oikeutta teille - moottoripyörien rakentelun vero alas!
MODIFIED MOTORCYCLE ASSOCIATION OF FINLAND

TAKAISIN MMAF:n ETUSIVULLE

DOKUMENTTIARKISTO

Päivitetty 19.02.2013.


Linkit näihin dokumentteihin löytyvät osana niistä kirjoitettua uutista. Koska uutiset ovat eri järjestelmissä ja dokumentteja voi olla hyvinkin vaikea löytää teimme tällaisen apusivun, jonka avulla oleellisimmat julkaisut ovat helposti löydettävissä. Tässä listattujen dokumenttien lisäksi on liuta muita dokumentteja joita ei syystä tai toisesta ole mahdollista jakaa elektronisessa muodossa. Dokumentit on alla järjestetty neljään pääkategoriaan sekä kussakin kategoriassa aikajärjestykseen. Etsivä löytää, ja Googlella loput.

Viranomaisyhteistyö - Muistiot viranomaisyhteistyöstä sekä yhteistyötä varten tehdyt yhteenvedot

Pykälistöä - Direktiivit, lait ja asetukset sekä niiden liitteet ja taustamateriaalit joita ei (ainakaan helposti) löydy muualta Lausunnot - MMAF:n viralliset lausunnot lakien ja asetusten muutoksista Tekniset apujutut ja ohjeet - Lakiyhteenvedot, rakentelumanuaalin esimateriaalia jne. Muut sisäiset dokumentit - Jäsenkirjeet, Support-kuviot jne.

   URL:http://www.mmaf.fi/    Email: webmaster@mmaf.fi   
Modified Motorcycle Association of Finland pages are sponsored by Compart Oy