti hyödyntämättä. Samoin nostetaan esiin nykyisen vakuutustarjonnan samankaltaisuus, näennäisen vapaasta kilpailusta ja kuutioihin pohjautuvan järjestelmän epäkohdista huolimatta.

MMAF seuraa näiden kysymysten ja vastausten edistymistä luonnollisesti hyvin tarkasti. Kansanedustajien on tarkoitus tulla tapaamaan harrastajia Hymyilevän Motoristin Kevätpäivän paraatiin ja jälkitapahtumaan 21.5.2005. Löydät esitetyt kysymykset kokonaisuudessaan tästä:

Moottoripyörien rakenteluharrastuksen sääntely (333/2005 19.4.2005 - Pekka Vilkuna)

Moottoripyörien rakenteluharrastuksen ohjeistus Suomessa on perusteetonta ja enimmäkseen harrastusta ja korjaamoalan yritystoimintaa rajoittavaa. Tiukkoja säännöksiä ei voi perustella edes liikenneturvallisuudella, sillä joskus ne päinvastoin heikentävät sitä. Ruotsissa on tutkittu, että esimerkiksi chopper-tyyppisillä omarakenteisilla pyörillä onnettomuuksia on vähemmän kuin moottoripyörillä keskimäärin.

Rakentelussa on useimmiten kysymys siitä, että ajokkien standardiosia vaihdetaan parempiin ja viimeistellympiin. Rakenteluharrastus on monipuolista kulttuuritoimintaa, joka vaatii tekijältään kädentaitoja sekä laajaa tietopohjaa. Suomesta on näitä kädentaitajia muuttanut mm. Ruotsiin alan yrittäjiksi, koska toimintaedellytyksiä täällä ei ole ollut.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että ajoneuvojen, erityisesti moottoripyörien, rakentelua koskeva ohjeistus uusitaan ja yhdenmukaistetaan esimerkiksi Ruotsin ja Ison-Britannian mallin mukaiseksi, millä tuetaan suomalaista rakenteluosaamista, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä kannustetaan nuoria kehittävän harrastuksen pariin?

Autoverolain uudistaminen (339/2005 21.4.2005 - Martti Korhonen)

Eduskunta vaati hallitukselta vuonna 2002 autoverolain muutoksen yhteydessä toimenpiteitä autovero- ja moottoriajoneuvoverolainsäädännön laaja-alaiseksi uudistamiseksi pitkällä aikavälillä. Lausumassa tähdennettiin, että erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten verojärjestelmän avulla voidaan edistää ympäristöohjausta ja -tavoitteita liikenteen päästöjen vähentämiseksi (EV 304/2002 vp - HE 271/2002 vp ).

Eduskunta kiirehti uudestaan vuonna 2004 hallituksen toimenpiteitä, jotka tähtäävät auto- ja ajoneuvoverotuksen laaja-alaiseen uudistamiseen eduskunnan vuonna 2002 esittämän lausuman mukaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten verojärjestelmän avulla voidaan edistää ympäristöohjausta ja -tavoitteita liikenteen päästöjen vähentämiseksi (EV 202/2004 vp - HE 212/2004 vp ).

Autovero on potentiaalinen ympäristöohjauksen väline, jolla voitaisiin ohjata kuluttajia hankkimaan vähäpäästöisempiä ajoneuvoja, jos hallituksella olisi tahtoa. Eduskunnan enemmistöllä tahtoa kyllä on, minkä edellä mainitut lausumat osoittavat. Vastaavasti polttoaineverotuksella voitaisiin ohjata auton valmistajia valmistamaan ja kuluttajia hankkimaan polttoainemoottoreiltaan ympäristöpäästöjen kannalta nykyistä ekologisempaan tekniikkaan perustuvia ajoneuvoja.

Nyt hallitus on oman toimikautensa puolivälissä, ja asiasta ei ole vielä annettu esitystä. Eduskunnan vuonna 2002 hyväksymässä lausumassa oli lähtökohtana autoverojärjestelmän sellainen kokonaisuudistus, jossa auton käyttöä verotettaisiin nykyisen auton hankinnan sijasta. Samalla, kun auto- ja moottoripyörävero suunnattaisiin ajoneuvojen kulutuksen verottamiseen, olisi verotukseen mahdollista kytkeä ympäristöohjausta tarkoittavia elementtejä, mitä nykyinen autoveromme rakenne ei salli.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Milloin hallitus antaa eduskunnalle sen vuonna 2002 hyväksymässä lausumassa (EV 304/2002 vp - HE 271/2002 vp ) tarkoittamia esityksiä auto- ja moottoripyöräverolainsäädännön muuttamiseksi ekologisempaa ajoneuvokantaa suosivaan suuntaan?

   Moottoripyörien lakisääteiset vakuutukset (327/2005 19.4.2005 - Risto Kuisma)

Moottoripyöriä koskee laaja joukko erilaisia säädöksiä, joko yksinomaan tai osana suurempaa asiayhteyttä, kuten autoverolaissa on asia. Lainsäädäntö on osittain jo iäkästä, eikä se kaikilta osin vastaa yhtäältä harrastuksen kehittämisen edellyttämää sääntelytarvetta, toisaalta Eurooppa-oikeuden vaatimuksia erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta. Erityisesti moottoripyöräilyä koskeva tutkimustieto jää lainsäädännössä ja sen soveltamisessa paljolti hyödyntämättä.

Kuten muitakin tieliikenteeseen tarkoitettuja ajoneuvoja, myös moottoripyöriä koskee lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus. Liikennevakuutuksen tarjoama turva on motoristille periaatteessa samansisältöinen kuin henkilöautoillekin, liikennevakuutuksesta korvataan onnettomuuden aiheuttaneen osapuolen henkilövahingot sekä muiden osapuolten henkilö- ja esinevahingot. Moottoripyörien vakuuttamiseen liittyy kuitenkin eräitä erityisesti moottoripyöriä koskevia ongelmakohtia. Keskeisin näistä on hinnoittelun läpinäkyvyys: vakuutuksenottajilla ei ole tietoa lakisääteisen vakuutuksen hinnoitteluperusteista.

Keskimäärin moottoripyöräilyn liikenneturvallisuustilastot ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet positiiviseen suuntaan moottoripyöräkannan kasvusta huolimatta. Silti liikennevakuutusmaksuja korotetaan vuosittain merkittävästi jokseenkin kaikissa vakuutusyhtiöissä, jopa 10 prosenttia vuodessa. Koska kysymyksessä on pakollinen vakuutus, on perusteltua katsoa vakuutuksenottajalla olevan oikeus saada tietoa hinnoittelun perusteista. Liikesalaisuutta loukkaamatta asia on mahdollista ratkaista esimerkiksi julkaisemalla kollektiivista tilastotietoa maksutuloista ja maksetuista korvauksista. Toistaiseksi tällaista tietoa ei ainakaan riippumattoman tahon julkaisemana ole saatavilla.

Toinen vakuuttamiseen liittyvä merkittävä ongelma-alue liittyy vakuutusten hinnoitteluun suhteessa riskeihin. Moottoripyörät eivät ole yksi ainoa homogeeninen ryhmä tienkäyttäjiä, vaan moottoripyöriä ja niiden kuljettajia on mahdollista ryhmitellä tarkemmin eri muuttujien avulla. Ulkomaisen tutkimustiedon nojalla esimerkiksi moottoripyörän tyypillä on huomattava vaikutus moottoripyöräilyn tilastolliseen onnettomuusfrekvenssiin. Toisaalta moottorin iskutilavuudella, jonka perusteella vakuutusmaksun suuruus Suomessa edelleen käytännössä määräytyy, ei vastaavaa vaikutusta ole voitu osoittaa. Ns. bonusasetuksen muutos sallisi nykyistä käytäntöä huomattavasti tarkemman vakuutusmaksujen hinnoittelun, mutta toistaiseksi näin ei ole yhdessäkään yhtiössä tehty. Vaikuttaa siltä, että kilpailu ei toimi tavoitellulla tavalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Tunteeko hallitus moottoripyörien lakisääteisten liikennevakuutusten epäkohdat ja vakuutuskilpailun toimimattomuuden ja mitä hallitus aikoo tehdä moottoripyörien lakisääteisen vakuuttamisen epäkohtien korjaamiseksi?


  
   Go to the top of this page MMAF valitsi uuden hallituksen (31-03-05)

Muunneltujen Moottoripyörien yhdistys piti kauan odotetun vuosikokouksen Pääsiäisperjantaina VR:n vanhoilla makasiineilla. Edellisestä vuosikokouksesta ehti kulua jo lähes neljä vuotta.

MMAF:n toiminta on viime vuodet painottunut viranomaistoimintaan lausuntojen muodossa sekä rakenteluharrastuksen pykäläviidakon muutosten tiedottamiseen. Tiedotuskanavana ovat toimineet yhdistyksen omien www-sivujen lisäksi myös moottoripyörärakentajien päälehdet, Bomber Magazine sekä Kopteri.

Paikalle odotettiin väkeä hieman enemmän, nyt sitä ei ollut aivan tungokseksi asti, mutta kuitenkin riittävästi. Kokous saatiin vedettyä Kopteri lehden tarjoamien kahvien voimin, oluthanat avattiin vasta vuosikokouksen jälkeen ennen uuden hallituksen järjestäytymiskokousta.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Santtu Ahonen, jonka lisäksi hallituksessa istuvat Jukka Räsänen (varapuheenjohtaja), Ropsu Nummi (sihteeri ja rahastonhoitaja), Tapio Haapanen, Sami Laitinen, Teemu Lindfors, Hannu Virta sekä varajäseninä Matti Tahlo ja Kai Tanninen.

Hallitukseen saatiin siis tunnettuja pitkän linjan moottoripyöräihmisiä. Hallituksen jäsenet asuvat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Mäntsälässä sekä Jyväskylässä. Moottoripyörien rakentamisen eri tyylisuunnat ovat myös hyvin edustettuina. Edellytykset yhdistyksen toiminnan eteenpäin viemiselle koko prätkien rakentelun saralla ovat siis hyvät.

   Go to the top of this page Ministeriön työryhmä: Kelkkojen verottaminen ei kannata (31-03-05)

Ympäristöministeriön maastoliikennemaksutyöryhmä on julkaissut mietinnön moottorikelkkareittien ylläpidon rahoittamisesta moottorikelkkamaksulla. Mietinnössä selvitetään moottorikelkkamaksun tai -veron keräämisen ja käytön eri vaihtoehdot. Mietnnössä myös arvioidaan näitä vaihtoehtoja.

AKElla on rekisteröityjä ajoneuvoja koskeva kustannustehokas veronkantojärjestelmä. Mietinnössä kerrotaan, että moottorikelkkojen nykyinen määrä, noin 100000, ei puolla yleisen vuosittain suoritettavan ajoneuvoveron keräämistä. Kaikkia rekisteröityjä moottorikelkkoja koskeva vero olisi tuotoltaan liian vähäinen vaikka veronkantojärjestelmä sinänsä olisi edullinen.

Mietinnön mukaan "Moottorikelkkojen käyttöön ei liity sellaisia muista moottoriajoneuvoista poikkeavia erityisiä ympäristöhaittoja, jotka edellyttäisivät haittaveron asettamista moottorikelkoille. Vero olisi luonteeltaan fiskaalinen eikä 'käyttäjä maksaa periaate' toteutuisi. Veroon liittyisi valvontaongelmia".

Jos ylläoleviin lainauksiin vaihtaa "kelkan" tilalle "pyörän" saa aikaiseksi mielenkintoisen tekstin. Heti tulee mieleen, lähes sanasta sanaan, motoristien tekemä autoveroaloite jonka mukaan moottoripyöristä perittävä erillisvero on tarpeeton.

Lisätietoa: Ympäristöministeriön tiedote asiasta sekä Maastoliikennemaksutyöryhmän mietintö, Suomen ympäristö 755, Alueiden käyttö, ISBN 951-731-298-9 (PDF)

  
  
  
  
 
Modified Motorcycles Association ry ilmoittaa
MMAF:n vuosikokous

Pitkäperjantaina 25.3.2005 kello 19:00, Pub Alahuone, Makasiinit Mannerheimintie 13A, Helsinki

Käynti Alahuoneelle Finlandiatalon puolelta, läheltä rakennuksen Mannerheimintien päätyä. Ovet avataan 18:30. Tilaisuudessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi hallitus.

Tilaisuudessa Kopteri-lehden sponsoroima kahvitarjoilu. Tilaisuuden aikana ei anniskelua. Kokouksen päätyttyä mahdollisuus jatkaa iltaa hyvässä seurassa Alahuoneella olutta nauttien.

Vuosikokous on yhdistyksen jäsenille. Paikalla on mahdollista liittyä jäseneksi ennen kokouksen alkua, jäsenmaksuja ei ole kerätty muutamaan vuoteen. Tervetuloa runsain joukoin mukaan.

 

Uusi prosenttiasetus voimaan (22-03-05)

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) teki korjauksen "prosenttiasetuksesta" eli "asetuksesta vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista". Uusi asetus (104/2005) tuli voimaan maaliskuun alussa sellaisena kuin se tammikuussa esiteltiin ja siitä tälläkin palstalla kerrottiin.

Seuraavaksi ajoneuvohallintokeskus laatii tulkintaohjeet katsastustoimipaikoille. Näiden tulkintaohjeiden mukaan tullaan sitten konttorilla setvimään mitkä osat ovat eri tilanteissa kulutusosia ja mitkä osat kuuluvat kriittisten osien piiriin. Samoin jää nähtäväksi miten liikenneturvallisuutta parantavien osakokonaisuuksien vaihto lasketaan ja miten liikenneturvallisuuden parantuminen ylipäätään todetaan. Todettakoon tässä, että esimerkiksi jarrusatuloiden kannakkeita ei saa hitsata joten keulan tai ainakin sen osan vaihto saattaa tulla pakolliseksi jarrujen vaihdon yhteydessä. Missä menee prosenttivapaiden muutosten raja on ennen tulkintaohjeiden tulkintaa epäselvää, ja todennäköisesti myös vielä kauan sen jälkeenkin.

Viimeisellä lausuntokierroksella jäi meiltä harmillisesti huomaamatta asetukseen lopussa oleva voimaantulosääntö. Sen mukaan "asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat kanta-ajoneuvojen yksilöinnit jäävät sellaisinaan voimaan". Tämä tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että jo aikaisemmin, nyt jyvityksistä vapautettuja muutettuja osia ei saa anteeksi takautuvasti. Asetuksen mukaan prosenttisääntöjen helpotukset koskevat siis vain uusia muutoksia. On siis mahdollista joutua tilanteeseen, jossa autovero napsahtaa päälle vain siinä tapauksessa, että tietty osa muutoksista on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa. MMAF:n mielestä tällainen säännös ei voi kestää oikeudessa vaan tällaisessa tapauksessa rakentelupalkinto pitää ehdottomasti riitauttaa.

Lisätietoa ja wanhat artikkelit aiheesta:  
   Vaikeuksia uusien pyörien maahantuonnissa? (22-03-05)

MMAF:n korviin on kantautunut huhuja, joiden mukaan uusina ensirekisteröitävien pyörien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen ei ensirekisteröinnin yhteydessä enää kelpaisi esimerkiksi Saksan katsastusviranomaisten (TÜV) antamat todistukset. Huhun mukaan AKE vaatii alkuperäisiä, tehtaan kirjoittamia todistuksia. Jos tämä pitää paikkansa tarkoittaa se sitä, että yksityisen on vaikea hankkia uutta, rekisteröimätöntä ajoneuvoa vapaasti EU:n sisämarkkinoiden alueelta.

Myös ammattimaisesti moottoripyöriä maahantuova yritys jolla ei ole suoria yhteyksiä tehtaalle voi joutua hankalaan asemaan. Mielestämme kyseessä on ilmiselvä vapaan kaupan este.


Go to the top of this page Vanhojen verotukseen uusi 8% verokanta (22-03-05)

Moottoripyörien verotuksen suhteen on pitkästä aikaan erittäin positiivista kerrottavaa. Vuosina 1958-1973 käyttöön otettujen moottoripyörien verotukseen on tullut tärkeä kevennys. SMOTOn pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta ja tulli on muuttanut mainitun ikäluokan pyörien verokannan 8 %:iin.

Tähän asti näistä pyöristä on peritty veroa joko museopyörän, ikävähennysjärjestelmän tai uuden autoverolain mukaan markkinahinnan perusteella verokannan ollessa kuutiotilavuudesta riippuen 8-23 %. Verotus on kaikissa tapauksissa saattanut olla EU oikeuden vastaisesti syrjivää. Veroa ei saa periä enemmän, kuin mitä niistä on aikoinaan peritty. Korkeaa erillisveroa alettiin kerätä vasta vuonna 1974.

Tämä uusi tulkinta tietää veronpalautuksia lukuisille veteraanipyörien harrastajille. Ne, jotka ovat vuonna 1999 tai sen jälkeen tuoneet maahan vuosina 1958-73 valmistetun moottoripyörän voivat odottaa verotuksen korjaamista. Paikallisten tullipiirien pitäisi korjata näiden moottoripyörien verotukset automaattisesti mutta harrastajien kannattaa olla tässäkin asiassa aktiivisia. Mainittakoon kuitenkin, että kaikki ao. ikäluokan EU-vero-oikeudelliset ongelmat eivät vielä tulleet ratkaistuiksi, vaikka muutos onkin kiistatta oikeansuuntainen.

Samalla kun penäät tämän uuden 8% säännön nojalla veroja takaisin voit viitata tullin ohjeeseen 154/340/04.

MMAF:n vanhat uutiset tästä aiheesta: Harrasteajoneuvojen verotusta korjataan (08-06-04) ja Vanhat ja verovapaat (13-04-03). Asiat eivät aina etene ihan sitä toivottua tahtia...

   Go to the top of this page Motoristien kukkarosta pois kaksi miljoonaa euroa vuodessa? (22-03-05)

Ajoneuvohallintokeskus (AKE) valmistelee muutosta vakuutusten seisonta-aikailmoitusten siirtämisestä sen hallinnoitaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että seisontailmoitukset tehtäisiin jatkossa vakuutusyhtiön sijasta AKE:lle. Suunnitelmaan kuuluu, että sekä seisonnan aloitus- että käyttöönottoilmoituksesta perittäisiin pienin mahdollinen toimenpidemaksu joka on tällä hetkellä 9 euroa. Tämä merkitsisi ainakin kahden miljoonan euron lisäkulua pois motoristien kukkaroista.

Merkittävät vaikuttajatahot, mukaan lukien useat kansanedustajat, tulli, AKE, kauppiaat sekä harrastajat, vaativat nykyisen autoverolain uudistamista ja moottoripyörien erillisverotuksesta luopumista. Tämä tarkoittaa todennäköisesti käyttömaksuun siirtymistä. Seisonta-ilmoitusten viranomaishallinnan arvioidaan yleisesti olevan valmistumista käyttömaksun perimiselle. Käyttömaksua ei peritä ajalta, jolloin ajoneuvo on seisonnassa.

Ajankohta käyttömaksuun siirtymiselle olisi edullinen verottajan kannalta. Jos maksun määräytymisen perusteena käytettäisiin moottoripyöräkaupan ja maahantuonnin viimeisten huippuvuosien veron tuottoa saataisiin maksu hilattua luonnottoman ylös. Tämä ei tietenkään ole hyväksyttävissä. Perusteet mahdolliselle käyttömaksulle pitää löytää muualta kuin voimakkaan noususuhdanteen aikaisesta veron tuotosta. Moottoripyöräharrastusta ei saa, toisin kuin nykyään, verottaa raskaammin kuin muita vastaavia harrastusmuotoja.

Valitettavasti verolakien valmistelu ei noudata länsimaisen demokratian normaaleja pelisääntöjä. Valmistelu tapahtuu suljetuin ovin ja salaisissa kabineteissa jonne vain hyvillä veljillä on pääsy. Kansalaisjärjestöillä on käytettävissään joukko erilaisia painostuskeinoja silloin kun normaali demokratia ei toimi. Vuoden 2003 alussa käynnistimme massiivisen kirjekampanjan jonka avulla moottoripyörät saatiin mukaan silloiseen verouudistukseen. Myös tällä kertaa voimme käyttää, ja käytämme jo, useita erilaisia diplomatian ja suoran toiminnan keinoja.

  
  
  
   Go to the top of this page Rakenteluasetukseen muutoksia (10-01-05)

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on tehnyt korjausesityksen "prosenttiasetuksesta" eli asetuksesta vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista. Kanta-ajoneuvosta pitää olla vähintään puolet tallella, muuten napsahtaa "valtion rakentelupalkinto" (€€ €€€!) ja ajoneuvo katsotaan uudeksi. Veroseuraamuksen ohella sen on tällöin täytettävä myös kaikki uudet, muutoshetken mukaiset tekniset vaatimukset (valot, päästöt, äänet, tyyppihyväksynnät jne.). Nyt kasvojen kohotukseen tulleella asetuksella säädetään siitä, miten tuo äärimmäisen tärkeä puolikas määritellään ja lasketaan

Asetukseen on harrastajien etujärjestöjen toimesta lobattu muutosta jo vuosien ajan ja autoverolain muutoksen yhteydessä (vuoden 2002 lopussa ja 2003 alussa) työmme tuotti tulosta: Eduskunta liitti autoverolakiin ponnen, jonka mukaan asetusta tulee muuttaa siten, että liikenneturvallisuutta parantavia osia ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä kulutusosia ei enää otettaisi huomioon prosenttiosuuksia laskettaessa.

Historiallinen palaveri harrastajien ja viranomaisten kesken

Ilahduttavasti motoristien etujärjestöt, MMAF mukaan lukien, olivat heti alusta lähtien mukana lausunnonantajina. Harrastajajärjestöjen lausunnoissa oli ilmeisesti kirkkaasti eriävä mielipide asetusehdotuksen erinomaisuudesta, sillä lausuntokierroksen lopuksi harrastajien edustajat kutsuttiin yhteiseen palaveriin viranomaisten ja ministeriöiden pääsäätäjien kanssa. Paikalla oli harrastajien puolelta FHRA, FSRA, YKL sekä tietysti SMOTO ja erikseen vielä VMPK, MMAF ja H-DCF. Viranomaispuolta edustivat Heikki Kuitunen (VVM) ja Kari Saari (LVM) sekä edustajat ajoneuvohallintokeskuksesta, katsastusasemilta, ja liikennevakuutuskeskuksesta.

Kyseessä ei ole mikään pikkutapaus, sillä vastaavaa tilaisuutta vaihtaa mielipiteitä puolin ja toisin ei aikaisemmin ole tapahtunut. Palaveri oli siinä mielessä hedelmällinen, että muutama asetusehdotuksessa ollut ongelma saatiin korjattua. Vaikka täydellistä mielten harmoniaa ei löytynyt, koettiin tilaisuus sinä määrin hyödylliseksi, että palaverin osanottajista aiotaan koota työryhmä, jossa ongelmia voidaan tuoda esiin ja joka voi antaa palautetta jo lainvalmistelutyön alkuvaiheessa.

Rakenteluasetus uudella lausuntokierroksella ja voimaan ennen kevättä?

Palaverin pontena toiminut rakenteluasetus on tätä kirjoitettaessa juuri saapunut toiselle lausuntokierrokselle. Asetuksen lopullista muotoa tai vaikutusta ei tässä voida vielä kovin laajasti ruotia. Uusimmassa asetusehdotuksessa on mukana hyvään suuntaan meneviä muutoksia.

Rakentelijoiden kannalta merkittävämpänä muutoksena voidaan pitää sitä, että kulutusosat, ohjauslaitteisto ja jarrut, sekä ns. yksittäisten kriittisten osien käsitteen piiriin kuuluvat osat luetaan jatkossa kanta-ajoneuvon osuuteen riippumatta siitä, ovatko ne alun perin lähtöisin kyseisestä ajoneuvoyksilöstä. Yksittäisiä kriittisiä osia ovat asetuksen mukaan esimerkiksi vaihteiston akseli, vetopyörästön tai käynnistinmoottorin hammasratas tai venttiilikoneiston osa.

Kulutusosat ja yksittäiset kriittiset osat voidaan vaihtaa alkuperäisten osien kanssa samanlaisiin osiin. Jarrut ja ohjauslaitteisto voidaan vaihtaa myös alkuperäisestä poikkeaviin osiin, jos ajoneuvon liikenneturvallisuusominaisuudet muutoksen ansiosta paranevat. Esimerkkinä asetukseen liittyvässä muistiossa mainitaan vanhojen rumpujarrujen korvaaminen levyjarruilla.

Ensimmäiseen asetusehdotukseen nähden parannusta on myös se, että ulkomailla reippaammin modattu prätkä voidaan maahantuontikatsastuksen yhteydessä kanta-ajoneuvotarkastaa myös jälkikäteen. Aikaisemminhan ulkomailla enemmän kuin 35 mutta vähemmän kuin 49 prosenttia muutettu pyörä voitiin lain kirjaimen mukaan rekisteröidä Suomeen vain rakennettuna ajoneuvona. Vielä yksi parannus on kanta-ajoneuvon tarkastuksen 2 vuoden voimassaoloajan poistuminen.

Sen sijaan uudemman pyörän rakentelua asetukset eivät tämänkään jälkeen juuri kannusta. Samoin ongelmana on toisessa jäsenvaltiossa turvalliseksi havaitun ja liikenteeseen hyväksytyn ajoneuvon hyväksyminen ja käsittely kotimaisessa pykälistössä. Suurin ongelma on autoverolaissa ja veron kiertämisen estämiseksi luodussa pykäläviidakossa, joka johtaa useissa tapauksissa ajoneuvon totaaliseen korjauskieltoon. Tämä taas on ristiriidassa mm. Suomen perustuslain takaaman omaisuuden suojan kanssa. Niin kauan kuin laskemme yksittäisiä pultteja ja niiden prosenttiosuuksia liikenneturvallisuuden ja päästöjen kustannuksella, olemme rakenteluasetusten kanssa pahasti hakoteillä.

Uutinen ensimmäinsen kierroksen ehdotuksesta: Rakenteluasetuksesta muutosehdotus, vihdoinkin (11-11-04). Lopullinen asetus ja sen mukanaan tuomat muutokset tullaan ruotimaan perusteellisesti tällä palstalla.


  
   Go to the top of this page Muuttoprätkien karenssiriidat yllättäen poikki (10-01-05)

Muuttoajoneuvon verovapauden yhtenä ehtona on, että kyseistä ajoneuvoa ei myydä ennen kuin se on ollut kolme vuotta muuttajan käytössä. Tätä aikaa kutustaan karenssiksi ja karenssiajasta pitää Suomessa olla vähintään vuosi. Vuonna 2001 tulli yllättäen muutti karenssiajan tulkintasääntöjä siten, että sydäntalven seisonta-aika ei kuluttanut karenssia (tullin ohje 38/340/02 muuttoajoneuvojen karenssiajan laskennassa). Kyseisen ohjeen laatimisen motiivina oli tuolloin kysyttäessä "vakiintuneen verotuskäytännön yhtenäistäminen kaikissa tullipiireissä".

Ongelma koski siis vain ajoneuvoja, joita tyypillisesti pidetään seisontavakuutuksessa talven ajan. Tämä seisottaminen ei tullin mielestä voinut olla käyttöä. Prätkille autoverolaissa säädetty kolmen vuoden karenssi muuttui hallinnollisella yhtenäistämisohjeella todellisuudessa jopa viideksi vuodeksi. Tätä ei maahan muuttavien mp-harrastajien keskuudessa katsottu kohtuulliseksi, vaan asia riitautettiin oikeusteitse, vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Karenssiriita on muhinut taustalla nyt monta vuotta ja hiljakkoin huomasimme tullin www-sivuilla lisäyksen. Tullin mukaan "vakiintuneen verotuskäytännön perusteella käyttöajaksi katsotaan myös ajoneuvon tavanomainen talviseisonta 1.11. -30.4.". Motoristeja jää vielä hiertämään tulkinta lokakuun seisokista. Joka tapauksessa tulli on siis kääntänyt vakiintuneen käytännön karenssikelkkansa täydet 180 astetta. Myös tiedotus on hoidettu vakiintuneen käytännön mukaisesti, uusi ohje on numero 130/340/04, annettu lokakuussa 2004 ja sen saa tullin kirjaamosta.

MMAF:n wanha utinen asian tiimoilta: Tullin mielipide muuttopyörän seisonta-ajoista karenssiaikana (31-08-01)

   Go to the top of this page Autoverolain muutos: kuuden kuukauden sääntö, siirtokilvet ja naapurimaasta työsuhdeauto (10-01-05)

MMAF uutisoi vuoden lopussa autoverolain muutosehdotuksesta (Autoverolain muutosehdotus: Kuuden kuukauden sääntö, siirtokilvet ja naapurimaasta työsuhdeauto (05-11-04)), joka lopulta hyväksyttiin sellaisenaan. Autoverolain muutos tuli voimaan tämän vuoden alussa ja se toi lakiin odotetusti kolme korjausta.

Väliaikaisten ajolupien eli "tarrakilpien" käytäntöä jatketaan vuoden 2005 loppuun. Ulkomaisen työnantajan myöntämän työsuhdeauton käyttö muuttuu lailliseksi, mutta erittäin tiukoin rajoituksin. Komissio on haastanut Suomen yhteisöjen tuomioistuimeen kummastakin asiasta jo aikaisemmin. Muutos tässä vaiheessa ei tunnu loogiselta, ellei sitten lainlaatija pelaa taas aikaa.

Syrjiväksi todetun laskentamallin paluu

Uudella lailla yritetään korjata myös niin sanottujen "uusien käytettyjen" kuuden kuukauden sääntöä niin, että ajoneuvot ovat lain silmissä käytettyjä jo ennen kuin niitä on käytetty tuo maaginen puoli vuotta. Muutos tuo takaisin lineaarisen kuukausivähennyslaskurin alle kuuden kuukauden mutta vähintään kolmen kuukauden ikäisten ajoneuvojen verojen laskuun.

Tällainen lineaarinen laskentamalli todettiin jo aikaisemmin syrjiväksi. Sama koskee ajoneuvon todellisen arvon vaikutusta verotukseen - jopa lainlaatijoiden pitäisi tietää, että kaksi kuukautta käytössä ollut auto maksaa vähemmän kuin uusi auto.

Linkki: Autoverolaki (1482/1994)

  
  
  
   Go to the top of this page Pykälämuutosten filosofiaa - Vain byrokratia säilyy (10-01-05)

Alla oleva tekstinpätkä on napattu Ari Turusen kirjasta "Ei onnistu! - Jälkiviisasta vastustamisen historiaa" (WSOY, ISBN 951-0-25363-4, 2001). Tähän kopioitu tekstinpätkä auttaa ymmärtämään virkamiehen toimintalogiikkaa vaikka näissä vero- ja rakenteluasioissa.

Vastustusta ilmenee aina kun tottumuksemme ovat uhattuna. Jollei jokin suuri hyöty ole näköpiirissä, pidämme mieluummin kiinni totutuista käsityksistämme. Kun yrittää ajaa jotakin muutosta läpi tai saada kannatusta epätavalliselle ajatukselle, on pyrittävä siihen, että eri henkilöt ymmärtävät asian samalla tavalla. Ajatus on myytävä ja tuotteelle pitää olla ostajia.

Jo kiinalainen filosofi Kunfutse huomasi, että muutosten aloittaminen virkamieskunnassa on kaiken kaikkiaan hillitön suoritus. Hallinnossa ei pidä toivoa saavuttavansa tuloksia liian nopeasti. Hallitustaitoa opiskelevalle oppilaalleen hän sanoi: "Kuuntele paljon ja pane epäilyttävät asiat syrjään ja puhu varovasti muista asioista, niin vältyt pahoilta arvosteluilta. Katsele paljon ja pane vaaralliselta näyttävät asiat syrjään samalla kun varovasti panet muut asiat täytäntöön, niin sinulla ei ole paljon katumista. Kun ei saa pahoja arvosteluja eikä teoissa ole katumista, niin siinä on oikea virkamies."

Kiinalaisen mestarin yli 2500 vuotta sitten esittämä ajatus vaikuttaa varsin tutulta virkamiehen ohjenuoralta, jota yksikään muutoskonsultti ei ole saanut katkaistuksi. On halvempaa ja helpompaa tehdä, mitä muut neuvovat kuin yrittää itse lanseerata parasta toimintatapaa. Virkamiehen tehtävä on säilyttää ja ylläpitää sekä vedota nykyiseen lainsäädäntöön, ei muuttaa sitä.

Monien hallitsijoiden suosikkilukemistoon kuulunut, valtiota ja valtaa analysoinut Niccolo Machiavelli on Kunfutsen kanssa samaa mieltä. Machiavellin mielestä mikään yritys ei ole yhtä vaikeasti käynnistyvä, yhtä varoen hoidettava ja tuloksiltaan yhtä epävarma kuin uuden hallintojärjestelmän voimaansaattaminen. Uudistaja saa vastaansa kaikki ne, joille vanha järjestelmä oli edullinen. Myös ne, jotka katsovat hyötyvänsä uudesta järjestelmästä, kannattavat uutta järjestelmää laimeasti. Miksi? Koska puoltajat pelkäävät vastustajiaan, joilla on tukenaan vanhat lait, ja koska ihmiset ovat epäluuloisia eivätkä luota täysin uudistuksiin ennen kuin pitkällisen kokemuksen jälkeen. uudistajan vihamiehet ryhtyvät heti tilaisuuden tarjoutuessa raivokkaaseen hyökkäykseen, kun taas uudistajan kannattajat puolustavat uutta järjestystä niin innottomasti, että saattavat sekä itsensä että uudistajan vaaraan.

Machiavellin käsitys ihmisen luonteesta on yksiselitteisen raadollinen: "Ihmisen kateellisesta luonteesta, joka näkyy siinä, että helpommin moititaan kuin kiitetään toisten tekoja, johtuu, että on aina ollut yhtä vaarallista keksiä uusia valtiollisia menettelytapoja ja lakeja kuin etsiä tuntemattomia meriä ja maita".

Machiavellin 500 vuotta sitten kirjoittamat luonnehdinnat ovat edelleenkin ajankohtaisia. Suomessa valitetaan jos julkisuudessa ei keskustella ja valitetaan jos keskustellaan. Vain kokematon ja naiivi taivaanrannan tuijottaja on tarpeeksi uskalias esittämään uusia ideoita julkisesti. Jos joku asiantuntija esittää vaikkapa ehdotuksen verojärjestelmän kehittämiseksi, voimme olla varmoja, että idea on ammuttu pessimismin pumppuhaulikolla alas jo ennen kuin se on esitetty. Tähän olemme niin tottuneita, että pidämme automaattisesti kaikkia julkisuudessa esitettyjä ideoita epäonnistuneina.

  

URL: http://www.mmaf.fi/    Email:webmaster@mmaf.fi
Modified Motorcycle Association of Finland pages are sponsored by Compart Oy
This page is powered by Microsoft Notepad ®
View site statistics